รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจาก ผู้อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจาก ผู้อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 สิริพันธุ์ คอร์เปอเรชั่น 40,000,000 นนทบุรี บางกรวย
2 เอกธนา แอสเซท 30,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
3 โอ.อาร์( 1980 ) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
4 ฮอลิเดย์ ภูเก็ต 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต


ข้อมูลผู้ประกอบการ