รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สาย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สาย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 เอ็นเอบลิง เอเชีย ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเอบลิง เอเชีย ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
2 โอดีอาร์ 1,000,000 พิมาย นครราชสีมา บริษัท โอดีอาร์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ