รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 (ไช้)ราษฏร์พิทักษ์เคลม 250,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไช้)ราษฏร์พิทักษ์เคลม
2 07 ควอลิตี้ เซอร์เวย์ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท 07 ควอลิตี้ เซอร์เวย์ จำกัด
3 304 เซ็นเตอร์เคลมและกฎหมาย 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด 304 เซ็นเตอร์เคลมและกฎหมาย
4 9ไนน์ แอดจัสท์เม้นท์ 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท 9ไนน์ แอดจัสท์เม้นท์ จำกัด
5 กตบดี สำรวจภัย 500,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กตบดี สำรวจภัย
6 กนกเกียรติ 2549 500,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกเกียรติ 2549
7 กบินทร์ เคลม 600,000 นาดี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์ เคลม
8 กมลฉัตร เซอร์เวเยอร์ 500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลฉัตร เซอร์เวเยอร์
9 กร สุราษฎร์ธานีเซอร์เวย์ 300,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กร สุราษฎร์ธานีเซอร์เวย์
10 กรษณเซอร์เวย์ 500,000 เมืองพังงา พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรษณเซอร์เวย์
11 กรีนแพน เซิร์ฟ 500,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแพน เซิร์ฟ
12 กรุงศรีอโยธยา 1,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงศรีอโยธยา
13 กรุงศรีเซอร์เวย์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท กรุงศรีเซอร์เวย์ จำกัด
14 กรุงเทพ เคลม 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพ เคลม จำกัด
15 กวีวัธน์สำรวจภัย 150,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวีวัธน์สำรวจภัย
16 กสิณ เซอร์วิส 200,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิณ เซอร์วิส
17 กันต์นที เซอร์เวย์ 100,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์นที เซอร์เวย์
18 กัลฟ์ อีสท์ เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กัลฟ์ อีสท์ เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
19 การงานมั่นคง 789 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด การงานมั่นคง 789
20 การันตี เซอร์วิส เคลม 500,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การันตี เซอร์วิส เคลม
21 การ์เดี้ยน เคลมส์ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท การ์เดี้ยน เคลมส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
22 กำจัดภัย เซอร์เวย์ 500,000 ปากพลี นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำจัดภัย เซอร์เวย์
23 กำแพงเพชร เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด
24 กิตติชัย การาจ 399 500,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท กิตติชัย การาจ 399 จำกัด
25 กิตติทัต เซอร์เวย์ 300,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติทัต เซอร์เวย์
26 กิตติพัฒน์ เซอร์เวย์ 200,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพัฒน์ เซอร์เวย์
27 กู๊ดวิลล์ เซอร์เวย์ 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวิลล์ เซอร์เวย์
28 คณินทรกฎหมายและเซอเวย์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท คณินทรกฎหมายและเซอเวย์ จำกัด
29 ครอฟอร์ด แอนด์ คัมพะนี (ประเทศไทย) 6,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ครอฟอร์ด แอนด์ คัมพะนี (ประเทศไทย) จำกัด
30 คริสต์ ออโต้เคลม 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คริสต์ ออโต้เคลม จำกัด
31 คลังกระจกยนต์ แอนด์ ลุงเคลม 150,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังกระจกยนต์ แอนด์ ลุงเคลม
32 คลีนิค เคลม 500,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิค เคลม
33 ควอลิตี้ เคลม เซอร์เวย์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ควอลิตี้ เคลม เซอร์เวย์ จำกัด
34 ควิกซ์เคลมเซอร์วิส 500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควิกซ์เคลมเซอร์วิส
35 คอนวีเนี่ยนท์ สำรวจภัย 300,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท คอนวีเนี่ยนท์ สำรวจภัย จำกัด
36 คาร์ เคลม 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท คาร์ เคลม จำกัด
37 ค้ำคูน ออโต้ เคลม 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้ำคูน ออโต้ เคลม
38 คิงส์ครองเคลม 100,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ครองเคลม
39 คิวซี เคลม 1957 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวซี เคลม 1957
40 คิวมูลัส อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คิวมูลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
41 จริงใจ มอเตอร์ 800,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จริงใจ มอเตอร์
42 จันทบุรี เซอร์เวย์ 600,000 ท่าใหม่ จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี เซอร์เวย์
43 จันทบุรีออโต้เคลม 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีออโต้เคลม
44 จันทบูร-ตราด เซ็นเตอร์เคลม2015 80,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูร-ตราด เซ็นเตอร์เคลม2015
45 จัส แฟร์ แอดจัสเม้นท์ 1,000,000 สิงหนคร สงขลา บริษัท จัส แฟร์ แอดจัสเม้นท์ จำกัด
46 จิตรเจริญเซอร์เวย์ 200,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเจริญเซอร์เวย์
47 จินะวงค์ กรุ๊ป 200,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินะวงค์ กรุ๊ป
48 จิมร็อคฟอร์ด แอสเซสเมนท์ 3,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิมร็อคฟอร์ด แอสเซสเมนท์
49 จี เอ็ม พี 999เซอร์เวย์ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี เอ็ม พี 999เซอร์เวย์ กรุ๊ป
50 จี. ที. ซี เซอร์วิส 500,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี. ที. ซี เซอร์วิส
51 จี.เอ็ม.2560 เซอร์เวย์ 500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.2560 เซอร์เวย์
52 จีเค แอนด์ อาร์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเค แอนด์ อาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
53 จีเอ็ม เคลม มาสเตอร์ 1,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีเอ็ม เคลม มาสเตอร์
54 จีเอ็มเอ็ม เซอร์วิส 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท จีเอ็มเอ็ม เซอร์วิส จำกัด
55 ชยางกูร เซอร์เวเยอร์ 1,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยางกูร เซอร์เวเยอร์
56 ชลนาถ 2529 บิซซิเนส 5,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ชลนาถ 2529 บิซซิเนส จำกัด
57 ชลบุรี เคลม เซอร์เวย์เยอร์ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ชลบุรี เคลม เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด
58 ชลบุรีสำรวจภัย 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชลบุรีสำรวจภัย จำกัด
59 ชลสิทธิ์ เคลม 300,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสิทธิ์ เคลม
60 ชัยบาดาลเซอร์เวย์ 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบาดาลเซอร์เวย์
61 ชัยภูมิ เซ็นเตอร์ เคลม 2019 300,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ เซ็นเตอร์ เคลม 2019
62 ชัยมงคลเคลม 300,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลเคลม
63 ชัยมงคลเซอร์เวย์ 800,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลเซอร์เวย์
64 ชำนาญ เคลม แคร์ แอนด์ เซอร์วิส 500,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญ เคลม แคร์ แอนด์ เซอร์วิส
65 ชินวงศ์คอนซัลแตนท์แอนด์เซอร์วิส 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินวงศ์คอนซัลแตนท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
66 ชุมแพ เซนเตอร์ เซอร์เวย์ 500,000 ชุมแพ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแพ เซนเตอร์ เซอร์เวย์
67 ซัคเซส จ็อบ เซอร์วิส 500,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส จ็อบ เซอร์วิส
68 ซัน แอ็ดจัสเม้นท์ แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัน แอ็ดจัสเม้นท์ แอนด์ ลอว์ จำกัด
69 ซัม 90 เคลม 200,000 สารภี เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัม 90 เคลม
70 ซำบายดีเซอร์เวย์ 500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซำบายดีเซอร์เวย์
71 ซิติเซ่น เคลม 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ซิติเซ่น เคลม จำกัด
72 ซี พี เซอร์เวย์เยอร์ 1,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี พี เซอร์เวย์เยอร์
73 ซี เอช เซอร์เวย์ 300,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช เซอร์เวย์
74 ซี เอส ออโต้ เคลม 1,000,000 ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ออโต้ เคลม
75 ซี แอนด์ จี ทีม เซอร์เวย์ 1,000,000 บ้านนา นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ จี ทีม เซอร์เวย์
76 ซี โกลบอล 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี โกลบอล จำกัด
77 ซี. พี. เค. เซ็นเตอร์ เคลม 900,000 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. พี. เค. เซ็นเตอร์ เคลม
78 ซี.เอ.ที.ปภารัชต์ 100,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ.ที.ปภารัชต์
79 ซีซัน เซอร์เวย์ 300,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซัน เซอร์เวย์
80 ซีซีเคดี เคลม แอนด์ เซอร์วิส 500,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีเคดี เคลม แอนด์ เซอร์วิส
81 ซีทีไทยลอว์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีทีไทยลอว์ จำกัด
82 ซีอีโอ อินชัวรันส์โบรกเกอร์ 2,000,000 ไชยา สุราษฎร์ธานี บริษัท ซีอีโอ อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด
83 ซีอีโอ แอสจัสเม้นท์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีอีโอ แอสจัสเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
84 ซีเค ออโต้เคลม 300,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค ออโต้เคลม
85 ซีเจ แมเนจเมนท์ 100,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเจ แมเนจเมนท์
86 ซีเอ็มซี. เซอร์เวย์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็มซี. เซอร์เวย์ จำกัด
87 ณ.ไชยนุวงศ์ 300,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ.ไชยนุวงศ์
88 ณัฎฐา (กฎหมายและสำรวจภัย) 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ณัฎฐา (กฎหมายและสำรวจภัย) จำกัด
89 ณัฐกานต์ เซอร์เวย์ 200,000 เมืองตาก ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกานต์ เซอร์เวย์
90 ณัฐปกร เคลม เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ณัฐปกร เคลม เซอร์เวย์ จำกัด
91 ณิชาพร เคลม ป่าพะยอม 500,000 ป่าพะยอม พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพร เคลม ป่าพะยอม
92 ณิชาภัทร2017 เซอร์วิส 200,000 วัฒนานคร สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภัทร2017 เซอร์วิส
93 ณิชาอินเตอร์เคลม 200,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาอินเตอร์เคลม
94 ดรีม พ้อยท์ เซอร์วิส 500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีม พ้อยท์ เซอร์วิส
95 ดอกคูณเซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกคูณเซอร์เวย์
96 ดอน เซอร์เวย์ 200,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอน เซอร์เวย์
97 ดอนเมืองเคลม 400,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเมืองเคลม
98 ดอลล่าร์ เซอร์เวย์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ดอลล่าร์ เซอร์เวย์ จำกัด
99 ดับบลิวซีบีเซอร์เวย์ 200,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวซีบีเซอร์เวย์
100 ดับเบิล เอส เซอร์เวย์แอนด์เซอร์วิส 250,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิล เอส เซอร์เวย์แอนด์เซอร์วิส

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ