รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและที่อยู่ทางไปรษณีย์ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและที่อยู่ทางไปรษณีย์ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ควอลลี รีเสิร์ช 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
2 เจเอ็ม ลอว์ 1,000,000 นครปฐม สามพราน
3 ไซ อินฟอร์เมติกส์ 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
4 มะลิ กฏหมายและบริการ 1,000,000 นครปฐม สามพราน


ข้อมูลผู้ประกอบการ