รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 9 ฟอลโลเวอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
2 กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค 48,209,343,618 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
3 กู๊ดชิลเดร้น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
4 กู๊ดไชลด์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
5 กู๊ดแด๊ด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
6 กู๊ดบราเธอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
7 กู๊ดมัม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
8 เกตเวย์ เพาเวอร์ 18,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
9 เกียวบุญ 80,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
10 โกลเด้น โฮเทล เมเนจเมนท์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
11 โกลบอล ซิวิล เทคโนโลยี 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
12 ขจรภูวพงศ์ 5,000,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
13 คณปติ นะมะห์ 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
14 คริปอินเวสท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
15 คลาวด์ มาร์เก็ต 3,600,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
16 คอนโทรล อินไซเดอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
17 คิดการดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ 15,000,000 นนทบุรี บางกรวย
18 เคป แคปปิตอล 2,000,000 ภูเก็ต ถลาง
19 เคพีบี แสนไทย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
20 เคเอ็นเอส โฮลดิ้ง กรุ๊ป 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
21 เคเอบี สเตรเทจี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
22 แคปเปิ้ล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
23 จรุงจิต 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
24 จันทร์ ดีวีลอปเมนท์ 252,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
25 จิง เจี๋ย 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
26 จิงฮวด คอร์ปอเรชั่น 100,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
27 จิซทิกซ์ เทคโนโลยี 1,102,500 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
28 จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส 750,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
29 จี แอล แอสเซทส์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
30 จี.พี. เซนโตซา เอ็นเตอร์ไพร้เซส 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
31 จีโอ สตอค 1,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
32 จีโอดี ไพรเวท เฮดจ์ มาเนจเม้นท์ 5,000,000 ภูเก็ต ถลาง
33 เจ ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ป 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
34 เจ๊ท ฟูเอิล แอสโซซิเอทส์ 3,500,000 ชลบุรี ศรีราชา
35 เจน128 รีซอร์สเซส 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
36 เจนย่า โฮลดิ้ง 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
37 เจรัญ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
38 เจริญธรรม คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
39 เจ้านายฟาร์ม 5,000 พิษณุโลก วัดโบสถ์
40 โจเนล คอร์ปอเรชั่น 20,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
41 ชนัตถ์และลูก 752,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
42 ชอบพอร์ทแดง 20,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
43 ช้างคู่ อินเวสเม้นท์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
44 โชคลาภทวี 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
45 ไชน์โรด ฟู้ด โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
46 ไชนา เอนยิเนียส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
47 ซัคเซสคอมเมอร์ซ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
48 ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 250,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
49 ซันนี่ วี โฮลดิ้ง 60,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
50 ซันเพลย์ พร็อพเพอร์ตี้ 98,750,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
51 ซาโต้ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) 2,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
52 ซินเน็ค อินคิวท์เบชั่น 255,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
53 ซี แอล พี แมนเนจเม้นท์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
54 ซี.ที. เวนเจอร์ 5,361,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
55 ซีเค พาวเวอร์ 4,600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
56 ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์ 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
57 ซีดีเอฟ (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
58 ซีทีดับบลิว เบต้า 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
59 ซีทูจี เอนเทอร์ไพรซ์ 2,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด
60 ซีอาร์ (ประเทศไทย) 3,201,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
61 ซุปเปอร์โปร แคปปิตอล 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
62 เซรามิคซิเมนต์ไทย 6,036,775,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
63 เซลทรัล เอเยนซิ 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
64 แซพไฟร์ เทอร์มินอล (ไทยแลนด์) 408,663,500 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
65 ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 4,250,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
66 ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 9,178,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
67 ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล 45,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
68 ดิจิเจนซ์ 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
69 ดีบอท อุตสาหกรรม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
70 ดีลอินเวส 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
71 ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
72 เดอร์มอล เวลเนส อินเตอร์เนชั่นแนล 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
73 เดอะ บาวด์ กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
74 เดอะ บูทีค ภูเก็ต 5,000,000 ภูเก็ต กะทู้
75 เดอะ โมนาร์ก พลาซ่า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
76 เดอะ โมนาร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
77 ตวงรัตน์ โฮลดิ้ง 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน
78 ตั้งศิริ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
79 ตั๊นตี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
80 เถ้าแก่คิด ไมเนอร์ แอนด์ เทรดเดอร์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
81 ทรีนีตี้ วัน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
82 ทรีโอ สมาร์ท เทรด กรุ๊ป 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
83 ทเวนตี้โฟร์ เวนเจอร์ส 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
84 ทองรัศมี 200,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
85 ท็อป เวนเจอร์ส 35,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
86 ท็อป แอสเซท โฮลดิ้ง เพาเวอร์ 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
87 ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 8,421,540,848 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
88 ทิพยสมบัติ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
89 ทีแม็กซ์ ฟิวเจอร์ 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
90 ทีเอ็มอี แคปิตอล 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
91 ทีเอสอี อินเตอร์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
92 ทีแอนด์เอ โฮลดิ้ง 13,000,000 ชลบุรี บางละมุง
93 ทุนธุรกิจ 220,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
94 ทุนมหาโชค 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
95 ทุนมหาลาภ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
96 ทุนรุ่งเรือง 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
97 ทูโอเอเค (ประเทศไทย) 10,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
98 เทมส์วอล์ค แอ๊สเซ็ท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
99 ไทเกอร์ ม็อบ 250,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
100 ไทย ลา กาซิลี่ 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ