รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กองทุน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กองทุน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กรีนเดย์ กรุ๊ป 76,830,896 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กรีนเดย์ กรุ๊ป จำกัด
2 ซีนอน คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซีนอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 บริหารสินทรัพย์ ออเรอัส 800,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออเรอัส จำกัด
4 วินสัน โฮลดิ้งส์ 550,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท วินสัน โฮลดิ้งส์ จำกัด
5 สองห้าสามหก 5,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท สองห้าสามหก จำกัด
6 หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 100,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
7 หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล 600,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
8 หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร 120,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
9 หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 583,300,613 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
10 หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 125,615,712 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
11 หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 200,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
12 หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป 130,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
13 หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง 100,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
14 อันดามัน กรุ๊ป 2015 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท อันดามัน กรุ๊ป 2015 จำกัด
15 ฮินซิตซุ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) 40,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ฮินซิตซุ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
16 เดรส อัพ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เดรส อัพ (ประเทศไทย) จำกัด
17 เทคนิค โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เทคนิค โฮลดิ้ง จำกัด
18 เทคโน ดิจิตอล ซิสเต็ม 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เทคโน ดิจิตอล ซิสเต็ม จำกัด
19 เอ็นเอสพี โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเอสพี โฮลดิ้ง จำกัด
20 เอส ที คอลเลคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 72,500,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท เอส ที คอลเลคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
21 เอสเอส-เอเชีย 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท เอสเอส-เอเชีย จำกัด
22 เออ ชาลาวัน 4,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เออ ชาลาวัน จำกัด
23 แม่สอดการโยธา 94 1,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดการโยธา 94
24 ไฮแลนด์ พาร์ค 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฮแลนด์ พาร์ค จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ