รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การให้สินเชื่อบัตรเครดิต

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การให้สินเชื่อบัตรเครดิต

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 คาร์ด เอกซ์ 1,300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
2 แคปปิตอล แอ็ดวานซ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
3 เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส 2,458,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
4 ซิตี้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 1,089,741,400 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
5 ซีซีพี อินทิเกรชั่น กรุ๊ป 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
6 ที.เอ.เซอร์วิส 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
7 ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
8 ทีแอนด์เอ แคปปิตอล 5,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
9 บัตรกรุงไทย 2,578,334,070 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
10 บัตรกรุงศรีอยุธยา 5,905,520,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
11 พี แอนด์ ดับบลิว ฟาสต์ลี่ เอสเตท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
12 พี. วัน พลัส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
13 เฟรนด์ เอาท์ซอส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
14 โยยอิ สเตชั่น 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
15 ร็อคทิล แอพไพรซัล 1,000,000 นนทบุรี บางกรวย
16 รีวอร์ดส์ พาร์ตเนอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
17 แรพพิด กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
18 แรพพิด ฟินเทค 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
19 โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส 2,080,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
20 สมาร์ทคาร์ด 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
21 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
22 อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส 5,925,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
23 อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 250,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
24 เอ็นเอเอ็ม คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
25 แอม วัน แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ