รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กองทุน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กองทุน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 จีแอลไอ โฮลดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
2 ซันนี่ เวิลด์ เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
3 ซีแอนด์อี แอสเสท โฮลดิ้ง 3,020,000 ยะลา เมืองยะลา
4 ไซเทม โฮลดิ้ง 12,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
5 ดี พี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
6 ดีดับบลิวแอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
7 เทคนิค โฮลดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
8 ไทย วีอาร์ 2,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
9 ไทยสมาย ลีสซิ่ง 130,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
10 บริหารสินทรัพย์สยามวรรณ 25,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
11 บิทคับ อินฟินิตี 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
12 พรีโม เอสเตท 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
13 พัทยา เรสซิเดนซ์ 888 10,000,000 ชลบุรี บางละมุง
14 พี-โอเอสสตาร์-ภา โฮลดิ้ง 1,000,000 อ่างทอง โพธิ์ทอง
15 พี.เอ.เอส แอนด์ บอส แพน เอเซีย แอสเซท 4,000,000 ชลบุรี บางละมุง
16 ภักดี คอนกรีต 2,000,000 บึงกาฬ โซ่พิสัย
17 ริชเชส แคปปิตอล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
18 แร๊ด เทคโนโลจีส์ 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
19 วิชัย-บุญสม 323,689,200 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
20 วินสัน โฮลดิ้งส์ 550,000 ภูเก็ต ถลาง
21 วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสำเหร่ 1,000,000 ระยอง บ้านฉาง
22 เวิลด์ อะชีฟ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
23 สยาม มารีน เวิลด์ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
24 สองห้าสามหก 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
25 สุรวงศ์ อินเตอร์โฮลดิ้ง 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
26 หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร 120,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
27 หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
28 หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล 600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
29 หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 583,300,613 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
30 หลักทรัพย์จัดการกองทุน สแทชอเวย์ (ประเทศไทย) 166,935,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
31 หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 125,615,708 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
32 หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
33 หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป 140,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
34 หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
35 หลักทรัพย์จัดการกองทุนลีฟแคปปิตอล 26,255,940 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
36 ออร์คิด แอสเซ็ทส์ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
37 เอพีแอนด์เจ ลีเกิล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
38 เอฟ. ก็อทตาร์ดี 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
39 เอ็ม.เอส. เจเนอะเรชั่น 600,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
40 เอ็มเอสเอส (เอ.ที.) โฮลดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
41 เอลเลแก็นซ์ โฮลดิ้งส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
42 เอสเอส-เอเชีย 10,000,000 สระบุรี เมืองสระบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ