รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ซีเคียว เทคโนโลยี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
2 พอดี ครีเอทีฟ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
3 ว้าว-กู๊ด 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่


ข้อมูลผู้ประกอบการ