รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 เจเอฟ อินเตอร์เทรดดิ้งกรุ๊ป 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท เจเอฟ อินเตอร์เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด
2 เอสไฟว์ เอเชีย 8,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท เอสไฟว์ เอเชีย จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ