รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ทรัสต์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ทรัสต์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
2 เชส ฮอสพิทาลิตี้ แมเนจเม้นท์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
3 ซี แอนด์ เค วาเคชั่น 4,000,000 ชลบุรี บางละมุง
4 ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ 35,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
5 ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) 22,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
6 บิ๊ก เค 1,000,000 ขอนแก่น พล
7 บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
8 ฟิชเชอร์ ซัพพอร์ต 2,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
9 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
10 เวลเนส ฮอสพิทอลลิตี้ รีท แมเนจเมนท์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
11 สตาร์บี 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
12 อิงมาร์ เคเจลเบิรก 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
13 เอคลาต้า แคปปิตอล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
14 เอดี.ตะกาฟุล 2,000,000 ยะลา เมืองยะลา
15 เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
16 เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
17 เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
18 ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
19 ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ 28,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน


ข้อมูลผู้ประกอบการ