รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ดับเบิลยู เอดูเคชัน 1,200,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิลยู เอดูเคชัน จำกัด
2 นินจา วาริเออร์ 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท นินจา วาริเออร์ จำกัด
3 ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 4,374,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
4 อินเทอร์ฟิน โกลบอล 100,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเทอร์ฟิน โกลบอล จำกัด
5 เพย์เอ้าท์ 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เพย์เอ้าท์ จำกัด
6 เลนดิ้งเทค 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เลนดิ้งเทค จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ