รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบริการสถานีรถโดยสาร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบริการสถานีรถโดยสาร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กะตะ กะรน เดินรถ 1,200,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะตะ กะรน เดินรถ
2 กาญจนผาภูมิ 2,000,000 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ บริษัท กาญจนผาภูมิ จำกัด
3 กู๊ด จ๊อบ เอ็กซ์เพรส 2,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท กู๊ด จ๊อบ เอ็กซ์เพรส จำกัด
4 กู้ทรัพย์เดินรถ 300,000 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู้ทรัพย์เดินรถ
5 คอนซูล 100,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท คอนซูล จำกัด
6 จารุสถาพร 1,000,000 สงขลา สะเดา บริษัท จารุสถาพร จำกัด
7 จิตต์พัฒนาพาณิชย์ 5,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บริษัท จิตต์พัฒนาพาณิชย์ จำกัด
8 จุลทะรัตน์ 150,000 ระยอง เมืองระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุลทะรัตน์
9 ช.พิบูลย์ไพศาลขนส่ง 1,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก บริษัท ช.พิบูลย์ไพศาลขนส่ง จำกัด
10 ช.มานิตเดช 500,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี บริษัท ช.มานิตเดช จำกัด
11 ช.เกริกกร 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท ช.เกริกกร จำกัด
12 ชัยนาทสามัคคีเดินรถ 1,000,000 ชัยนาท สรรพยา บริษัท ชัยนาทสามัคคีเดินรถ จำกัด
13 ชุมพลบุรีขนส่ง 420,000 สุรินทร์ ท่าตูม บริษัท ชุมพลบุรีขนส่ง จำกัด
14 ชุมแสงเดินรถ 500,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ บริษัท ชุมแสงเดินรถ จำกัด
15 ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ โซลูชั่นส์ 5,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ โซลูชั่นส์ จำกัด
16 ดรอป แอนด์ พิค กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บริษัท ดรอป แอนด์ พิค กรุ๊ป จำกัด
17 ดอนแรดรัตนบุรีขนส่ง 372,000 สุรินทร์ รัตนบุรี บริษัท ดอนแรดรัตนบุรีขนส่ง จำกัด
18 ดาวแปดริ้ว 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บริษัท ดาวแปดริ้ว จำกัด
19 ที เค ซี บัส 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท ที เค ซี บัส จำกัด
20 ทุ่งหลวงเดินรถ 200,000 ราชบุรี ปากท่อ บริษัท ทุ่งหลวงเดินรถ จำกัด
21 ธงชัยภาคใต้ขนส่ง 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยภาคใต้ขนส่ง
22 นครสงขลาขนส่ง 1,000,000 สงขลา เมืองสงขลา บริษัท นครสงขลาขนส่ง จำกัด
23 นครสวรรค์บรรพตพิสัยเดินรถ 250,000 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย บริษัท นครสวรรค์บรรพตพิสัยเดินรถ จำกัด
24 นครสวรรค์สหสามัคคีเดินรถ 90,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์สหสามัคคีเดินรถ จำกัด
25 นครสวรรค์เก้าเลี้ยวเดินรถ 100,000 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว บริษัท นครสวรรค์เก้าเลี้ยวเดินรถ จำกัด
26 นครสวรรค์เดินรถ 250,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์เดินรถ จำกัด
27 บ่อกระปุงเดินรถ 250,000 นครสวรรค์ ลาดยาว บริษัท บ่อกระปุงเดินรถ จำกัด
28 บางปะกง-ชลบุรี ขนส่ง 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท บางปะกง-ชลบุรี ขนส่ง จำกัด
29 พจน์บริการเดินรถจันทบุรี-ปะตง 100,000 จันทบุรี สอยดาว บริษัท พจน์บริการเดินรถจันทบุรี-ปะตง จำกัด
30 พลอยประเสริฐเดินรถ 15,000 ตราด เขาสมิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยประเสริฐเดินรถ
31 พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ 100,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด
32 มงคลรัตน์เดินรถ 1,000,000 สุรินทร์ สนม บริษัท มงคลรัตน์เดินรถ จำกัด
33 มายเจอร์นีย์ แทรเวล 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท มายเจอร์นีย์ แทรเวล จำกัด
34 ยะลาไทยพาณิชย์ 1,000,000 ยะลา เมืองยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยพาณิชย์
35 รถหัวหิน 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน บริษัท รถหัวหิน จำกัด
36 รวมกิจขนส่ง 100,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บริษัท รวมกิจขนส่ง จำกัด
37 ร่วมทุนนครสวรรค์ 700,000 นครสวรรค์ แม่วงก์ บริษัท ร่วมทุนนครสวรรค์ จำกัด
38 ระยองก้าวหน้าเดินรถ 1,100,000 ระยอง เมืองระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองก้าวหน้าเดินรถ
39 ระยองชลสวัสดิ์พัฒนา 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท ระยองชลสวัสดิ์พัฒนา จำกัด
40 ลันตาบริการ 400,000 กระบี่ คลองท่อม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันตาบริการ
41 ลาดยาวบริการ 2,500,000 นครสวรรค์ ลาดยาว บริษัท ลาดยาวบริการ จำกัด
42 วงศ์ขจรขนส่ง 1,000,000 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี บริษัท วงศ์ขจรขนส่ง จำกัด
43 วรินทรารักษ์เดินรถ 1,100,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี บริษัท วรินทรารักษ์เดินรถ จำกัด
44 วิทยาภาคใต้เดินรถ (2554) 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท วิทยาภาคใต้เดินรถ (2554) จำกัด
45 วิมลกิจราชบุรี 1,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก บริษัท วิมลกิจราชบุรี จำกัด
46 วิเชียรบุรีขนส่ง 1,500,000 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี บริษัท วิเชียรบุรีขนส่ง จำกัด
47 วีระพลเดินรถ 200,000 สุรินทร์ สังขะ บริษัท วีระพลเดินรถ จำกัด
48 ศรีจรูญชัยขนส่ง 150,000 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ บริษัท ศรีจรูญชัยขนส่ง จำกัด
49 ศรีจรูญนิเวศน์ 100,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว บริษัท ศรีจรูญนิเวศน์ จำกัด
50 ศรีนครชัยสุรินทร์ 400,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท ศรีนครชัยสุรินทร์ จำกัด
51 ศรีโพธิ์ทองสุรินทร์ขนส่ง 300,000 สุรินทร์ ท่าตูม บริษัท ศรีโพธิ์ทองสุรินทร์ขนส่ง จำกัด
52 ศิริร่วมกิจขนส่ง 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริร่วมกิจขนส่ง
53 ศีขรภูมิดอกดิน 2,000,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ บริษัท ศีขรภูมิดอกดิน จำกัด
54 ส.แสนสุขเจริญดี 200,000 ชลบุรี ศรีราชา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสนสุขเจริญดี
55 สกาย โปรเซิร์ฟ 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย บริษัท สกาย โปรเซิร์ฟ จำกัด
56 สถานีพลาญชัยร้อยเอ็ด 900,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีพลาญชัยร้อยเอ็ด
57 สมโชค 2018 990,000 สระแก้ว อรัญประเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมโชค 2018
58 สวงพัฒนา 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท สวงพัฒนา จำกัด
59 สวรรคโลกยานยนต์ 100,000 สุโขทัย สวรรคโลก บริษัท สวรรคโลกยานยนต์ จำกัด
60 สหมหาชัยขนส่ง 150,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท สหมหาชัยขนส่ง จำกัด
61 สหะมิตรบ้านแก่งเดินรถ 1,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ บริษัท สหะมิตรบ้านแก่งเดินรถ จำกัด
62 สายตระกูลเดินรถ 1,000,000 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ บริษัท สายตระกูลเดินรถ จำกัด
63 สายันต์เดินรถยโสธร 1,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร บริษัท สายันต์เดินรถยโสธร จำกัด
64 สี่ไชยทอง 700,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท สี่ไชยทอง จำกัด
65 สุราษฎร์นครสงขลาขนส่ง 4,000,000 สงขลา เมืองสงขลา บริษัท สุราษฎร์นครสงขลาขนส่ง จำกัด
66 สุราษฎร์สหพันธ์ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท สุราษฎร์สหพันธ์ จำกัด
67 สุรินทร์รัตนบุรี 130,000 สุรินทร์ รัตนบุรี บริษัท สุรินทร์รัตนบุรี จำกัด
68 สุรินทร์วรรักษ์ขนส่ง 1,000,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ บริษัท สุรินทร์วรรักษ์ขนส่ง จำกัด
69 สุเทพเขาทองเดินรถ 200,000 นครสวรรค์ พยุหะคีรี บริษัท สุเทพเขาทองเดินรถ จำกัด
70 หนองตางูเดินรถ 600,000 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย บริษัท หนองตางูเดินรถ จำกัด
71 ห้วยงูเดินรถ 250,000 ชัยนาท หันคา บริษัท ห้วยงูเดินรถ จำกัด
72 หาดใหญ่ เอส.ซี. ทรานสปอร์ต 500,000 สงขลา หาดใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ เอส.ซี. ทรานสปอร์ต
73 อารยะเดินรถ 550,000 พะเยา ปง บริษัท อารยะเดินรถ จำกัด
74 อูซำ แอนด์ ซันส์ 1,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท อูซำ แอนด์ ซันส์ จำกัด
75 อู่ทองเจริญกิจ 1,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง บริษัท อู่ทองเจริญกิจ จำกัด
76 เขื่องในรวมมิตร 1,000,000 อุบลราชธานี เขื่องใน บริษัท เขื่องในรวมมิตร จำกัด
77 เจวาย เอ็กซ์เพรส เทรดดิ้ง 2,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท เจวาย เอ็กซ์เพรส เทรดดิ้ง จำกัด
78 เดอะวัน บิสสิเนส 300,000 สกลนคร พรรณานิคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะวัน บิสสิเนส
79 เดินรถจันทร์ศิริ 80,000 จันทบุรี สอยดาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดินรถจันทร์ศิริ
80 เพชรบุรีบ้านแหลมเดินรถ 400,000 เพชรบุรี บ้านแหลม บริษัท เพชรบุรีบ้านแหลมเดินรถ จำกัด
81 เมค ยู สไมล์ (2019) 500,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมค ยู สไมล์ (2019)
82 เรืองศิริเดินรถ 500,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บริษัท เรืองศิริเดินรถ จำกัด
83 เสรีบริการ 100,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี บริษัท เสรีบริการ จำกัด
84 เอส.บี.พร้อมกรุ๊ป 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท เอส.บี.พร้อมกรุ๊ป จำกัด
85 เอสพีเอ็น 168 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอ็น 168
86 เอเชีย แทรเวล แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท เอเชีย แทรเวล แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
87 เอเชียเพิร์ล ทราเวล เซ็นเตอร์ 2,000,000 กระบี่ อ่าวลึก บริษัท เอเชียเพิร์ล ทราเวล เซ็นเตอร์ จำกัด
88 แสงประทีปกิจการสถานี 10,000,000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ บริษัท แสงประทีปกิจการสถานี จำกัด
89 แสนตุ้งเดินรถ 120,000 ตราด เขาสมิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนตุ้งเดินรถ
90 โชคอนุกูลทัวร์ 1,000,000 ตราด เมืองตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอนุกูลทัวร์
91 โลคอล พาวเวอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บริษัท โลคอล พาวเวอร์ จำกัด
92 ไทยประเสริฐเดินรถก้าวหน้ามั่นคง 1,500,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ไทยประเสริฐเดินรถก้าวหน้ามั่นคง จำกัด
93 ไทยสงวนบริการ 28,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ไทยสงวนบริการ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ