รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 นาแปลงใหญ่หนองปลาหมอ 16,000 ขอนแก่น โนนศิลา
2 ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 4,374,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
3 พาพิภัฏฏ กรุ๊ป 1,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
4 ภัทราณรินทร์ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
5 เลนดิ้งเทค 5,000,000 ระยอง เมืองระยอง
6 ศศิกัญญา 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง


ข้อมูลผู้ประกอบการ