รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์การบันทึกเสียงและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์การบันทึกเสียงและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 คนสู้คน โปรดักชั่น 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท คนสู้คน โปรดักชั่น จำกัด
2 พิมพ์ธนภัส 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนภัส
3 เรืองกานต์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เรืองกานต์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ