รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการด้านเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการด้านเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 คอนเนคชั่น กรุ๊ป 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 ชาโคทีบาร์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาโคทีบาร์
3 ทอง ชานมไข่มุก 420,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทอง ชานมไข่มุก
4 พีเอ็ม แอดวานซ์ 2,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท พีเอ็ม แอดวานซ์ จำกัด
5 มงคลเลิศ 1,000,000 คลองหอยโข่ง สงขลา บริษัท มงคลเลิศ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ