รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการควบคุมดูแลการบริหารงานตลาดการเงิน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการควบคุมดูแลการบริหารงานตลาดการเงิน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กฤษณะภัทร 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะภัทร
2 ชนัญ-ดา 2016 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนัญ-ดา 2016
3 ดี.ดี.เจริญ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ดี.เจริญ
4 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 500,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5 ธนา-ภัทร 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา-ภัทร
6 นานา 99 ลีสซิ่ง 25,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท นานา 99 ลีสซิ่ง จำกัด
7 บีเคเค อินเตอร์ลอว์ แมเนจเม้นท์ 7,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
8 วีเอชเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท วีเอชเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
9 ออลล์ เดย์ ทีม 1,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ออลล์ เดย์ ทีม จำกัด
10 อัลฟ่า ฟินเทค กรุ๊ป 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท อัลฟ่า ฟินเทค กรุ๊ป จำกัด
11 อุดรทองนพคุณ 200,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรทองนพคุณ
12 ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส 380,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
13 เน็ต เวิร์ธ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เน็ต เวิร์ธ จำกัด
14 โอกาสใหม่ 500,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท โอกาสใหม่ จำกัด
15 ไท้เฮงล้ง โกลด์ ฟิวเจอร์ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ไท้เฮงล้ง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ