รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมทางกฎหมาย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมทางกฎหมาย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 1178 อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท 1178 อินเตอร์ลอว์ จำกัด
2 156 อินเตอร์ลอว์ แอนด์ แอ็คเค้าท์ 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท 156 อินเตอร์ลอว์ แอนด์ แอ็คเค้าท์ จำกัด
3 168 ลอว์ เคาน์เซิล 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท 168 ลอว์ เคาน์เซิล จำกัด
4 1919 บิสสิเนส ลอว์ 100,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท 1919 บิสสิเนส ลอว์ จำกัด
5 1968 ลอว์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท 1968 ลอว์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
6 247 เคาน์เซลเลอร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท 247 เคาน์เซลเลอร์ จำกัด
7 28 ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท 28 ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
8 29 ธานินทร์ 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท 29 ธานินทร์ จำกัด
9 2เค.เอ.พี 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท 2เค.เอ.พี จำกัด
10 2เอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 100,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 2เอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
11 3 ช. ทนายความ และสหาย 1,000,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท 3 ช. ทนายความ และสหาย จำกัด
12 5 เซอร์วิส 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท 5 เซอร์วิส จำกัด
13 5 ลอว์เยอร์ 600,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท 5 ลอว์เยอร์ จำกัด
14 666 ลอว์ กรุ๊ป 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท 666 ลอว์ กรุ๊ป จำกัด
15 8 เทพ ลอว์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท 8 เทพ ลอว์ จำกัด
16 88 เอ็กซ์เปิร์ท 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท 88 เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด
17 88คอนซัลท์ 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท 88คอนซัลท์ จำกัด
18 89 แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท 89 แอสโซซิเอทส์ จำกัด
19 9 บียอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท 9 บียอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
20 กฎหมาย 45 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย 45 จำกัด
21 กฎหมาย 4731 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย 4731 จำกัด
22 กฎหมาย กฤษติญา 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย กฤษติญา จำกัด
23 กฎหมาย กานต์ ณภัธ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย กานต์ ณภัธ จำกัด
24 กฎหมาย กุลภาภร 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย กุลภาภร จำกัด
25 กฎหมาย กู๊ดเฟธ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท กฎหมาย กู๊ดเฟธ จำกัด
26 กฎหมาย คชรัตน์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย คชรัตน์ จำกัด
27 กฎหมาย คชาทนายความ 1,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บริษัท กฎหมาย คชาทนายความ จำกัด
28 กฎหมาย เค ที เอส 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เค ที เอส จำกัด
29 กฎหมาย เค บี เอ็ม 1,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท กฎหมาย เค บี เอ็ม จำกัด
30 กฎหมาย เค.พี.เอส. 500,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เค.พี.เอส. จำกัด
31 กฎหมาย เค.เอส. แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เค.เอส. แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
32 กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
33 กฎหมาย เคเอเอ็น อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย เคเอเอ็น อินเตอร์ลอว์ จำกัด
34 กฎหมาย แคปปิตอล 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
35 กฎหมาย จักรพงษ์ สุรเดโช 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท กฎหมาย จักรพงษ์ สุรเดโช จำกัด
36 กฎหมาย เจ.เอส.พี. 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เจ.เอส.พี. จำกัด
37 กฎหมาย เจดีพี 15,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย เจดีพี จำกัด
38 กฎหมาย เจพีเอส คอลเลคชั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย เจพีเอส คอลเลคชั่น จำกัด
39 กฎหมาย ช ชัยวิวัตร์ 3,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมาย ช ชัยวิวัตร์ จำกัด
40 กฎหมาย ชีวะเกตุ 1,000,000 พาน เชียงราย บริษัท กฎหมาย ชีวะเกตุ จำกัด
41 กฎหมาย ชูธงชัย ทวีศักดิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท กฎหมาย ชูธงชัย ทวีศักดิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
42 กฎหมาย ซัพพอร์ท 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ซัพพอร์ท จำกัด
43 กฎหมาย ซี.เอช.เอ. 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ซี.เอช.เอ. จำกัด
44 กฎหมาย ซีซี แอนด์ ที 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา บริษัท กฎหมาย ซีซี แอนด์ ที จำกัด
45 กฎหมาย ซีเอสเค 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ซีเอสเค จำกัด
46 กฎหมาย ณ นคร 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ณ นคร จำกัด
47 กฎหมาย ณรงค์ อินทร์เสวียด 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมาย ณรงค์ อินทร์เสวียด
48 กฎหมาย ณัฐพงษ์ เฉลิมกิจ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ณัฐพงษ์ เฉลิมกิจ จำกัด
49 กฎหมาย ณัฐภูมิ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย ณัฐภูมิ จำกัด
50 กฎหมาย ดำรงค์ขวัญ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย ดำรงค์ขวัญ จำกัด
51 กฎหมาย ดี.เค. 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย ดี.เค. จำกัด
52 กฎหมาย ทรัพย์วิชา 5,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท กฎหมาย ทรัพย์วิชา จำกัด
53 กฎหมาย ทวีทรัพย์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท กฎหมาย ทวีทรัพย์ จำกัด
54 กฎหมาย ที.ไอ.พี. 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมาย ที.ไอ.พี. จำกัด
55 กฎหมาย ทีเค ทนายความ ลีกัล แอดไวเซอร์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ทีเค ทนายความ ลีกัล แอดไวเซอร์ จำกัด
56 กฎหมาย ทีเอ 24 5,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท กฎหมาย ทีเอ 24 จำกัด
57 กฎหมาย ทีเอ็น 1,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท กฎหมาย ทีเอ็น จำกัด
58 กฎหมาย เทพพร 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เทพพร จำกัด
59 กฎหมาย นักสืบ สรินทร์และเพื่อน 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นักสืบ สรินทร์และเพื่อน จำกัด
60 กฎหมาย นารา 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นารา จำกัด
61 กฎหมาย นิชาภา 1,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี บริษัท กฎหมาย นิชาภา จำกัด
62 กฎหมาย นิติพงศ์ อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมาย นิติพงศ์ อินเตอร์ลอว์ จำกัด
63 กฎหมาย นิติภาคย์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นิติภาคย์ จำกัด
64 กฎหมาย นิติราษฎร์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นิติราษฎร์ จำกัด
65 กฎหมาย เนติพัฒน์ 2013 1,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท กฎหมาย เนติพัฒน์ 2013 จำกัด
66 กฎหมาย บัณฑิต ศรีวิไล 1,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริษัท กฎหมาย บัณฑิต ศรีวิไล จำกัด
67 กฎหมาย บ้านพุทธรักษา 2499 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย บ้านพุทธรักษา 2499 จำกัด
68 กฎหมาย บาลานซ์ นิติ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กฎหมาย บาลานซ์ นิติ จำกัด
69 กฎหมาย บี.เค. 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย บี.เค. จำกัด
70 กฎหมาย ปมุข 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ปมุข จำกัด
71 กฎหมาย ประไพพิศ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ประไพพิศ จำกัด
72 กฎหมาย แผ่นดินธรรม 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมาย แผ่นดินธรรม จำกัด
73 กฎหมาย พิจิตร 2,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท กฎหมาย พิจิตร จำกัด
74 กฎหมาย พิทยา เพชรพลอย 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย พิทยา เพชรพลอย จำกัด
75 กฎหมาย พี ทริปเปิลริช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กฎหมาย พี ทริปเปิลริช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
76 กฎหมาย พี.เอส.พี. ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย พี.เอส.พี. ลอว์เยอร์ จำกัด
77 กฎหมาย พี.แอล.เอส. 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กฎหมาย พี.แอล.เอส. จำกัด
78 กฎหมาย พีทีแอล 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย พีทีแอล จำกัด
79 กฎหมาย พีเอสพี 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย พีเอสพี จำกัด
80 กฎหมาย พีเอสแอล 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท กฎหมาย พีเอสแอล จำกัด
81 กฎหมาย เพชรนิติ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย เพชรนิติ จำกัด
82 กฎหมาย เพชรศิริกุล 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย เพชรศิริกุล จำกัด
83 กฎหมาย เพอร์เฟค 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เพอร์เฟค จำกัด
84 กฎหมาย ภิญโญธรรม 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ภิญโญธรรม จำกัด
85 กฎหมาย ยู.ดี.ซี. 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมาย ยู.ดี.ซี. จำกัด
86 กฎหมาย โยควิสัย ทนายความ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย โยควิสัย ทนายความ จำกัด
87 กฎหมาย รอยัล 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย รอยัล จำกัด
88 กฎหมาย ราชเทวี 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ราชเทวี จำกัด
89 กฎหมาย ไรซิ่ง ซัน 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ไรซิ่ง ซัน จำกัด
90 กฎหมาย วงษ์ประเสริฐ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมาย วงษ์ประเสริฐ จำกัด
91 กฎหมาย วชร 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมาย วชร จำกัด
92 กฎหมาย วรธร-วรธรรม 2,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท กฎหมาย วรธร-วรธรรม จำกัด
93 กฎหมาย วิชาสันติเจริญ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย วิชาสันติเจริญ จำกัด
94 กฎหมาย วี แอนด์ เอฟ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย วี แอนด์ เอฟ เซอร์วิส จำกัด
95 กฎหมาย วี.พี.พี. (ประเทศไทย) 1,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท กฎหมาย วี.พี.พี. (ประเทศไทย) จำกัด
96 กฎหมาย ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
97 กฎหมาย ศิรสิฐ 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท กฎหมาย ศิรสิฐ จำกัด
98 กฎหมาย สมเกียรติ กาญจนะ 500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมาย สมเกียรติ กาญจนะ จำกัด
99 กฎหมาย สว่างวงษ์ 2,000,000 ทรายมูล ยโสธร บริษัท กฎหมาย สว่างวงษ์ จำกัด
100 กฎหมาย สาธิต บิซิเนส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย สาธิต บิซิเนส จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ