รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ที่พักแรมระยะสั้น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ที่พักแรมระยะสั้น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ทริสคอม 4,000,000 ภูเก็ต กะทู้ บริษัท ทริสคอม จำกัด
2 ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 กระบี่ คลองท่อม บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ