รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 257 แค็ปพิทอล 90,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท 257 แค็ปพิทอล จำกัด
2 99 โฮลดิ้ง 5,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท 99 โฮลดิ้ง จำกัด
3 กนกวลี โฮลดิ้ง 57,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กนกวลี โฮลดิ้ง จำกัด
4 กระหนกเปลว 400,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กระหนกเปลว จำกัด
5 กรุงศรี ฟินโนเวต 1,500,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด
6 กรุ๊ป เค คอร์ปอเรชั่น 248,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กรุ๊ป เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7 กสิกร วิชั่น 1,200,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด
8 กะตะธานี คอลเลคชั่น 679,830,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด
9 การ์เดียนอินดัสทรีส์ หนองแค 1,400,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ หนองแค จำกัด
10 การ์เดียนแคปิตอล 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท การ์เดียนแคปิตอล จำกัด
11 กิ่งโกสน 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ่งโกสน จำกัด
12 กุญช์ภัสส์ โฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท กุญช์ภัสส์ โฮลดิ้ง จำกัด
13 กู๊ด โฮลดิ้ง 200,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ด โฮลดิ้ง จำกัด
14 คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 90,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
15 คอนราดี โฮลดิ้ง กรุ๊ป 160,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คอนราดี โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
16 คอมพลีท สตอรี่ โฮลดิ้งส์ 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คอมพลีท สตอรี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด
17 คอร์ปอเรท ไฟน์เอดจ์ (ไทยแลนด์) 100,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท คอร์ปอเรท ไฟน์เอดจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
18 คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 6,143,905,902 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
19 ค้าไพบูลย์ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ค้าไพบูลย์ จำกัด
20 คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ 1,470,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
21 คิดดี โฮลดิ้ง 20,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คิดดี โฮลดิ้ง จำกัด
22 คิดดี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 100,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คิดดี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
23 คิว ทู แอนด์ ทรี โฮลดิ้ง 2,400,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คิว ทู แอนด์ ทรี โฮลดิ้ง จำกัด
24 คีพ โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท คีพ โฮลดิ้งส์ จำกัด
25 จารา โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท จารา โฮลดิ้งส์ จำกัด
26 จิตวิวัฒน์ โฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท จิตวิวัฒน์ โฮลดิ้ง จำกัด
27 จี 4 เอส โฮลดิ้งส์ 1 (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จี 4 เอส โฮลดิ้งส์ 1 (ประเทศไทย) จำกัด
28 จีน-ไทย กั่วเหอ เกรท วอลล์ (กรุ๊ป) 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จีน-ไทย กั่วเหอ เกรท วอลล์ (กรุ๊ป) จำกัด
29 จีเอ็นซี ฟาวเดชั่น 2,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเอ็นซี ฟาวเดชั่น จำกัด
30 จีโฟร์เอส โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 100,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จีโฟร์เอส โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
31 ชินกิ อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
32 ชุมชนขุนตัดหวาย 76,200 จะนะ สงขลา บริษัท ชุมชนขุนตัดหวาย จำกัด
33 ชุมพรโฮลดิ้ง 84,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
34 ซันชายน์ โฮลดิ้ง 1,500,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ซันชายน์ โฮลดิ้ง จำกัด
35 ซันมูน โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันมูน โฮลดิ้ง จำกัด
36 ซายาน่า สมุย 4,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซายาน่า สมุย จำกัด
37 ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัด
38 ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง 100,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
39 ซิลเวอร์คอร์ด แอดไวซอรี่ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิลเวอร์คอร์ด แอดไวซอรี่ จำกัด
40 ซี ซี เค วี 11,718,900 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี ซี เค วี จำกัด
41 ซี ออตเตอร์ 20,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี ออตเตอร์ จำกัด
42 ซีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
43 ซีที (อินดัสเทรียล) โฮลดิ้งส์ 937,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีที (อินดัสเทรียล) โฮลดิ้งส์ จำกัด
44 ซีที กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 478,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีที กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
45 ซีที แพน เอเชีย อลิอันซ์ คอร์เปอเรชั่น 130,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีที แพน เอเชีย อลิอันซ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
46 ซีนิธ โฮลดิ้ง(ประเทศไทย) 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีนิธ โฮลดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
47 ซีมันนี่ (แคปปิตอล) โฮลดิ้ง 1 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) โฮลดิ้ง 1 จำกัด
48 ซีมันนี่ (แคปปิตอล) โฮลดิ้ง 2 500,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) โฮลดิ้ง 2 จำกัด
49 ซีวีซี แคปปิตอล (ประเทศไทย) 1,600,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีวีซี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
50 ซุ่มโป่ง เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง 3,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซุ่มโป่ง เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
51 ซูมิ-ไทย โฮลดิ้งส์ 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซูมิ-ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
52 ฐิติรัตน 54,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท ฐิติรัตน จำกัด
53 ณาฑา เพียว โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ณาฑา เพียว โฮลดิ้ง จำกัด
54 ดอกคูน เมเนจเม้นท์ 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดอกคูน เมเนจเม้นท์ จำกัด
55 ด๊อกเตอร์ เรคเคนดอร์เฟอร์ คอนซัลท์ติ้ง 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ด๊อกเตอร์ เรคเคนดอร์เฟอร์ คอนซัลท์ติ้ง จำกัด
56 ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง 10,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด
57 ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 1,818,906,220 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
58 ดับบลิวดีเอส แพลนเทชั่น (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับบลิวดีเอส แพลนเทชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
59 ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ 4,500,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด
60 ดิจิทัล เวนเจอร์ส 400,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
61 ดี ซัน เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองน่าน น่าน บริษัท ดี ซัน เทรดดิ้ง จำกัด
62 ดี วี เอ็น โฮลดิ้ง 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี วี เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
63 ดีพี แมเนจเมนท์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีพี แมเนจเมนท์ จำกัด
64 ดีอาร์พี โฮลดิ้ง 820,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีอาร์พี โฮลดิ้ง จำกัด
65 ดีเอสวี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเอสวี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
66 ดีโอดี เฮ้ลท์ตี้ไลฟ์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ดีโอดี เฮ้ลท์ตี้ไลฟ์ จำกัด
67 ดูนิ (ไทย) โฮลดิ้ง 159,111,088 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ดูนิ (ไทย) โฮลดิ้ง จำกัด
68 ดูอิ้งบิซิเนส (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดูอิ้งบิซิเนส (ไทยแลนด์) จำกัด
69 ตรัยนภาลัย 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ตรัยนภาลัย จำกัด
70 ทรินิตี้ แคปปิตอล โฮลดิ้ง 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรินิตี้ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
71 ทรี แดนซ์ โฮลดิ้งส์ 30,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรี แดนซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
72 ทรีท็อป เมตัลคาส อินโนเวชั่น 18,500,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ทรีท็อป เมตัลคาส อินโนเวชั่น จำกัด
73 ทวีคูณ โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทวีคูณ โฮลดิ้ง จำกัด
74 ทอนโน บอนโน 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทอนโน บอนโน จำกัด
75 ท็อปส์ คอร์ปอเรชั่น 10,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ท็อปส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
76 ทิปป้า 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทิปป้า จำกัด
77 ที วาย เค โฮลดิ้งส์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ที วาย เค โฮลดิ้งส์ จำกัด
78 ที เอส นาโอมี 15,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที เอส นาโอมี จำกัด
79 ที.ที.เอส.แอสเสท ดิเวลลอปเม้นท์ 83,760,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.ที.เอส.แอสเสท ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
80 ทีซีอี โฮลดิ้งส์ 92,800,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีซีอี โฮลดิ้งส์ จำกัด
81 ทีซีแอล โฮลดิ้ง 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ทีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด
82 ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล 703,500,032 สามพราน นครปฐม บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
83 ทีอาร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีอาร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
84 ทีอาร์ซีไอ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีอาร์ซีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด
85 ทีอาร์เอส โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีอาร์เอส โฮลดิ้ง จำกัด
86 ทีเอ็นเอ็นที กรุ๊ป 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอ็นเอ็นที กรุ๊ป จำกัด
87 ทีเอ็นเอสซี (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอ็นเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด
88 ทีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด
89 ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง 135,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
90 ทุนธนชาต 11,651,297,030 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
91 ทุนนวัตกรรม 480,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ทุนนวัตกรรม จำกัด
92 ทูดับเบิ้ลยู กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 9,800,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทูดับเบิ้ลยู กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
93 ทูเอ็กซิท 3,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ทูเอ็กซิท จำกัด
94 ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท 300,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท จำกัด
95 ธนทัต อินเตอร์โฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ธนทัต อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
96 ธานี สยาม เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธานี สยาม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
97 ธารบุษรา 700,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ธารบุษรา จำกัด
98 นวชัย กรุ๊ป 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท นวชัย กรุ๊ป จำกัด
99 นวบุรินทร์ 400,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นวบุรินทร์ จำกัด
100 นอร์ทเทิร์นรอยัล โฮลดิ้ง 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท นอร์ทเทิร์นรอยัล โฮลดิ้ง จำกัด
101 น่านนคร โพลีพลัส โฮลดิ้ง 1,000,000 เชียงกลาง น่าน บริษัท น่านนคร โพลีพลัส โฮลดิ้ง จำกัด
102 นารายา โฮลดิ้ง 56,700,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท นารายา โฮลดิ้ง จำกัด
103 นาเคนทร์ โฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองน่าน น่าน บริษัท นาเคนทร์ โฮลดิ้ง จำกัด
104 นิชานนท์ 214,375,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท นิชานนท์ จำกัด
105 นูรา 115,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท นูรา จำกัด
106 บริหารสินทรัพย์ เจ.อี.ดี.ไอ. (กรุงเทพ) 25,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ.อี.ดี.ไอ. (กรุงเทพ) จำกัด
107 บลิสฟูล ซัคเซส 5,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท บลิสฟูล ซัคเซส จำกัด
108 บลู ซี เว้ลธ์ 100,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท บลู ซี เว้ลธ์ จำกัด
109 บลูโกลด์ โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท บลูโกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด
110 บางสะพาน เมทัลชีท 3,000,000 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางสะพาน เมทัลชีท
111 บี มันนี่ 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท บี มันนี่ จำกัด
112 บี.ที.เอ เซอร์วิส 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท บี.ที.เอ เซอร์วิส จำกัด
113 บี.วาย. โฮลดิ้ง 80,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.วาย. โฮลดิ้ง จำกัด
114 บี.เค.เอส. เอส.เอ. โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) 100,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท บี.เค.เอส. เอส.เอ. โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
115 บีซี อันดามัน 10,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท บีซี อันดามัน จำกัด
116 บีซี โฮลดิ้งส ทีเอช 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บีซี โฮลดิ้งส ทีเอช จำกัด
117 บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง 7,445,616,128 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
118 บีซีเอช โฮลดิ้ง 120,700,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำกัด
119 บีทีซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง (ประเทศไทย) 50,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บีทีซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
120 บีบีจีไอ 2,532,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
121 บีบีแซด ภูเก็ต 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท บีบีแซด ภูเก็ต จำกัด
122 บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ 73,100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด
123 บีเจเอช อินเวสเมนท์ 200,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จำกัด
124 บีเอ็มไอ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเอ็มไอ (ประเทศไทย) จำกัด
125 บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ 1,200,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
126 บีแซด โฮลดิ้ง 1,000,000 ตะกั่วป่า พังงา บริษัท บีแซด โฮลดิ้ง จำกัด
127 บุญชาดา โฮลดิ้งส์ 249,476,096 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญชาดา โฮลดิ้งส์ จำกัด
128 บุญตา โฮลดิ้ง 28,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญตา โฮลดิ้ง จำกัด
129 บุญมา พร็อพเพอร์ตี้ 61,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญมา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
130 บุลการี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บุลการี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
131 ปณวัตร แอสเซต 500,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ปณวัตร แอสเซต จำกัด
132 ปรมัตถ์ โฮลดิ้ง 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ปรมัตถ์ โฮลดิ้ง จำกัด
133 ประกายพนธ์ 5,203,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ประกายพนธ์ จำกัด
134 ผาทองเคหะการ 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ผาทองเคหะการ จำกัด
135 พญาไท โฮลดิ้ง 2,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท พญาไท โฮลดิ้ง จำกัด
136 พรอมท์ อินโนเวชั่น 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรอมท์ อินโนเวชั่น จำกัด
137 พราวด์ ทู ดู 50,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท พราวด์ ทู ดู จำกัด
138 พรีวิลเลจ โซลูชั่น 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีวิลเลจ โซลูชั่น จำกัด
139 พรีเมียร์ เอควิตี้ 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีเมียร์ เอควิตี้ จำกัด
140 พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) 215,755,808 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด
141 พาราไดซ์ โกลด์ โฮลดิ้ง 1,000,000 เชียงกลาง น่าน บริษัท พาราไดซ์ โกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด
142 พิชญากร โฮลดิ้งส์ 4,600,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พิชญากร โฮลดิ้งส์ จำกัด
143 พี เจ แคปปิตอล 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พี เจ แคปปิตอล จำกัด
144 พีจีซี โฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พีจีซี โฮลดิ้ง จำกัด
145 พีจีดับเบิลยู 120,200,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท พีจีดับเบิลยู จำกัด
146 พีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้ง 4,500,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
147 พีตะวัน โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท พีตะวัน โฮลดิ้ง จำกัด
148 พีบีซี คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท พีบีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
149 พีเจดีซีไอ 2,450,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเจดีซีไอ จำกัด
150 พีเอ็น แคปปิตอล 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จำกัด
151 พีเอ็นซี โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด
152 พีเอ็นซี โฮลดิ้ง 2 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอ็นซี โฮลดิ้ง 2 จำกัด
153 ฟอร์เฮดส์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 230,600 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟอร์เฮดส์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
154 ฟาเรนไฮต์ 89 3,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟาเรนไฮต์ 89 จำกัด
155 ฟิฟส์ เฟลทเชอร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ฟิฟส์ เฟลทเชอร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
156 ภัทรจักรการบัญชีและกฏหมาย 250,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท ภัทรจักรการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
157 ภัทรเธียร 400,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ภัทรเธียร จำกัด
158 ภาลา เวนเจอร์ 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ภาลา เวนเจอร์ จำกัด
159 มนต์โลจิสติกส์ กรุ๊ป 230,929,104 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท มนต์โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด
160 มลุลี โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท มลุลี โฮลดิ้งส์ จำกัด
161 มหากุลการค้า 110,468,750 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท มหากุลการค้า จำกัด
162 มอนสตาร์ แล็บ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท มอนสตาร์ แล็บ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
163 มะลิวัลย์ ดีเวลลอปเม้นส์ 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท มะลิวัลย์ ดีเวลลอปเม้นส์ จำกัด
164 มันดาวี แคปปิตอล 3,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท มันดาวี แคปปิตอล จำกัด
165 มัลติพลาย แคปปิตอล 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท มัลติพลาย แคปปิตอล จำกัด
166 มิยูกิ แคปปิตอล 50,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท มิยูกิ แคปปิตอล จำกัด
167 ยัวร์ เวลธ์ คัม โฮลดิ้ง 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ยัวร์ เวลธ์ คัม โฮลดิ้ง จำกัด
168 ยัสปาล กรุ๊ป 412,711,616 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยัสปาล กรุ๊ป จำกัด
169 ยู อิล (ไทยแลนด์) 2,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ยู อิล (ไทยแลนด์) จำกัด
170 ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด
171 ยูนิตี้ โปร 5,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิตี้ โปร จำกัด
172 ยูโร โฮลดิ้ง 25,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูโร โฮลดิ้ง จำกัด
173 ระ โฮลดิ้ง 705,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ระ โฮลดิ้ง จำกัด
174 รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิ้ง 6,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิ้ง จำกัด
175 รัตน โฮลดิ้ง 560,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด
176 รัตนคีรี 11,391,250 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท รัตนคีรี จำกัด
177 ราสเบอร์รี่เทค 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ราสเบอร์รี่เทค จำกัด
178 ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด
179 ริชฟรีด้อม รอยัล โฮลดิ้ง 1,500,000 เชียงกลาง น่าน บริษัท ริชฟรีด้อม รอยัล โฮลดิ้ง จำกัด
180 รุ่งเจริญวัฒนา โฮลดิ้ง 50,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท รุ่งเจริญวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
181 ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง 200,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด
182 ลักซ์ไทย 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ลักซ์ไทย จำกัด
183 ลา โจยา กรุ๊ป 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลา โจยา กรุ๊ป จำกัด
184 ลาพรี โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ลาพรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
185 ลี บราเธอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ ไทย 700,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ลี บราเธอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ ไทย จำกัด
186 ลีกาซี รีซอสเซส (ประเทศไทย) 10,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท ลีกาซี รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
187 ลุมพินี แคปปิตอล 100,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ลุมพินี แคปปิตอล จำกัด
188 วสุรัตน์ อาร์. โฮลดิ้ง 36,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วสุรัตน์ อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด
189 ว่อง บราเธอร์ส 2016 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ว่อง บราเธอร์ส 2016 จำกัด
190 วังขนาย แคปปิตอล 1,250,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท วังขนาย แคปปิตอล จำกัด
191 วัฒนชาญ 100,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท วัฒนชาญ จำกัด
192 วันเบลท์ วันโรด โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท วันเบลท์ วันโรด โฮลดิ้ง จำกัด
193 วานิช โฮลดิ้ง 230,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท วานิช โฮลดิ้ง จำกัด
194 วิชเบียร์ โฮม บาร์ โฮลดิ้งส์ 400,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท วิชเบียร์ โฮม บาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
195 วินด์สโม๊ค 2 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท วินด์สโม๊ค 2 จำกัด
196 วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
197 วินเซิร์ฟ โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท วินเซิร์ฟ โฮลดิ้ง จำกัด
198 วินเนอร์ แฟม 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท วินเนอร์ แฟม จำกัด
199 วิลล่า โฮลดิ้ง 22,200,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท วิลล่า โฮลดิ้ง จำกัด
200 วิสัยทัศน์ โฮลดิ้งส์ 100,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิสัยทัศน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
201 วี เพาเวอร์ ทรี 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท วี เพาเวอร์ ทรี จำกัด
202 วี เอ็น บี โฮลดิ้ง 3,100,326,400 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จำกัด
203 วี โอ เค โฮลดิ้ง 49,164,700 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท วี โอ เค โฮลดิ้ง จำกัด
204 วี.ไอ. แคปปิตอล 50,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วี.ไอ. แคปปิตอล จำกัด
205 วีซี โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท วีซี โฮลดิ้ง จำกัด
206 วีว่า บีว่า บางกอก โฮลดิ้ง 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท วีว่า บีว่า บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด
207 วีแอลซีซี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 510,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท วีแอลซีซี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
208 ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 1,374,661,443 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
209 ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง 300,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
210 ศิริมา โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ศิริมา โฮลดิ้ง จำกัด
211 ศิริวิไล โฮลดิ้ง 450,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ศิริวิไล โฮลดิ้ง จำกัด
212 ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี 590,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
213 สมาร์ท-ไอ โฮลดิ้งส์ 800,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สมาร์ท-ไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด
214 สยาม ซินาเน็น 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม ซินาเน็น จำกัด
215 สยาม นารา ดีเวลล๊อปเม้นท์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม นารา ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
216 สยาม พีบีจีซี 1,530,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม พีบีจีซี จำกัด
217 สยาม มากิ 100,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม มากิ จำกัด
218 สยาม อะลินโกะ 2,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท สยาม อะลินโกะ จำกัด
219 สยาม เอเวียชั่น เซอร์วิสเซส 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม เอเวียชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
220 สยามบัฟเฟตต์ 2,000,000 สุไหงโก-ลก นราธิวาส บริษัท สยามบัฟเฟตต์ จำกัด
221 สยามปุระ 50,000,000 มหาราช พระนครศรีอยุธยา บริษัท สยามปุระ จำกัด
222 สยามสแควร์ทาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 177,200,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามสแควร์ทาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
223 สร้างดี กรุ๊ป 2,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท สร้างดี กรุ๊ป จำกัด
224 สหะพืชผล มอเตอร์ 50,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท สหะพืชผล มอเตอร์ จำกัด
225 สหะพืชผล ลิสซิ่ง 1,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะพืชผล ลิสซิ่ง
226 สหะพืชผล แคปปิตอล 50,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท สหะพืชผล แคปปิตอล จำกัด
227 สามัคคีกรู๊ป โฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท สามัคคีกรู๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
228 สินธานิน 400,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สินธานิน จำกัด
229 สินธุบุษย์ 400,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สินธุบุษย์ จำกัด
230 สินนงลักษณ์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท สินนงลักษณ์ จำกัด
231 สีลุนธนาวัฒน์ 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท สีลุนธนาวัฒน์ จำกัด
232 สุรวงศ์ 25,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท สุรวงศ์ จำกัด
233 สุริยาธนาศัย 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท สุริยาธนาศัย จำกัด
234 สุเชาว์วณิช เฟรนชิพ 275,422,600 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท สุเชาว์วณิช เฟรนชิพ จำกัด
235 สเปล็นดิด สตรีม 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท สเปล็นดิด สตรีม จำกัด
236 สแตรนจ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 2,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท สแตรนจ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
237 หยา ไท่ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท หยา ไท่ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
238 หลง รุย โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท หลง รุย โฮลดิ้งส์ จำกัด
239 หวาถัว กรุ๊ป 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท หวาถัว กรุ๊ป จำกัด
240 อนุรักษ์เจ้าพระยา 7,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อนุรักษ์เจ้าพระยา จำกัด
241 อรุณแอสเซทอินเตอร์โฮลดิ้ง 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท อรุณแอสเซทอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
242 อรุณโฮลดิ้ง 85,910,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท อรุณโฮลดิ้ง จำกัด
243 อลิซ แอสเซทส์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท อลิซ แอสเซทส์ จำกัด
244 อันบ๊อกซ์ อินเตอร์เนชันแนล 10,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท อันบ๊อกซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
245 อารากอน อินเตอร์เนชั่นแนล 21,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท อารากอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
246 อาร์. ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป 100,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์. ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
247 อาร์บี เซอร์วิสเซส 295,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด
248 อาร์พีวีโฮลดิ้ง(ประเทศไทย) 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท อาร์พีวีโฮลดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
249 อาร์อีแอลเอ๊กซ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์อีแอลเอ๊กซ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
250 อาโก้ โฮลดิ้งส์ 2,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท อาโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด
251 อิทธิวิภาค 400,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อิทธิวิภาค จำกัด
252 อินฟินิตี้ รอยัล โฮลดิ้ง 1,000,000 เชียงคำ พะเยา บริษัท อินฟินิตี้ รอยัล โฮลดิ้ง จำกัด
253 อินเตอร์ เอเชี่ยน เอ็นเทอไพรซ (ไอเออี) 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเตอร์ เอเชี่ยน เอ็นเทอไพรซ (ไอเออี) จำกัด
254 อินเตอร์โฟน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) 100,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเตอร์โฟน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
255 อินโนวิสดอม 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อินโนวิสดอม จำกัด
256 อินโนเวชั่น แคปปิตอล (1989) 295,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท อินโนเวชั่น แคปปิตอล (1989) จำกัด
257 อินโฟ แอสเซท โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 74,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท อินโฟ แอสเซท โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
258 อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล 330,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จำกัด
259 อิเล็กทริก แบร โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อิเล็กทริก แบร โฮลดิ้งส์ จำกัด
260 อี้ ไท่ โฮลดิ้งส์ 4,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท อี้ ไท่ โฮลดิ้งส์ จำกัด
261 อี.ซี.ที. กรุ๊ป 10,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด
262 อีลิท เอเชีย บิสซิเนส 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท อีลิท เอเชีย บิสซิเนส จำกัด
263 อีสต์ แบงค์คอก โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท อีสต์ แบงค์คอก โฮลดิ้ง จำกัด
264 อีสท์การ์เนต (ไทยแลนด์) 100,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท อีสท์การ์เนต (ไทยแลนด์) จำกัด
265 อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 1,039,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
266 อเวียเรพส์ โฮลดิ้ง 200,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อเวียเรพส์ โฮลดิ้ง จำกัด
267 ฮง โฮลดิ้ง 130,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮง โฮลดิ้ง จำกัด
268 ฮาเซีย ไมสัน 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮาเซีย ไมสัน จำกัด
269 เกรท เอเชีย 169,600,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เกรท เอเชีย จำกัด
270 เค 2 เอเชีย-แปซิฟิก 100,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เค 2 เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด
271 เค พลัส โฮลดิ้ง 1,038,520,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เค พลัส โฮลดิ้ง จำกัด
272 เค อาร์ ดับเบิ้ลยู โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เค อาร์ ดับเบิ้ลยู โฮลดิ้ง จำกัด
273 เค แอนด์ ที เวลธ์ แมเนจเม้นท์ 98,333,800 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท เค แอนด์ ที เวลธ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
274 เค.ดี. โฮลดิ้ง 300,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด
275 เคทีเอ-โกลโบ 1,100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เคทีเอ-โกลโบ จำกัด
276 เคทูซีนเนอร์จี 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เคทูซีนเนอร์จี จำกัด
277 เครือไทย โฮลดิ้งส์ 7,536,401,920 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
278 เคอาร์ดับเบิ้ลยู กรุ๊ป 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เคอาร์ดับเบิ้ลยู กรุ๊ป จำกัด
279 เคิร์ซ ไทย โฮลดิ้ง 50,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เคิร์ซ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด
280 เคเอ็นเอ็ม กรีนทรี โฮลดิ้ง 4,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอ็นเอ็ม กรีนทรี โฮลดิ้ง จำกัด
281 เคเอสเอ็มซี ทีเอช โฮลดิ้งส์ 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอสเอ็มซี ทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด
282 เคเอสแอลจีไอ 832,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด
283 เงินทุนหลักทรัพย์บุคคลัภย์ 160,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์บุคคลัภย์ จำกัด
284 เจ เค พี อิ๊สท์แมน 151,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ เค พี อิ๊สท์แมน จำกัด
285 เจ เอ โอ บิสซิเนส 54,656,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ เอ โอ บิสซิเนส จำกัด
286 เจ เอส แอสโซซิเอทส์ 6,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ เอส แอสโซซิเอทส์ จำกัด
287 เจ ไอ จี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 75,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท เจ ไอ จี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
288 เจดับบลิวเอส โฮลดิ้ง วัน 1,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท เจดับบลิวเอส โฮลดิ้ง วัน จำกัด
289 เจมิไน อินเตอร์เนชั่นแนล 1,400,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจมิไน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
290 เจริญรุ่งเรืองกิจสิริ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจริญรุ่งเรืองกิจสิริ จำกัด
291 เจเอ็นเจ โฮลดิ้ง 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอ็นเจ โฮลดิ้ง จำกัด
292 เจเอ็ม มารีน โฮลดิ้งส์ 100,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท เจเอ็ม มารีน โฮลดิ้งส์ จำกัด
293 เจเอ็มจี โฮลดิ้ง 100,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอ็มจี โฮลดิ้ง จำกัด
294 เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 1 5,200,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด
295 เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 3 1,500,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 3 จำกัด
296 เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 4 800,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เซ็นทรัล เจดี โลจิสติกส์ โฮลดิ้ง 4 จำกัด
297 เซโน (ประเทศไทย) 3,420,600 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เซโน (ประเทศไทย) จำกัด
298 เดซุง มาเรฟ (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เดซุง มาเรฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
299 เดอะ คูล กรุ๊ป 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท เดอะ คูล กรุ๊ป จำกัด
300 เดอะ โกลด์ สแตนดาร์ด 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะ โกลด์ สแตนดาร์ด จำกัด
301 เดียคริท โฮลดิ้งส์ 510,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เดียคริท โฮลดิ้งส์ จำกัด
302 เทค เมทัล (ไทยแลนด์) 100,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท เทค เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด
303 เปี่ยมสุวรรณ 5,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท เปี่ยมสุวรรณ จำกัด
304 เพอร์เพชวล พรอสเพอริตี้ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เพอร์เพชวล พรอสเพอริตี้ จำกัด
305 เพาเวอร์ เพลเลท กรุ๊ป 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เพาเวอร์ เพลเลท กรุ๊ป จำกัด
306 เพาเวอร์โกรว์โฮลดิ้ง 1,000,000 ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี บริษัท เพาเวอร์โกรว์โฮลดิ้ง จำกัด
307 เมดีซ โฮลดิ้ง 75,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เมดีซ โฮลดิ้ง จำกัด
308 เมาน์เทน วิว เคอร์เรนซี่ 10,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เมาน์เทน วิว เคอร์เรนซี่ จำกัด
309 เมืองหยก โฮลดิ้ง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เมืองหยก โฮลดิ้ง จำกัด
310 เมืองเลย ลิสซิ่ง 1,000,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเลย ลิสซิ่ง
311 เรนฟอเรสต์ คอร์ปอเรชั่น 3,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เรนฟอเรสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
312 เล็กซ์ตัน (ประเทศไทย) 408,163,500 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เล็กซ์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
313 เลอร์สรวง กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 30,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท เลอร์สรวง กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
314 เว็นโดม แอสเซทส์ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เว็นโดม แอสเซทส์ จำกัด
315 เวลท์ 89 2,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท เวลท์ 89 จำกัด
316 เวสเทิร์น แคนาเดียน เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น 10,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เวสเทิร์น แคนาเดียน เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
317 เอ เอ็กซ์ อี แอล โฮลดิ้ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เอ เอ็กซ์ อี แอล โฮลดิ้ง จำกัด
318 เอ แอล เค พี - ไทย โฮลดิ้งส์ 2,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ แอล เค พี - ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
319 เอ แอสเสท 5,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ แอสเสท จำกัด
320 เอ.จี.พี. คอนซัลแทนท์ 3,000,000 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท เอ.จี.พี. คอนซัลแทนท์ จำกัด
321 เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง 45,900,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด
322 เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิ้ง 45,900,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำกัด
323 เอชวี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 82,710,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอชวี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
324 เอชเจ สไตล์ โฮลดิ้ง 100,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอชเจ สไตล์ โฮลดิ้ง จำกัด
325 เอชเอ็ม โซลูชั่น 67,993,200 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เอชเอ็ม โซลูชั่น จำกัด
326 เอ็น ทู เอส โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น ทู เอส โฮลดิ้ง จำกัด
327 เอ็น เอส แอล โฮลดิ้ง 330,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอ็น เอส แอล โฮลดิ้ง จำกัด
328 เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ 35,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
329 เอ็น99 2,500,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น99 จำกัด
330 เอ็นริช เอสเตท โฮลดิ้ง 5,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เอ็นริช เอสเตท โฮลดิ้ง จำกัด
331 เอ็นเจ็ดอี 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเจ็ดอี จำกัด
332 เอ็นเซิร์ฟ โฮลดิ้ง 2,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเซิร์ฟ โฮลดิ้ง จำกัด
333 เอ็นเอชเอ็น โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) 100,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเอชเอ็น โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
334 เอ็นโอเอส แคปปิตอล 18,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เอ็นโอเอส แคปปิตอล จำกัด
335 เอพีเอ็ม เอเซีย 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอพีเอ็ม เอเซีย จำกัด
336 เอฟซีทีจี โฮเต็ล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟซีทีจี โฮเต็ล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
337 เอฟเอฟไอที โฮลดิ้ง 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟเอฟไอที โฮลดิ้ง จำกัด
338 เอ็ม ทูเทค 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม ทูเทค จำกัด
339 เอ็ม แอดวานซ์ โฮลดิ้ง 10,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม แอดวานซ์ โฮลดิ้ง จำกัด
340 เอ็ม.ที.ไอ.(ประเทศไทย) 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม.ที.ไอ.(ประเทศไทย) จำกัด
341 เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
342 เอ็มบีเอ็มจี เวนเจอร์ 5,537,922 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มบีเอ็มจี เวนเจอร์ จำกัด
343 เอ็มเอ็นเอช คอนซัลท์ติ้ง โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มเอ็นเอช คอนซัลท์ติ้ง โฮลดิ้งส์ จำกัด
344 เอ็มเอฟจี แอสเสท โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) 100,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มเอฟจี แอสเสท โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
345 เอ็มแอลพีบิสซิเนส 586,527,500 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มแอลพีบิสซิเนส จำกัด
346 เอ็มโอแอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) 17,700,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มโอแอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
347 เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย 160,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
348 เอส แอนด์ เอช อินเตอร์ โฮลดิ้ง 2,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท เอส แอนด์ เอช อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
349 เอสจี โฮลดิ้งส์ 1,100,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสจี โฮลดิ้งส์ จำกัด
350 เอสซีบี เท็นเอกซ์ 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
351 เอสทีเค แคปปิตอล 548,003,008 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จำกัด
352 เอสพีวี โฮลดิ้ง 85,500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
353 เอสเคอาร์ แอนด์ โค (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเคอาร์ แอนด์ โค (ประเทศไทย) จำกัด
354 เอสเคเอ็น โฮลดิ้งส์ 12,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเคเอ็น โฮลดิ้งส์ จำกัด
355 เอสเอสไอ โฮลดิ้ง 666,153,920 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด
356 เอสเอสไอซี โฮลดิ้ง 3,999,800 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เอสเอสไอซี โฮลดิ้ง จำกัด
357 เอสไอจี (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสไอจี (ประเทศไทย) จำกัด
358 เอเชีย โก โฮลดิ้งส์ 28,900,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชีย โก โฮลดิ้งส์ จำกัด
359 เอเชียน แคปปิตอล 100,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชียน แคปปิตอล จำกัด
360 เอเชี่ยน โฮลดิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล 3,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชี่ยน โฮลดิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
361 เฮเยอร์ แอนด์ ตง โฮลดิ้ง 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เฮเยอร์ แอนด์ ตง โฮลดิ้ง จำกัด
362 แกรนด์ ที.เอ็ม.จี. 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท แกรนด์ ที.เอ็ม.จี. จำกัด
363 แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส 20,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส จำกัด
364 แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง 100,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด
365 แคมป์ เวิลด์ 20,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แคมป์ เวิลด์ จำกัด
366 แซดวาย โฮลดิ้ง 100,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท แซดวาย โฮลดิ้ง จำกัด
367 แซพไฟร์ เทอร์มินอล (ไทยแลนด์) 500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แซพไฟร์ เทอร์มินอล (ไทยแลนด์) จำกัด
368 แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) 500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด
369 แพนเธอร่า พาร์ทเนอร์ส 780,924,992 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แพนเธอร่า พาร์ทเนอร์ส จำกัด
370 แพรนด้า โฮลดิ้ง 5,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด
371 แพร่ไม้ไทย 1,000,000 สูงเม่น แพร่ บริษัท แพร่ไม้ไทย จำกัด
372 แฟรงค์ โฮลดิ้งส์ 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แฟรงค์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
373 แฟรงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) 3,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท แฟรงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
374 แม็คจีเนียส 16,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท แม็คจีเนียส จำกัด
375 แมคแอนดริว แอนด์ พาร์ทเนอร์ แคปปิตอล โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท แมคแอนดริว แอนด์ พาร์ทเนอร์ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
376 แรบบิทเพย์ ซิสเทม 800,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จำกัด
377 แสงหาญ โฮลดิ้ง 25,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท แสงหาญ โฮลดิ้ง จำกัด
378 แอคคอร์ด กรุ๊ป 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท แอคคอร์ด กรุ๊ป จำกัด
379 แอคทีฟ ไลฟ์สไตล์ โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แอคทีฟ ไลฟ์สไตล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
380 แอดไวซ์ แคปิตอล (ประเทศไทย) 145,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท แอดไวซ์ แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
381 แอทธีเนียม (เอเชีย แปซิฟิค) 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท แอทธีเนียม (เอเชีย แปซิฟิค) จำกัด
382 แอนเน็กซ์ โฮลดิ้งส์ 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท แอนเน็กซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
383 แอมเปิ้ลริชโฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองน่าน น่าน บริษัท แอมเปิ้ลริชโฮลดิ้ง จำกัด
384 แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 21,183,660,032 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
385 แอลคิวที 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท แอลคิวที จำกัด
386 แอลโออาร์ แอสเซท 5,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท แอลโออาร์ แอสเซท จำกัด
387 แอสทริด โฮลดิ้งส์ 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท แอสทริด โฮลดิ้งส์ จำกัด
388 แอสเซนด์ แคปปิตอล 150,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท แอสเซนด์ แคปปิตอล จำกัด
389 แอสโซซิเอท โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แอสโซซิเอท โฮลดิ้ง จำกัด
390 โก ฟาร์ อิสต์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท โก ฟาร์ อิสต์ จำกัด
391 โกลด์ เอราวัณ กรุ๊ป โฮลดิ้ง 29,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ เอราวัณ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
392 โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2,130,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
393 โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ 1,460,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
394 โควา โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 6,120,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท โควา โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
395 โควี (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โควี (ไทยแลนด์) จำกัด
396 โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 20,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
397 โซล่าร์ ออพติคส์ 3,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท โซล่าร์ ออพติคส์ จำกัด
398 โซเซี่ยม โฮลดิ้ง 2,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท โซเซี่ยม โฮลดิ้ง จำกัด
399 โทโย บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท โทโย บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
400 โบ๊ท โฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท โบ๊ท โฮลดิ้ง จำกัด
401 โบ๊ทเฮ้าส์ โฮลดิ้ง 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์ โฮลดิ้ง จำกัด
402 โปรเจค ยูบี 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท โปรเจค ยูบี จำกัด
403 โฟกัส แคปปิตอล 500,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท โฟกัส แคปปิตอล จำกัด
404 โรเบิร์ต วอลเทอร์ส โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 2,067,750 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
405 โรโจซ่า 500,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท โรโจซ่า จำกัด
406 โลจิสติกส์ พีเพิล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 100,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โลจิสติกส์ พีเพิล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
407 โอริโค่ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 13,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โอริโค่ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
408 โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ 2,909,499,904 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
409 โฮเทลส์ แอนด์ เรสเตอร์รองส์ ซิสเต็มส์ 500,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โฮเทลส์ แอนด์ เรสเตอร์รองส์ ซิสเต็มส์ จำกัด
410 ไข่มุก เอ็กซ์เพรส ออฟชอร์ 31,776,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ไข่มุก เอ็กซ์เพรส ออฟชอร์ จำกัด
411 ไซเทม โฮลดิ้ง 12,500,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ไซเทม โฮลดิ้ง จำกัด
412 ไดวะ เฮ้าส์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไดวะ เฮ้าส์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
413 ไดเพล็ก เซอวิคส์ 10,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไดเพล็ก เซอวิคส์ จำกัด
414 ไทย จอยฟูล 1,500,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย จอยฟูล จำกัด
415 ไทย ซัคเซซ 600,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย ซัคเซซ จำกัด
416 ไทย ซันไชน์ โฮลดิ้งส์ 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย ซันไชน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
417 ไทย พรอสเพอริตี้ 900,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย พรอสเพอริตี้ จำกัด
418 ไทย พอร์ท เวนเจอร์ส 100,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย พอร์ท เวนเจอร์ส จำกัด
419 ไทย มาริไทม์ โฮลดิ้งส์ 100,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ไทย มาริไทม์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
420 ไทย อัลลิแอนซ์ 4,800,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด
421 ไทย ฮีโร่ 2,600,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย ฮีโร่ จำกัด
422 ไทย เมย์โกลด์ พิคเจอร์ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ไทย เมย์โกลด์ พิคเจอร์ จำกัด
423 ไทย เว็บ เพย์ 7,650,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย เว็บ เพย์ จำกัด
424 ไทยนครพัฒนา โฮลดิ้ง 60,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ไทยนครพัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
425 ไทยสุขขี 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ไทยสุขขี จำกัด
426 ไนท์ คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง 101,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไนท์ คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
427 ไนน์ตี้-ไนน์ เปอร์เซ็นต์ แบงคอก 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไนน์ตี้-ไนน์ เปอร์เซ็นต์ แบงคอก จำกัด
428 ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ 4,018,002,944 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด
429 ไฟว์ลูป 1,234,570 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฟว์ลูป จำกัด
430 ไมดาส โฮลดิ้ง พร็อพเพอร์ตี้ 88 13,400,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ไมดาส โฮลดิ้ง พร็อพเพอร์ตี้ 88 จำกัด
431 ไวด์ บรอด คาสท์ 1,872,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด
432 ไอ.เอส.พี.โฮลดิ้ง 400,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอ.เอส.พี.โฮลดิ้ง จำกัด
433 ไอนอเลดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอนอเลดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
434 ไอนันดา 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอนันดา จำกัด
435 ไอบีเอส โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) 100,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอบีเอส โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
436 ไอฟรี กรุ๊ป ไทย โฮลดิ้งส์ 100,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอฟรี กรุ๊ป ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
437 ไอร่า แคปปิตอล 779,182,590 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด
438 ไฮแลนด์ โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฮแลนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ