รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 จิระเลิศพงษ์ โฮลดิ้ง 10,800,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง บริษัท จิระเลิศพงษ์ โฮลดิ้ง จำกัด
2 ช.ส.ท. 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ส.ท.
3 เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ 165,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
4 เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ 270,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
5 เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ 240,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
6 เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
7 เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ 330,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ