รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 มอร์ สมุย 2,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท มอร์ สมุย จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ