รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ บริษัทเงินทุน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ บริษัทเงินทุน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 จงเทียน อินดัสเทรียล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 20,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท จงเทียน อินดัสเทรียล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 บ้านฉาง เอชพีพีโอ 3,155,000,064 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท บ้านฉาง เอชพีพีโอ จำกัด
3 บุษยโภคะ (ทักษะ) 200,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท บุษยโภคะ (ทักษะ) จำกัด
4 เงินทุน ศรีสวัสดิ์ 2,756,236,215 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
5 เงินทุน แอ็ดวานซ์ 1,250,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
6 เงินทุน ไทยธนากร 250,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินทุน ไทยธนากร จำกัด
7 เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา 250,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด
8 เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ 1,880,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด
9 เงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน 150,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด
10 เงินทุนหลักทรัพย์ เอส ซี เอฟ 255,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอส ซี เอฟ จำกัด
11 เงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ 800,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด
12 เงินทุนเอเชียธนกิจ 400,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินทุนเอเชียธนกิจ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ