รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑลยกเว้นทางรถโดยสารประจำทาง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑลยกเว้นทางรถโดยสารประจำทาง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กังวาน ทรานสปอร์ต 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท กังวาน ทรานสปอร์ต จำกัด
2 ดี ดี. สรัญชัย 300,000 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ดี. สรัญชัย
3 ทรัพย์จำเริญ เซอร์วิส 1,000,000 กระบี่ เหนือคลอง บริษัท ทรัพย์จำเริญ เซอร์วิส จำกัด
4 ทรานส์เฟอ บีเคเค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง บริษัท ทรานส์เฟอ บีเคเค จำกัด
5 นาวีเข็มทอง ทรานสปอร์ต 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท นาวีเข็มทอง ทรานสปอร์ต จำกัด
6 ปิ่นนครเพ็ญ 2011 1,000,000 อุดรธานี เพ็ญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิ่นนครเพ็ญ 2011
7 พรนิมิตร 2018 ทรานสปอร์ต 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท พรนิมิตร 2018 ทรานสปอร์ต จำกัด
8 รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน 4,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
9 รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 140,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
10 รถไฟฟ้ากรุงเทพ 7,584,999,936 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
11 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 4,016,783,413 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
12 ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จำกัด
13 หาดใหญ่ แวน เซอร์วิส 100,000 สงขลา หาดใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ แวน เซอร์วิส
14 อาทิตยพันธ์ ทรานสปอร์ต(2015) 1,000,000 เชียงใหม่ แม่อาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตยพันธ์ ทรานสปอร์ต(2015)
15 อานันกลิ่นไทย 1,000,000 น่าน ภูเพียง บริษัท อานันกลิ่นไทย จำกัด
16 เร๊าะหมัด ทรานสปอร์ต 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เร๊าะหมัด ทรานสปอร์ต
17 เอพี อินเตอร์ ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท เอพี อินเตอร์ ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
18 โชคภิญญลักษณ์ 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคภิญญลักษณ์
19 ไทย โมโนเรล 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท ไทย โมโนเรล จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ