รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารเพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสารเพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 โชคดีสุดยอด 5,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
2 บลอสซี่เวลล์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
3 สันสกฤต 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
4 เอซีเอ็น มีเดีย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร


ข้อมูลผู้ประกอบการ