รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ฟู้ด แอนด์ เทค อินโนเวชั่น คอนซัลติ้ง 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท ฟู้ด แอนด์ เทค อินโนเวชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด
2 อีสเทิร์น ไอที เทคโนโลยี 500,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์น ไอที เทคโนโลยี


ข้อมูลผู้ประกอบการ