รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ที่พักแรมระยะสั้น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ที่พักแรมระยะสั้น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ทริสคอม 4,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท ทริสคอม จำกัด
2 ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 คลองท่อม กระบี่ บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ