รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 อมรกุล การโยธา 1,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท อมรกุล การโยธา จำกัด
2 เอ. เอ็น สปอร์ตไฟเบอร์ 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ็น สปอร์ตไฟเบอร์


ข้อมูลผู้ประกอบการ