รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 (ไช้)ราษฏร์พิทักษ์เคลม 250,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไช้)ราษฏร์พิทักษ์เคลม
2 07 ควอลิตี้ เซอร์เวย์ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท 07 ควอลิตี้ เซอร์เวย์ จำกัด
3 304 เซ็นเตอร์เคลมและกฎหมาย 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด 304 เซ็นเตอร์เคลมและกฎหมาย
4 9ไนน์ แอดจัสท์เม้นท์ 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท 9ไนน์ แอดจัสท์เม้นท์ จำกัด
5 กตบดี สำรวจภัย 500,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กตบดี สำรวจภัย
6 กนกเกียรติ 2549 500,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกเกียรติ 2549
7 กบินทร์ เคลม 600,000 นาดี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์ เคลม
8 กมลฉัตร เซอร์เวเยอร์ 500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลฉัตร เซอร์เวเยอร์
9 กร สุราษฎร์ธานีเซอร์เวย์ 300,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กร สุราษฎร์ธานีเซอร์เวย์
10 กรษณเซอร์เวย์ 500,000 เมืองพังงา พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรษณเซอร์เวย์
11 กรีนแพน เซิร์ฟ 500,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแพน เซิร์ฟ
12 กรุงศรีอโยธยา 1,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงศรีอโยธยา
13 กรุงศรีเซอร์เวย์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท กรุงศรีเซอร์เวย์ จำกัด
14 กรุงเทพ เคลม 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพ เคลม จำกัด
15 กวีวัธน์สำรวจภัย 150,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวีวัธน์สำรวจภัย
16 กสิณ เซอร์วิส 200,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิณ เซอร์วิส
17 กันต์นที เซอร์เวย์ 100,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์นที เซอร์เวย์
18 กัลฟ์ อีสท์ เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กัลฟ์ อีสท์ เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
19 การงานมั่นคง 789 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด การงานมั่นคง 789
20 การันตี เซอร์วิส เคลม 500,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การันตี เซอร์วิส เคลม
21 การ์เดี้ยน เคลมส์ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท การ์เดี้ยน เคลมส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
22 กำจัดภัย เซอร์เวย์ 500,000 ปากพลี นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำจัดภัย เซอร์เวย์
23 กำแพงเพชร เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด
24 กิตติชัย การาจ 399 500,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท กิตติชัย การาจ 399 จำกัด
25 กิตติทัต เซอร์เวย์ 300,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติทัต เซอร์เวย์
26 กิตติพัฒน์ เซอร์เวย์ 200,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพัฒน์ เซอร์เวย์
27 กู๊ดวิลล์ เซอร์เวย์ 1,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวิลล์ เซอร์เวย์
28 คณินทรกฎหมายและเซอเวย์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท คณินทรกฎหมายและเซอเวย์ จำกัด
29 ครอฟอร์ด แอนด์ คัมพะนี (ประเทศไทย) 6,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ครอฟอร์ด แอนด์ คัมพะนี (ประเทศไทย) จำกัด
30 คริสต์ ออโต้เคลม 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คริสต์ ออโต้เคลม จำกัด
31 คลังกระจกยนต์ แอนด์ ลุงเคลม 150,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังกระจกยนต์ แอนด์ ลุงเคลม
32 คลีนิค เคลม 500,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิค เคลม
33 ควอลิตี้ เคลม เซอร์เวย์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ควอลิตี้ เคลม เซอร์เวย์ จำกัด
34 ควิกซ์เคลมเซอร์วิส 500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควิกซ์เคลมเซอร์วิส
35 คอนวีเนี่ยนท์ สำรวจภัย 300,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท คอนวีเนี่ยนท์ สำรวจภัย จำกัด
36 คาร์ เคลม 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท คาร์ เคลม จำกัด
37 ค้ำคูน ออโต้ เคลม 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้ำคูน ออโต้ เคลม
38 คิงส์ครองเคลม 100,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ครองเคลม
39 คิวซี เคลม 1957 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวซี เคลม 1957
40 คิวมูลัส อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คิวมูลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
41 จริงใจ มอเตอร์ 800,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จริงใจ มอเตอร์
42 จันทบุรี เซอร์เวย์ 600,000 ท่าใหม่ จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี เซอร์เวย์
43 จันทบุรีออโต้เคลม 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีออโต้เคลม
44 จันทบูร-ตราด เซ็นเตอร์เคลม2015 80,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูร-ตราด เซ็นเตอร์เคลม2015
45 จัส แฟร์ แอดจัสเม้นท์ 1,000,000 สิงหนคร สงขลา บริษัท จัส แฟร์ แอดจัสเม้นท์ จำกัด
46 จิตรเจริญเซอร์เวย์ 200,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเจริญเซอร์เวย์
47 จินะวงค์ กรุ๊ป 200,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินะวงค์ กรุ๊ป
48 จิมร็อคฟอร์ด แอสเซสเมนท์ 3,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิมร็อคฟอร์ด แอสเซสเมนท์
49 จี เอ็ม พี 999เซอร์เวย์ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี เอ็ม พี 999เซอร์เวย์ กรุ๊ป
50 จี. ที. ซี เซอร์วิส 500,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี. ที. ซี เซอร์วิส
51 จี.เอ็ม.2560 เซอร์เวย์ 500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.2560 เซอร์เวย์
52 จีเค แอนด์ อาร์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเค แอนด์ อาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
53 จีเอ็ม เคลม มาสเตอร์ 1,000,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีเอ็ม เคลม มาสเตอร์
54 จีเอ็มเอ็ม เซอร์วิส 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท จีเอ็มเอ็ม เซอร์วิส จำกัด
55 ชยางกูร เซอร์เวเยอร์ 1,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยางกูร เซอร์เวเยอร์
56 ชลนาถ 2529 บิซซิเนส 5,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ชลนาถ 2529 บิซซิเนส จำกัด
57 ชลบุรี เคลม เซอร์เวย์เยอร์ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ชลบุรี เคลม เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด
58 ชลบุรีสำรวจภัย 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชลบุรีสำรวจภัย จำกัด
59 ชลสิทธิ์ เคลม 300,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลสิทธิ์ เคลม
60 ชัยบาดาลเซอร์เวย์ 1,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบาดาลเซอร์เวย์
61 ชัยภูมิ เซ็นเตอร์ เคลม 2019 300,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ เซ็นเตอร์ เคลม 2019
62 ชัยมงคลเคลม 300,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลเคลม
63 ชัยมงคลเซอร์เวย์ 800,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลเซอร์เวย์
64 ชำนาญ เคลม แคร์ แอนด์ เซอร์วิส 500,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญ เคลม แคร์ แอนด์ เซอร์วิส
65 ชินวงศ์คอนซัลแตนท์แอนด์เซอร์วิส 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินวงศ์คอนซัลแตนท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
66 ชุมแพ เซนเตอร์ เซอร์เวย์ 500,000 ชุมแพ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแพ เซนเตอร์ เซอร์เวย์
67 ซัคเซส จ็อบ เซอร์วิส 500,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส จ็อบ เซอร์วิส
68 ซัน แอ็ดจัสเม้นท์ แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัน แอ็ดจัสเม้นท์ แอนด์ ลอว์ จำกัด
69 ซัม 90 เคลม 200,000 สารภี เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัม 90 เคลม
70 ซำบายดีเซอร์เวย์ 500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซำบายดีเซอร์เวย์
71 ซิติเซ่น เคลม 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ซิติเซ่น เคลม จำกัด
72 ซี พี เซอร์เวย์เยอร์ 1,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี พี เซอร์เวย์เยอร์
73 ซี เอช เซอร์เวย์ 300,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช เซอร์เวย์
74 ซี เอส ออโต้ เคลม 1,000,000 ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ออโต้ เคลม
75 ซี แอนด์ จี ทีม เซอร์เวย์ 1,000,000 บ้านนา นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ จี ทีม เซอร์เวย์
76 ซี โกลบอล 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี โกลบอล จำกัด
77 ซี. พี. เค. เซ็นเตอร์ เคลม 900,000 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. พี. เค. เซ็นเตอร์ เคลม
78 ซี.เอ.ที.ปภารัชต์ 100,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ.ที.ปภารัชต์
79 ซีซัน เซอร์เวย์ 300,000 เมืองแพร่ แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซัน เซอร์เวย์
80 ซีซีเคดี เคลม แอนด์ เซอร์วิส 500,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีเคดี เคลม แอนด์ เซอร์วิส
81 ซีทีไทยลอว์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีทีไทยลอว์ จำกัด
82 ซีอีโอ อินชัวรันส์โบรกเกอร์ 2,000,000 ไชยา สุราษฎร์ธานี บริษัท ซีอีโอ อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด
83 ซีอีโอ แอสจัสเม้นท์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีอีโอ แอสจัสเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
84 ซีเค ออโต้เคลม 300,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค ออโต้เคลม
85 ซีเจ แมเนจเมนท์ 100,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเจ แมเนจเมนท์
86 ซีเอ็มซี. เซอร์เวย์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็มซี. เซอร์เวย์ จำกัด
87 ณ.ไชยนุวงศ์ 300,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ.ไชยนุวงศ์
88 ณัฎฐา (กฎหมายและสำรวจภัย) 2,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ณัฎฐา (กฎหมายและสำรวจภัย) จำกัด
89 ณัฐกานต์ เซอร์เวย์ 200,000 เมืองตาก ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกานต์ เซอร์เวย์
90 ณัฐปกร เคลม เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ณัฐปกร เคลม เซอร์เวย์ จำกัด
91 ณิชาพร เคลม ป่าพะยอม 500,000 ป่าพะยอม พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพร เคลม ป่าพะยอม
92 ณิชาภัทร2017 เซอร์วิส 200,000 วัฒนานคร สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภัทร2017 เซอร์วิส
93 ณิชาอินเตอร์เคลม 200,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาอินเตอร์เคลม
94 ดรีม พ้อยท์ เซอร์วิส 500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีม พ้อยท์ เซอร์วิส
95 ดอกคูณเซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกคูณเซอร์เวย์
96 ดอน เซอร์เวย์ 200,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอน เซอร์เวย์
97 ดอนเมืองเคลม 400,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเมืองเคลม
98 ดอลล่าร์ เซอร์เวย์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ดอลล่าร์ เซอร์เวย์ จำกัด
99 ดับบลิวซีบีเซอร์เวย์ 200,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวซีบีเซอร์เวย์
100 ดับเบิล เอส เซอร์เวย์แอนด์เซอร์วิส 250,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิล เอส เซอร์เวย์แอนด์เซอร์วิส
101 ดาต้าร์สำรวจภัย 500,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาต้าร์สำรวจภัย
102 ดิฟเฟอร์ ลอว์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดิฟเฟอร์ ลอว์ จำกัด
103 ดิออริจินอลแอ๊ดจัสเตอร์แอนด์คอลเลคชั่น 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ดิออริจินอลแอ๊ดจัสเตอร์แอนด์คอลเลคชั่น จำกัด
104 ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ 21,700,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
105 ดี สำรวจภัยและกฏหมาย 150,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี สำรวจภัยและกฏหมาย
106 ดี-ซัคเซส เคลม เซอร์วิส 1,000,000 ปักธงชัย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-ซัคเซส เคลม เซอร์วิส
107 ดี.ดี.เจ.เซอร์เวย์ 300,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ดี.เจ.เซอร์เวย์
108 ดี.เอ็น.เค.98 เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็น.เค.98 เซอร์เวย์
109 ดี.เอฟ.เซอร์เวย์ 200,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอฟ.เซอร์เวย์
110 ดี.เอส.แอล เซอร์เวย์ 200,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.แอล เซอร์เวย์
111 ดีเค เคลมแอนด์ลอว์ 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ดีเค เคลมแอนด์ลอว์ จำกัด
112 ดีเจ เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ 1,000,000 เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช บริษัท ดีเจ เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด
113 ต.รุ่งเรืองสำรวจภัย 100,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองสำรวจภัย
114 ตราดเคลมเซอร์เวย์ 300,000 ขลุง จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเคลมเซอร์เวย์
115 ตองหนึ่ง เซอร์วิส 500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตองหนึ่ง เซอร์วิส
116 ตองเก้าสำรวจภัย(สกลนคร) 500,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตองเก้าสำรวจภัย(สกลนคร)
117 ตะวันเคลม กรุ๊ป 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ตะวันเคลม กรุ๊ป จำกัด
118 ตากสินโบรกเกอร์ อินชัวร์รันส์ 2,100,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ตากสินโบรกเกอร์ อินชัวร์รันส์ จำกัด
119 ตากเซอร์เวย์ 400,000 เมืองตาก ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากเซอร์เวย์
120 ตามรอยราชา 100,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามรอยราชา
121 ท ทีม 8,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ท ทีม จำกัด
122 ทรงชัย เซอร์เวย์ 300,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงชัย เซอร์เวย์
123 ทรัช แอดจัสเมนท์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัช แอดจัสเมนท์ จำกัด
124 ทรัพย์มงคล 86 400,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มงคล 86
125 ทรัพย์มงคล เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มงคล เซอร์เวย์
126 ทรัพย์สิริ อินเวสทิเกชั่น 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์สิริ อินเวสทิเกชั่น จำกัด
127 ทราทิพย์สำรวจภัย 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ทราทิพย์สำรวจภัย จำกัด
128 ทรานสปอร์ต แอนด์ เคลม คอนซัลแตนส์ 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรานสปอร์ต แอนด์ เคลม คอนซัลแตนส์ จำกัด
129 ทริปเปิ้ล เค พลัส อินฟินิท 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทริปเปิ้ล เค พลัส อินฟินิท จำกัด
130 ทรู สปีด ไทม์ แอนด์ ลอสแอดจัสเตอร์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรู สปีด ไทม์ แอนด์ ลอสแอดจัสเตอร์ จำกัด
131 ทรู เอเชีย 1,100,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรู เอเชีย
132 ทองสืบ บริการ 100,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสืบ บริการ
133 ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปปิ้ง 50,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปปิ้ง จำกัด
134 ทักษิณเซอร์เวย์ แอนด์ เค ที กรุ๊ป 1,000,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณเซอร์เวย์ แอนด์ เค ที กรุ๊ป
135 ทับกวางเคลมเซอร์วิส 500,000 แก่งคอย สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับกวางเคลมเซอร์วิส
136 ทับทิม เซอร์เวย์ 600,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับทิม เซอร์เวย์
137 ทัพย์มงคล สำรวจภัย 500,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัพย์มงคล สำรวจภัย
138 ท่าชนะเฟิร์สเซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าชนะเฟิร์สเซอร์เวย์
139 ที ซี เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ที ซี เซอร์เวย์ จำกัด
140 ที.พี. บอดี้ เซอร์วิส 600,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. บอดี้ เซอร์วิส
141 ที.อี.เอ็ม.แอ๊ดจัสท์เมนท์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.อี.เอ็ม.แอ๊ดจัสท์เมนท์ จำกัด
142 ที.เค.แอล เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.แอล เซอร์เวย์
143 ที.เอ็น.พี คอนเนคชั่น 1,000,000 สตึก บุรีรัมย์ บริษัท ที.เอ็น.พี คอนเนคชั่น จำกัด
144 ที.เอ็น.เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ที.เอ็น.เซอร์เวย์ จำกัด
145 ที.เอ็ม. เคลม 2547 500,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม. เคลม 2547
146 ที.เอส.เซอร์เวย์ 2016 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เซอร์เวย์ 2016
147 ทีจีเซอร์เวย์ 200,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีจีเซอร์เวย์
148 ทีซีซี 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีซีซี จำกัด
149 ทีที เคลม 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทีที เคลม จำกัด
150 ที่ปรึกษา ควิค รีสพอนซ์ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที่ปรึกษา ควิค รีสพอนซ์ จำกัด
151 ที่ปรึกษากฎหมาย เอ็น.พี. 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอ็น.พี. จำกัด
152 ที่ปรึกษาเบสท์ 200,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ปรึกษาเบสท์
153 ทีพีอาร์ เซอร์เวย์ 150,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีอาร์ เซอร์เวย์
154 ทีพีเอส เซอร์เวย์ แอนด์ ลอร์ 1,000,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี บริษัท ทีพีเอส เซอร์เวย์ แอนด์ ลอร์ จำกัด
155 ทีม สำรวจภัย 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ทีม สำรวจภัย จำกัด
156 ทีม ออโต้เคลม 200,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีม ออโต้เคลม
157 ทีม เซอร์เวย์ 300,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ทีม เซอร์เวย์ จำกัด
158 ทีอาร์ โบรกเกอร์ 500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์ โบรกเกอร์
159 ทีเอ็นจี.เซอร์วิส 800,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นจี.เซอร์วิส
160 ทีเอ็นบี เอ็กซ์เพรส เวิลด์ 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอ็นบี เอ็กซ์เพรส เวิลด์ จำกัด
161 ทีเอ็มดี (ประเทศไทย) 1,000,000 บางแก้ว พัทลุง บริษัท ทีเอ็มดี (ประเทศไทย) จำกัด
162 ทีเอส เซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส เซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ เซอร์วิส
163 ทีแอนด์ที เซอร์เวย์ 500,000 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์ที เซอร์เวย์
164 ทุ่งสง สหเซอร์เวย์ 400,000 บางขัน นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสง สหเซอร์เวย์
165 ทุ่งสงเซ็นเตอร์เคลม 600,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงเซ็นเตอร์เคลม
166 ทเวนตี้โฟร์เคลม เซอร์เวย์ 150,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทเวนตี้โฟร์เคลม เซอร์เวย์
167 ธงชัย เซอร์เวย์ 200,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย เซอร์เวย์
168 ธนทรัพย์ เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทรัพย์ เซอร์เวย์
169 ธนภัทร เซอร์เวย์ 100,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร เซอร์เวย์
170 ธนวัติ 500,000 เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัติ
171 ธนศราไชย 1,000,000 หนองเสือ ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศราไชย
172 ธนะพัฒน์ ออโต้เซอร์วิส 500,000 เมืองนครพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะพัฒน์ ออโต้เซอร์วิส
173 ธรรมทรัพย์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ธรรมทรัพย์ จำกัด
174 ธวัชชัย-เพชรบุรีเคลม 1,000,000 บ้านลาด เพชรบุรี บริษัท ธวัชชัย-เพชรบุรีเคลม จำกัด
175 ธวัชชัยเซอร์เวย์ 500,000 หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชชัยเซอร์เวย์
176 ธัญกรเซอร์เวย์ 200,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญกรเซอร์เวย์
177 ธันยพร หนองคาย 2012 400,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยพร หนองคาย 2012
178 ธาดา ออโต้ เคลม 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ธาดา ออโต้ เคลม จำกัด
179 นกบินหลาเคลม 1,000,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นกบินหลาเคลม
180 นคร ออโต้เซอร์วิส 500,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคร ออโต้เซอร์วิส
181 นครพนมซอร์เวย์ 300,000 เมืองนครพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพนมซอร์เวย์
182 นครสวรรค์เซ็นเตอร์เคลม 400,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์เซ็นเตอร์เคลม
183 นครสวรรค์เซอร์เวย์เซอร์วิส 100,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์เซอร์เวย์เซอร์วิส
184 นครสไลด์ออน 200,000 เมืองนครพนม นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสไลด์ออน
185 นครอินเตอร์เคลม 100,000 ท่าอุเทน นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครอินเตอร์เคลม
186 นรินทร์ เคลม 2517 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์ เคลม 2517
187 นฤมิตร 2148 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท นฤมิตร 2148 จำกัด
188 นฤเซอร์เวย์ 400,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤเซอร์เวย์
189 นวพล แอนด์ ธนภรณ์ เซอร์วิส 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพล แอนด์ ธนภรณ์ เซอร์วิส
190 นอร์ทเทิร์น เคลม 500,000 สันทราย เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น เคลม
191 นัทธศิ เคลม 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท นัทธศิ เคลม จำกัด
192 นัมเบอร์วัน เซอร์เวย์ แอนด์ ลอว์ 300,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์วัน เซอร์เวย์ แอนด์ ลอว์
193 นัมเบอร์วัน แอ๊ดจัสเตอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท นัมเบอร์วัน แอ๊ดจัสเตอร์ จำกัด
194 น่าน เซอร์เวย์ 2018 200,000 เมืองน่าน น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่าน เซอร์เวย์ 2018
195 น่านนคร เซอร์เวย์ 1,000,000 ท่าวังผา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านนคร เซอร์เวย์
196 น่านสำรวจภัย 3,000,000 ภูเพียง น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านสำรวจภัย
197 น่านเซอร์เวย์เซ็นเตอร์ 1,000,000 ภูเพียง น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านเซอร์เวย์เซ็นเตอร์
198 นำชัยเซอร์เวย์ 300,000 ดอยหล่อ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยเซอร์เวย์
199 นิติสยาม อินเตอร์ 500,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติสยาม อินเตอร์
200 บลูเวฟอินสเปคชั่น 200,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บลูเวฟอินสเปคชั่น จำกัด
201 บอร์น เซอร์เวย์ (2008) 600,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอร์น เซอร์เวย์ (2008)
202 บัญชาเคลม 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชาเคลม
203 บางกอก เอฟเวอเรจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ส์ 500,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก เอฟเวอเรจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ส์ จำกัด
204 บางกอกมอเตอร์เคลม 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกมอเตอร์เคลม
205 บางนาเคลม เซอร์วิส 300,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางนาเคลม เซอร์วิส
206 บางสะพาน ปิ่น-ทอง เซอร์เวย์ 1,000,000 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางสะพาน ปิ่น-ทอง เซอร์เวย์
207 บ้านมั่นคง พลัส 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บ้านมั่นคง พลัส จำกัด
208 บ้านลาดเซอร์เวย์ 500,000 บ้านลาด เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านลาดเซอร์เวย์
209 บารมีโซน เซอร์เวย์เยอร์ 3,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท บารมีโซน เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด
210 บี ชัวร์ แอ๊ดจัสเม้นท์ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท บี ชัวร์ แอ๊ดจัสเม้นท์ จำกัด
211 บี พาวเวอร์ เคลม 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี พาวเวอร์ เคลม
212 บี เอ็ม พี มอเตอร์ เคลม 500,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท บี เอ็ม พี มอเตอร์ เคลม จำกัด
213 บี.ที. เซอร์เวย์ 400,000 นาโยง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. เซอร์เวย์
214 บี.บี.เอ็กซ์. คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.เอ็กซ์. คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส
215 บี.บี.เอส.เซอร์เวย์ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.บี.เอส.เซอร์เวย์ จำกัด
216 บีกู้ดส์ แอดจัสติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส 2,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท บีกู้ดส์ แอดจัสติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
217 บีบีเอส เคลม 500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบีเอส เคลม
218 บีเคเค แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 200,000 วาปีปทุม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเคเค แอนด์ แอสโซซิเอทส์
219 บึงกาฬกระจกรถยนต์และเคาะ พ่นสี 5,000,000 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงกาฬกระจกรถยนต์และเคาะ พ่นสี
220 บึงกาฬเคลม 500,000 ศรีวิไล บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงกาฬเคลม
221 บุรีรัมย์เซอร์เวย์ 2017 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์เซอร์เวย์ 2017
222 บูท ออโต้ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูท ออโต้
223 บูรพา อาร์เอส เซอร์เวย์ 500,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา อาร์เอส เซอร์เวย์
224 บูรพาสามัคคีเซอร์เวย์ 200,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาสามัคคีเซอร์เวย์
225 ปกป้องเมือง เคลม 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี บริษัท ปกป้องเมือง เคลม จำกัด
226 ปฐม เซอร์เวย์ 200,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐม เซอร์เวย์
227 ปฐมมงคล เคลม เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมมงคล เคลม เซ็นเตอร์
228 ประจวบคีรีขันธ์เซอร์เวย์ 500,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจวบคีรีขันธ์เซอร์เวย์
229 ประจวบสามอ่าวเซอร์เวย์ 1,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจวบสามอ่าวเซอร์เวย์
230 ปากน้ำโพ ออโต้เคลม 500,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากน้ำโพ ออโต้เคลม
231 ผาเมือง อินเตอร์ เซอร์วิส1999 1,000,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ บริษัท ผาเมือง อินเตอร์ เซอร์วิส1999 จำกัด
232 พจน์พชร 999 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท พจน์พชร 999 จำกัด
233 พรพัชร เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท พรพัชร เซอร์เวย์ จำกัด
234 พรอนันต์เคลม 500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรอนันต์เคลม
235 พร้อมสำรวจภัย 200,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมสำรวจภัย
236 พระราม 2 เซอร์เวย์ 500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พระราม 2 เซอร์เวย์ จำกัด
237 พระแสง เซอร์เวย์ 1,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระแสง เซอร์เวย์
238 พรีเมี่ยม อินเตอร์ เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีเมี่ยม อินเตอร์ เซอร์เวย์
239 พรีเมี่ยม เคลม 300,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท พรีเมี่ยม เคลม จำกัด
240 พรีเมี่ยม เคลม เซอร์เวย์ 550,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีเมี่ยม เคลม เซอร์เวย์
241 พรีเมี่ยม เซอร์เวเยอร์ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท พรีเมี่ยม เซอร์เวเยอร์ จำกัด
242 พรีเมี่ยมเซอร์เวย์ 500,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีเมี่ยมเซอร์เวย์
243 พรไพบูลย์ เจริญกิจพืชผล 3,000,000 หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรไพบูลย์ เจริญกิจพืชผล
244 พสิษฐ์ 2519 เซ็นเตอร์เคลม 700,000 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พสิษฐ์ 2519 เซ็นเตอร์เคลม
245 พอ เป็น เอก 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท พอ เป็น เอก จำกัด
246 พอใจ เซอร์วิส ภูเก็ต 250,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอใจ เซอร์วิส ภูเก็ต
247 พะงัน เซอร์วิส 1,000,000 เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี บริษัท พะงัน เซอร์วิส จำกัด
248 พะงัน เซอร์เวย์ 300,000 เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะงัน เซอร์เวย์
249 พัทลุง มาสเตอร์ เคลม 1,000,000 ศรีนครินทร์ พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุง มาสเตอร์ เคลม
250 พัทลุงเซอร์เวย์ 200,000 ควนขนุน พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงเซอร์เวย์
251 พิจิตรเคลม 400,000 ตะพานหิน พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรเคลม
252 พิรุฬห์พัฒน์ กฏหมายและสำรวจภัย 500,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิรุฬห์พัฒน์ กฏหมายและสำรวจภัย
253 พิษณุโลก ออโต้เคลม 500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก ออโต้เคลม
254 พี เจ เอ็น เซอร์เวย์ 500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ เอ็น เซอร์เวย์
255 พี เอ็น เอส เซอร์เวย์ 200,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น เอส เซอร์เวย์
256 พี แอนด์ เอ แอ็ดจัสเม้นท์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พี แอนด์ เอ แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด
257 พี. เค. ออโต้เคลม 500,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. เค. ออโต้เคลม
258 พี.ที.เอ็ม.เคลม 500,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เอ็ม.เคลม
259 พี.ที.แม่สอด เซอร์เวย์ 300,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แม่สอด เซอร์เวย์
260 พี.วี.เซอร์เวย์ 1,000,000 ห้วยยอด ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วี.เซอร์เวย์
261 พี.เอ็น.ชัยภูมิออโต้เคลม 100,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ชัยภูมิออโต้เคลม
262 พี.เอส.พี สำรวจภัย 200,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.พี สำรวจภัย
263 พี.เอส.เค กรุ๊ป เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เอส.เค กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
264 พี.เอส.เค.วินเทจ ดีไซน์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พี.เอส.เค.วินเทจ ดีไซน์ จำกัด
265 พี.เอส.เอ็น.เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็น.เซอร์เวย์
266 พีซี เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี เซอร์เวย์
267 พีทีที อินโนเวชั่น 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท พีทีที อินโนเวชั่น จำกัด
268 พีทีเอ็น เคลม 200,000 บ้านแฮด ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอ็น เคลม
269 พีทีเอส แอ๊ดจัสเตอร์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท พีทีเอส แอ๊ดจัสเตอร์ จำกัด
270 พี่น้อง เคลม 1999 300,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่น้อง เคลม 1999
271 พีบี เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท พีบี เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
272 พีพี แอ็ดจัสเตอร์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท พีพี แอ็ดจัสเตอร์ จำกัด
273 พีอาร์ เซอร์วิส 2018 500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ เซอร์วิส 2018
274 พีอาร์ เซอร์เวย์ 100,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ เซอร์เวย์
275 พีเค ออโต้ เซอร์เวย์ 600,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค ออโต้ เซอร์เวย์
276 พีเจ. เซอร์เวย์ 200,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจ. เซอร์เวย์
277 พีเอทีเซอร์เวย์ 600,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอทีเซอร์เวย์
278 พีแอนด์เอ็นเซอร์วิสแอทเคลม 1,000,000 วังสะพุง เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอ็นเซอร์วิสแอทเคลม
279 พุทธเคลมและกฎหมาย 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท พุทธเคลมและกฎหมาย จำกัด
280 ฟลุ๊คเคลม 600,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลุ๊คเคลม
281 ฟอร์จ ออโต้เคลม 500,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์จ ออโต้เคลม
282 ฟอร์เอฟเวอร์ ยัง บิวตี้ โซลูชั่น (ประเทศไทย) 2,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เอฟเวอร์ ยัง บิวตี้ โซลูชั่น (ประเทศไทย)
283 ฟาสท์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์เวย์ 1,000,000 กะทู้ ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสท์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์เวย์
284 ฟิวชั่น เคลม 300,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวชั่น เคลม
285 ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด
286 ฟูลไทม์เซอร์เวย์ 800,000 อรัญประเทศ สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูลไทม์เซอร์เวย์
287 ภัทรชา เคลม 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ภัทรชา เคลม จำกัด
288 ภัทราพร เซอร์วิสเคลม2019 200,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทราพร เซอร์วิสเคลม2019
289 ภิญโญพรสวัสดิ์การช่าง 2,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญพรสวัสดิ์การช่าง
290 ภูริทัต พัฒนกิจ 500,000 ภูพาน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริทัต พัฒนกิจ
291 ภูเก็ต เอส เอส ที เซอร์เวย์ 100,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต เอส เอส ที เซอร์เวย์
292 มงคล เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล เซ็นเตอร์
293 มนตรี เคลมดิ 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรี เคลมดิ
294 มหานคร เซอร์เวเยอร์ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานคร เซอร์เวเยอร์
295 มอเตอร์ เคลม เซอร์เวย์ นครปฐม 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท มอเตอร์ เคลม เซอร์เวย์ นครปฐม จำกัด
296 มะขามหวาน เคลม เพชรบูรณ์ 500,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะขามหวาน เคลม เพชรบูรณ์
297 มาตรฐานสำรวจภัย 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท มาตรฐานสำรวจภัย จำกัด
298 มายเซอร์วิสเคลม 200,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเซอร์วิสเคลม
299 มาสเตอร์พีช.เคลม 500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์พีช.เคลม
300 มาสเตอร์เคลม 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท มาสเตอร์เคลม จำกัด
301 มิตรภาพ สำรวจภัย 200,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพ สำรวจภัย
302 มิตรภาพ อินเตอร์ 650,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพ อินเตอร์
303 มิราเคิล เคลม 500,000 โพนนาแก้ว สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิล เคลม
304 มิสเตอร์ เซอร์เวย์ 500,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์ เซอร์เวย์
305 มุกดาหาร ออโต้เคลม 200,000 หนองสูง มุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุกดาหาร ออโต้เคลม
306 ยุคลเดช เซอร์เวย์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุคลเดช เซอร์เวย์
307 ยู ที ลอว์เยอร์เคลม 800,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู ที ลอว์เยอร์เคลม
308 ยูเนี่ยน เซอร์เวย์ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเนี่ยน เซอร์เวย์ จำกัด
309 ยูโร เซอร์เวย์เยอร์ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ยูโร เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด
310 ยโสธรเซ็นเตอร์เคลม 200,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรเซ็นเตอร์เคลม
311 รพีพัฒน์ เซอร์เวย์ 300,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพีพัฒน์ เซอร์เวย์
312 ร่มไทร สำรวจภัย 200,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทร สำรวจภัย
313 รวิ เคลม 500,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวิ เคลม
314 รอยัล เซอร์เวย์ ฟอร์ แอ็ดจัสเม้นท์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท รอยัล เซอร์เวย์ ฟอร์ แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด
315 ร้อยเกาะ สำรวจภัย 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเกาะ สำรวจภัย
316 ระยอง อินเตอร์เซอร์เวย์ 500,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยอง อินเตอร์เซอร์เวย์
317 รักษาความปลอดภัย บีอาร์ ซีคิวริตี้ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท รักษาความปลอดภัย บีอาร์ ซีคิวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
318 รังสรรค์ เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส 200,000 สามง่าม พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสรรค์ เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส
319 รันนิ่งเคลม 200,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รันนิ่งเคลม
320 ราชธานี สำรวจภัย 1,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชธานี สำรวจภัย
321 ราชบุรี เคลม 200,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ราชบุรี เคลม จำกัด
322 ราชพฤกษ์ เซอร์เวย์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ราชพฤกษ์ เซอร์เวย์ จำกัด
323 รามอินทรา เคลม 900,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามอินทรา เคลม
324 ริช เซอร์เวย์ 400,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช เซอร์เวย์
325 ริสค์ อินสเปคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ริสค์ อินสเปคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
326 ริสค์เซอร์เวย์ (ประเทศไทย) 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ริสค์เซอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
327 รุ่งเจริญแก้งคร้อ เซอร์วิส 400,000 แก้งคร้อ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญแก้งคร้อ เซอร์วิส
328 รุ่งเรืองบูรพาเซอร์เวย์ 100,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองบูรพาเซอร์เวย์
329 รุ่งเรืองเซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองเซอร์เวย์
330 รุสลาน ออโต้เคลม 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท รุสลาน ออโต้เคลม จำกัด
331 ลพบุรีซื่อตรง สำรวจภัย 500,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีซื่อตรง สำรวจภัย
332 ลอตโต้ เซอร์เวย์ 400,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอตโต้ เซอร์เวย์
333 ลอว์เยอร์เคลม 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ลอว์เยอร์เคลม จำกัด
334 ลัคกี้ เซ็นเตอร์ เซอร์เวย์ 700,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ เซ็นเตอร์ เซอร์เวย์
335 ลัคกี้ เซอเวย์ 500,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ เซอเวย์
336 ลีดเดอร์ เคลม แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีดเดอร์ เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด
337 ลีลา เคลม 250,000 โนนไทย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลา เคลม
338 ลุ่มน้ำโขง เซอร์เวย์ 100,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุ่มน้ำโขง เซอร์เวย์
339 วรภพเซอร์เวย์ 250,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรภพเซอร์เวย์
340 วอทช์ คาเฟ่ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท วอทช์ คาเฟ่ จำกัด
341 วัชร เซอร์เวย์ 500,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชร เซอร์เวย์
342 วัฒนาอิสาน 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาอิสาน
343 วันเซอร์เวย์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเซอร์เวย์
344 วานร สำรวจภัย 300,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานร สำรวจภัย
345 วิคตอรี่ เซอร์เวย์ และ กฎหมาย 1,500,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคตอรี่ เซอร์เวย์ และ กฎหมาย
346 วิทยาสำรวจภัย 500,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาสำรวจภัย
347 วินชัยเซอร์เวย์ 300,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินชัยเซอร์เวย์
348 วินเนอร์ เคลม เซอร์เวย์ 500,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท วินเนอร์ เคลม เซอร์เวย์ จำกัด
349 วินเนอร์ เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ เซอร์เวย์
350 วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภัย 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภัย จำกัด
351 วิเศษสุข เคลม เซอร์เวย์ 300,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษสุข เคลม เซอร์เวย์
352 วี เอ็ม เคลม 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท วี เอ็ม เคลม จำกัด
353 วี-เคลม เซอร์วิส 6,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด
354 วีพี สำรวจภัย 2,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพี สำรวจภัย
355 วีระศักดิ์สำรวจภัยและกฏหมาย 1,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระศักดิ์สำรวจภัยและกฏหมาย
356 วีไอพี เซอร์เวย์ 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีไอพี เซอร์เวย์
357 ศรวงศ์ บริการ 500,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรวงศ์ บริการ
358 ศรีณรงค์เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณรงค์เซอร์เวย์
359 ศรีตรังสำรวจภัย 200,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีตรังสำรวจภัย
360 ศรีประไพ กรุ๊ป 2,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประไพ กรุ๊ป
361 ศรีราชาเคลม เซอร์วิส 400,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีราชาเคลม เซอร์วิส
362 ศรีวิชัยเซ็นเตอร์เคลมและกฎหมาย 250,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวิชัยเซ็นเตอร์เคลมและกฎหมาย
363 ศรีสะเกษเคลมเซ็นเตอร์ 100,000 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษเคลมเซ็นเตอร์
364 ศรีสุราษฎร์เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุราษฎร์เซอร์เวย์
365 ศรีโสธรอินเตอร์เคลม 1,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท ศรีโสธรอินเตอร์เคลม จำกัด
366 ศักสยามเซอร์เวย์ 500,000 เหนือคลอง กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักสยามเซอร์เวย์
367 ศิริธรเซอร์เวย์ 1,000,000 ควนโดน สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริธรเซอร์เวย์
368 ศิริรุ่งเซอร์วิส 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริรุ่งเซอร์วิส
369 ศุภชัยเซอร์เวย์ 100,000 พรรณานิคม สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภชัยเซอร์เวย์
370 ส. นภามหานคร 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. นภามหานคร
371 สกาย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเมนท์ 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท สกาย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเมนท์ จำกัด
372 สงขลา เซอร์เวย์ 500,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลา เซอร์เวย์
373 สตาร์ออโต้เคลม 200,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ออโต้เคลม
374 สตูล สำรวจภัย 150,000 เมืองสตูล สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตูล สำรวจภัย
375 สตูลเซ็นเตอร์เคลม 200,000 เมืองสตูล สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตูลเซ็นเตอร์เคลม
376 สนามชัย เซอร์วิส แอนด์ เซอร์เวย์ 2,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนามชัย เซอร์วิส แอนด์ เซอร์เวย์
377 สนามชัยเซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนามชัยเซอร์เวย์
378 สปาย เซอร์เวย์ 2015 นครศรีธรรมราช 2,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปาย เซอร์เวย์ 2015 นครศรีธรรมราช
379 สปิริท เซอร์เวย์ 2013 600,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท สปิริท เซอร์เวย์ 2013 จำกัด
380 สปีด อินเตอร์เซอร์วิส 2019 300,000 หนองพอก ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด อินเตอร์เซอร์วิส 2019
381 สปีด เคลม 1,000,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท สปีด เคลม จำกัด
382 สปีด เคลม เอ็กซ์เพรส 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สปีด เคลม เอ็กซ์เพรส จำกัด
383 สมบูรณ์ทรัพย์ เซอร์วิส แอนด์ ลอว์เยอร์ 1,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท สมบูรณ์ทรัพย์ เซอร์วิส แอนด์ ลอว์เยอร์ จำกัด
384 สมบูรณ์ทรัพย์กฎหมายและสำรวจภัย 1,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ทรัพย์กฎหมายและสำรวจภัย
385 สมาร์ท เคลม แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท สมาร์ท เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด
386 สมุทรปราการ ลอส แอดจัสเม้นท์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สมุทรปราการ ลอส แอดจัสเม้นท์ จำกัด
387 สมุทรปราการ แอนด์ ฉะเชิงเทรา เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สมุทรปราการ แอนด์ ฉะเชิงเทรา เซอร์เวย์ จำกัด
388 สมุทรปราการเคลม 100,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สมุทรปราการเคลม จำกัด
389 สมุทรสาคร เคลม เซ็นเตอร์ 300,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุทรสาคร เคลม เซ็นเตอร์
390 สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ 500,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์
391 สยาม ลอส แอดจัสเตอร์ เซอร์วิส 1,500,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม ลอส แอดจัสเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
392 สยามนคร เซ็นเตอร์เคลม 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนคร เซ็นเตอร์เคลม
393 สยามมิตร เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท สยามมิตร เซอร์เวย์ จำกัด
394 สยามล้านนาเคลม 200,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามล้านนาเคลม
395 สยามเซอร์วิส ออโต้เคลม 250,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเซอร์วิส ออโต้เคลม
396 สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด
397 สรภัทร เคลม 1,000,000 มโนรมย์ ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรภัทร เคลม
398 สรรศรีเพชร สงขลาเซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรศรีเพชร สงขลาเซอร์เวย์
399 สวิตต์ เซอร์เวย์ 250,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวิตต์ เซอร์เวย์
400 สหมิตร เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท สหมิตร เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
401 สอง สี่ สิบ เซอร์วิส 1,000,000 เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช บริษัท สอง สี่ สิบ เซอร์วิส จำกัด
402 สะเร็น เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะเร็น เซอร์เวย์
403 สัจจา เคลม เซอร์วิส 200,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัจจา เคลม เซอร์วิส
404 สันติศักดิ์ทนายความแอนด์ชุมพรเซอร์เวย์ 300,000 หลังสวน ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติศักดิ์ทนายความแอนด์ชุมพรเซอร์เวย์
405 สัมพันธ์ เคลม 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท สัมพันธ์ เคลม จำกัด
406 สามซี พาร์ท 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามซี พาร์ท
407 สามารถเซอร์เวย์ 500,000 แม่ลาว เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเซอร์เวย์
408 สำนักกฎหมายอำนาจ และธุรกิจ 1,500,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สำนักกฎหมายอำนาจ และธุรกิจ จำกัด
409 สำนักงาน ท่าวุ้ง กฎหมายและเซอร์เวย์ 500,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน ท่าวุ้ง กฎหมายและเซอร์เวย์
410 สำนักงานกฎหมาย ซี.ซี.ลอว์ 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท สำนักงานกฎหมาย ซี.ซี.ลอว์ จำกัด
411 สำนักงานกฎหมายคุณธรรมและสำรวจภัย 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท สำนักงานกฎหมายคุณธรรมและสำรวจภัย จำกัด
412 สำนักงานที่ปรึกษากฏหมาย สิทธิ-ธรรม 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฏหมาย สิทธิ-ธรรม จำกัด
413 สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด
414 สิงห์บุรีเซอร์เวย์ 510,000 ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์บุรีเซอร์เวย์
415 สิทธิลักเคลม อินเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สิทธิลักเคลม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
416 สินทรัพย์ บูรพา เซอร์เวย์ 60,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์ บูรพา เซอร์เวย์
417 สิริ เซอร์เวย์ 300,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เซอร์เวย์
418 สีมาเคลม 600,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีมาเคลม
419 สุขสวัสดิ์ เซอร์เวย์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท สุขสวัสดิ์ เซอร์เวย์ จำกัด
420 สุขอนันต์ 1980 500,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขอนันต์ 1980
421 สุนิติเคลม 100,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนิติเคลม
422 สุพรรณบุรี เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณบุรี เซอร์เวย์
423 สุรนคร เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรนคร เซอร์เวย์
424 สุรวิชสำรวจภัย 200,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรวิชสำรวจภัย
425 สุราษฎร์ เซ็นเตอร์ เคลม 400,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ เซ็นเตอร์ เคลม
426 สุราษฎร์พัฒ เซอร์เวย์ 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์พัฒ เซอร์เวย์
427 สุรินทร์เคลม 100,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์เคลม
428 สุรเชษฐ เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรเชษฐ เซอร์เวย์
429 สุโขทัย 711 ออโต้เคลมเซอร์วิส 300,000 ศรีสำโรง สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัย 711 ออโต้เคลมเซอร์วิส
430 สไมล์เคลม 150,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์เคลม
431 หนองคายอินเตอร์เคลม 800,000 ท่าบ่อ หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายอินเตอร์เคลม
432 หนองแขมเซอร์เวย์ 300,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองแขมเซอร์เวย์
433 หมูดำสำรวจภัย 300,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูดำสำรวจภัย
434 หลังสวน เซอร์เวย์ 200,000 เมืองชุมพร ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลังสวน เซอร์เวย์
435 หัวหิน สำรวจภัย 2019 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหิน สำรวจภัย 2019
436 หัวหิน เซอร์เวย์ 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหิน เซอร์เวย์
437 หัวหินสำรวจภัย 2559 1,000,000 ชะอำ เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินสำรวจภัย 2559
438 ห้าดวงดาว 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ห้าดวงดาว จำกัด
439 อนัสแอนด์ญา เซอร์วิส 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนัสแอนด์ญา เซอร์วิส
440 อภิวิชญ์2013 เซอร์วิส 700,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวิชญ์2013 เซอร์วิส
441 อมตะเคลม 500,000 สารภี เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะเคลม
442 อยุธยา เอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ เคลม 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา เอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ เคลม
443 อยุธยา ไดมอนด์ เซอร์เวย์ 1,000,000 ภาชี พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา ไดมอนด์ เซอร์เวย์
444 อยุธยา ไทยอินเตอร์เคลม 500,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา ไทยอินเตอร์เคลม
445 อยุธยาเชอร์เวย์เยอร์ 800,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยาเชอร์เวย์เยอร์
446 อริส เซอร์เวย์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท อริส เซอร์เวย์ จำกัด
447 อลายด์ เซอร์เวเยอร์ส แอนด์ แอดจัสเตอร์ส 4,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อลายด์ เซอร์เวเยอร์ส แอนด์ แอดจัสเตอร์ส จำกัด
448 ออล อิน วัน เคลม 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออล อิน วัน เคลม
449 ออลเคลม 500,000 สารภี เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออลเคลม
450 อันดามัน เซ็นเตอร์เซอร์วิส 200,000 เมืองพัทลุง พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามัน เซ็นเตอร์เซอร์วิส
451 อันดามันเซ็นเตอร์เคลม 500,000 กันตัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันเซ็นเตอร์เคลม
452 อัลติเมทออโต้เคลม 200,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลติเมทออโต้เคลม
453 อ่างทองเซอร์เวย์ 400,000 ป่าโมก อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเซอร์เวย์
454 อาจาโร เซอร์เวเยอร์ 1,000,000 พรรณานิคม สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาจาโร เซอร์เวเยอร์
455 อาชา แอดจัสเตอร์ 2,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท อาชา แอดจัสเตอร์ จำกัด
456 อาณาจักร 2018 สำรวจภัย 200,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาณาจักร 2018 สำรวจภัย
457 อาร์ ซี เอ สำรวจภัย 300,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ สำรวจภัย
458 อาร์ยู เซอร์เวเยอร์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท อาร์ยู เซอร์เวเยอร์ จำกัด
459 อาร์อาร์ซี เซอร์วิสเซส 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์อาร์ซี เซอร์วิสเซส จำกัด
460 อาร์เอส เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เอส เซอร์เวย์
461 อาร์เอสเซอร์เวย์เยอร์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท อาร์เอสเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด
462 อ่าวไทยเซอร์เวย์ 500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวไทยเซอร์เวย์
463 อำนาจ คอนซัลแตนท์ แอนด์ อินเวสทิเกชั่น 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท อำนาจ คอนซัลแตนท์ แอนด์ อินเวสทิเกชั่น จำกัด
464 อำนาจและเพื่อน 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจและเพื่อน
465 อินชัวร์เซอร์วิส แอนด์ ลอว์ คอนซัลแท็นท์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท อินชัวร์เซอร์วิส แอนด์ ลอว์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด
466 อินดี้ เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินดี้ เซอร์เวย์
467 อินสยามอินเตอร์เซอร์เวย์ 250,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสยามอินเตอร์เซอร์เวย์
468 อินสเป็คเทอเรท อินเตอร์เนชั่นแนล 100,000 สามพราน นครปฐม บริษัท อินสเป็คเทอเรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
469 อินเตอร์ เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส
470 อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์เวย์ (เอเชีย) 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์เวย์ (เอเชีย) จำกัด
471 อินเนอร์ เอ็นที เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเนอร์ เอ็นที เซอร์วิส
472 อินไซท์ แอดไวซ์ 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท อินไซท์ แอดไวซ์ จำกัด
473 อิมเมจ เซ็นเตอร์ เซอร์เวย์ 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมเมจ เซ็นเตอร์ เซอร์เวย์
474 อีร่า เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแทนส์ 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อีร่า เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
475 อีสาน อินเตอร์เซอร์วิส เคลม 1,000,000 ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสาน อินเตอร์เซอร์วิส เคลม
476 อีสาน คอนสตรัคชั่น 2019 300,000 พรรณานิคม สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสาน คอนสตรัคชั่น 2019
477 อีเอ็มซีเอส ไทย 30,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
478 อุตรดิตถ์ 118 เซอร์เวย์ 1,000,000 ตรอน อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์ 118 เซอร์เวย์
479 อุ่นใจ เซอร์เวย์ 500,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นใจ เซอร์เวย์
480 ฮีโร่ 101 เคลม 1,000,000 จังหาร ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮีโร่ 101 เคลม
481 เก็ต เพลย์ เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก็ต เพลย์ เซอร์เวย์
482 เกรท แอ็ดจัสเม้นท์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เกรท แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด
483 เกรียงไกร สำรวจภัย 2019 1,000,000 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร สำรวจภัย 2019
484 เกวลินกาฬสินธุ์ เซ็นเตอร์เคลม 300,000 ดอนจาน กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกวลินกาฬสินธุ์ เซ็นเตอร์เคลม
485 เก้าเหรียญ เคลม 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าเหรียญ เคลม
486 เค พี ออโต้คาเนส 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เค พี ออโต้คาเนส จำกัด
487 เค.จี.บี.(2559) 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.จี.บี.(2559)
488 เค.ดี.เซอร์วิส 1,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท เค.ดี.เซอร์วิส จำกัด
489 เค.ที.ยู.เคลม 200,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.ยู.เคลม
490 เค.พี.เอ็น. เซอร์เวย์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เค.พี.เอ็น. เซอร์เวย์ จำกัด
491 เค.เค.ออโต้ เคลม 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท เค.เค.ออโต้ เคลม จำกัด
492 เค.เอ.เอ็น.89 3,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท เค.เอ.เอ็น.89 จำกัด
493 เค.เอ็น. แอนด์เซอร์วิส 200,000 กระนวน ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. แอนด์เซอร์วิส
494 เคจี เคลม 200,000 บ้านม่วง สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคจี เคลม
495 เคทีพี เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เคทีพี เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
496 เคพี ณัฐ แอ็ดจัสเม้นท์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เคพี ณัฐ แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด
497 เคลม ชัวร์ 200,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคลม ชัวร์
498 เคลม แอนด์ รีคัฟเวอร์รี่ 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท เคลม แอนด์ รีคัฟเวอร์รี่ จำกัด
499 เคลมซิตี้ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท เคลมซิตี้ จำกัด
500 เคลมเพชรบุรี 100,000 ท่ายาง เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคลมเพชรบุรี

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ