รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการลากจูงและดัน เรือลำเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ที่ดำเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการลากจูงและดัน เรือลำเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ที่ดำเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 คอสตอล พอร์ต ลิ้งค์ 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คอสตอล พอร์ต ลิ้งค์ จำกัด
2 จารุวรรณ 2488 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท จารุวรรณ 2488 จำกัด
3 ทรัพย์โสพลอินเตอร์มารีน 1,000,000 นครหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทรัพย์โสพลอินเตอร์มารีน จำกัด
4 มารีน เซอร์วิส 5,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท มารีน เซอร์วิส จำกัด
5 ศรีราชามารีน 9,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ศรีราชามารีน จำกัด
6 เพียรทอง 5,000,000 เกาะสีชัง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรทอง
7 เอกทวี เอสที. 1,000,000 เมืองสตูล สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกทวี เอสที.
8 เอสทีอาร์ ลากจูง 1,500,000 นครหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท เอสทีอาร์ ลากจูง จำกัด
9 แมกโนเลีย โซลูชั่นส์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท แมกโนเลีย โซลูชั่นส์ จำกัด
10 โลมา ชิปปิ้ง 1,000,000 กันตัง ตรัง บริษัท โลมา ชิปปิ้ง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ