รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางน้ำ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางน้ำ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 เอเชีย แปซิฟิก ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย แปซิฟิก ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส
2 ไต๋ กิก เคี้ยง 5,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บริษัท ไต๋ กิก เคี้ยง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ