รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานยนต์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานยนต์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 168 แคปปิตอล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
2 27 เซ็นเตอร์ 1,000,000 นครปฐม สามพราน
3 304 พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
4 3พี ออโต้ ลีสซิ่ง 1,000,000 จันทบุรี นายายอาม
5 กรีนวิง มันนี่ 2015 5,000,000 พะเยา เมืองพะเยา
6 กรุงเทพ พนัสลิสซิ่ง 5,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
7 กรุงเทพกรุ๊ปลีสซิ่ง 6,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
8 กรุงเทพดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง 50,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
9 กรุงเทพทรัพย์เสริมกิจ 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
10 กรุงไทย ออโต้ลีส 250,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
11 กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 1,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
12 กรุ๊ปลีส 922,545,040 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
13 กันทรลักษ์ธุรกิจ 2,000,000 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์
14 กาญจนพาณิชย์ ลีสซิ่ง 25,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
15 กิจธนะวัฒน์ลิสซิ่ง 19,450,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
16 กิตติกร ออโต้ กรุ๊ป 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
17 กิตติกรณ์ เอนเตอร์ไพรส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
18 กุมภวาปีลิสซิ่ง 10,000,000 อุดรธานี กุมภวาปี
19 กู๊ด ลีสซิ่ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
20 เกษมธนทรัพย์ 3,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
21 โกลเด้น สตรีม ลิสซิ่ง 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
22 ไกด์ มอเตอร์ 500,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี
23 เข็มทองลิสซิ่ง 1,200,000 ลำพูน ป่าซาง
24 คลังเศรษฐการ 50,820,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
25 คาชีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ 6,000,000 ชลบุรี บางละมุง
26 คาเธ่ย์ ลีสซิ่ง 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
27 คาเธ่ย์ทักษิณ 20,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
28 คาเธ่ย์ลีสแพลน 375,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
29 คาเธ่ย์ออโต้ลีสซิ่ง 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
30 คีย์สโตน โฮลดิ้ง 60,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
31 คุณ อนันต์ กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
32 เค ทรัค เซลส์ 10,000,000 อุดรธานี กุมภวาปี
33 เค เอส เจ ลีสซิ่ง 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
34 เค.ทีที.ลิสซิ่ง 2,400,000 ตาก เมืองตาก
35 เค.อี.เอส.คอมเมอร์เชียล 20,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
36 เค.เอช.กรุ๊ป คาร์ 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
37 เคเอสเอ็น ออโต้คาร์ 200,000 พัทลุง ศรีบรรพต
38 แครี่บอย ลีสซิ่ง 200,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
39 เงินซิ่งได้ ฟอร์ ควิก แคช 200,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
40 เงินติดล้อ 9,240,261,593 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
41 เงินติดล้อ 7,800,221,119 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
42 จงทวีทรัพย์ ลิสซิ่ง 940,000 เชียงใหม่ แม่ริม
43 จงเสถียรทรัพย์ 17,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
44 จงเฮงพัฒนา 5,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
45 จันทร์กระจ่าง ลิสซิ่ง 1,000,000 กำแพงเพชร ปางศิลาทอง
46 จำรูญกลการ 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
47 จิตรกรร่วมทุนอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
48 จิรวัฒน์ลิสซิ่ง 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
49 เจ มอเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
50 เจ.บี ออโต้คาร์ 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
51 เจพี แคปปิทอล เมเนจเมนท์ 5,250,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
52 เจ้าพระยาลิสซิ่ง 20,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
53 ใจกว้าง ซี.เค. ลีสซิ่ง 2008 20,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
54 ช.ศรีประเสริฐ 3,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
55 ชนะกิจ ลิสซิ่ง 5,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
56 ชนันท์ชัย กรุ๊ป 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
57 ชมภูนุช ออโต้ 300,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
58 ชยภาค 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
59 ชลบุรี เค.ซี. รุ่งเรืองลิสซิ่ง 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
60 ชัยธนา ธุรกิจ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
61 ชัยพิชญา กรุ๊ป 2009 1,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
62 ช้างน้อยลิสซิ่ง 5,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
63 ชาญแคปปิตอล 5,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
64 ชานนท์ ลิสซิ่ง 20,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
65 ชุมพรวราธร 500,000 ชุมพร เมืองชุมพร
66 ชูเกียรติมอเตอร์ (1996) 100,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี
67 ชูโอ ลิสซิ่ง 80,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
68 เชียงรายลีสซิ่ง 10,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
69 เชียงใหม่ วีระลิสซิ่ง 4,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
70 เชียงใหม่ไพบูลย์ 420,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
71 เชียงใหม่แลนด์ลิสซิ่ง 2,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
72 โชคชัย 819 ลิสซิ่ง 2,000,000 บุรีรัมย์ นางรอง
73 โชคชัย ลีสซิ่ง 40,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
74 ไชยศิริ(1993) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
75 ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง 160,800,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
76 ซิตี้ พลัส ลิสซิ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
77 ซิตี้ ลิสซิ่ง 400,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
78 ซิตี้แอดวานซ์ ลิซซิ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
79 ซี.พี.ลิสซิ่ง 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
80 ซี.วี.เอ. 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
81 ซี.เอ็ม.ที.กรุ๊ป 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
82 ซีทีไอ แอสเซทส์ ลีสซิ่ง 90,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
83 ซีอาร์ ไฮเออร์ เซอร์วิสซ์ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
84 ซีเอไอ แคปปิตอล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
85 ซีแอลเอสคาร์โลนเซอร์วิส 5,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
86 เซ็นทรัลไลซ์ เพาเวอร์ 12,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
87 เซลิง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 9,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
88 ฐิติกร 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
89 ด่านช้างทรัพย์สมบูรณ์ 4,625,000 สุพรรณบุรี ด่านช้าง
90 ดาวลีสซิ่ง 10,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
91 ดิบดี ลีสซิ่ง 1,000,000 สระแก้ว อรัญประเทศ
92 ดี เจ เอ็ม ลิสซิ่ง 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
93 ดี.เจ.คอมเมอร์เชียล แอนด์ ลิสซิ่ง 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
94 ดีกรี เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
95 ดีซี เซ็นเตอร์ กรุ๊ป 5,000,000 พิษณุโลก บางระกำ
96 ดีดี เงินสด 1,000,000 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
97 ดีล คาร์แอนด์ริช 1,000,000 ระยอง บ้านฉาง
98 เดอะ รอยัล ลีโอ ลิสซิ่ง 1,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
99 ต้นเงิน ลีสซิ่ง 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
100 ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง 1,000,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ