รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 จี.เอส.เอ็ม อันดามัน กรุ๊ป 2,000,000 ภูเก็ต กะทู้ บริษัท จี.เอส.เอ็ม อันดามัน กรุ๊ป จำกัด
2 จูบบา 4,000,000 ภูเก็ต กะทู้ บริษัท จูบบา จำกัด
3 ชา เรียล เอสเตท 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ชา เรียล เอสเตท จำกัด
4 ซุปเปอร์ เบเนฟิต 500,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี บริษัท ซุปเปอร์ เบเนฟิต จำกัด
5 นีสซ่าคอร์เปอเรชั่น 567,360,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท นีสซ่าคอร์เปอเรชั่น จำกัด
6 พรรณราย ลิฟวิ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บริษัท พรรณราย ลิฟวิ่ง จำกัด
7 พระยาราชสีห์ 4,000,000 ภูเก็ต กะทู้ บริษัท พระยาราชสีห์ จำกัด
8 พีเอ็นพี เมเนจเมนท์ กรุ๊ป 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท พีเอ็นพี เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
9 ภูเก็ต เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ 2,000,000 ภูเก็ต กะทู้ บริษัท ภูเก็ต เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด
10 มังกรเงิน 1,000,000 ขอนแก่น บ้านไผ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังกรเงิน
11 ยามู คอนสตรัคชัน เมเนจเมนต์ 2,000,000 ภูเก็ต ถลาง บริษัท ยามู คอนสตรัคชัน เมเนจเมนต์ จำกัด
12 วง เรียลเอสเตท 1,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท วง เรียลเอสเตท จำกัด
13 วนาวรรณ เอสเตท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บริษัท วนาวรรณ เอสเตท จำกัด
14 อินเตอร์เนชั่นแนล บิสิเนส คอนสตรัคชั่น 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสิเนส คอนสตรัคชั่น จำกัด
15 เคตี้วา 2,000,000 ภูเก็ต ถลาง บริษัท เคตี้วา จำกัด
16 เดอะ ดราก้อน 88 2,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เดอะ ดราก้อน 88 จำกัด
17 โปรคอป พร๊อพเพอร์ตี้ 2,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท โปรคอป พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ