รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมทางกฎหมาย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมทางกฎหมาย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 1178 อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท 1178 อินเตอร์ลอว์ จำกัด
2 156 อินเตอร์ลอว์ แอนด์ แอ็คเค้าท์ 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท 156 อินเตอร์ลอว์ แอนด์ แอ็คเค้าท์ จำกัด
3 168 การจัดการ 1,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท 168 การจัดการ จำกัด
4 168 ลอว์ เคาน์เซิล 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท 168 ลอว์ เคาน์เซิล จำกัด
5 18 บิซ 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท 18 บิซ จำกัด
6 1881 14,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท 1881 จำกัด
7 1919 บิสสิเนส ลอว์ 100,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท 1919 บิสสิเนส ลอว์ จำกัด
8 1968 ลอว์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท 1968 ลอว์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
9 247 เคาน์เซลเลอร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท 247 เคาน์เซลเลอร์ จำกัด
10 29 ธานินทร์ 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท 29 ธานินทร์ จำกัด
11 2เค.เอ.พี 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท 2เค.เอ.พี จำกัด
12 2เอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 100,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 2เอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
13 3 ช. ทนายความ และสหาย 1,000,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท 3 ช. ทนายความ และสหาย จำกัด
14 5 ลอว์เยอร์ 600,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท 5 ลอว์เยอร์ จำกัด
15 666 ลอว์ กรุ๊ป 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท 666 ลอว์ กรุ๊ป จำกัด
16 8 เทพ ลอว์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท 8 เทพ ลอว์ จำกัด
17 88 เอ็กซ์เปิร์ท 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท 88 เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด
18 88คอนซัลท์ 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท 88คอนซัลท์ จำกัด
19 89 แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท 89 แอสโซซิเอทส์ จำกัด
20 9 บียอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท 9 บียอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
21 927 4,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท 927 จำกัด
22 กฎหมาย 45 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย 45 จำกัด
23 กฎหมาย 4731 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย 4731 จำกัด
24 กฎหมาย กฤษติญา 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย กฤษติญา จำกัด
25 กฎหมาย กานต์ ณภัธ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย กานต์ ณภัธ จำกัด
26 กฎหมาย กุลภาภร 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย กุลภาภร จำกัด
27 กฎหมาย กู๊ดเฟธ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท กฎหมาย กู๊ดเฟธ จำกัด
28 กฎหมาย คชรัตน์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย คชรัตน์ จำกัด
29 กฎหมาย คชาทนายความ 1,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บริษัท กฎหมาย คชาทนายความ จำกัด
30 กฎหมาย เค ที เอส 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เค ที เอส จำกัด
31 กฎหมาย เค บี เอ็ม 1,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท กฎหมาย เค บี เอ็ม จำกัด
32 กฎหมาย เค.พี.เอส. 500,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เค.พี.เอส. จำกัด
33 กฎหมาย เค.เอส. แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เค.เอส. แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
34 กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
35 กฎหมาย แคปปิตอล 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
36 กฎหมาย จักรพงษ์ สุรเดโช 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท กฎหมาย จักรพงษ์ สุรเดโช จำกัด
37 กฎหมาย เจ.เอส.พี. 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เจ.เอส.พี. จำกัด
38 กฎหมาย เจดีพี 15,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย เจดีพี จำกัด
39 กฎหมาย เจพีเอส คอลเลคชั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย เจพีเอส คอลเลคชั่น จำกัด
40 กฎหมาย ช ชัยวิวัตร์ 3,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมาย ช ชัยวิวัตร์ จำกัด
41 กฎหมาย ชีวะเกตุ 1,000,000 พาน เชียงราย บริษัท กฎหมาย ชีวะเกตุ จำกัด
42 กฎหมาย ชูธงชัย ทวีศักดิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท กฎหมาย ชูธงชัย ทวีศักดิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
43 กฎหมาย ซัพพอร์ท 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ซัพพอร์ท จำกัด
44 กฎหมาย ซี.เอช.เอ. 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ซี.เอช.เอ. จำกัด
45 กฎหมาย ซีซี แอนด์ ที 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา บริษัท กฎหมาย ซีซี แอนด์ ที จำกัด
46 กฎหมาย ซีเอสเค 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ซีเอสเค จำกัด
47 กฎหมาย ณ นคร 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ณ นคร จำกัด
48 กฎหมาย ณรงค์ อินทร์เสวียด 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมาย ณรงค์ อินทร์เสวียด
49 กฎหมาย ณัฐพงษ์ เฉลิมกิจ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ณัฐพงษ์ เฉลิมกิจ จำกัด
50 กฎหมาย ณัฐภูมิ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย ณัฐภูมิ จำกัด
51 กฎหมาย ดำรงค์ขวัญ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย ดำรงค์ขวัญ จำกัด
52 กฎหมาย ดี.เค. 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย ดี.เค. จำกัด
53 กฎหมาย ทรัพย์วิชา 5,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท กฎหมาย ทรัพย์วิชา จำกัด
54 กฎหมาย ทวีทรัพย์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท กฎหมาย ทวีทรัพย์ จำกัด
55 กฎหมาย ที.ไอ.พี. 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมาย ที.ไอ.พี. จำกัด
56 กฎหมาย ทีเค ทนายความ ลีกัล แอดไวเซอร์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ทีเค ทนายความ ลีกัล แอดไวเซอร์ จำกัด
57 กฎหมาย ทีเอ 24 5,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท กฎหมาย ทีเอ 24 จำกัด
58 กฎหมาย ทีเอ็น 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท กฎหมาย ทีเอ็น จำกัด
59 กฎหมาย เทพพร 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เทพพร จำกัด
60 กฎหมาย นักสืบ สรินทร์และเพื่อน 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นักสืบ สรินทร์และเพื่อน จำกัด
61 กฎหมาย นารา 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นารา จำกัด
62 กฎหมาย นิชาภา 1,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี บริษัท กฎหมาย นิชาภา จำกัด
63 กฎหมาย นิติพงศ์ อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมาย นิติพงศ์ อินเตอร์ลอว์ จำกัด
64 กฎหมาย นิติภาคย์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นิติภาคย์ จำกัด
65 กฎหมาย นิติราษฎร์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นิติราษฎร์ จำกัด
66 กฎหมาย เนติพัฒน์ 2013 1,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท กฎหมาย เนติพัฒน์ 2013 จำกัด
67 กฎหมาย บ้านพุทธรักษา 2499 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย บ้านพุทธรักษา 2499 จำกัด
68 กฎหมาย บาลานซ์ นิติ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กฎหมาย บาลานซ์ นิติ จำกัด
69 กฎหมาย บี.เค. 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย บี.เค. จำกัด
70 กฎหมาย ปมุข 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ปมุข จำกัด
71 กฎหมาย ประไพพิศ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ประไพพิศ จำกัด
72 กฎหมาย แผ่นดินธรรม 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมาย แผ่นดินธรรม จำกัด
73 กฎหมาย พิจิตร 2,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท กฎหมาย พิจิตร จำกัด
74 กฎหมาย พิทยา เพชรพลอย 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย พิทยา เพชรพลอย จำกัด
75 กฎหมาย พี ทริปเปิลริช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กฎหมาย พี ทริปเปิลริช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
76 กฎหมาย พี.เอส.พี. ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย พี.เอส.พี. ลอว์เยอร์ จำกัด
77 กฎหมาย พี.แอล.เอส. 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กฎหมาย พี.แอล.เอส. จำกัด
78 กฎหมาย พีทีแอล 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย พีทีแอล จำกัด
79 กฎหมาย พีเอสพี 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย พีเอสพี จำกัด
80 กฎหมาย เพชรนิติ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย เพชรนิติ จำกัด
81 กฎหมาย เพชรศิริกุล 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย เพชรศิริกุล จำกัด
82 กฎหมาย เพอร์เฟค 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เพอร์เฟค จำกัด
83 กฎหมาย ภิญโญธรรม 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ภิญโญธรรม จำกัด
84 กฎหมาย ยู.ดี.ซี. 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมาย ยู.ดี.ซี. จำกัด
85 กฎหมาย โยควิสัย ทนายความ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย โยควิสัย ทนายความ จำกัด
86 กฎหมาย รอยัล 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย รอยัล จำกัด
87 กฎหมาย ราชเทวี 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ราชเทวี จำกัด
88 กฎหมาย วงษ์ประเสริฐ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมาย วงษ์ประเสริฐ จำกัด
89 กฎหมาย วชร 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมาย วชร จำกัด
90 กฎหมาย วรธร-วรธรรม 2,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท กฎหมาย วรธร-วรธรรม จำกัด
91 กฎหมาย วิชาสันติเจริญ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย วิชาสันติเจริญ จำกัด
92 กฎหมาย วี แอนด์ เอฟ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย วี แอนด์ เอฟ เซอร์วิส จำกัด
93 กฎหมาย วี.พี.พี. (ประเทศไทย) 1,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท กฎหมาย วี.พี.พี. (ประเทศไทย) จำกัด
94 กฎหมาย ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
95 กฎหมาย ศิรสิฐ 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท กฎหมาย ศิรสิฐ จำกัด
96 กฎหมาย สมเกียรติ กาญจนะ 500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมาย สมเกียรติ กาญจนะ จำกัด
97 กฎหมาย สว่างวงษ์ 2,000,000 ทรายมูล ยโสธร บริษัท กฎหมาย สว่างวงษ์ จำกัด
98 กฎหมาย สาธิต บิซิเนส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย สาธิต บิซิเนส จำกัด
99 กฎหมาย สีเวียง นิติพันธ์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กฎหมาย สีเวียง นิติพันธ์ จำกัด
100 กฎหมาย อรรถวุฒิ 3,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท กฎหมาย อรรถวุฒิ จำกัด
101 กฎหมาย อัสเทรอา อินเตอร์เนชันแนล 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท กฎหมาย อัสเทรอา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
102 กฎหมาย อารีย์รัตน์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กฎหมาย อารีย์รัตน์ จำกัด
103 กฎหมาย เอ อาร์ เอส 3,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท กฎหมาย เอ อาร์ เอส จำกัด
104 กฎหมาย เอ็น พี โปรเกรส 500,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เอ็น พี โปรเกรส จำกัด
105 กฎหมาย เอ็น.เอส.เค. 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมาย เอ็น.เอส.เค. จำกัด
106 กฎหมาย เอส ที อาร์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมาย เอส ที อาร์
107 กฎหมาย แอล บี เอ็ม 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย แอล บี เอ็ม จำกัด
108 กฎหมาย แอลโอซีซีเอส 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท กฎหมาย แอลโอซีซีเอส จำกัด
109 กฎหมาย โฮม เอ็ม 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กฎหมาย โฮม เอ็ม จำกัด
110 กฎหมายกฤษฎา 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายกฤษฎา
111 กฎหมายกลยุทธ์ทนายความ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายกลยุทธ์ทนายความ จำกัด
112 กฎหมายก้าวหน้า 2014 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายก้าวหน้า 2014
113 กฎหมายกิจธิคุณ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายกิจธิคุณ จำกัด
114 กฎหมายกิจภากร 1,200,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมายกิจภากร จำกัด
115 กฎหมายกิตตินันท์ 3,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายกิตตินันท์ จำกัด
116 กฎหมายเกียรติธรรม 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเกียรติธรรม จำกัด
117 กฎหมายเกียรตินรา 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กฎหมายเกียรตินรา จำกัด
118 กฎหมายเกียรติไพบูลย์ 2,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท กฎหมายเกียรติไพบูลย์ จำกัด
119 กฎหมายไกรเชษธ์ และ การบังคับคดี 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายไกรเชษธ์ และ การบังคับคดี จำกัด
120 กฎหมายเข็มทอง 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเข็มทอง จำกัด
121 กฎหมายเข็มทิศ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเข็มทิศ จำกัด
122 กฎหมายคณตพร 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายคณตพร จำกัด
123 กฎหมายคณิศร 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายคณิศร จำกัด
124 กฎหมายคุ้มดิลก 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท กฎหมายคุ้มดิลก จำกัด
125 กฎหมายจตุรมิตร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายจตุรมิตร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
126 กฎหมายจักรเพชร 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด
127 กฎหมายจัสท์เนส 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายจัสท์เนส จำกัด
128 กฎหมายเจฎพงษ์ 510,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายเจฎพงษ์
129 กฎหมายเจตนิติ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเจตนิติ จำกัด
130 กฎหมายเจริญ 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายเจริญ จำกัด
131 กฎหมายเจริญฐิติชัย 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท กฎหมายเจริญฐิติชัย จำกัด
132 กฎหมายเฉลิมอร 2,000,000 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บริษัท กฎหมายเฉลิมอร จำกัด
133 กฎหมายชลิดา 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กฎหมายชลิดา จำกัด
134 กฎหมายชัชวิทยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายชัชวิทยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
135 กฎหมายชัยพัฒน์ 2,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายชัยพัฒน์ จำกัด
136 กฎหมายชาร์เตอร์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายชาร์เตอร์ จำกัด
137 กฎหมายชาวนาเอเชียธุรกิจ 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท กฎหมายชาวนาเอเชียธุรกิจ จำกัด
138 กฎหมายชินธรรม 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายชินธรรม จำกัด
139 กฎหมายไชยพงศ์และเพื่อน 1,000,000 เมืองน่าน น่าน บริษัท กฎหมายไชยพงศ์และเพื่อน จำกัด
140 กฎหมายซัคเซส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายซัคเซส จำกัด
141 กฎหมายฐิตธรรม 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายฐิตธรรม จำกัด
142 กฎหมายณัฏฐพงษ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายณัฏฐพงษ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
143 กฎหมายณัฐชนนท์ทนายความและเพื่อน 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กฎหมายณัฐชนนท์ทนายความและเพื่อน จำกัด
144 กฎหมายณิชา 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายณิชา จำกัด
145 กฎหมายเดช 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเดช จำกัด
146 กฎหมายเดช และเพื่อนทนายความ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเดช และเพื่อนทนายความ จำกัด
147 กฎหมายเดอะธีมิสรูลออฟลอว์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเดอะธีมิสรูลออฟลอว์ จำกัด
148 กฎหมายแดนดารูญ 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กฎหมายแดนดารูญ จำกัด
149 กฎหมายตงฉิน 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายตงฉิน จำกัด
150 กฎหมายตรีเจริญ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายตรีเจริญ จำกัด
151 กฎหมายตันติเวชกุล 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท กฎหมายตันติเวชกุล จำกัด
152 กฎหมายตุลธร 300,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายตุลธร
153 กฎหมายไตรธรรม 400,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายไตรธรรม
154 กฎหมายทนายความ ธนพร 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายทนายความ ธนพร จำกัด
155 กฎหมายทนายธรรมดี 2,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายทนายธรรมดี จำกัด
156 กฎหมายทรัพย์เจริญ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายทรัพย์เจริญ จำกัด
157 กฎหมายทวิลชาติ 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท กฎหมายทวิลชาติ จำกัด
158 กฎหมายทวีคูณ 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท กฎหมายทวีคูณ จำกัด
159 กฎหมายทองบุญชู 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายทองบุญชู จำกัด
160 กฎหมายทองเอกสิทธิ์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายทองเอกสิทธิ์ จำกัด
161 กฎหมายเทพรัตน์ ทนายความ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายเทพรัตน์ ทนายความ จำกัด
162 กฎหมายเที่ยงธรรม 1,200,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กฎหมายเที่ยงธรรม จำกัด
163 กฎหมายไท 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กฎหมายไท จำกัด
164 กฎหมายไทยยุติธรรม 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท กฎหมายไทยยุติธรรม จำกัด
165 กฎหมายธนบุรี 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายธนบุรี จำกัด
166 กฎหมายธนาวุธ 1,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท กฎหมายธนาวุธ จำกัด
167 กฎหมายธรรม 2554 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายธรรม 2554 จำกัด
168 กฎหมายธรรมภิบาล 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายธรรมภิบาล จำกัด
169 กฎหมายธรรมมสิทธิและธุรกิจ 2,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมายธรรมมสิทธิและธุรกิจ จำกัด
170 กฎหมายธรรมรักษา 1,000,000 ปากพนัง นครศรีธรรมราช บริษัท กฎหมายธรรมรักษา จำกัด
171 กฎหมายธรรมศิริรัฐ 2,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด
172 กฎหมายธรรมสิทธิ์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายธรรมสิทธิ์ จำกัด
173 กฎหมายธุรกิจ อนุรักษ์ 2,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายธุรกิจ อนุรักษ์ จำกัด
174 กฎหมายธุรกิจไทย 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายธุรกิจไทย จำกัด
175 กฎหมายนครสวรรค์เอสเตท 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายนครสวรรค์เอสเตท จำกัด
176 กฎหมายนภาพร พวงช้อย 2,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายนภาพร พวงช้อย จำกัด
177 กฎหมายนรมัตถ์ 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายนรมัตถ์ จำกัด
178 กฎหมายนิติกรรมไทย 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายนิติกรรมไทย จำกัด
179 กฎหมายนิติทัศน์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท กฎหมายนิติทัศน์ จำกัด
180 กฎหมายนิติไท 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายนิติไท จำกัด
181 กฎหมายนิติธรรมศักดิ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายนิติธรรมศักดิ์ จำกัด
182 กฎหมายนิติพล(2555) 500,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายนิติพล(2555) จำกัด
183 กฎหมายนิติวิษ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายนิติวิษ จำกัด
184 กฎหมายนิติวุฒิ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท กฎหมายนิติวุฒิ จำกัด
185 กฎหมายเนติ ศักดิ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเนติ ศักดิ์ จำกัด
186 กฎหมายเนติฤทธิ์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กฎหมายเนติฤทธิ์ จำกัด
187 กฎหมายบัณฑิตไทย 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายบัณฑิตไทย จำกัด
188 กฎหมายบุญไทย 2,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท กฎหมายบุญไทย จำกัด
189 กฎหมายบุญริน 900,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายบุญริน จำกัด
190 กฎหมายเบธเลเฮม 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กฎหมายเบธเลเฮม จำกัด
191 กฎหมายปฐวี 500,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายปฐวี จำกัด
192 กฎหมายประชารักษ์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กฎหมายประชารักษ์ จำกัด
193 กฎหมายประภัสสร 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายประภัสสร จำกัด
194 กฎหมายปานเทพ 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท กฎหมายปานเทพ จำกัด
195 กฎหมายปาระมี 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
196 กฎหมายปิยะเทพและบัญชี 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายปิยะเทพและบัญชี จำกัด
197 กฎหมายพรเทพ และธุรกิจ 2,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท กฎหมายพรเทพ และธุรกิจ จำกัด
198 กฎหมายพรไพรินทร์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพรไพรินทร์ จำกัด
199 กฎหมายพระนคร 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายพระนคร จำกัด
200 กฎหมายพัฒนพงษ์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพัฒนพงษ์ จำกัด
201 กฎหมายพัทยา 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท กฎหมายพัทยา จำกัด
202 กฎหมายพันธุ์เฑียรและธุรกิจ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพันธุ์เฑียรและธุรกิจ จำกัด
203 กฎหมายพิทักษ์ธรรม 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท กฎหมายพิทักษ์ธรรม จำกัด
204 กฎหมายพิษณุโลก 3,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท กฎหมายพิษณุโลก จำกัด
205 กฎหมายพียูเค 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพียูเค จำกัด
206 กฎหมายพีระพัฒน์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพีระพัฒน์ จำกัด
207 กฎหมายเพื่อน 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายเพื่อน จำกัด
208 กฎหมายเพื่อประชาชน 2,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายเพื่อประชาชน จำกัด
209 กฎหมายไพศาล 1,000,000 เมืองเลย เลย บริษัท กฎหมายไพศาล จำกัด
210 กฎหมายภาณุ นพคุณ และเพื่อน 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมายภาณุ นพคุณ และเพื่อน จำกัด
211 กฎหมายภูเงิน 1,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายภูเงิน จำกัด
212 กฎหมายภูมิระพี 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท กฎหมายภูมิระพี จำกัด
213 กฎหมายมงคล 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมงคล จำกัด
214 กฎหมายมงคลชัย อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมงคลชัย อินเตอร์ลอว์ จำกัด
215 กฎหมายมงคลธรรม 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายมงคลธรรม จำกัด
216 กฎหมายมณีบุษ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมณีบุษ จำกัด
217 กฎหมายมณีภัทร์ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมณีภัทร์ จำกัด
218 กฎหมายมนต์ชัย 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมนต์ชัย จำกัด
219 กฎหมายมหานคร 1,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ บริษัท กฎหมายมหานคร จำกัด
220 กฎหมายมีสิทธิ์และการบัญชี 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมีสิทธิ์และการบัญชี จำกัด
221 กฎหมายยศวันต์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายยศวันต์ จำกัด
222 กฎหมายยั่งยืนทนายความ 2,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท กฎหมายยั่งยืนทนายความ จำกัด
223 กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ 5,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
224 กฎหมายยุติธรรม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กฎหมายยุติธรรม จำกัด
225 กฎหมายยูนิเวอร์แซล 4,500,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายยูนิเวอร์แซล จำกัด
226 กฎหมายรพีกร 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายรพีกร จำกัด
227 กฎหมายรพีศร 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมายรพีศร จำกัด
228 กฎหมายรวินทร์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กฎหมายรวินทร์ จำกัด
229 กฎหมายรัชต์พงษ์ 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายรัชต์พงษ์ จำกัด
230 กฎหมายรัฐนิติ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายรัฐนิติ จำกัด
231 กฎหมายรัตนพัฒน์และการบัญชี 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายรัตนพัฒน์และการบัญชี จำกัด
232 กฎหมายรุ่งเรือง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายรุ่งเรือง จำกัด
233 กฎหมายโรจน์ธนรัตน์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายโรจน์ธนรัตน์ จำกัด
234 กฎหมายและการบัญชี ฐานบัณฑิต 11 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและการบัญชี ฐานบัณฑิต 11 จำกัด
235 กฎหมายและการบัญชี เพอร์เฟค 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและการบัญชี เพอร์เฟค จำกัด
236 กฎหมายและการบัญชี วรรณรัตน์ (2002) 100,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายและการบัญชี วรรณรัตน์ (2002)
237 กฎหมายและการบัญชีโกลเด้น 1959 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายและการบัญชีโกลเด้น 1959 จำกัด
238 กฎหมายและการบัญชีบางกอกสยาม 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและการบัญชีบางกอกสยาม จำกัด
239 กฎหมายและทนายความ ป้องกัน 1,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริษัท กฎหมายและทนายความ ป้องกัน จำกัด
240 กฎหมายและทนายความชาตรี 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กฎหมายและทนายความชาตรี จำกัด
241 กฎหมายและธุรกิจ จิรพันธ์ 5,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท กฎหมายและธุรกิจ จิรพันธ์ จำกัด
242 กฎหมายและธุรกิจ ซีพีซี อินทิกริตี้ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กฎหมายและธุรกิจ ซีพีซี อินทิกริตี้ จำกัด
243 กฎหมายและธุรกิจ นิติชน 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายและธุรกิจ นิติชน จำกัด
244 กฎหมายและธุรกิจ พีแอนด์พี 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและธุรกิจ พีแอนด์พี จำกัด
245 กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
246 กฎหมายและธุรกิจ ไอแอลบี 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท กฎหมายและธุรกิจ ไอแอลบี จำกัด
247 กฎหมายและธุรกิจเหลนเจ้าหลวง 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายและธุรกิจเหลนเจ้าหลวง
248 กฎหมายและบริหารสินทรัพย์ฟาร์อีสต์ 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและบริหารสินทรัพย์ฟาร์อีสต์ จำกัด
249 กฎหมายและบังคับคดี ที อาร์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท กฎหมายและบังคับคดี ที อาร์ จำกัด
250 กฎหมายและบัญชี เจแอนด์เค สยาม 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและบัญชี เจแอนด์เค สยาม จำกัด
251 กฎหมายและบัญชี เบญจพล 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายและบัญชี เบญจพล จำกัด
252 กฎหมายและบัญชี สัญญาและภาษิต 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กฎหมายและบัญชี สัญญาและภาษิต จำกัด
253 กฎหมายและบัญชีทริปเปิ้ลเอส 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายและบัญชีทริปเปิ้ลเอส จำกัด
254 กฎหมายและบัญชีนันท์นภัส 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กฎหมายและบัญชีนันท์นภัส จำกัด
255 กฎหมายและบัญชีปรัชญา แก้วเหล็ก 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและบัญชีปรัชญา แก้วเหล็ก จำกัด
256 กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด
257 กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด
258 กฎหมายและอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมายและอสังหาริมทรัพย์ จำกัด
259 กฎหมายวรวิทย์ ศรีมนตรี 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กฎหมายวรวิทย์ ศรีมนตรี จำกัด
260 กฎหมายวังทอง 2,000,000 อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายวังทอง จำกัด
261 กฎหมายวัฒนะศรีสุข 1,000,000 ท่าแซะ ชุมพร บริษัท กฎหมายวัฒนะศรีสุข จำกัด
262 กฎหมายวิริยะวัฒน์ 1,000,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท กฎหมายวิริยะวัฒน์ จำกัด
263 กฎหมายวิวัธน์ 100,000 เมืองสตูล สตูล บริษัท กฎหมายวิวัธน์ จำกัด
264 กฎหมายวิสิทธิ์ ปรีชา 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายวิสิทธิ์ ปรีชา จำกัด
265 กฎหมายวุฒิชัย 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กฎหมายวุฒิชัย จำกัด
266 กฎหมายศลย์ ไชยสุต 1,500,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายศลย์ ไชยสุต จำกัด
267 กฎหมายสติและวิชิต 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด
268 กฎหมายสมคิด 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายสมคิด จำกัด
269 กฎหมายสมพร ดำพริก 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายสมพร ดำพริก จำกัด
270 กฎหมายสมศักดิ์ พุ่มประยูร 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายสมศักดิ์ พุ่มประยูร
271 กฎหมายสมศักดิ์ พุ่มประยูร 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท กฎหมายสมศักดิ์ พุ่มประยูร จำกัด
272 กฎหมายสมิต 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท กฎหมายสมิต จำกัด
273 กฎหมายสยามนิติธรรม 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท กฎหมายสยามนิติธรรม จำกัด
274 กฎหมายสาคร นิลนามะ 3,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท กฎหมายสาคร นิลนามะ จำกัด
275 กฎหมายสิทธิธรรม 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายสิทธิธรรม จำกัด
276 กฎหมายสุจริตธรรม 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท กฎหมายสุจริตธรรม จำกัด
277 กฎหมายสุทธิวรวิทย์ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายสุทธิวรวิทย์ จำกัด
278 กฎหมายสุรวัสส์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท กฎหมายสุรวัสส์ จำกัด
279 กฎหมายเสริมศักดิ์ เวชช และ เพื่อน 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเสริมศักดิ์ เวชช และ เพื่อน จำกัด
280 กฎหมายเสรีชน 1,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายเสรีชน จำกัด
281 กฎหมายหนึ่งสยามและธุรกิจ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายหนึ่งสยามและธุรกิจ จำกัด
282 กฎหมายอนันต์ชัย ไชยเดช 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอนันต์ชัย ไชยเดช จำกัด
283 กฎหมายอภิชาติ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอภิชาติ จำกัด
284 กฎหมายอภิบุญ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอภิบุญ จำกัด
285 กฎหมายอภิวงศ์ วู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 2,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอภิวงศ์ วู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
286 กฎหมายอรรถพร ทนายความ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมายอรรถพร ทนายความ จำกัด
287 กฎหมายอริยะ 1,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท กฎหมายอริยะ จำกัด
288 กฎหมายอรุณอมรินทร์ 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอรุณอมรินทร์ จำกัด
289 กฎหมายอษิยา 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กฎหมายอษิยา จำกัด
290 กฎหมายอุดมทรัพย์ 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายอุดมทรัพย์ จำกัด
291 กฎหมายอุดมธรรม แอนด์พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอุดมธรรม แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด
292 กฎหมายเอกนิติ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเอกนิติ จำกัด
293 กฎหมายเอกสิทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเอกสิทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
294 กฎหมายเอส. เค. 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเอส. เค. จำกัด
295 กฎหมายเอสซีจี 20,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด
296 กฏหมาย จิรวุฒิ กลจะแสง ทนายความ 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฏหมาย จิรวุฒิ กลจะแสง ทนายความ จำกัด
297 กฏหมาย และ ธุรกิจ 1,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฏหมาย และ ธุรกิจ
298 กฏหมาย สุวัต 2009 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กฏหมาย สุวัต 2009 จำกัด
299 กฏหมายชัยเนติ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฏหมายชัยเนติ จำกัด
300 กฏหมายทรัพย์ไทรทอง 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายทรัพย์ไทรทอง จำกัด
301 กฏหมายเทวกฤต 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฏหมายเทวกฤต จำกัด
302 กฏหมายไทยนคร 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายไทยนคร จำกัด
303 กฏหมายบริหารสินทรัพย์ไชน่าไทย 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กฏหมายบริหารสินทรัพย์ไชน่าไทย จำกัด
304 กฏหมายผดุงสันติ 300,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฏหมายผดุงสันติ จำกัด
305 กฏหมายพิไชยนิติ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายพิไชยนิติ จำกัด
306 กฏหมายเพิ่มทรัพย์ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายเพิ่มทรัพย์ จำกัด
307 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ จำกัด
308 กฏหมายมงคล รุ่งเรือง 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายมงคล รุ่งเรือง จำกัด
309 กฏหมายมโนธรรม ทนายความและการบัญชี 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายมโนธรรม ทนายความและการบัญชี จำกัด
310 กฏหมายมหาทรัพย์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายมหาทรัพย์ จำกัด
311 กฏหมายและการบัญชี ทิพยทัศน์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฏหมายและการบัญชี ทิพยทัศน์ จำกัด
312 กฏหมายและการบัญชี ทิพย์เว 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายและการบัญชี ทิพย์เว จำกัด
313 กฏหมายและธุรกิจนิติไทย 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฏหมายและธุรกิจนิติไทย จำกัด
314 กฏหมายอัญชลี แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี บริษัท กฏหมายอัญชลี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
315 กฏหมายอุดรกิจไพบูลย์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท กฏหมายอุดรกิจไพบูลย์ จำกัด
316 กนกพล แมเนจเม้นท์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กนกพล แมเนจเม้นท์ จำกัด
317 กนกอินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกอินเตอร์ลอว์
318 กบิล กฎหมาย 500,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท กบิล กฎหมาย จำกัด
319 กร แอนด์ ภพ ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กร แอนด์ ภพ ลอว์เยอร์ จำกัด
320 กรกฤต กรุ๊ป 2020 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กรกฤต กรุ๊ป 2020 จำกัด
321 กรณพัฒน์ กฎหมายและการบัญชี 100,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กรณพัฒน์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
322 กรนิติธรรม ทนายความ 1,200,000 เมืองยะลา ยะลา บริษัท กรนิติธรรม ทนายความ จำกัด
323 กรนิติธรรม ทนายความ 300,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรนิติธรรม ทนายความ
324 กรรณญากร 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท กรรณญากร จำกัด
325 กรวีร์ แอคเคาน์ติ้งแอนด์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวีร์ แอคเคาน์ติ้งแอนด์เซอร์วิส
326 กระบี่ รีจิสเทรชั่น 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่ รีจิสเทรชั่น จำกัด
327 กระบี่อินเตอร์ลอว์ 2,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่อินเตอร์ลอว์ จำกัด
328 กรัณฑ์ คอลเลคชั่น แอนด์ เอาท์สอร์ซซิ่ง เซอร์วิส 4,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรัณฑ์ คอลเลคชั่น แอนด์ เอาท์สอร์ซซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
329 กรัณฑ์การกฎหมาย 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรัณฑ์การกฎหมาย จำกัด
330 กรานท คอร์ปอเรต แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรานท คอร์ปอเรต แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
331 กรีจักร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท กรีจักร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
332 กรีน การ์เด้นท์ กรุ๊ป 5,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท กรีน การ์เด้นท์ กรุ๊ป จำกัด
333 กรีน เนชั่น 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เนชั่น จำกัด
334 กรีน โปรเฟสชันแนล 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กรีน โปรเฟสชันแนล จำกัด
335 กรีนโปร ชลธี บิสซิเนส คอนซัลติ้ง 99,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนโปร ชลธี บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด (มหาชน)
336 กรีนลอว์ แอนด์ บิสเนส 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนลอว์ แอนด์ บิสเนส จำกัด
337 กรุงเทพ แกรนด์ ลอว์เฟิร์ม (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพ แกรนด์ ลอว์เฟิร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
338 กรุงไทยกฎหมาย 30,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
339 กฤตณิน 50,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฤตณิน จำกัด
340 กฤตธีกรกฎหมายและบัญชี 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กฤตธีกรกฎหมายและบัญชี จำกัด
341 กฤตมน ลอว์เฟิร์ม 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท กฤตมน ลอว์เฟิร์ม จำกัด
342 กฤติเดช 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤติเดช
343 กฤษฎา ทนายความ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฤษฎา ทนายความ จำกัด
344 กฤษฏาอัญญาฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 200,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฏาอัญญาฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
345 กฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี และเพื่อนทนายความ 1,000,000 เมืองเลย เลย บริษัท กฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี และเพื่อนทนายความ จำกัด
346 กฤษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ คอนซัลติ้ง 2,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท กฤษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ คอนซัลติ้ง จำกัด
347 กฤษณา สายจันดี กฎหมายและการบัญชี 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท กฤษณา สายจันดี กฎหมายและการบัญชี จำกัด
348 กฤษดา ลีเกิลลิสต์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฤษดา ลีเกิลลิสต์ จำกัด
349 กลีฟ ดีไซน์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กลีฟ ดีไซน์ จำกัด
350 กลุ่มกฎหมายแวนการ์ด 100,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กลุ่มกฎหมายแวนการ์ด จำกัด
351 กลุ่มนักกฎหมายและที่ปรึกษา 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กลุ่มนักกฎหมายและที่ปรึกษา จำกัด
352 กองทอง ธุรกิจ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กองทอง ธุรกิจ จำกัด
353 กอเงิน คอลเลคชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กอเงิน คอลเลคชั่น จำกัด
354 ก๊อด ออฟ ลอว์ 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ก๊อด ออฟ ลอว์ จำกัด
355 ก็อธแฮม ซิติ้ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ก็อธแฮม ซิติ้ จำกัด
356 ก๊อปปี้ไลท์ ลอว์ คอนซัลท์ 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ก๊อปปี้ไลท์ ลอว์ คอนซัลท์ จำกัด
357 กอปรนิติ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กอปรนิติ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
358 กันตธรรม 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กันตธรรม จำกัด
359 กัลยวัฒน์ สมพงษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิซ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กัลยวัฒน์ สมพงษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิซ จำกัด
360 กาญจน์ แอทเทอร์นี่ 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจน์ แอทเทอร์นี่ จำกัด
361 กานต์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
362 กานต์ณภัทร อินเตอร์ ลอว์ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์ณภัทร อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
363 กานต์รพี การกฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์รพี การกฎหมายและธุรกิจ
364 กานต์ระพี 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์ระพี จำกัด
365 กานต์วิทย์ พาร์ทเนอร์ แอนด์ คอนซัลท์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์วิทย์ พาร์ทเนอร์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
366 กานติวัฒน์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กานติวัฒน์ จำกัด
367 การบัญชีกรณิกา 789 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท การบัญชีกรณิกา 789 จำกัด
368 ก้าวไกลพัฒนา 1969 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ก้าวไกลพัฒนา 1969 จำกัด
369 ก้าวเจริญ กฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวเจริญ กฎหมายและธุรกิจ
370 ก้าวเท่าเทียมกฎหมายไทย 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ก้าวเท่าเทียมกฎหมายไทย จำกัด
371 ก้าวพอดี 2018 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ก้าวพอดี 2018 จำกัด
372 ก้าวแรก 52 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวแรก 52
373 ก้าวสู่เก้า 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ก้าวสู่เก้า จำกัด
374 กำธร สุรเชษฐ แอนด์ สมศักดิ์ 2,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท กำธร สุรเชษฐ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด
375 กำธรทิพย์กฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท กำธรทิพย์กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
376 กำแพงเพชรเนติธรรม 500,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรเนติธรรม
377 กิจธนา โปร-เซอร์วิสเซส 500,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจธนา โปร-เซอร์วิสเซส จำกัด
378 กิจธนา ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจธนา ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
379 กิจวรา คอร์ปอเรชั่น 30,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจวรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
380 กิจเสรี แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ คอนซัล 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจเสรี แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ คอนซัล จำกัด
381 กิตติ กฎหมายและบัญชี 300,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติ กฎหมายและบัญชี
382 กิตติธราวัฒน์ 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กิตติธราวัฒน์ จำกัด
383 กิตติธัช การบัญชี 500,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กิตติธัช การบัญชี จำกัด
384 กิตติ์รดานันท์ กรุ๊ป 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กิตติ์รดานันท์ กรุ๊ป จำกัด
385 กิติภูมิลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท กิติภูมิลอว์เยอร์ จำกัด
386 กิติวัฒน์ การบัญชี และกฏหมาย 500,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท กิติวัฒน์ การบัญชี และกฏหมาย จำกัด
387 กีฟ-โอเชี่ยน 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กีฟ-โอเชี่ยน จำกัด
388 กีรติ แอสโซซิเอธ ลอว์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กีรติ แอสโซซิเอธ ลอว์ จำกัด
389 กุญชร เพอร์เฟค 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กุญชร เพอร์เฟค จำกัด
390 กุณชญามณ การบัญชีและกฎหมาย 300,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุณชญามณ การบัญชีและกฎหมาย
391 กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส พีเอส 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส พีเอส จำกัด
392 กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
393 กุลพัฒน์พัฒนา 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กุลพัฒน์พัฒนา จำกัด
394 กู๊ด ดีล จัสทิส 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ด ดีล จัสทิส จำกัด
395 กู้ด ดีล เทรด 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท กู้ด ดีล เทรด จำกัด
396 กู๊ด พาวเวอร์ โซลูชั่น 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ด พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด
397 กู๊ด เพอร์เฟกต์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กู๊ด เพอร์เฟกต์ จำกัด
398 กู้ด แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กู้ด แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
399 กู๊ดเนส ลีกัล 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กู๊ดเนส ลีกัล จำกัด
400 กู็ดไฟนอล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กู็ดไฟนอล จำกัด
401 กู๊ดวิลล์ ลอว์ 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท กู๊ดวิลล์ ลอว์ จำกัด
402 กู๊ดวิว ทนายความ 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดวิว ทนายความ จำกัด
403 เกตุรุ่งบุญ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เกตุรุ่งบุญ จำกัด
404 เกน อิน สเปซ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เกน อิน สเปซ จำกัด
405 เก็บเรียบ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เก็บเรียบ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
406 เกรท บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ 40,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท บิสซิเนส คอนซัลแทนส์
407 เกรท ฟู้ด เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท เกรท ฟู้ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
408 เกรท เวลธ์ ลอว์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เกรท เวลธ์ ลอว์ จำกัด
409 เกรนจ์ พาร์ค 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เกรนจ์ พาร์ค จำกัด
410 เกรียง ธุรกิจ 5,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียง ธุรกิจ
411 เกลอมิตรกฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เกลอมิตรกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
412 เกษม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 6,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เกษม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
413 เกษม แอสเซทส์ แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เกษม แอสเซทส์ แอนด์ ลอว์ จำกัด
414 เกษมสุข พี5 ทนายความ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เกษมสุข พี5 ทนายความ จำกัด
415 เกษาสุวรรณ ลีกัล เคาน์ซิล 1,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท เกษาสุวรรณ ลีกัล เคาน์ซิล จำกัด
416 เก้ากุมาร บริการ 200,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากุมาร บริการ
417 เก้าเก้าเก้า พอสซิเบิล อินฟินิตตี้ 2,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท เก้าเก้าเก้า พอสซิเบิล อินฟินิตตี้ จำกัด
418 เก้าดีจีพอยท์ 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท เก้าดีจีพอยท์ จำกัด
419 เก้าพบโชค 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เก้าพบโชค จำกัด
420 เกิดลอว์ แอนด์ เรียลทอร์เอนเจิล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เกิดลอว์ แอนด์ เรียลทอร์เอนเจิล จำกัด
421 เกียรติกนก การบัญชีและกฎหมาย 500,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เกียรติกนก การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
422 เกียรติกรลอว์เยอร์ แอนด์ คอลเลคชั่น 2,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เกียรติกรลอว์เยอร์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
423 เกียรติกรลอว์เยอร์ 2,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เกียรติกรลอว์เยอร์ จำกัด
424 เกียรติธรรม ทนายความ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด
425 เกียรติมาภรณ์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท เกียรติมาภรณ์ จำกัด
426 เกียรติลอว์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เกียรติลอว์ จำกัด
427 เกียรติศักดิ์ นิติกรรม 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เกียรติศักดิ์ นิติกรรม จำกัด
428 แก้มแดง กับ กอไผ่ 16,585 บ้านฉาง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้มแดง กับ กอไผ่
429 แกมม่า แอคเคาน์ติ้ง 300,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท แกมม่า แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
430 แกรนด์ ยูเนี่ยนลอว์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท แกรนด์ ยูเนี่ยนลอว์ จำกัด
431 แกรนด์ ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แกรนด์ ลอว์เยอร์ จำกัด
432 แกรนด์ ลีกัล แอนด์ แท็กซ์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท แกรนด์ ลีกัล แอนด์ แท็กซ์ เซอร์วิส จำกัด
433 แกรนด์ อัลไลแอนซ์ อินเตอร์ เฟิร์ม 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท แกรนด์ อัลไลแอนซ์ อินเตอร์ เฟิร์ม จำกัด
434 แกรนด์ อินเตอร์ ลอว์ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
435 แกรนด์สกาย แอลแอลพี 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท แกรนด์สกาย แอลแอลพี จำกัด
436 แกล้วกล้า ลอว์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท แกล้วกล้า ลอว์ จำกัด
437 แก้วการบัญชีและกฎหมาย 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท แก้วการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
438 แก้วธรรม 600,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วธรรม
439 แก้วนพรัตน์ 100,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วนพรัตน์
440 แก้วอำไพ 21,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท แก้วอำไพ จำกัด
441 แกสซีล่า (1999) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท แกสซีล่า (1999) จำกัด
442 โกญจนาท กฎหมายและการบัญชี 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท โกญจนาท กฎหมายและการบัญชี จำกัด
443 โกพงศ์ และ เพื่อน 300,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท โกพงศ์ และ เพื่อน จำกัด
444 โกมลฐิติ อินเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท โกมลฐิติ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
445 โกรว์ ลีกัล แอนด์ บิซซิเนส 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท โกรว์ ลีกัล แอนด์ บิซซิเนส จำกัด
446 โกล ริช คอลเลคชั่น 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท โกล ริช คอลเลคชั่น จำกัด
447 โกล ลีเกิล 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท โกล ลีเกิล จำกัด
448 โกลด์ ดอท คอม อินเตอร์เนชั่นแนล 6,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ ดอท คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
449 โกลด์ บิซิเนส เซอร์วิส 2,000,000 หัวไทร นครศรีธรรมราช บริษัท โกลด์ บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด
450 โกลด์ วาเคชั่น 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ วาเคชั่น จำกัด
451 โกลด์ แอนด์ ทรี 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท โกลด์ แอนด์ ทรี จำกัด
452 โกลด์เด้น เกท รีซอร์สเซส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท โกลด์เด้น เกท รีซอร์สเซส จำกัด
453 โกลเด้น ริช คอลเล็คชั่น 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้น ริช คอลเล็คชั่น จำกัด
454 โกลเด้น เอ็นจิเนียร์ 5,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท โกลเด้น เอ็นจิเนียร์ จำกัด
455 โกลเด้นลอว์แอนด์บิสิเนส 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้นลอว์แอนด์บิสิเนส จำกัด
456 โกลบอล จูรีส 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล จูรีส จำกัด
457 โกลบอล โซลิดอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โกลบอล โซลิดอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
458 โกลบอล เทรด ชิลด์ (ประเทศไทย) 100,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล เทรด ชิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
459 โกลบอล วัน แคปปิตอล 14,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล วัน แคปปิตอล จำกัด
460 โกลบอล แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
461 โกลบอล แอดไวส์เซอรี่ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล แอดไวส์เซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
462 โกลบอล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท โกลบอล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
463 โกลเบิล จัสติส 100,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท โกลเบิล จัสติส จำกัด
464 โกเวล อินเตอร์พลัส 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกเวล อินเตอร์พลัส จำกัด
465 โกเวลล์ คอนซัลทิง 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท โกเวลล์ คอนซัลทิง จำกัด
466 โกศล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกศล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
467 โกอินเตอร์การบัญชี 300,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท โกอินเตอร์การบัญชี จำกัด
468 ขจัดมลทิน ลีเกิล คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ขจัดมลทิน ลีเกิล คอนซัลแทนท์ จำกัด
469 ข่มอาวุธ กฎหมาย ธุรกิจ 1,000,000 เมืองพะเยา พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข่มอาวุธ กฎหมาย ธุรกิจ
470 ข้าวเม็ดน้อย 500,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท ข้าวเม็ดน้อย จำกัด
471 ขาวสำลีทนายความ 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท ขาวสำลีทนายความ จำกัด
472 ขุนไกร บิซซิสเนส แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ขุนไกร บิซซิสเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
473 เขตโสภณ19 500,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตโสภณ19
474 เข็มทิศ ลีเกิ้ล 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เข็มทิศ ลีเกิ้ล จำกัด
475 เขมนิติกรณ์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เขมนิติกรณ์ จำกัด
476 เข็มเพชร ทนายความ 1,000,000 จุน พะเยา บริษัท เข็มเพชร ทนายความ จำกัด
477 เขาใหญ่ เพอร์เฟค กรุ๊ป 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่ เพอร์เฟค กรุ๊ป
478 ไขแสงธรรม 500,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ไขแสงธรรม จำกัด
479 คงศักดิ์ รุ่งเรืองกิจ 500,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงศักดิ์ รุ่งเรืองกิจ
480 คงสวัสดิสุข 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คงสวัสดิสุข จำกัด
481 คชรัตน์ แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คชรัตน์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
482 คณพศ การบัญชีนิติ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท คณพศ การบัญชีนิติ จำกัด
483 คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลแตนท์ซี 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลแตนท์ซี จำกัด
484 คมกร 1,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คมกร จำกัด
485 ครอชอว์ส เซอร์วิสเซส 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท ครอชอว์ส เซอร์วิสเซส จำกัด
486 ครอสโรส โซลูชั่น 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ครอสโรส โซลูชั่น จำกัด
487 ครีเอตุส อุตสาหกรรม 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ครีเอตุส อุตสาหกรรม จำกัด
488 ครีเอทีฟ ฟอเรนสิค แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลิทิเกชั่น 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ครีเอทีฟ ฟอเรนสิค แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลิทิเกชั่น จำกัด
489 ครีเอทีฟ ฟอเรนสิค แอคเคาน์ติ้ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ครีเอทีฟ ฟอเรนสิค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
490 ครีเอทีฟ แอคเคาน์ติ้ง เน็ทเวิร์ค แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ครีเอทีฟ แอคเคาน์ติ้ง เน็ทเวิร์ค แอนด์ ลอว์ จำกัด
491 คลาสจี (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คลาสจี (ประเทศไทย) จำกัด
492 คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) 12,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
493 คลีน ไอส์แลนด์ โซลูชั่นส์ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท คลีน ไอส์แลนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
494 คลีนิคคดีสำนักทนาย และธุรกิจ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท คลีนิคคดีสำนักทนาย และธุรกิจ จำกัด
495 คลีนิคภาษีอากร 500,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท คลีนิคภาษีอากร จำกัด
496 ควอนติโค ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอนติโค ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
497 ควอลิตี้ ลอว์ 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอลิตี้ ลอว์ จำกัด
498 ควีน บี กรุ๊ป 1,100,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ควีน บี กรุ๊ป จำกัด
499 คอนเควสชั่น 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท คอนเควสชั่น จำกัด
500 คอนซัลท์ วี (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนซัลท์ วี (ไทยแลนด์) จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ