รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 มอร์ สมุย 2,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บริษัท มอร์ สมุย จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ