รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เกเธอร์ คอนเนอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
2 โกลว์มิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,200,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
3 คนพื้นที่ 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
4 คอดิฟาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
5 คอลเลคท์ รีวอร์ด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
6 คูล-เน็ต 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
7 โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
8 จีทีซี กาญจนบุรี (ประเทศไทย) 1,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
9 ซอร์สเวิร์ค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
10 ซีเอ เซลส์ (ประเทศไทย) 16,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
11 ซีไอดิสก์ (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
12 ดาร์วินบ็อกซ์ เทคโนโลยีส์ ทีเอช 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
13 ดิจิเวิร์ค (ไทยแลนด์) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
14 ไดนาทิกซ์ 1,000,000 เชียงใหม่ หางดง
15 ทารา เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
16 โทบิ เว็นเจอร์ส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
17 แนสคอมพ์ ออนไลน์ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
18 เบญจภาค มีเดีย แอนด์ เทคโนโลยี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
19 แฟนสเตอร์ มีเดีย 67,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
20 โมบาย เอสดี โฮลดิ้ง 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
21 โรบอท แอนด์ อินโนเวตีฟ เลิร์นนิ่ง 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
22 ลูนาร์สตูดิโอ 240,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
23 วันวิว เฮลท์แคร์ 6,300,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
24 วี ออฟฟิศ โซลูชั่น 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
25 ไวส เทคโนโลยี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
26 สตูดิโอ ทรี 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
27 สราญ เทคโนโลยี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
28 สิรินีซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 ตาก แม่สอด
29 ออนเนสท์ เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
30 อิสรภาพ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 5,000,000 มหาสารคาม ชื่นชม
31 เอ็กซ์คอน เมตาเวิร์ส โซลูชั่น 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
32 เอ็น.บี.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
33 เอเบิล ซัคเซส 8,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
34 เอมไฮ (ประเทศไทย) 7,547,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
35 แอมเบอร์ ซอฟท์เทค คอนซัลติ้ง 100,000 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง
36 ไอยะ แล็บ 100,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น


ข้อมูลผู้ประกอบการ