รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ไกรตะวัน 137,000,000 ตรัง เมืองตรัง
2 ดูไบ อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตีส์ 1,000,000 ภูเก็ต กะทู้
3 บ้านเฟื่องฟ้า หัวหิน 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
4 บาลานซ์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
5 ยูนิคอม กรุ๊ป 2,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
6 ๙๐๐ ล้านพร็อพเพอร์ตี้ 5,000,000 ชลบุรี สัตหีบ


ข้อมูลผู้ประกอบการ