รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เชียร์คอร์ปอเรชั่น 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
2 ซี.แลงก์ 1,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
3 เซี่ยงก๊ก 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
4 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 17,411,130,874 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
5 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 20,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
6 ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ 4,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
7 ธนาคารกรุงเทพ 10,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
8 ธนาคารกรุงเทพ 40,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
9 ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ 4,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
10 ธนาคารกรุงไทย 72,005,040,438 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
11 ธนาคารกรุงไทย 13,500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
12 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 75,741,437,470 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
13 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
14 ธนาคารกสิกรไทย 30,246,820,970 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
15 ธนาคารกสิกรไทย 8,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
16 ธนาคารเกษตร 750,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
17 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 8,467,511,090 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
18 ธนาคารทหารไทย 4,276,730,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
19 ธนาคารทหารไทยธนชาต 92,939,053,969 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
20 ธนาคารทิสโก้ 9,215,676,920 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
21 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 5,903,750,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
22 ธนาคารไทยทนุ 700,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
23 ธนาคารไทยพาณิชย์ 70,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
24 ธนาคารนครธน 962,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
25 ธนาคารนครหลวงไทย 6,010,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
26 ธนาคารมณฑล 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
27 ธนาคารมหานคร 7,200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
28 ธนาคารยูโอบี 24,856,613,050 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
29 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 20,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
30 ธนาคารศรีนคร 5,943,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
31 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 14,842,627,020 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
32 ธนาคารสหธนาคาร 750,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
33 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 10,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
34 ธนาคารแหลมทอง 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
35 ธนาคารเอเชีย 2,800,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
36 ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) 20,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
37 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 20,107,099,047 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย


ข้อมูลผู้ประกอบการ