รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบริการสถานีรถโดยสาร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบริการสถานีรถโดยสาร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กะตะ กะรน เดินรถ 1,200,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะตะ กะรน เดินรถ
2 กาญจนผาภูมิ 2,000,000 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี บริษัท กาญจนผาภูมิ จำกัด
3 กู๊ด จ๊อบ เอ็กซ์เพรส 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กู๊ด จ๊อบ เอ็กซ์เพรส จำกัด
4 กู้ทรัพย์เดินรถ 300,000 ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู้ทรัพย์เดินรถ
5 คอนซูล 100,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คอนซูล จำกัด
6 จารุสถาพร 1,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท จารุสถาพร จำกัด
7 จิตต์พัฒนาพาณิชย์ 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท จิตต์พัฒนาพาณิชย์ จำกัด
8 จุลทะรัตน์ 150,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุลทะรัตน์
9 ช.พิบูลย์ไพศาลขนส่ง 1,000,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี บริษัท ช.พิบูลย์ไพศาลขนส่ง จำกัด
10 ช.มานิตเดช 500,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ช.มานิตเดช จำกัด
11 ช.เกริกกร 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ช.เกริกกร จำกัด
12 ชัยนาทสามัคคีเดินรถ 1,000,000 สรรพยา ชัยนาท บริษัท ชัยนาทสามัคคีเดินรถ จำกัด
13 ชุมพลบุรีขนส่ง 420,000 ท่าตูม สุรินทร์ บริษัท ชุมพลบุรีขนส่ง จำกัด
14 ชุมแสงเดินรถ 500,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ชุมแสงเดินรถ จำกัด
15 ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ โซลูชั่นส์ 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ โซลูชั่นส์ จำกัด
16 ดรอป แอนด์ พิค กรุ๊ป 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ดรอป แอนด์ พิค กรุ๊ป จำกัด
17 ดอนแรดรัตนบุรีขนส่ง 372,000 รัตนบุรี สุรินทร์ บริษัท ดอนแรดรัตนบุรีขนส่ง จำกัด
18 ดาวแปดริ้ว 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ดาวแปดริ้ว จำกัด
19 ที เค ซี บัส 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที เค ซี บัส จำกัด
20 ทุ่งหลวงเดินรถ 200,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท ทุ่งหลวงเดินรถ จำกัด
21 ธงชัยภาคใต้ขนส่ง 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยภาคใต้ขนส่ง
22 นครสงขลาขนส่ง 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท นครสงขลาขนส่ง จำกัด
23 นครสวรรค์บรรพตพิสัยเดินรถ 250,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์บรรพตพิสัยเดินรถ จำกัด
24 นครสวรรค์สหสามัคคีเดินรถ 90,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์สหสามัคคีเดินรถ จำกัด
25 นครสวรรค์เก้าเลี้ยวเดินรถ 100,000 เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์เก้าเลี้ยวเดินรถ จำกัด
26 นครสวรรค์เดินรถ 250,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท นครสวรรค์เดินรถ จำกัด
27 บ่อกระปุงเดินรถ 250,000 ลาดยาว นครสวรรค์ บริษัท บ่อกระปุงเดินรถ จำกัด
28 บางปะกง-ชลบุรี ขนส่ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท บางปะกง-ชลบุรี ขนส่ง จำกัด
29 พจน์บริการเดินรถจันทบุรี-ปะตง 100,000 สอยดาว จันทบุรี บริษัท พจน์บริการเดินรถจันทบุรี-ปะตง จำกัด
30 พลอยประเสริฐเดินรถ 15,000 เขาสมิง ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยประเสริฐเดินรถ
31 พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ 100,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด
32 มงคลรัตน์เดินรถ 1,000,000 สนม สุรินทร์ บริษัท มงคลรัตน์เดินรถ จำกัด
33 มายเจอร์นีย์ แทรเวล 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท มายเจอร์นีย์ แทรเวล จำกัด
34 ยะลาไทยพาณิชย์ 1,000,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยพาณิชย์
35 รถหัวหิน 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท รถหัวหิน จำกัด
36 รวมกิจขนส่ง 100,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย บริษัท รวมกิจขนส่ง จำกัด
37 ร่วมทุนนครสวรรค์ 700,000 แม่วงก์ นครสวรรค์ บริษัท ร่วมทุนนครสวรรค์ จำกัด
38 ระยองก้าวหน้าเดินรถ 1,100,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองก้าวหน้าเดินรถ
39 ระยองชลสวัสดิ์พัฒนา 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ระยองชลสวัสดิ์พัฒนา จำกัด
40 ลันตาบริการ 400,000 คลองท่อม กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันตาบริการ
41 ลาดยาวบริการ 2,500,000 ลาดยาว นครสวรรค์ บริษัท ลาดยาวบริการ จำกัด
42 วงศ์ขจรขนส่ง 1,000,000 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บริษัท วงศ์ขจรขนส่ง จำกัด
43 วรินทรารักษ์เดินรถ 1,100,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท วรินทรารักษ์เดินรถ จำกัด
44 วิทยาภาคใต้เดินรถ (2554) 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท วิทยาภาคใต้เดินรถ (2554) จำกัด
45 วิมลกิจราชบุรี 1,000,000 ดำเนินสะดวก ราชบุรี บริษัท วิมลกิจราชบุรี จำกัด
46 วิเชียรบุรีขนส่ง 1,500,000 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บริษัท วิเชียรบุรีขนส่ง จำกัด
47 วีระพลเดินรถ 200,000 สังขะ สุรินทร์ บริษัท วีระพลเดินรถ จำกัด
48 ศรีจรูญชัยขนส่ง 150,000 เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา บริษัท ศรีจรูญชัยขนส่ง จำกัด
49 ศรีจรูญนิเวศน์ 100,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท ศรีจรูญนิเวศน์ จำกัด
50 ศรีนครชัยสุรินทร์ 400,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ศรีนครชัยสุรินทร์ จำกัด
51 ศรีโพธิ์ทองสุรินทร์ขนส่ง 300,000 ท่าตูม สุรินทร์ บริษัท ศรีโพธิ์ทองสุรินทร์ขนส่ง จำกัด
52 ศิริร่วมกิจขนส่ง 300,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริร่วมกิจขนส่ง
53 ศีขรภูมิดอกดิน 2,000,000 ศีขรภูมิ สุรินทร์ บริษัท ศีขรภูมิดอกดิน จำกัด
54 ส.แสนสุขเจริญดี 200,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสนสุขเจริญดี
55 สกาย โปรเซิร์ฟ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท สกาย โปรเซิร์ฟ จำกัด
56 สถานีพลาญชัยร้อยเอ็ด 900,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีพลาญชัยร้อยเอ็ด
57 สมโชค 2018 990,000 อรัญประเทศ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมโชค 2018
58 สวงพัฒนา 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท สวงพัฒนา จำกัด
59 สวรรคโลกยานยนต์ 100,000 สวรรคโลก สุโขทัย บริษัท สวรรคโลกยานยนต์ จำกัด
60 สหมหาชัยขนส่ง 150,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สหมหาชัยขนส่ง จำกัด
61 สหะมิตรบ้านแก่งเดินรถ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท สหะมิตรบ้านแก่งเดินรถ จำกัด
62 สายตระกูลเดินรถ 1,000,000 อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บริษัท สายตระกูลเดินรถ จำกัด
63 สายันต์เดินรถยโสธร 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท สายันต์เดินรถยโสธร จำกัด
64 สี่ไชยทอง 700,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท สี่ไชยทอง จำกัด
65 สุราษฎร์นครสงขลาขนส่ง 4,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท สุราษฎร์นครสงขลาขนส่ง จำกัด
66 สุราษฎร์สหพันธ์ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท สุราษฎร์สหพันธ์ จำกัด
67 สุรินทร์รัตนบุรี 130,000 รัตนบุรี สุรินทร์ บริษัท สุรินทร์รัตนบุรี จำกัด
68 สุรินทร์วรรักษ์ขนส่ง 1,000,000 ศีขรภูมิ สุรินทร์ บริษัท สุรินทร์วรรักษ์ขนส่ง จำกัด
69 สุเทพเขาทองเดินรถ 200,000 พยุหะคีรี นครสวรรค์ บริษัท สุเทพเขาทองเดินรถ จำกัด
70 หนองตางูเดินรถ 600,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท หนองตางูเดินรถ จำกัด
71 ห้วยงูเดินรถ 250,000 หันคา ชัยนาท บริษัท ห้วยงูเดินรถ จำกัด
72 หาดใหญ่ เอส.ซี. ทรานสปอร์ต 500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ เอส.ซี. ทรานสปอร์ต
73 อารยะเดินรถ 550,000 ปง พะเยา บริษัท อารยะเดินรถ จำกัด
74 อูซำ แอนด์ ซันส์ 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท อูซำ แอนด์ ซันส์ จำกัด
75 อู่ทองเจริญกิจ 1,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท อู่ทองเจริญกิจ จำกัด
76 เขื่องในรวมมิตร 1,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท เขื่องในรวมมิตร จำกัด
77 เจวาย เอ็กซ์เพรส เทรดดิ้ง 2,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เจวาย เอ็กซ์เพรส เทรดดิ้ง จำกัด
78 เดอะวัน บิสสิเนส 300,000 พรรณานิคม สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะวัน บิสสิเนส
79 เดินรถจันทร์ศิริ 80,000 สอยดาว จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดินรถจันทร์ศิริ
80 เพชรบุรีบ้านแหลมเดินรถ 400,000 บ้านแหลม เพชรบุรี บริษัท เพชรบุรีบ้านแหลมเดินรถ จำกัด
81 เมค ยู สไมล์ (2019) 500,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมค ยู สไมล์ (2019)
82 เรืองศิริเดินรถ 500,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท เรืองศิริเดินรถ จำกัด
83 เสรีบริการ 100,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท เสรีบริการ จำกัด
84 เอส.บี.พร้อมกรุ๊ป 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.บี.พร้อมกรุ๊ป จำกัด
85 เอสพีเอ็น 168 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอ็น 168
86 เอเชีย แทรเวล แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เอเชีย แทรเวล แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
87 เอเชียเพิร์ล ทราเวล เซ็นเตอร์ 2,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท เอเชียเพิร์ล ทราเวล เซ็นเตอร์ จำกัด
88 แสงประทีปกิจการสถานี 10,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ บริษัท แสงประทีปกิจการสถานี จำกัด
89 แสนตุ้งเดินรถ 120,000 เขาสมิง ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนตุ้งเดินรถ
90 โชคอนุกูลทัวร์ 1,000,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอนุกูลทัวร์
91 โลคอล พาวเวอร์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โลคอล พาวเวอร์ จำกัด
92 ไทยประเสริฐเดินรถก้าวหน้ามั่นคง 1,500,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ไทยประเสริฐเดินรถก้าวหน้ามั่นคง จำกัด
93 ไทยสงวนบริการ 28,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ไทยสงวนบริการ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ