รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 จี.เอส.เอ็ม อันดามัน กรุ๊ป 2,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท จี.เอส.เอ็ม อันดามัน กรุ๊ป จำกัด
2 จูบบา 4,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท จูบบา จำกัด
3 ชา เรียล เอสเตท 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชา เรียล เอสเตท จำกัด
4 ซุปเปอร์ เบเนฟิต 500,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ซุปเปอร์ เบเนฟิต จำกัด
5 นีสซ่าคอร์เปอเรชั่น 567,360,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท นีสซ่าคอร์เปอเรชั่น จำกัด
6 พรรณราย ลิฟวิ่ง 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรรณราย ลิฟวิ่ง จำกัด
7 พระยาราชสีห์ 4,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท พระยาราชสีห์ จำกัด
8 พีเอ็นพี เมเนจเมนท์ กรุ๊ป 5,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอ็นพี เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
9 ภูเก็ต เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ 2,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ต เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด
10 มังกรเงิน 1,000,000 บ้านไผ่ ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังกรเงิน
11 ยามู คอนสตรัคชัน เมเนจเมนต์ 2,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท ยามู คอนสตรัคชัน เมเนจเมนต์ จำกัด
12 วง เรียลเอสเตท 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท วง เรียลเอสเตท จำกัด
13 วนาวรรณ เอสเตท 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท วนาวรรณ เอสเตท จำกัด
14 อินเตอร์เนชั่นแนล บิสิเนส คอนสตรัคชั่น 4,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสิเนส คอนสตรัคชั่น จำกัด
15 เคตี้วา 2,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท เคตี้วา จำกัด
16 เดอะ ดราก้อน 88 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เดอะ ดราก้อน 88 จำกัด
17 โปรคอป พร๊อพเพอร์ตี้ 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท โปรคอป พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ