รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ชิยา 30,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ชิยา จำกัด
2 ที.เอส. เอ็มไพร์ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท ที.เอส. เอ็มไพร์ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
3 ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 4,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
4 ฟาร์ม เวท กรุ๊ป 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟาร์ม เวท กรุ๊ป จำกัด
5 ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง 6,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง จำกัด
6 ลลิตา อัลบ้า อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท ลลิตา อัลบ้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7 วังน้ำเย็น อินเตอร์เทรด 1,000,000 วังน้ำเย็น สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำเย็น อินเตอร์เทรด
8 วี โอเกะ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท วี โอเกะ จำกัด
9 สิริพัชรนันท์ กรุ๊ป 10,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท สิริพัชรนันท์ กรุ๊ป จำกัด
10 อีลีเม้น คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท อีลีเม้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11 โชติกา อินเตอร์เทรด(2015) 1,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติกา อินเตอร์เทรด(2015)
12 ไอเดีย เจน 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ไอเดีย เจน จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ