รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ครบุรี สหกิจ 5,000,000 นครราชสีมา ครบุรี
2 เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ 240,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
3 เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
4 เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ 365,313,720 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
5 เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ 270,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
6 เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ 330,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
7 จิระเลิศพงษ์ โฮลดิ้ง 10,800,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
8 ช.ส.ท. 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
9 แอลเจซี เอเซีย โฮลดิ้งส์ 5,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง


ข้อมูลผู้ประกอบการ