รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 จี.เอส.เอ็ม อันดามัน กรุ๊ป 2,000,000 ภูเก็ต กะทู้
2 จูบบา 4,000,000 ภูเก็ต กะทู้
3 โจ๊กเลิศทับทิม 1,000,000 ขอนแก่น บ้านไผ่
4 ซุปเปอร์ เบเนฟิต 500,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
5 ดิเอเจ้นท์ เอ็กซ์เพิร์ท กรุ๊ป 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
6 นีสซ่าคอร์เปอเรชั่น 567,360,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
7 พีเอ็นพี เมเนจเมนท์ กรุ๊ป 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
8 ภูเก็ต เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ 2,000,000 ภูเก็ต กะทู้
9 วง เรียลเอสเตท 1,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
10 วนาวรรณ เอสเตท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
11 อินเตอร์เนชั่นแนล บิสิเนส คอนสตรัคชั่น 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต


ข้อมูลผู้ประกอบการ