รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางน้ำ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางน้ำ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เอเชีย แปซิฟิก ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย


ข้อมูลผู้ประกอบการ