รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 257 แค็ปพิทอล 90,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท 257 แค็ปพิทอล จำกัด
2 99 โฮลดิ้ง 5,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท 99 โฮลดิ้ง จำกัด
3 กนกวลี โฮลดิ้ง 57,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กนกวลี โฮลดิ้ง จำกัด
4 กระหนกเปลว 400,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กระหนกเปลว จำกัด
5 กรุงศรี ฟินโนเวต 1,500,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด
6 กรุ๊ป เค คอร์ปอเรชั่น 248,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กรุ๊ป เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7 กสิกร วิชั่น 1,200,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด
8 กะตะธานี คอลเลคชั่น 679,830,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท กะตะธานี คอลเลคชั่น จำกัด
9 การ์เดียนอินดัสทรีส์ หนองแค 1,400,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ หนองแค จำกัด
10 การ์เดียนแคปิตอล 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท การ์เดียนแคปิตอล จำกัด
11 กิ่งโกสน 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิ่งโกสน จำกัด
12 กุญช์ภัสส์ โฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท กุญช์ภัสส์ โฮลดิ้ง จำกัด
13 กู๊ด โฮลดิ้ง 200,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ด โฮลดิ้ง จำกัด
14 คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 90,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
15 คอนราดี โฮลดิ้ง กรุ๊ป 160,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คอนราดี โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
16 คอมพลีท สตอรี่ โฮลดิ้งส์ 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คอมพลีท สตอรี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด
17 คอร์ปอเรท ไฟน์เอดจ์ (ไทยแลนด์) 100,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท คอร์ปอเรท ไฟน์เอดจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
18 คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 6,143,905,902 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
19 ค้าไพบูลย์ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ค้าไพบูลย์ จำกัด
20 คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ 1,470,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
21 คิดดี โฮลดิ้ง 20,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คิดดี โฮลดิ้ง จำกัด
22 คิดดี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 100,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คิดดี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
23 คิว ทู แอนด์ ทรี โฮลดิ้ง 2,400,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คิว ทู แอนด์ ทรี โฮลดิ้ง จำกัด
24 คีพ โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท คีพ โฮลดิ้งส์ จำกัด
25 จารา โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท จารา โฮลดิ้งส์ จำกัด
26 จิตวิวัฒน์ โฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท จิตวิวัฒน์ โฮลดิ้ง จำกัด
27 จี 4 เอส โฮลดิ้งส์ 1 (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จี 4 เอส โฮลดิ้งส์ 1 (ประเทศไทย) จำกัด
28 จีน-ไทย กั่วเหอ เกรท วอลล์ (กรุ๊ป) 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จีน-ไทย กั่วเหอ เกรท วอลล์ (กรุ๊ป) จำกัด
29 จีเอ็นซี ฟาวเดชั่น 2,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเอ็นซี ฟาวเดชั่น จำกัด
30 จีโฟร์เอส โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 100,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จีโฟร์เอส โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
31 ชินกิ อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
32 ชุมชนขุนตัดหวาย 76,200 จะนะ สงขลา บริษัท ชุมชนขุนตัดหวาย จำกัด
33 ชุมพรโฮลดิ้ง 84,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
34 ซันชายน์ โฮลดิ้ง 1,500,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ซันชายน์ โฮลดิ้ง จำกัด
35 ซันมูน โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันมูน โฮลดิ้ง จำกัด
36 ซายาน่า สมุย 4,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซายาน่า สมุย จำกัด
37 ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ซิตี้พาร์ค โฮลดิ้ง จำกัด
38 ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง 100,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
39 ซิลเวอร์คอร์ด แอดไวซอรี่ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิลเวอร์คอร์ด แอดไวซอรี่ จำกัด
40 ซี ซี เค วี 11,718,900 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี ซี เค วี จำกัด
41 ซี ออตเตอร์ 20,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี ออตเตอร์ จำกัด
42 ซีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
43 ซีที (อินดัสเทรียล) โฮลดิ้งส์ 937,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีที (อินดัสเทรียล) โฮลดิ้งส์ จำกัด
44 ซีที กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 478,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีที กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
45 ซีที แพน เอเชีย อลิอันซ์ คอร์เปอเรชั่น 130,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีที แพน เอเชีย อลิอันซ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
46 ซีนิธ โฮลดิ้ง(ประเทศไทย) 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีนิธ โฮลดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
47 ซีมันนี่ (แคปปิตอล) โฮลดิ้ง 1 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) โฮลดิ้ง 1 จำกัด
48 ซีมันนี่ (แคปปิตอล) โฮลดิ้ง 2 500,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) โฮลดิ้ง 2 จำกัด
49 ซีวีซี แคปปิตอล (ประเทศไทย) 1,600,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีวีซี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
50 ซุ่มโป่ง เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง 3,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซุ่มโป่ง เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
51 ซูมิ-ไทย โฮลดิ้งส์ 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซูมิ-ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
52 ฐิติรัตน 54,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท ฐิติรัตน จำกัด
53 ณาฑา เพียว โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ณาฑา เพียว โฮลดิ้ง จำกัด
54 ดอกคูน เมเนจเม้นท์ 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดอกคูน เมเนจเม้นท์ จำกัด
55 ด๊อกเตอร์ เรคเคนดอร์เฟอร์ คอนซัลท์ติ้ง 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ด๊อกเตอร์ เรคเคนดอร์เฟอร์ คอนซัลท์ติ้ง จำกัด
56 ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง 10,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด
57 ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 1,818,906,220 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
58 ดับบลิวดีเอส แพลนเทชั่น (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับบลิวดีเอส แพลนเทชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
59 ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ 4,500,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด
60 ดิจิทัล เวนเจอร์ส 400,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
61 ดี ซัน เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองน่าน น่าน บริษัท ดี ซัน เทรดดิ้ง จำกัด
62 ดี วี เอ็น โฮลดิ้ง 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี วี เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
63 ดีพี แมเนจเมนท์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีพี แมเนจเมนท์ จำกัด
64 ดีอาร์พี โฮลดิ้ง 820,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีอาร์พี โฮลดิ้ง จำกัด
65 ดีเอสวี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเอสวี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
66 ดีโอดี เฮ้ลท์ตี้ไลฟ์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ดีโอดี เฮ้ลท์ตี้ไลฟ์ จำกัด
67 ดูนิ (ไทย) โฮลดิ้ง 159,111,088 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ดูนิ (ไทย) โฮลดิ้ง จำกัด
68 ดูอิ้งบิซิเนส (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดูอิ้งบิซิเนส (ไทยแลนด์) จำกัด
69 ตรัยนภาลัย 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ตรัยนภาลัย จำกัด
70 ทรินิตี้ แคปปิตอล โฮลดิ้ง 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรินิตี้ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
71 ทรี แดนซ์ โฮลดิ้งส์ 30,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรี แดนซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
72 ทรีท็อป เมตัลคาส อินโนเวชั่น 18,500,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท ทรีท็อป เมตัลคาส อินโนเวชั่น จำกัด
73 ทวีคูณ โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทวีคูณ โฮลดิ้ง จำกัด
74 ทอนโน บอนโน 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทอนโน บอนโน จำกัด
75 ท็อปส์ คอร์ปอเรชั่น 10,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ท็อปส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
76 ทิปป้า 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทิปป้า จำกัด
77 ที วาย เค โฮลดิ้งส์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ที วาย เค โฮลดิ้งส์ จำกัด
78 ที เอส นาโอมี 15,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที เอส นาโอมี จำกัด
79 ที.ที.เอส.แอสเสท ดิเวลลอปเม้นท์ 83,760,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.ที.เอส.แอสเสท ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
80 ทีซีอี โฮลดิ้งส์ 92,800,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีซีอี โฮลดิ้งส์ จำกัด
81 ทีซีแอล โฮลดิ้ง 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ทีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด
82 ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล 703,500,032 สามพราน นครปฐม บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
83 ทีอาร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีอาร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
84 ทีอาร์ซีไอ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีอาร์ซีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด
85 ทีอาร์เอส โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีอาร์เอส โฮลดิ้ง จำกัด
86 ทีเอ็นเอ็นที กรุ๊ป 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอ็นเอ็นที กรุ๊ป จำกัด
87 ทีเอ็นเอสซี (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอ็นเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด
88 ทีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด
89 ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง 135,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
90 ทุนธนชาต 11,651,297,030 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
91 ทุนนวัตกรรม 480,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ทุนนวัตกรรม จำกัด
92 ทูดับเบิ้ลยู กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 9,800,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทูดับเบิ้ลยู กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
93 ทูเอ็กซิท 3,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ทูเอ็กซิท จำกัด
94 ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท 300,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท จำกัด
95 ธนทัต อินเตอร์โฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ธนทัต อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
96 ธานี สยาม เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ธานี สยาม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
97 ธารบุษรา 700,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ธารบุษรา จำกัด
98 นวชัย กรุ๊ป 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท นวชัย กรุ๊ป จำกัด
99 นวบุรินทร์ 400,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นวบุรินทร์ จำกัด
100 นอร์ทเทิร์นรอยัล โฮลดิ้ง 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท นอร์ทเทิร์นรอยัล โฮลดิ้ง จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ