รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 17,411,130,874 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
2 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 20,000,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
3 ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ 4,000,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 75,741,437,470 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4,000,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
6 ธนาคารกรุงเทพ 10,000,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
7 ธนาคารกรุงเทพ 40,000,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
8 ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ 4,000,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด
9 ธนาคารกรุงไทย 13,500,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด
10 ธนาคารกรุงไทย 72,005,040,438 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
11 ธนาคารกสิกรไทย 8,000,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
12 ธนาคารกสิกรไทย 30,486,146,970 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
13 ธนาคารทหารไทย 4,276,730,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด
14 ธนาคารทหารไทย 100,912,374,754 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
15 ธนาคารทิสโก้ 9,215,676,920 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
16 ธนาคารธนชาต 99,136,649,030 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
17 ธนาคารนครธน 962,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารนครธน จำกัด
18 ธนาคารนครหลวงไทย 6,010,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
19 ธนาคารมณฑล 30,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารมณฑล จำกัด
20 ธนาคารมหานคร 7,200,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารมหานคร จำกัด
21 ธนาคารยูโอบี 24,856,613,050 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
22 ธนาคารศรีนคร 5,943,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารศรีนคร จำกัด
23 ธนาคารสหธนาคาร 750,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารสหธนาคาร จำกัด
24 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 14,842,627,020 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
25 ธนาคารเกษตร 750,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารเกษตร จำกัด
26 ธนาคารเกียรตินาคิน 8,467,511,090 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27 ธนาคารเอเชีย 2,800,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารเอเชีย จำกัด
28 ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) 20,000,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
29 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 20,000,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
30 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 10,000,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
31 ธนาคารแหลมทอง 500,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารแหลมทอง จำกัด
32 ธนาคารไทยทนุ 700,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารไทยทนุ จำกัด
33 ธนาคารไทยพาณิชย์ 70,000,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
34 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 5,156,250,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
35 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 20,132,093,886 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
36 สาครการสุรา 130,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท สาครการสุรา จำกัด
37 เชียร์คอร์ปอเรชั่น 25,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เชียร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
38 เซี่ยงก๊ก 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เซี่ยงก๊ก จำกัด
39 เปี่ยมสุขแอสเสท 100,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เปี่ยมสุขแอสเสท จำกัด
40 เอฟเอส แอ๊ดไวเซอร์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟเอส แอ๊ดไวเซอร์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ