รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ชิยา 30,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท ชิยา จำกัด
2 ที.เอส. เอ็มไพร์ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต 1,000,000 สงขลา เมืองสงขลา บริษัท ที.เอส. เอ็มไพร์ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
3 ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 4,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
4 ฟาร์ม เวท กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก บริษัท ฟาร์ม เวท กรุ๊ป จำกัด
5 ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง 6,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง จำกัด
6 ลลิตา อัลบ้า อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บริษัท ลลิตา อัลบ้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7 วังน้ำเย็น อินเตอร์เทรด 1,000,000 สระแก้ว วังน้ำเย็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำเย็น อินเตอร์เทรด
8 วี โอเกะ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท วี โอเกะ จำกัด
9 สิริพัชรนันท์ กรุ๊ป 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บริษัท สิริพัชรนันท์ กรุ๊ป จำกัด
10 อีลีเม้น คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม บริษัท อีลีเม้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11 โชติกา อินเตอร์เทรด(2015) 1,000,000 ตาก แม่สอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติกา อินเตอร์เทรด(2015)
12 ไอเดีย เจน 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ไอเดีย เจน จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ