รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมบริการต่างๆสำหรับการขนส่งทางบก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมบริการต่างๆสำหรับการขนส่งทางบก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ศุภกฤตทัวร์ 1,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท ศุภกฤตทัวร์ จำกัด
2 แอนดริว โลจิสติก 2,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอนดริว โลจิสติก


ข้อมูลผู้ประกอบการ