รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑลยกเว้นทางรถโดยสารประจำทาง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑลยกเว้นทางรถโดยสารประจำทาง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เคแอลพี เอ็กเพรส 2,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
2 เจริญทรัพย์ขนส่ง 2019 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
3 โชคภิญญลักษณ์ 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
4 ทรัพย์จำเริญ เซอร์วิส 1,000,000 กระบี่ เหนือคลอง
5 ท่องไทยทั่วทิศ 1,500,000 สงขลา หาดใหญ่
6 ท่าช้างทรานสปอร์ต 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
7 ไทย โมโนเรล 50,000,000 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง
8 ไทย ริธึม 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
9 นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล 14,400,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
10 นาวีเข็มทอง ทรานสปอร์ต 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
11 รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 140,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
12 รถไฟฟ้ากรุงเทพ 7,585,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
13 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 19,016,783,413 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
14 ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
15 วาสนา โกลบอล เซิร์ฟ 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
16 วิชาญทรัพย์ทวี ขนส่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
17 ศิวกร รุ่งเรืองทรัพย์ ทรานสปอร์ต 2,000,000 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์
18 สบายใจทราเวล 2,250,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
19 แสงเพชร ทรานสปอร์ต 2495 1,500,000 สงขลา หาดใหญ่
20 หลักเมืองสารคามขนส่ง 1,000,000 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
21 อาทิตยพันธ์ ทรานสปอร์ต(2015) 1,000,000 เชียงใหม่ แม่อาย
22 อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล 14,400,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
23 เอพี อินเตอร์ ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
24 เอส ซี ที ทรานสปอร์ต 2019 1,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
25 แอล เอ็ม จี ทรานสปอร์ต เซอร์วิส 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
26 ไอริน ทรานสปอร์ต 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ