รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การประกันภัยต่อ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การประกันภัยต่อ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กระบี่เจริญทรัพย์ 1,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท กระบี่เจริญทรัพย์ จำกัด
2 บลู แอสซิสแท็นซ 6,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด
3 พะเยาสำรวจภัย 300,000 พะเยา เมืองพะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาสำรวจภัย
4 ยูมี แคนไทย 1,000,000 พะเยา ดอกคำใต้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูมี แคนไทย
5 สหนิรภัยประกันภัย 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด
6 เมก้า ออโต เคลม 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท เมก้า ออโต เคลม จำกัด
7 ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด
8 ไทยรับประกันภัยต่อ 4,214,993,832 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
9 ไทยรีประกันชีวิต 600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10 ไทยรีประกันชีวิต 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ