รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กองทุนบำเหน็จบำนาญ (ผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อการเกษียณอายุหรือการชราภาพ)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กองทุนบำเหน็จบำนาญ (ผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อการเกษียณอายุหรือการชราภาพ)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กฤตพร เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
2 กำธร เอเจนซี่ 200,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
3 คีย์ แอนด์ เซฟ 2,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง


ข้อมูลผู้ประกอบการ