รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริหารงานตลาดอนุพันธ์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริหารงานตลาดอนุพันธ์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ธนสมทบ 8,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนสมทบ จำกัด
2 สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) 600,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
3 เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ 170,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
4 ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) 30,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ