รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริหารงานตลาดอนุพันธ์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริหารงานตลาดอนุพันธ์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เรเนซองส์ ฟิวเจอร์ อินเด็กซ์ แคปปิตอล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
2 สยามโอไทย 800,000 ปทุมธานี คลองหลวง
3 สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) 600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
4 หนูมาลี 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
5 อัลกอเทรด 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
6 เอ็มทีเอส แคปปิตอล 170,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
7 ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน


ข้อมูลผู้ประกอบการ