รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมบริการทางการเงิน ยกเว้น การประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมบริการทางการเงิน ยกเว้น การประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 พี. เค. เค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง


ข้อมูลผู้ประกอบการ