รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบริการสำหรับการขนส่งทางรถไฟ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบริการสำหรับการขนส่งทางรถไฟ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด
2 คอมพาส อินเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท คอมพาส อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
3 ชยณัฐ ทรานสปอร์ต 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยณัฐ ทรานสปอร์ต
4 ชุมพรรุ่งเรือง โลจิสติกส์ 4,000,000 หลังสวน ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรรุ่งเรือง โลจิสติกส์
5 ซีดีเอส แอนด์ บีซี เดโป 3,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซีดีเอส แอนด์ บีซี เดโป จำกัด
6 นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล 14,400,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
7 นาชา เซอร์วิส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท นาชา เซอร์วิส จำกัด
8 อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล 14,400,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ