รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ทรัสต์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ทรัสต์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ 10,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
2 ซี แอนด์ เค วาเคชั่น 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซี แอนด์ เค วาเคชั่น จำกัด
3 ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ 35,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
4 บลูเวล แอสเซท 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท บลูเวล แอสเซท จำกัด
5 บิ๊ก เค 1,000,000 พล ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก เค
6 พีอาร์เอส แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด บริษัท พีอาร์เอส แมเนจเม้นท์ จำกัด
7 ฟิชเชอร์ ซัพพอร์ต 2,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ฟิชเชอร์ ซัพพอร์ต จำกัด
8 ยู.ดี.โปรดักส์ 300,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.โปรดักส์
9 ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
10 วิเศษศรีฟ้าประทาน 5,000,000 กระนวน ขอนแก่น บริษัท วิเศษศรีฟ้าประทาน จำกัด
11 สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
12 อิงมาร์ เคเจลเบิรก 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อิงมาร์ เคเจลเบิรก จำกัด
13 อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
14 เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ 16,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
15 เวลเนส ฮอสพิทอลลิตี้ รีท แมเนจเมนท์ 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เวลเนส ฮอสพิทอลลิตี้ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
16 เอคลาต้า แคปปิตอล 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอคลาต้า แคปปิตอล จำกัด
17 เอดี.ตะกาฟุล 2,000,000 เมืองยะลา ยะลา บริษัท เอดี.ตะกาฟุล จำกัด
18 เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ 10,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ จำกัด
19 เอเชีย ฮอสพิแทลลิที รีท แอดไวเซอร์ส 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชีย ฮอสพิแทลลิที รีท แอดไวเซอร์ส จำกัด
20 เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
21 เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ