รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมทางกฎหมาย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมทางกฎหมาย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 1178 อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท 1178 อินเตอร์ลอว์ จำกัด
2 156 อินเตอร์ลอว์ แอนด์ แอ็คเค้าท์ 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท 156 อินเตอร์ลอว์ แอนด์ แอ็คเค้าท์ จำกัด
3 168 การจัดการ 1,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท 168 การจัดการ จำกัด
4 168 ลอว์ เคาน์เซิล 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท 168 ลอว์ เคาน์เซิล จำกัด
5 18 บิซ 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท 18 บิซ จำกัด
6 1881 14,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท 1881 จำกัด
7 1919 บิสสิเนส ลอว์ 100,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท 1919 บิสสิเนส ลอว์ จำกัด
8 1968 ลอว์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท 1968 ลอว์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
9 247 เคาน์เซลเลอร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท 247 เคาน์เซลเลอร์ จำกัด
10 29 ธานินทร์ 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท 29 ธานินทร์ จำกัด
11 2เค.เอ.พี 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท 2เค.เอ.พี จำกัด
12 2เอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 100,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 2เอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
13 3 ช. ทนายความ และสหาย 1,000,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท 3 ช. ทนายความ และสหาย จำกัด
14 666 ลอว์ กรุ๊ป 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท 666 ลอว์ กรุ๊ป จำกัด
15 8 เทพ ลอว์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท 8 เทพ ลอว์ จำกัด
16 88 เอ็กซ์เปิร์ท 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท 88 เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด
17 88คอนซัลท์ 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท 88คอนซัลท์ จำกัด
18 89 แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท 89 แอสโซซิเอทส์ จำกัด
19 9 บียอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท 9 บียอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
20 927 4,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท 927 จำกัด
21 กฎหมาย 45 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย 45 จำกัด
22 กฎหมาย 4731 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย 4731 จำกัด
23 กฎหมาย กฤษติญา 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย กฤษติญา จำกัด
24 กฎหมาย กานต์ ณภัธ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย กานต์ ณภัธ จำกัด
25 กฎหมาย กุลภาภร 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย กุลภาภร จำกัด
26 กฎหมาย กู๊ดเฟธ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท กฎหมาย กู๊ดเฟธ จำกัด
27 กฎหมาย คชรัตน์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย คชรัตน์ จำกัด
28 กฎหมาย คชาทนายความ 1,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บริษัท กฎหมาย คชาทนายความ จำกัด
29 กฎหมาย เค ที เอส 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เค ที เอส จำกัด
30 กฎหมาย เค บี เอ็ม 1,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท กฎหมาย เค บี เอ็ม จำกัด
31 กฎหมาย เค.พี.เอส. 500,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เค.พี.เอส. จำกัด
32 กฎหมาย เค.เอส. แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เค.เอส. แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
33 กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
34 กฎหมาย แคปปิตอล 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
35 กฎหมาย จักรพงษ์ สุรเดโช 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท กฎหมาย จักรพงษ์ สุรเดโช จำกัด
36 กฎหมาย เจ.เอส.พี. 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เจ.เอส.พี. จำกัด
37 กฎหมาย เจดีพี 15,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย เจดีพี จำกัด
38 กฎหมาย เจพีเอส คอลเลคชั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย เจพีเอส คอลเลคชั่น จำกัด
39 กฎหมาย ช ชัยวิวัตร์ 3,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมาย ช ชัยวิวัตร์ จำกัด
40 กฎหมาย ชีวะเกตุ 1,000,000 พาน เชียงราย บริษัท กฎหมาย ชีวะเกตุ จำกัด
41 กฎหมาย ชูธงชัย ทวีศักดิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท กฎหมาย ชูธงชัย ทวีศักดิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
42 กฎหมาย ซัพพอร์ท 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ซัพพอร์ท จำกัด
43 กฎหมาย ซี.เอช.เอ. 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ซี.เอช.เอ. จำกัด
44 กฎหมาย ซีซี แอนด์ ที 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา บริษัท กฎหมาย ซีซี แอนด์ ที จำกัด
45 กฎหมาย ซีเอสเค 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ซีเอสเค จำกัด
46 กฎหมาย ณ นคร 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ณ นคร จำกัด
47 กฎหมาย ณรงค์ อินทร์เสวียด 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมาย ณรงค์ อินทร์เสวียด
48 กฎหมาย ณัฐพงษ์ เฉลิมกิจ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ณัฐพงษ์ เฉลิมกิจ จำกัด
49 กฎหมาย ณัฐภูมิ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย ณัฐภูมิ จำกัด
50 กฎหมาย ดำรงค์ขวัญ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย ดำรงค์ขวัญ จำกัด
51 กฎหมาย ดี.เค. 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย ดี.เค. จำกัด
52 กฎหมาย ทรัพย์วิชา 5,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท กฎหมาย ทรัพย์วิชา จำกัด
53 กฎหมาย ทวีทรัพย์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท กฎหมาย ทวีทรัพย์ จำกัด
54 กฎหมาย ที.ไอ.พี. 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมาย ที.ไอ.พี. จำกัด
55 กฎหมาย ทีเค ทนายความ ลีกัล แอดไวเซอร์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ทีเค ทนายความ ลีกัล แอดไวเซอร์ จำกัด
56 กฎหมาย ทีเอ 24 5,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท กฎหมาย ทีเอ 24 จำกัด
57 กฎหมาย เทพพร 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เทพพร จำกัด
58 กฎหมาย นักสืบ สรินทร์และเพื่อน 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นักสืบ สรินทร์และเพื่อน จำกัด
59 กฎหมาย นารา 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นารา จำกัด
60 กฎหมาย นิชาภา 1,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี บริษัท กฎหมาย นิชาภา จำกัด
61 กฎหมาย นิติพงศ์ อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมาย นิติพงศ์ อินเตอร์ลอว์ จำกัด
62 กฎหมาย นิติภาคย์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นิติภาคย์ จำกัด
63 กฎหมาย นิติราษฎร์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นิติราษฎร์ จำกัด
64 กฎหมาย เนติพัฒน์ 2013 1,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท กฎหมาย เนติพัฒน์ 2013 จำกัด
65 กฎหมาย บ้านพุทธรักษา 2499 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย บ้านพุทธรักษา 2499 จำกัด
66 กฎหมาย บาลานซ์ นิติ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กฎหมาย บาลานซ์ นิติ จำกัด
67 กฎหมาย บี.เค. 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย บี.เค. จำกัด
68 กฎหมาย ปมุข 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ปมุข จำกัด
69 กฎหมาย ประไพพิศ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ประไพพิศ จำกัด
70 กฎหมาย แผ่นดินธรรม 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมาย แผ่นดินธรรม จำกัด
71 กฎหมาย พิจิตร 2,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท กฎหมาย พิจิตร จำกัด
72 กฎหมาย พิทยา เพชรพลอย 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย พิทยา เพชรพลอย จำกัด
73 กฎหมาย พี ทริปเปิลริช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กฎหมาย พี ทริปเปิลริช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
74 กฎหมาย พี.เอส.พี. ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย พี.เอส.พี. ลอว์เยอร์ จำกัด
75 กฎหมาย พี.แอล.เอส. 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กฎหมาย พี.แอล.เอส. จำกัด
76 กฎหมาย พีทีแอล 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย พีทีแอล จำกัด
77 กฎหมาย พีเอสพี 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย พีเอสพี จำกัด
78 กฎหมาย เพชรนิติ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย เพชรนิติ จำกัด
79 กฎหมาย เพชรศิริกุล 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย เพชรศิริกุล จำกัด
80 กฎหมาย เพอร์เฟค 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เพอร์เฟค จำกัด
81 กฎหมาย ภิญโญธรรม 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ภิญโญธรรม จำกัด
82 กฎหมาย ยู.ดี.ซี. 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมาย ยู.ดี.ซี. จำกัด
83 กฎหมาย โยควิสัย ทนายความ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย โยควิสัย ทนายความ จำกัด
84 กฎหมาย รอยัล 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย รอยัล จำกัด
85 กฎหมาย ราชเทวี 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ราชเทวี จำกัด
86 กฎหมาย วงษ์ประเสริฐ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมาย วงษ์ประเสริฐ จำกัด
87 กฎหมาย วชร 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมาย วชร จำกัด
88 กฎหมาย วิชาสันติเจริญ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย วิชาสันติเจริญ จำกัด
89 กฎหมาย วี แอนด์ เอฟ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย วี แอนด์ เอฟ เซอร์วิส จำกัด
90 กฎหมาย วี.พี.พี. (ประเทศไทย) 1,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท กฎหมาย วี.พี.พี. (ประเทศไทย) จำกัด
91 กฎหมาย ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
92 กฎหมาย ศิรสิฐ 5,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท กฎหมาย ศิรสิฐ จำกัด
93 กฎหมาย สมเกียรติ กาญจนะ 500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมาย สมเกียรติ กาญจนะ จำกัด
94 กฎหมาย สว่างวงษ์ 2,000,000 ทรายมูล ยโสธร บริษัท กฎหมาย สว่างวงษ์ จำกัด
95 กฎหมาย สาธิต บิซิเนส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย สาธิต บิซิเนส จำกัด
96 กฎหมาย สีเวียง นิติพันธ์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กฎหมาย สีเวียง นิติพันธ์ จำกัด
97 กฎหมาย อรรถวุฒิ 3,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท กฎหมาย อรรถวุฒิ จำกัด
98 กฎหมาย อัสเทรอา อินเตอร์เนชันแนล 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท กฎหมาย อัสเทรอา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
99 กฎหมาย อารีย์รัตน์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กฎหมาย อารีย์รัตน์ จำกัด
100 กฎหมาย เอ อาร์ เอส 3,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท กฎหมาย เอ อาร์ เอส จำกัด
101 กฎหมาย เอ็น พี โปรเกรส 500,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เอ็น พี โปรเกรส จำกัด
102 กฎหมาย เอ็น.เอส.เค. 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมาย เอ็น.เอส.เค. จำกัด
103 กฎหมาย เอส ที อาร์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมาย เอส ที อาร์
104 กฎหมาย แอล บี เอ็ม 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย แอล บี เอ็ม จำกัด
105 กฎหมาย แอลโอซีซีเอส 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท กฎหมาย แอลโอซีซีเอส จำกัด
106 กฎหมาย โฮม เอ็ม 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กฎหมาย โฮม เอ็ม จำกัด
107 กฎหมายกฤษฎา 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายกฤษฎา
108 กฎหมายกลยุทธ์ทนายความ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายกลยุทธ์ทนายความ จำกัด
109 กฎหมายก้าวหน้า 2014 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายก้าวหน้า 2014
110 กฎหมายกิจธิคุณ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายกิจธิคุณ จำกัด
111 กฎหมายกิจภากร 1,200,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมายกิจภากร จำกัด
112 กฎหมายกิตตินันท์ 3,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายกิตตินันท์ จำกัด
113 กฎหมายเกียรติธรรม 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเกียรติธรรม จำกัด
114 กฎหมายเกียรตินรา 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กฎหมายเกียรตินรา จำกัด
115 กฎหมายเกียรติไพบูลย์ 2,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท กฎหมายเกียรติไพบูลย์ จำกัด
116 กฎหมายไกรเชษธ์ และ การบังคับคดี 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายไกรเชษธ์ และ การบังคับคดี จำกัด
117 กฎหมายเข็มทอง 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเข็มทอง จำกัด
118 กฎหมายเข็มทิศ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเข็มทิศ จำกัด
119 กฎหมายคณตพร 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายคณตพร จำกัด
120 กฎหมายคณิศร 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายคณิศร จำกัด
121 กฎหมายคุ้มดิลก 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท กฎหมายคุ้มดิลก จำกัด
122 กฎหมายจตุรมิตร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายจตุรมิตร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
123 กฎหมายจักรเพชร 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด
124 กฎหมายจัสท์เนส 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายจัสท์เนส จำกัด
125 กฎหมายเจฎพงษ์ 510,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายเจฎพงษ์
126 กฎหมายเจตนิติ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเจตนิติ จำกัด
127 กฎหมายเจริญ 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายเจริญ จำกัด
128 กฎหมายเจริญฐิติชัย 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท กฎหมายเจริญฐิติชัย จำกัด
129 กฎหมายเจ้าพระยา 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายเจ้าพระยา จำกัด
130 กฎหมายเฉลิมอร 2,000,000 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บริษัท กฎหมายเฉลิมอร จำกัด
131 กฎหมายชลิดา 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กฎหมายชลิดา จำกัด
132 กฎหมายชัชวิทยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายชัชวิทยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
133 กฎหมายชัยพัฒน์ 2,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายชัยพัฒน์ จำกัด
134 กฎหมายชาร์เตอร์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายชาร์เตอร์ จำกัด
135 กฎหมายชาวนาเอเชียธุรกิจ 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท กฎหมายชาวนาเอเชียธุรกิจ จำกัด
136 กฎหมายชินธรรม 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายชินธรรม จำกัด
137 กฎหมายไชยพงศ์และเพื่อน 1,000,000 เมืองน่าน น่าน บริษัท กฎหมายไชยพงศ์และเพื่อน จำกัด
138 กฎหมายซัคเซส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายซัคเซส จำกัด
139 กฎหมายฐิตธรรม 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายฐิตธรรม จำกัด
140 กฎหมายณัฏฐพงษ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายณัฏฐพงษ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
141 กฎหมายณัฐชนนท์ทนายความและเพื่อน 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กฎหมายณัฐชนนท์ทนายความและเพื่อน จำกัด
142 กฎหมายณิชา 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายณิชา จำกัด
143 กฎหมายเดช 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเดช จำกัด
144 กฎหมายเดช และเพื่อนทนายความ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเดช และเพื่อนทนายความ จำกัด
145 กฎหมายเดอะธีมิสรูลออฟลอว์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเดอะธีมิสรูลออฟลอว์ จำกัด
146 กฎหมายแดนดารูญ 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กฎหมายแดนดารูญ จำกัด
147 กฎหมายตงฉิน 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายตงฉิน จำกัด
148 กฎหมายตรีเจริญ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายตรีเจริญ จำกัด
149 กฎหมายตุลธร 300,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายตุลธร
150 กฎหมายไตรธรรม 400,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายไตรธรรม
151 กฎหมายทนายความ ธนพร 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายทนายความ ธนพร จำกัด
152 กฎหมายทนายธรรมดี 2,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายทนายธรรมดี จำกัด
153 กฎหมายทรัพย์เจริญ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายทรัพย์เจริญ จำกัด
154 กฎหมายทวิลชาติ 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท กฎหมายทวิลชาติ จำกัด
155 กฎหมายทวีคูณ 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท กฎหมายทวีคูณ จำกัด
156 กฎหมายทองบุญชู 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายทองบุญชู จำกัด
157 กฎหมายทองเอกสิทธิ์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายทองเอกสิทธิ์ จำกัด
158 กฎหมายเทพรัตน์ ทนายความ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายเทพรัตน์ ทนายความ จำกัด
159 กฎหมายเที่ยงธรรม 1,200,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กฎหมายเที่ยงธรรม จำกัด
160 กฎหมายไท 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กฎหมายไท จำกัด
161 กฎหมายไทยยุติธรรม 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท กฎหมายไทยยุติธรรม จำกัด
162 กฎหมายธนบุรี 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายธนบุรี จำกัด
163 กฎหมายธนาวุธ 1,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท กฎหมายธนาวุธ จำกัด
164 กฎหมายธรรม 2554 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายธรรม 2554 จำกัด
165 กฎหมายธรรมภิบาล 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายธรรมภิบาล จำกัด
166 กฎหมายธรรมมสิทธิและธุรกิจ 2,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมายธรรมมสิทธิและธุรกิจ จำกัด
167 กฎหมายธรรมรักษา 1,000,000 ปากพนัง นครศรีธรรมราช บริษัท กฎหมายธรรมรักษา จำกัด
168 กฎหมายธรรมศิริรัฐ 2,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด
169 กฎหมายธรรมสิทธิ์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายธรรมสิทธิ์ จำกัด
170 กฎหมายธุรกิจ อนุรักษ์ 2,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายธุรกิจ อนุรักษ์ จำกัด
171 กฎหมายธุรกิจไทย 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายธุรกิจไทย จำกัด
172 กฎหมายนครสวรรค์เอสเตท 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายนครสวรรค์เอสเตท จำกัด
173 กฎหมายนภาพร พวงช้อย 2,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายนภาพร พวงช้อย จำกัด
174 กฎหมายนรมัตถ์ 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายนรมัตถ์ จำกัด
175 กฎหมายนิติกรรมไทย 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายนิติกรรมไทย จำกัด
176 กฎหมายนิติทัศน์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท กฎหมายนิติทัศน์ จำกัด
177 กฎหมายนิติไท 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายนิติไท จำกัด
178 กฎหมายนิติธรรมศักดิ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายนิติธรรมศักดิ์ จำกัด
179 กฎหมายนิติพล(2555) 500,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายนิติพล(2555) จำกัด
180 กฎหมายนิติวิษ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายนิติวิษ จำกัด
181 กฎหมายเนติ ศักดิ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเนติ ศักดิ์ จำกัด
182 กฎหมายเนติฤทธิ์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กฎหมายเนติฤทธิ์ จำกัด
183 กฎหมายบัณฑิตไทย 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายบัณฑิตไทย จำกัด
184 กฎหมายบ้านทนาย 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมายบ้านทนาย จำกัด
185 กฎหมายบุญไทย 2,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท กฎหมายบุญไทย จำกัด
186 กฎหมายบุญริน 900,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายบุญริน จำกัด
187 กฎหมายเบธเลเฮม 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กฎหมายเบธเลเฮม จำกัด
188 กฎหมายปฐวี 500,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายปฐวี จำกัด
189 กฎหมายประชารักษ์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กฎหมายประชารักษ์ จำกัด
190 กฎหมายประภัสสร 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายประภัสสร จำกัด
191 กฎหมายปานเทพ 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท กฎหมายปานเทพ จำกัด
192 กฎหมายปาระมี 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
193 กฎหมายปิยะเทพและบัญชี 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายปิยะเทพและบัญชี จำกัด
194 กฎหมายพรเทพ และธุรกิจ 2,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท กฎหมายพรเทพ และธุรกิจ จำกัด
195 กฎหมายพรไพรินทร์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพรไพรินทร์ จำกัด
196 กฎหมายพระนคร 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายพระนคร จำกัด
197 กฎหมายพัฒนพงษ์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพัฒนพงษ์ จำกัด
198 กฎหมายพัทยา 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท กฎหมายพัทยา จำกัด
199 กฎหมายพันธุ์เฑียรและธุรกิจ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพันธุ์เฑียรและธุรกิจ จำกัด
200 กฎหมายพิทักษ์ธรรม 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท กฎหมายพิทักษ์ธรรม จำกัด
201 กฎหมายพิทักษ์สุนทร 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท กฎหมายพิทักษ์สุนทร จำกัด
202 กฎหมายพิษณุโลก 3,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท กฎหมายพิษณุโลก จำกัด
203 กฎหมายพียูเค 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพียูเค จำกัด
204 กฎหมายพีระพัฒน์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพีระพัฒน์ จำกัด
205 กฎหมายเพื่อน 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายเพื่อน จำกัด
206 กฎหมายเพื่อประชาชน 2,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายเพื่อประชาชน จำกัด
207 กฎหมายไพศาล 1,000,000 เมืองเลย เลย บริษัท กฎหมายไพศาล จำกัด
208 กฎหมายภาณุ นพคุณ และเพื่อน 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมายภาณุ นพคุณ และเพื่อน จำกัด
209 กฎหมายภูเงิน 1,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายภูเงิน จำกัด
210 กฎหมายภูมิระพี 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท กฎหมายภูมิระพี จำกัด
211 กฎหมายมงคล 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมงคล จำกัด
212 กฎหมายมงคลชัย อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมงคลชัย อินเตอร์ลอว์ จำกัด
213 กฎหมายมงคลธรรม 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายมงคลธรรม จำกัด
214 กฎหมายมณีบุษ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมณีบุษ จำกัด
215 กฎหมายมณีภัทร์ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมณีภัทร์ จำกัด
216 กฎหมายมนต์ชัย 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมนต์ชัย จำกัด
217 กฎหมายมหานคร 1,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ บริษัท กฎหมายมหานคร จำกัด
218 กฎหมายมีสิทธิ์และการบัญชี 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมีสิทธิ์และการบัญชี จำกัด
219 กฎหมายยศวันต์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายยศวันต์ จำกัด
220 กฎหมายยั่งยืนทนายความ 2,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท กฎหมายยั่งยืนทนายความ จำกัด
221 กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ 5,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
222 กฎหมายยุติธรรม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กฎหมายยุติธรรม จำกัด
223 กฎหมายยูนิเวอร์แซล 4,500,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายยูนิเวอร์แซล จำกัด
224 กฎหมายรพีกร 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายรพีกร จำกัด
225 กฎหมายรพีศร 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมายรพีศร จำกัด
226 กฎหมายรวินทร์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กฎหมายรวินทร์ จำกัด
227 กฎหมายรัชต์พงษ์ 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายรัชต์พงษ์ จำกัด
228 กฎหมายรัฐนิติ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายรัฐนิติ จำกัด
229 กฎหมายรัตนพัฒน์และการบัญชี 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายรัตนพัฒน์และการบัญชี จำกัด
230 กฎหมายรุ่งเรือง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายรุ่งเรือง จำกัด
231 กฎหมายโรจน์ธนรัตน์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายโรจน์ธนรัตน์ จำกัด
232 กฎหมายและการบัญชี ฐานบัณฑิต 11 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและการบัญชี ฐานบัณฑิต 11 จำกัด
233 กฎหมายและการบัญชี เพอร์เฟค 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและการบัญชี เพอร์เฟค จำกัด
234 กฎหมายและการบัญชี วรรณรัตน์ (2002) 100,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายและการบัญชี วรรณรัตน์ (2002)
235 กฎหมายและการบัญชีโกลเด้น 1959 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายและการบัญชีโกลเด้น 1959 จำกัด
236 กฎหมายและการบัญชีบางกอกสยาม 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและการบัญชีบางกอกสยาม จำกัด
237 กฎหมายและทนายความ ป้องกัน 1,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริษัท กฎหมายและทนายความ ป้องกัน จำกัด
238 กฎหมายและทนายความชาตรี 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กฎหมายและทนายความชาตรี จำกัด
239 กฎหมายและธุรกิจ จิรพันธ์ 5,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท กฎหมายและธุรกิจ จิรพันธ์ จำกัด
240 กฎหมายและธุรกิจ ซีพีซี อินทิกริตี้ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กฎหมายและธุรกิจ ซีพีซี อินทิกริตี้ จำกัด
241 กฎหมายและธุรกิจ นิติชน 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายและธุรกิจ นิติชน จำกัด
242 กฎหมายและธุรกิจ พีแอนด์พี 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและธุรกิจ พีแอนด์พี จำกัด
243 กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
244 กฎหมายและธุรกิจ ไอแอลบี 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท กฎหมายและธุรกิจ ไอแอลบี จำกัด
245 กฎหมายและธุรกิจเหลนเจ้าหลวง 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายและธุรกิจเหลนเจ้าหลวง
246 กฎหมายและบริหารสินทรัพย์ฟาร์อีสต์ 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและบริหารสินทรัพย์ฟาร์อีสต์ จำกัด
247 กฎหมายและบังคับคดี ที อาร์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท กฎหมายและบังคับคดี ที อาร์ จำกัด
248 กฎหมายและบัญชี เจแอนด์เค สยาม 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและบัญชี เจแอนด์เค สยาม จำกัด
249 กฎหมายและบัญชี เบญจพล 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายและบัญชี เบญจพล จำกัด
250 กฎหมายและบัญชี สัญญาและภาษิต 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กฎหมายและบัญชี สัญญาและภาษิต จำกัด
251 กฎหมายและบัญชีทริปเปิ้ลเอส 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายและบัญชีทริปเปิ้ลเอส จำกัด
252 กฎหมายและบัญชีนันท์นภัส 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กฎหมายและบัญชีนันท์นภัส จำกัด
253 กฎหมายและบัญชีปรัชญา แก้วเหล็ก 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและบัญชีปรัชญา แก้วเหล็ก จำกัด
254 กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด
255 กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด
256 กฎหมายและอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมายและอสังหาริมทรัพย์ จำกัด
257 กฎหมายวรวิทย์ ศรีมนตรี 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กฎหมายวรวิทย์ ศรีมนตรี จำกัด
258 กฎหมายวังทอง 2,000,000 อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายวังทอง จำกัด
259 กฎหมายวัฒนะศรีสุข 1,000,000 ท่าแซะ ชุมพร บริษัท กฎหมายวัฒนะศรีสุข จำกัด
260 กฎหมายวิริยะวัฒน์ 1,000,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท กฎหมายวิริยะวัฒน์ จำกัด
261 กฎหมายวิวัธน์ 100,000 เมืองสตูล สตูล บริษัท กฎหมายวิวัธน์ จำกัด
262 กฎหมายวิสิทธิ์ ปรีชา 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายวิสิทธิ์ ปรีชา จำกัด
263 กฎหมายวุฒิชัย 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กฎหมายวุฒิชัย จำกัด
264 กฎหมายศลย์ ไชยสุต 1,500,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายศลย์ ไชยสุต จำกัด
265 กฎหมายสติและวิชิต 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด
266 กฎหมายสมคิด 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายสมคิด จำกัด
267 กฎหมายสมพร ดำพริก 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายสมพร ดำพริก จำกัด
268 กฎหมายสมศักดิ์ พุ่มประยูร 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายสมศักดิ์ พุ่มประยูร
269 กฎหมายสมศักดิ์ พุ่มประยูร 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท กฎหมายสมศักดิ์ พุ่มประยูร จำกัด
270 กฎหมายสมิต 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท กฎหมายสมิต จำกัด
271 กฎหมายสยามนิติธรรม 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท กฎหมายสยามนิติธรรม จำกัด
272 กฎหมายสาคร นิลนามะ 3,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท กฎหมายสาคร นิลนามะ จำกัด
273 กฎหมายสิทธิธรรม 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายสิทธิธรรม จำกัด
274 กฎหมายสุจริตธรรม 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท กฎหมายสุจริตธรรม จำกัด
275 กฎหมายสุทธิวรวิทย์ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายสุทธิวรวิทย์ จำกัด
276 กฎหมายสุรวัสส์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท กฎหมายสุรวัสส์ จำกัด
277 กฎหมายเสริมศักดิ์ เวชช และ เพื่อน 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเสริมศักดิ์ เวชช และ เพื่อน จำกัด
278 กฎหมายเสรีชน 1,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายเสรีชน จำกัด
279 กฎหมายหนึ่งสยามและธุรกิจ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายหนึ่งสยามและธุรกิจ จำกัด
280 กฎหมายอนันต์ชัย ไชยเดช 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอนันต์ชัย ไชยเดช จำกัด
281 กฎหมายอภิชาติ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอภิชาติ จำกัด
282 กฎหมายอภิบุญ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอภิบุญ จำกัด
283 กฎหมายอภิวงศ์ วู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 2,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอภิวงศ์ วู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
284 กฎหมายอรรถพร ทนายความ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมายอรรถพร ทนายความ จำกัด
285 กฎหมายอริยะ 1,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท กฎหมายอริยะ จำกัด
286 กฎหมายอรุณอมรินทร์ 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอรุณอมรินทร์ จำกัด
287 กฎหมายอษิยา 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กฎหมายอษิยา จำกัด
288 กฎหมายอุดมทรัพย์ 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายอุดมทรัพย์ จำกัด
289 กฎหมายอุดมธรรม แอนด์พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอุดมธรรม แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด
290 กฎหมายเอกนิติ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเอกนิติ จำกัด
291 กฎหมายเอกสิทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเอกสิทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
292 กฎหมายเอส. เค. 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเอส. เค. จำกัด
293 กฎหมายเอสซีจี 20,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด
294 กฏหมาย จิรวุฒิ กลจะแสง ทนายความ 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฏหมาย จิรวุฒิ กลจะแสง ทนายความ จำกัด
295 กฏหมาย และ ธุรกิจ 1,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฏหมาย และ ธุรกิจ
296 กฏหมาย สุวัต 2009 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กฏหมาย สุวัต 2009 จำกัด
297 กฏหมายชัยเนติ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฏหมายชัยเนติ จำกัด
298 กฏหมายทรัพย์ไทรทอง 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายทรัพย์ไทรทอง จำกัด
299 กฏหมายเทวกฤต 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฏหมายเทวกฤต จำกัด
300 กฏหมายไทยนคร 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายไทยนคร จำกัด
301 กฏหมายบริหารสินทรัพย์ไชน่าไทย 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กฏหมายบริหารสินทรัพย์ไชน่าไทย จำกัด
302 กฏหมายผดุงสันติ 300,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฏหมายผดุงสันติ จำกัด
303 กฏหมายพิไชยนิติ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายพิไชยนิติ จำกัด
304 กฏหมายเพิ่มทรัพย์ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายเพิ่มทรัพย์ จำกัด
305 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ จำกัด
306 กฏหมายมงคล รุ่งเรือง 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายมงคล รุ่งเรือง จำกัด
307 กฏหมายมโนธรรม ทนายความและการบัญชี 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายมโนธรรม ทนายความและการบัญชี จำกัด
308 กฏหมายมหาทรัพย์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายมหาทรัพย์ จำกัด
309 กฏหมายและการบัญชี ทิพยทัศน์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฏหมายและการบัญชี ทิพยทัศน์ จำกัด
310 กฏหมายและการบัญชี ทิพย์เว 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายและการบัญชี ทิพย์เว จำกัด
311 กฏหมายและธุรกิจนิติไทย 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฏหมายและธุรกิจนิติไทย จำกัด
312 กฏหมายอัญชลี แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี บริษัท กฏหมายอัญชลี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
313 กฏหมายอุดรกิจไพบูลย์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท กฏหมายอุดรกิจไพบูลย์ จำกัด
314 กนกพล แมเนจเม้นท์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กนกพล แมเนจเม้นท์ จำกัด
315 กนกอินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกอินเตอร์ลอว์
316 กบิล กฎหมาย 500,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท กบิล กฎหมาย จำกัด
317 กร แอนด์ ภพ ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กร แอนด์ ภพ ลอว์เยอร์ จำกัด
318 กรกฤต กรุ๊ป 2020 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กรกฤต กรุ๊ป 2020 จำกัด
319 กรณพัฒน์ กฎหมายและการบัญชี 100,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กรณพัฒน์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
320 กรนิติธรรม ทนายความ 1,200,000 เมืองยะลา ยะลา บริษัท กรนิติธรรม ทนายความ จำกัด
321 กรนิติธรรม ทนายความ 300,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรนิติธรรม ทนายความ
322 กรรณญากร 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท กรรณญากร จำกัด
323 กรวีร์ แอคเคาน์ติ้งแอนด์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวีร์ แอคเคาน์ติ้งแอนด์เซอร์วิส
324 กระบี่ รีจิสเทรชั่น 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่ รีจิสเทรชั่น จำกัด
325 กระบี่อินเตอร์ลอว์ 2,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่อินเตอร์ลอว์ จำกัด
326 กรัณฑ์ คอลเลคชั่น แอนด์ เอาท์สอร์ซซิ่ง เซอร์วิส 4,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรัณฑ์ คอลเลคชั่น แอนด์ เอาท์สอร์ซซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
327 กรัณฑ์การกฎหมาย 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรัณฑ์การกฎหมาย จำกัด
328 กรานท คอร์ปอเรต แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรานท คอร์ปอเรต แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
329 กรีจักร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท กรีจักร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
330 กรีน การ์เด้นท์ กรุ๊ป 5,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท กรีน การ์เด้นท์ กรุ๊ป จำกัด
331 กรีน เนชั่น 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เนชั่น จำกัด
332 กรีน โปรเฟสชันแนล 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กรีน โปรเฟสชันแนล จำกัด
333 กรีนโปร ชลธี บิสซิเนส คอนซัลติ้ง 99,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนโปร ชลธี บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด (มหาชน)
334 กรีนลอว์ แอนด์ บิสเนส 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนลอว์ แอนด์ บิสเนส จำกัด
335 กรุงเทพ แกรนด์ ลอว์เฟิร์ม (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพ แกรนด์ ลอว์เฟิร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
336 กรุงไทยกฎหมาย 30,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
337 กฤตณิน 50,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฤตณิน จำกัด
338 กฤตธีกรกฎหมายและบัญชี 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กฤตธีกรกฎหมายและบัญชี จำกัด
339 กฤตมน ลอว์เฟิร์ม 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท กฤตมน ลอว์เฟิร์ม จำกัด
340 กฤติเดช 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤติเดช
341 กฤษฎา ทนายความ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฤษฎา ทนายความ จำกัด
342 กฤษฏาอัญญาฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 200,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฏาอัญญาฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
343 กฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี และเพื่อนทนายความ 1,000,000 เมืองเลย เลย บริษัท กฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี และเพื่อนทนายความ จำกัด
344 กฤษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ คอนซัลติ้ง 2,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท กฤษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ คอนซัลติ้ง จำกัด
345 กฤษณา สายจันดี กฎหมายและการบัญชี 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท กฤษณา สายจันดี กฎหมายและการบัญชี จำกัด
346 กฤษดา ลีเกิลลิสต์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฤษดา ลีเกิลลิสต์ จำกัด
347 กลีฟ ดีไซน์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กลีฟ ดีไซน์ จำกัด
348 กลุ่มกฎหมายแวนการ์ด 100,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กลุ่มกฎหมายแวนการ์ด จำกัด
349 กลุ่มนักกฎหมายและที่ปรึกษา 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กลุ่มนักกฎหมายและที่ปรึกษา จำกัด
350 กองทอง ธุรกิจ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กองทอง ธุรกิจ จำกัด
351 กอเงิน คอลเลคชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กอเงิน คอลเลคชั่น จำกัด
352 ก๊อด ออฟ ลอว์ 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ก๊อด ออฟ ลอว์ จำกัด
353 ก็อธแฮม ซิติ้ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ก็อธแฮม ซิติ้ จำกัด
354 ก๊อปปี้ไลท์ ลอว์ คอนซัลท์ 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ก๊อปปี้ไลท์ ลอว์ คอนซัลท์ จำกัด
355 กอปรนิติ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กอปรนิติ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
356 กันตธรรม 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กันตธรรม จำกัด
357 กัลยวัฒน์ สมพงษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิซ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กัลยวัฒน์ สมพงษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิซ จำกัด
358 กาญจน์ แอทเทอร์นี่ 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจน์ แอทเทอร์นี่ จำกัด
359 กานต์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
360 กานต์ณภัทร อินเตอร์ ลอว์ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์ณภัทร อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
361 กานต์รพี การกฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์รพี การกฎหมายและธุรกิจ
362 กานต์ระพี 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์ระพี จำกัด
363 กานต์วิทย์ พาร์ทเนอร์ แอนด์ คอนซัลท์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์วิทย์ พาร์ทเนอร์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
364 กานติวัฒน์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กานติวัฒน์ จำกัด
365 การบัญชีกรณิกา 789 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท การบัญชีกรณิกา 789 จำกัด
366 ก้าวไกลพัฒนา 1969 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ก้าวไกลพัฒนา 1969 จำกัด
367 ก้าวเจริญ กฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวเจริญ กฎหมายและธุรกิจ
368 ก้าวเท่าเทียมกฎหมายไทย 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ก้าวเท่าเทียมกฎหมายไทย จำกัด
369 ก้าวพอดี 2018 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ก้าวพอดี 2018 จำกัด
370 ก้าวแรก 52 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวแรก 52
371 ก้าวสู่เก้า 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ก้าวสู่เก้า จำกัด
372 กำธร สุรเชษฐ แอนด์ สมศักดิ์ 2,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท กำธร สุรเชษฐ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด
373 กำธรทิพย์กฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท กำธรทิพย์กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
374 กำแพงเพชรเนติธรรม 500,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรเนติธรรม
375 กิจธนา โปร-เซอร์วิสเซส 500,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจธนา โปร-เซอร์วิสเซส จำกัด
376 กิจธนา ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจธนา ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
377 กิจวรา คอร์ปอเรชั่น 30,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจวรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
378 กิจเสรี แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ คอนซัล 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจเสรี แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ คอนซัล จำกัด
379 กิตติ กฎหมายและบัญชี 300,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติ กฎหมายและบัญชี
380 กิตติธราวัฒน์ 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กิตติธราวัฒน์ จำกัด
381 กิตติธัช การบัญชี 500,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กิตติธัช การบัญชี จำกัด
382 กิตติ์รดานันท์ กรุ๊ป 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กิตติ์รดานันท์ กรุ๊ป จำกัด
383 กิติภูมิลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท กิติภูมิลอว์เยอร์ จำกัด
384 กิติวัฒน์ การบัญชี และกฏหมาย 500,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท กิติวัฒน์ การบัญชี และกฏหมาย จำกัด
385 กีฟ-โอเชี่ยน 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กีฟ-โอเชี่ยน จำกัด
386 กีรติ แอสโซซิเอธ ลอว์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กีรติ แอสโซซิเอธ ลอว์ จำกัด
387 กุญชร เพอร์เฟค 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กุญชร เพอร์เฟค จำกัด
388 กุณชญามณ การบัญชีและกฎหมาย 300,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุณชญามณ การบัญชีและกฎหมาย
389 กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส พีเอส 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส พีเอส จำกัด
390 กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
391 กุลพัฒน์พัฒนา 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กุลพัฒน์พัฒนา จำกัด
392 กู๊ด ดีล จัสทิส 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ด ดีล จัสทิส จำกัด
393 กู้ด ดีล เทรด 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท กู้ด ดีล เทรด จำกัด
394 กู๊ด พาวเวอร์ โซลูชั่น 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ด พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด
395 กู๊ด เพอร์เฟกต์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กู๊ด เพอร์เฟกต์ จำกัด
396 กู้ด แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กู้ด แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
397 กู๊ดเนส ลีกัล 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กู๊ดเนส ลีกัล จำกัด
398 กู็ดไฟนอล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กู็ดไฟนอล จำกัด
399 กู๊ดวิลล์ ลอว์ 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท กู๊ดวิลล์ ลอว์ จำกัด
400 กู๊ดวิว ทนายความ 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดวิว ทนายความ จำกัด
401 เกตุรุ่งบุญ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เกตุรุ่งบุญ จำกัด
402 เกน อิน สเปซ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เกน อิน สเปซ จำกัด
403 เก็บเรียบ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เก็บเรียบ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
404 เกรท บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ 40,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท บิสซิเนส คอนซัลแทนส์
405 เกรท ฟู้ด เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท เกรท ฟู้ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
406 เกรท เวลธ์ ลอว์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เกรท เวลธ์ ลอว์ จำกัด
407 เกรนจ์ พาร์ค 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เกรนจ์ พาร์ค จำกัด
408 เกรียง ธุรกิจ 5,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียง ธุรกิจ
409 เกลอมิตรกฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เกลอมิตรกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
410 เกษม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 6,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เกษม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
411 เกษม แอสเซทส์ แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เกษม แอสเซทส์ แอนด์ ลอว์ จำกัด
412 เกษมสุข พี5 ทนายความ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เกษมสุข พี5 ทนายความ จำกัด
413 เกษาสุวรรณ ลีกัล เคาน์ซิล 1,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท เกษาสุวรรณ ลีกัล เคาน์ซิล จำกัด
414 เก้ากุมาร บริการ 200,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากุมาร บริการ
415 เก้าเก้าเก้า พอสซิเบิล อินฟินิตตี้ 2,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท เก้าเก้าเก้า พอสซิเบิล อินฟินิตตี้ จำกัด
416 เก้าดีจีพอยท์ 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท เก้าดีจีพอยท์ จำกัด
417 เก้าพบโชค 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เก้าพบโชค จำกัด
418 เกิดลอว์ แอนด์ เรียลทอร์เอนเจิล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เกิดลอว์ แอนด์ เรียลทอร์เอนเจิล จำกัด
419 เกียรติกนก การบัญชีและกฎหมาย 500,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เกียรติกนก การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
420 เกียรติกรลอว์เยอร์ แอนด์ คอลเลคชั่น 2,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เกียรติกรลอว์เยอร์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
421 เกียรติกรลอว์เยอร์ 2,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เกียรติกรลอว์เยอร์ จำกัด
422 เกียรติธรรม ทนายความ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด
423 เกียรติมาภรณ์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท เกียรติมาภรณ์ จำกัด
424 เกียรติลอว์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เกียรติลอว์ จำกัด
425 เกียรติศักดิ์ นิติกรรม 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เกียรติศักดิ์ นิติกรรม จำกัด
426 แก้มแดง กับ กอไผ่ 16,585 บ้านฉาง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้มแดง กับ กอไผ่
427 แกมม่า แอคเคาน์ติ้ง 300,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท แกมม่า แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
428 แกรนด์ มาร์เวล 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท แกรนด์ มาร์เวล จำกัด
429 แกรนด์ ยูเนี่ยนลอว์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท แกรนด์ ยูเนี่ยนลอว์ จำกัด
430 แกรนด์ ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แกรนด์ ลอว์เยอร์ จำกัด
431 แกรนด์ ลีกัล แอนด์ แท็กซ์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท แกรนด์ ลีกัล แอนด์ แท็กซ์ เซอร์วิส จำกัด
432 แกรนด์ อัลไลแอนซ์ อินเตอร์ เฟิร์ม 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท แกรนด์ อัลไลแอนซ์ อินเตอร์ เฟิร์ม จำกัด
433 แกรนด์ อินเตอร์ ลอว์ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
434 แกรนด์สกาย แอลแอลพี 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท แกรนด์สกาย แอลแอลพี จำกัด
435 แกล้วกล้า ลอว์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท แกล้วกล้า ลอว์ จำกัด
436 แก้วการบัญชีและกฎหมาย 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท แก้วการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
437 แก้วธรรม 600,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วธรรม
438 แก้วนพรัตน์ 100,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วนพรัตน์
439 แก้วอำไพ 21,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท แก้วอำไพ จำกัด
440 แกสซีล่า (1999) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท แกสซีล่า (1999) จำกัด
441 โกญจนาท กฎหมายและการบัญชี 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท โกญจนาท กฎหมายและการบัญชี จำกัด
442 โกพงศ์ และ เพื่อน 300,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท โกพงศ์ และ เพื่อน จำกัด
443 โกมลฐิติ อินเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท โกมลฐิติ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
444 โกรว์ ลีกัล แอนด์ บิซซิเนส 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท โกรว์ ลีกัล แอนด์ บิซซิเนส จำกัด
445 โกล ริช คอลเลคชั่น 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท โกล ริช คอลเลคชั่น จำกัด
446 โกล ลีเกิล 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท โกล ลีเกิล จำกัด
447 โกลด์ ดอท คอม อินเตอร์เนชั่นแนล 6,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ ดอท คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
448 โกลด์ บิซิเนส เซอร์วิส 2,000,000 หัวไทร นครศรีธรรมราช บริษัท โกลด์ บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด
449 โกลด์ วาเคชั่น 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ วาเคชั่น จำกัด
450 โกลด์ แอนด์ ทรี 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท โกลด์ แอนด์ ทรี จำกัด
451 โกลด์เด้น เกท รีซอร์สเซส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท โกลด์เด้น เกท รีซอร์สเซส จำกัด
452 โกลเด้น ริช คอลเล็คชั่น 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้น ริช คอลเล็คชั่น จำกัด
453 โกลเด้น เอ็นจิเนียร์ 5,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท โกลเด้น เอ็นจิเนียร์ จำกัด
454 โกลเด้นลอว์แอนด์บิสิเนส 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้นลอว์แอนด์บิสิเนส จำกัด
455 โกลบอล จูรีส 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล จูรีส จำกัด
456 โกลบอล โซลิดอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โกลบอล โซลิดอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
457 โกลบอล เทรด ชิลด์ (ประเทศไทย) 100,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล เทรด ชิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
458 โกลบอล วัน แคปปิตอล 14,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล วัน แคปปิตอล จำกัด
459 โกลบอล แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
460 โกลบอล แอดไวส์เซอรี่ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล แอดไวส์เซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
461 โกลบอล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท โกลบอล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
462 โกลเบิล จัสติส 100,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท โกลเบิล จัสติส จำกัด
463 โกเวล อินเตอร์พลัส 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกเวล อินเตอร์พลัส จำกัด
464 โกเวลล์ คอนซัลทิง 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท โกเวลล์ คอนซัลทิง จำกัด
465 โกศล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกศล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
466 โกอินเตอร์การบัญชี 300,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท โกอินเตอร์การบัญชี จำกัด
467 ขจัดมลทิน ลีเกิล คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ขจัดมลทิน ลีเกิล คอนซัลแทนท์ จำกัด
468 ข่มอาวุธ กฎหมาย ธุรกิจ 1,000,000 เมืองพะเยา พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข่มอาวุธ กฎหมาย ธุรกิจ
469 ข้าวเม็ดน้อย 500,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท ข้าวเม็ดน้อย จำกัด
470 ขาวสำลีทนายความ 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท ขาวสำลีทนายความ จำกัด
471 ขุนไกร บิซซิสเนส แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ขุนไกร บิซซิสเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
472 เขตโสภณ19 500,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตโสภณ19
473 เข็มทิศ ลีเกิ้ล 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เข็มทิศ ลีเกิ้ล จำกัด
474 เขมนิติกรณ์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เขมนิติกรณ์ จำกัด
475 เข็มเพชร ทนายความ 1,000,000 จุน พะเยา บริษัท เข็มเพชร ทนายความ จำกัด
476 เขาใหญ่ เพอร์เฟค กรุ๊ป 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่ เพอร์เฟค กรุ๊ป
477 ไขแสงธรรม 500,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ไขแสงธรรม จำกัด
478 คงศักดิ์ รุ่งเรืองกิจ 500,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงศักดิ์ รุ่งเรืองกิจ
479 คงสวัสดิสุข 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คงสวัสดิสุข จำกัด
480 คชรัตน์ แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คชรัตน์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
481 คณพศ การบัญชีนิติ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท คณพศ การบัญชีนิติ จำกัด
482 คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลแตนท์ซี 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลแตนท์ซี จำกัด
483 คมกร 1,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คมกร จำกัด
484 ครอชอว์ส เซอร์วิสเซส 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท ครอชอว์ส เซอร์วิสเซส จำกัด
485 ครอสโรส โซลูชั่น 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ครอสโรส โซลูชั่น จำกัด
486 ครีเอตุส อุตสาหกรรม 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ครีเอตุส อุตสาหกรรม จำกัด
487 ครีเอทีฟ ฟอเรนสิค แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลิทิเกชั่น 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ครีเอทีฟ ฟอเรนสิค แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลิทิเกชั่น จำกัด
488 ครีเอทีฟ ฟอเรนสิค แอคเคาน์ติ้ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ครีเอทีฟ ฟอเรนสิค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
489 ครีเอทีฟ แอคเคาน์ติ้ง เน็ทเวิร์ค แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ครีเอทีฟ แอคเคาน์ติ้ง เน็ทเวิร์ค แอนด์ ลอว์ จำกัด
490 คลาสจี (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คลาสจี (ประเทศไทย) จำกัด
491 คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) 12,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
492 คลีน ไอส์แลนด์ โซลูชั่นส์ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท คลีน ไอส์แลนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
493 คลีนิคคดีสำนักทนาย และธุรกิจ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท คลีนิคคดีสำนักทนาย และธุรกิจ จำกัด
494 คลีนิคภาษีอากร 500,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท คลีนิคภาษีอากร จำกัด
495 ควอนติโค ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอนติโค ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
496 ควอลิตี้ ลอว์ 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอลิตี้ ลอว์ จำกัด
497 ควีน บี กรุ๊ป 1,100,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ควีน บี กรุ๊ป จำกัด
498 คอนเควสชั่น 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท คอนเควสชั่น จำกัด
499 คอนซัลท์ วี (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนซัลท์ วี (ไทยแลนด์) จำกัด
500 คอนซัลท์ สเตชั่น 500,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท คอนซัลท์ สเตชั่น จำกัด
501 คอนราดลีเกิล 8,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนราดลีเกิล จำกัด
502 คอมพาส ลีกัล เซอร์วิส 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท คอมพาส ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
503 คอมพาสลอว์ 15,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด
504 คอมเพททิชัน แอนด์ พับลิค ลอว์ 200,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท คอมเพททิชัน แอนด์ พับลิค ลอว์ จำกัด
505 คอมม่อน บี 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คอมม่อน บี จำกัด
506 คอมมอนลอว์ 2,000,000 จังหาร ร้อยเอ็ด บริษัท คอมมอนลอว์ จำกัด
507 คอมมอนลอว์แอนด์แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท คอมมอนลอว์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด
508 คอร์ปาโค 10,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คอร์ปาโค จำกัด
509 คอราไลน์ 4,500,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท คอราไลน์ จำกัด
510 คัฟเวอร์ ลอว์ แอนด์ รีคัฟเวอรี่ 200,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คัฟเวอร์ ลอว์ แอนด์ รีคัฟเวอรี่ จำกัด
511 คัมปานี 1,000,000 แม่สาย เชียงราย บริษัท คัมปานี จำกัด
512 คาเธ่ย์ ภูเก็ต 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คาเธ่ย์ ภูเก็ต จำกัด
513 คาปิโอลานี (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท คาปิโอลานี (ประเทศไทย) จำกัด
514 คาร์สท์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท คาร์สท์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
515 คาร์สันแอนด์เชน อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คาร์สันแอนด์เชน อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
516 คาลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท คาลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
517 คำราม เมเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คำราม เมเนจเม้นท์ จำกัด
518 คิงเควสท์ 100,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงเควสท์ จำกัด
519 คิงชิพ คอนซัลแทนท์ ด้านกฎหมาย 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท คิงชิพ คอนซัลแทนท์ ด้านกฎหมาย จำกัด
520 คิงดอมลอว์กรุ๊ป 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงดอมลอว์กรุ๊ป จำกัด
521 คิงวอเตอร์เทค 1,050,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงวอเตอร์เทค จำกัด
522 คิงส์ เพาเวอร์ ลอว์ 5,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท คิงส์ เพาเวอร์ ลอว์ จำกัด
523 คิงส์เคาน์เซิล กฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงส์เคาน์เซิล กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
524 คิงส์ลอว์ 500,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ลอว์
525 คิงส์แลนด์(ประเทศไทย) 200,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงส์แลนด์(ประเทศไทย) จำกัด
526 คิดเพื่อคุณ 1,000,000 ตะกั่วป่า พังงา บริษัท คิดเพื่อคุณ จำกัด
527 คิว.เจ.เอ็น.กรุ๊ป 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท คิว.เจ.เอ็น.กรุ๊ป จำกัด
528 คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง 100,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง
529 คีย์ บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 100,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท คีย์ บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด
530 คุณธรรมธุรกิจและทนายความ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท คุณธรรมธุรกิจและทนายความ จำกัด
531 คุณธรรมธุรกิจและทนายความ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณธรรมธุรกิจและทนายความ
532 คุณนก 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท คุณนก จำกัด
533 คุณลำใยการบัญชี 200,000 กำแพงแสน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณลำใยการบัญชี
534 คุ้มครองสิทธิ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท คุ้มครองสิทธิ์ จำกัด
535 คุ้มครองสิทธิ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มครองสิทธิ์
536 คูซูโมโต ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 12,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท คูซูโมโต ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
537 คูริค 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คูริค จำกัด
538 เค กรุ๊ป คอลเลคชั่น 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค กรุ๊ป คอลเลคชั่น จำกัด
539 เค คอนซัลแท็นท์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เค คอนซัลแท็นท์ จำกัด
540 เค เจ คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ 1,000,000 แม่ริม เชียงใหม่ บริษัท เค เจ คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ จำกัด
541 เค ทรัสตี้ กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เค ทรัสตี้ กรุ๊ป จำกัด
542 เค ฟิชเชอร์ แอนด์ โค 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เค ฟิชเชอร์ แอนด์ โค จำกัด
543 เค ลัค ไนน์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เค ลัค ไนน์ จำกัด
544 เค ลีกัล มงคลชัย 500,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท เค ลีกัล มงคลชัย จำกัด
545 เค เอ็น เค คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เค เอ็น เค คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
546 เค เอ็น เอส อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท เค เอ็น เอส อินเตอร์ลอว์ จำกัด
547 เค เอ็ม เซอร์วิสพลัส 5,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เค เอ็ม เซอร์วิสพลัส จำกัด
548 เค เอส ที ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท เค เอส ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
549 เค แอนด์ เค แอดวานซ์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เค แอนด์ เค แอดวานซ์ จำกัด
550 เค แอนด์ เจ ลอว์ คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เค แอนด์ เจ ลอว์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
551 เค แอนด์ เจ ลอว์ออฟฟิศ 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท เค แอนด์ เจ ลอว์ออฟฟิศ จำกัด
552 เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
553 เค-ลอว์ และ ที่ปรึกษา 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค-ลอว์ และ ที่ปรึกษา จำกัด
554 เค. ซี. พาร์ทเนอร์ส 200,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เค. ซี. พาร์ทเนอร์ส จำกัด
555 เค. ที. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค. ที. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
556 เค. สมิธ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท เค. สมิธ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
557 เค. เอส. ลอว์ แอนด์ บิซิเนส 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เค. เอส. ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด
558 เค.เค. โซลูชั่น (2019) 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.เค. โซลูชั่น (2019) จำกัด
559 เค.ซี. ลอว์ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.ซี. ลอว์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
560 เค.ซี. ลอว์ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี. ลอว์ คอนซัลแทนท์
561 เค.ซี.คอนส์ 1,000,000 กุดชุม ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.คอนส์
562 เค.ซี.วี.บิซิเนส กรุ๊ป 4,200,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.ซี.วี.บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด
563 เค.ดี.คอนซัลท์ 250,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เค.ดี.คอนซัลท์ จำกัด
564 เค.ดี.คอนซัลท์ 250,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ดี.คอนซัลท์
565 เค.ที. ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.ที. ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
566 เค.ที. บิสเนส แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที. บิสเนส แอนด์ เซอร์วิส
567 เค.ที.ทนายความ 500,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท เค.ที.ทนายความ จำกัด
568 เค.บี.เอส.ดี.ลีเกิล 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.บี.เอส.ดี.ลีเกิล จำกัด
569 เค.พี. ลอว์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.พี. ลอว์ กรุ๊ป จำกัด
570 เค.พี.กฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.พี.กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
571 เค.พี.บี. ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เค.พี.บี. ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
572 เค.สมิธ แอนด์ ฟินิกซ์ 500,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.สมิธ แอนด์ ฟินิกซ์ จำกัด
573 เค.เอ็น.เอ็น.กฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท เค.เอ็น.เอ็น.กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
574 เค.เอส.ลอว์เฟิร์ม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เค.เอส.ลอว์เฟิร์ม จำกัด
575 เค.แอล.เจ แอนด์ แอสโซซิเอท 200,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.แอล.เจ แอนด์ แอสโซซิเอท
576 เค.ไอ.เอ็ม. เซอร์วิสกรุ๊ป 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.ไอ.เอ็ม. เซอร์วิสกรุ๊ป จำกัด
577 เคเค การบัญชี 1,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท เคเค การบัญชี จำกัด
578 เคเคเค พร็อพเพอร์ตี้ เกาะช้าง 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เคเคเค พร็อพเพอร์ตี้ เกาะช้าง จำกัด
579 เคเคทีมีโชค กรุ๊ป 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท เคเคทีมีโชค กรุ๊ป จำกัด
580 เคเคบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเคบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
581 เคจี เด็บท์ คอลเล็คชั่น 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท เคจี เด็บท์ คอลเล็คชั่น จำกัด
582 เคเจ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เคเจ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
583 เคเจ แอนด์ แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เคเจ แอนด์ แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด
584 เคซี คอลเล็คชั่น 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เคซี คอลเล็คชั่น จำกัด
585 เคซี ลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เคซี ลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
586 เคซี อินเตอร์ลอว์ 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เคซี อินเตอร์ลอว์ จำกัด
587 เคซีเอ็ม ลอว์ แอนด์ แลนด์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เคซีเอ็ม ลอว์ แอนด์ แลนด์ จำกัด
588 เคแซ็ค กรุ๊ป 400,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เคแซ็ค กรุ๊ป จำกัด
589 เคดี บิซิเนส เซอร์วิส 210,000 กะทู้ ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดี บิซิเนส เซอร์วิส
590 เคดี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เคดี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
591 เคที ซัคเซส บิสซิเนส 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เคที ซัคเซส บิสซิเนส จำกัด
592 เคที บิสซิเนส กรุ๊ป 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เคที บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
593 เคที อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เคที อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
594 เคทีที แอทเทอนี่ แอท ลอว์ 2,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี บริษัท เคทีที แอทเทอนี่ แอท ลอว์ จำกัด
595 เคทีพี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เคทีพี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
596 เคทีเอส.ลอว์แอนด์บิสซิเนส 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เคทีเอส.ลอว์แอนด์บิสซิเนส จำกัด
597 เคทูเอส ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท เคทูเอส ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
598 เคน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เคน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
599 เคนเนดี้ส์ (ประเทศไทย) 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เคนเนดี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
600 เคพี ลอว์เยอร์ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เคพี ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด
601 เคพี. รุ่งเรือง อินเตอร์ลอว์ ธุรกิจ 2,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท เคพี. รุ่งเรือง อินเตอร์ลอว์ ธุรกิจ จำกัด
602 เคพีดี อินเตอร์กรุ๊ป 2,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท เคพีดี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
603 เคพีพี เคาน์เซิลเลอร์ 200,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี เคาน์เซิลเลอร์
604 เคพีพี เซ็นเตอร์ กรุ๊ป 200,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เคพีพี เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
605 เคพีวี แอททอร์นี่ 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เคพีวี แอททอร์นี่ จำกัด
606 เคพีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 1,500,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เคพีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
607 เคฟแอนด์เคส ลอว์เยอร์ แอนด์ อินเตอร์ลอว์เฟิร์ม 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท เคฟแอนด์เคส ลอว์เยอร์ แอนด์ อินเตอร์ลอว์เฟิร์ม จำกัด
608 เครดิตไทยพลัสกรุ๊ป 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เครดิตไทยพลัสกรุ๊ป จำกัด
609 เคราชอว์ส อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท เคราชอว์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
610 เครือข่ายทนายความ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด
611 เครื่องถมนคร 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องถมนคร
612 เคลวิน เชีย (ประเทศไทย) 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เคลวิน เชีย (ประเทศไทย) จำกัด
613 เคส แอนด์ คอนซัลท์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เคส แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
614 เคอร์เนอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เคอร์เนอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
615 เคอาร์ดับบลิว กรุ๊ป 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เคอาร์ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด
616 เคเอชเคพี 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอชเคพี จำกัด
617 เคเอชซี คอนซัลแทนต์ 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอชซี คอนซัลแทนต์ จำกัด
618 เคเอ็นพี คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอ็นพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
619 เคเอ็นพีลอว์ 1,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท เคเอ็นพีลอว์ จำกัด
620 เคเอฟ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส ออฟฟิศ 2,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท เคเอฟ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส ออฟฟิศ จำกัด
621 เคเอ็ม สตรัคเจอริ่ง 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอ็ม สตรัคเจอริ่ง จำกัด
622 เคเอสเอพี 1999 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอสเอพี 1999 จำกัด
623 เคแอลเอส การบัญชี 500,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท เคแอลเอส การบัญชี จำกัด
624 เคโฮม แอนด์ ฮาร์ดแวร์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เคโฮม แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
625 แคช อีส คิง 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท แคช อีส คิง จำกัด
626 แคช แอนด์ คอยน์ 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท แคช แอนด์ คอยน์ จำกัด
627 แคน ลอว์ เฟิร์ม 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท แคน ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
628 แคนดิดั๊ค 100,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท แคนดิดั๊ค จำกัด
629 แคนดูแอททิจูด ลอว์เยอร์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท แคนดูแอททิจูด ลอว์เยอร์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
630 แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง 3,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
631 แคปปิตัล แอลพียู 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท แคปปิตัล แอลพียู จำกัด
632 แคร์ บิซิเนส แอนด์ ลอว์ 1,500,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท แคร์ บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
633 แคสเปีย 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แคสเปีย จำกัด
634 โคมปิ่น 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท โคมปิ่น จำกัด
635 โคลลีเออร์ ไทย 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โคลลีเออร์ ไทย จำกัด
636 โค้วสพลัส แมเนจเม้นท์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท โค้วสพลัส แมเนจเม้นท์ จำกัด
637 โคเวลล์ ครอฟท์ คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท โคเวลล์ ครอฟท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
638 ไคเคอิ ไทย 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ไคเคอิ ไทย จำกัด
639 ไคเซ็น คอนซัลติ้ง 500,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด
640 ฆ้องชัย ทนายความ 1,000,000 ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ บริษัท ฆ้องชัย ทนายความ จำกัด
641 งานพร้อมพรรณ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท งานพร้อมพรรณ จำกัด
642 จง เฉิน เซอร์วิสเซส 6,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท จง เฉิน เซอร์วิสเซส จำกัด
643 จงขจร ไอพี ลอว์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท จงขจร ไอพี ลอว์ จำกัด
644 จงไท่ฉีหาง-เฉียนเผิง ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท จงไท่ฉีหาง-เฉียนเผิง ลอว์เยอร์ จำกัด
645 จงพรแมนชั่น 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท จงพรแมนชั่น จำกัด
646 จงสุข อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท จงสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
647 จตุเทพ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท จตุเทพ คอนซัลแทนท์ จำกัด
648 จตุรงค์ แก้วเหล็ก กฎหมายและการบัญชี 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท จตุรงค์ แก้วเหล็ก กฎหมายและการบัญชี จำกัด
649 จตุรชน 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท จตุรชน จำกัด
650 จตุรธรรม ลีกัล คอนซัลแต้นท์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท จตุรธรรม ลีกัล คอนซัลแต้นท์ จำกัด
651 จตุรมิตรทนายความและบัญชี 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท จตุรมิตรทนายความและบัญชี จำกัด
652 จโนภาส ทนายความ 4,750,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จโนภาส ทนายความ จำกัด
653 จโนภาส ทนายความ 4,750,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จโนภาส ทนายความ
654 จรรยาบรรณ บัญชี และ กฎหมาย 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท จรรยาบรรณ บัญชี และ กฎหมาย จำกัด
655 จ๊อบ ออฟ คอร์ท 2,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท จ๊อบ ออฟ คอร์ท จำกัด
656 จอมเทียนกฎหมาย และ ธุรกิจ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จอมเทียนกฎหมาย และ ธุรกิจ จำกัด
657 จอร์จ แอนด์ เบนจามิน อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท จอร์จ แอนด์ เบนจามิน อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
658 จอห์นสัน อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท จอห์นสัน อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
659 จอห์นสันแอนด์โฮสมานน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม 2,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท จอห์นสันแอนด์โฮสมานน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
660 จักรกฤติ ทนายความและธุรกิจ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท จักรกฤติ ทนายความและธุรกิจ จำกัด
661 จันทร์บรรจงทนายความและบัญชี 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท จันทร์บรรจงทนายความและบัญชี จำกัด
662 จันทร์ใส พาณิชย์ 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท จันทร์ใส พาณิชย์ จำกัด
663 จันทร์โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท จันทร์โฮลดิ้ง จำกัด
664 จัมโบ้ ลีกัล 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท จัมโบ้ ลีกัล จำกัด
665 จัส ซีทีพี. 100,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จัส ซีทีพี. จำกัด
666 จัสต์ อิน ลอว์ 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสต์ อิน ลอว์ จำกัด
667 จัสติค ลอว์ ทีเอช 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสติค ลอว์ ทีเอช จำกัด
668 จัสติค ลอว์ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท จัสติค ลอว์ จำกัด
669 จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด
670 จัสติส ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสติส ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
671 จัสท์ คอนซัลท์ 50,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัด
672 จัสท์ ลอว์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสท์ ลอว์ จำกัด
673 จัสท์นาวว์ คอร์โปเรชั่น 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสท์นาวว์ คอร์โปเรชั่น จำกัด
674 จัสท์ลอว์ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จัสท์ลอว์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
675 จัสทิส คอลเล็คชั่น แอนด์ เคลม 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท จัสทิส คอลเล็คชั่น แอนด์ เคลม จำกัด
676 จัสทิส พาวเวอร์ ออฟ ลอว์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท จัสทิส พาวเวอร์ ออฟ ลอว์ จำกัด
677 จัสเนส คอนซัลติ้ง 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท จัสเนส คอนซัลติ้ง จำกัด
678 จัสลอว์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสลอว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
679 จัสลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ 20,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
680 จารุประกร ธุรกิจและกฏหมาย 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท จารุประกร ธุรกิจและกฏหมาย จำกัด
681 จาวิส ลอว์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จาวิส ลอว์ จำกัด
682 จำนูน มิ่งแก้ว 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนูน มิ่งแก้ว
683 จิตตินิติ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท จิตตินิติ จำกัด
684 จิระพัฒน์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท จิระพัฒน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
685 จิรายุ แอนด์ แอสโซซิเอท ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท จิรายุ แอนด์ แอสโซซิเอท ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
686 จี ครีเอทีฟ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท จี ครีเอทีฟ จำกัด
687 จี คอลเลคเตอร์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท จี คอลเลคเตอร์ จำกัด
688 จี. ไพร์ด 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท จี. ไพร์ด จำกัด
689 จี.ที. ลอว์เยอร์ แอนด์ ทิชเชอร์ 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.ที. ลอว์เยอร์ แอนด์ ทิชเชอร์
690 จี.เอ็ม.ลอว์ส แอนด์ บิซซิเนส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จี.เอ็ม.ลอว์ส แอนด์ บิซซิเนส จำกัด
691 จี.แอล อินเตอร์ 1,000,000 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท จี.แอล อินเตอร์ จำกัด
692 จีเจ ฮาร์เวสท์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเจ ฮาร์เวสท์ จำกัด
693 จีที เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท จีที เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
694 จีเนียส บิซิเนส กรุ๊ป 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท จีเนียส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด
695 จีไนน์ ลอว์ แอนด์ บิซิเนส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท จีไนน์ ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด
696 จีไนน์ อินเตอร์ ลอว์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท จีไนน์ อินเตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
697 จีบีจี โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท จีบีจี โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
698 จีพีเอส พัฒนา 500,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท จีพีเอส พัฒนา จำกัด
699 จีพีเอส ลีกัล แอนด์ คอนซัลติ้ง 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จีพีเอส ลีกัล แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
700 จีรจารุภูมิ 500,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรจารุภูมิ
701 จีรสุรีย์ 2019 ลอว์ 1,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท จีรสุรีย์ 2019 ลอว์ จำกัด
702 จีอาร์ โปรเฟสชั่นแนล 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท จีอาร์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
703 จีอาร์.ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท จีอาร์.ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
704 จีเอ็ม อินเตอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 1,000,000 ไทรโยค กาญจนบุรี บริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
705 จุมพต แอนด์ โค. 2,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท จุมพต แอนด์ โค. จำกัด
706 จุไรรัตน์การบัญชีและกฎหมาย 500,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท จุไรรัตน์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
707 จุลจุฬาพัฒนสิน 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จุลจุฬาพัฒนสิน จำกัด
708 จูดิแคร์ ลีกัล คอนซัลแทนต์ 1,660,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท จูดิแคร์ ลีกัล คอนซัลแทนต์ จำกัด
709 จูริซท์ลอว์เฟิร์ม 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จูริซท์ลอว์เฟิร์ม จำกัด
710 จูริส โปร 3,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท จูริส โปร จำกัด
711 จูริสติคอล คอนซัลท์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท จูริสติคอล คอนซัลท์ จำกัด
712 จูริสท์ เซอร์วิส แอทเทอนี่ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จูริสท์ เซอร์วิส แอทเทอนี่ จำกัด
713 จูรีสคอนซัล 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท จูรีสคอนซัล จำกัด
714 จูเลียนนูส ไทย 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จูเลียนนูส ไทย จำกัด
715 จูส ลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ (ภูเก็ต) 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จูส ลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ (ภูเก็ต) จำกัด
716 จูส ลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ 3,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จูส ลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
717 เจ ซี เรียล บีซ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เจ ซี เรียล บีซ จำกัด
718 เจ ดับบลิว เอส ลีกัล เซอร์วิส 1,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท เจ ดับบลิว เอส ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
719 เจ ดี เอ็ม เอ็น 2,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท เจ ดี เอ็ม เอ็น จำกัด
720 เจ ที ลีเกิ้ล 5,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด
721 เจ พี 289 200,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ พี 289 จำกัด
722 เจ โฟร์ เจ บิสซิเนส กรุ๊ป 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เจ โฟร์ เจ บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
723 เจ ยู เอ็น บิสซิเนส 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ยู เอ็น บิสซิเนส
724 เจ อาร์ท ดีไซน์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท เจ อาร์ท ดีไซน์ จำกัด
725 เจ เอ็น ดี คอนซัลแทนท์ 200,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ เอ็น ดี คอนซัลแทนท์ จำกัด
726 เจ เอ็ม เอ ที เอ็คซ์คิวชั่น แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท เจ เอ็ม เอ ที เอ็คซ์คิวชั่น แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
727 เจ แอนด์ เค ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ แอนด์ เค ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
728 เจ แอนด์ โค. คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เจ แอนด์ โค. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
729 เจ แอนด์ โค. ที่ปรึกษาธุรกิจ 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เจ แอนด์ โค. ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
730 เจ แอนด์ ดี ลอว์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เจ แอนด์ ดี ลอว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
731 เจ แอนด์ วาย ลีเกิล 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ แอนด์ วาย ลีเกิล จำกัด
732 เจ ไอ บี ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ ไอ บี ลอว์เยอร์ จำกัด
733 เจ. ทู. เค. ทรานสปอร์ต 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท เจ. ทู. เค. ทรานสปอร์ต จำกัด
734 เจ.เค. คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.เค. คอนซัลแทนท์ จำกัด
735 เจ.เค.พี. ลอว์ 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.เค.พี. ลอว์ จำกัด
736 เจ.บาร์ริสต้า 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท เจ.บาร์ริสต้า จำกัด
737 เจ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
738 เจ.พี.แอคเคาน์ติ้ง 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.พี.แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
739 เจ.อาร์.ดี.อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.อาร์.ดี.อินเตอร์ลอว์ จำกัด
740 เจ.อาร์.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.อาร์.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
741 เจ.เอ. 100,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.เอ. จำกัด
742 เจ.เอ.พี.เอ็น.ลอว์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.เอ.พี.เอ็น.ลอว์ จำกัด
743 เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
744 เจ.เอ็น.101 3,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.101
745 เจ.เอส.เค.ลอว์ 1,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท เจ.เอส.เค.ลอว์ จำกัด
746 เจเค ลอว์ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เจเค ลอว์ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
747 เจเคเจพี ลอว์ออฟฟิศ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเคเจพี ลอว์ออฟฟิศ จำกัด
748 เจซี คอร์ปอร์เรชั่น 2013 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เจซี คอร์ปอร์เรชั่น 2013 จำกัด
749 เจซีบีอาร์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เจซีบีอาร์ จำกัด
750 เจซีพีเอ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท เจซีพีเอ จำกัด
751 เจแซดดี 25,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจแซดดี จำกัด
752 เจด้า คอนซัลท์ 100,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจด้า คอนซัลท์
753 เจดี คอนซัลแทนท์ 2,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เจดี คอนซัลแทนท์ จำกัด
754 เจดี คอร์ปอเรท 2,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจดี คอร์ปอเรท จำกัด
755 เจ็ต ลอว์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เจ็ต ลอว์ จำกัด
756 เจที ลีเกิ้ล คอนซัลท์ 5,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท เจที ลีเกิ้ล คอนซัลท์ จำกัด
757 เจที. ซัคเซส ลอว์ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท เจที. ซัคเซส ลอว์ จำกัด
758 เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส 100,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด
759 เจทีเอ็น บิสซิเนส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เจทีเอ็น บิสซิเนส จำกัด
760 เจนเนอรัล พรอสซิคิวชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจนเนอรัล พรอสซิคิวชั่น จำกัด
761 เจนอัศว อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 5,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เจนอัศว อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
762 เจพลัสทู 1,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท เจพลัสทู จำกัด
763 เจพี เวลธิ เซอร์วิส 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจพี เวลธิ เซอร์วิส จำกัด
764 เจพี อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท เจพี อินเตอร์ลอว์ จำกัด
765 เจพี แอนด์ โค 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เจพี แอนด์ โค จำกัด
766 เจพี แอนด์ ลีกัลลิงค์ 100,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจพี แอนด์ ลีกัลลิงค์ จำกัด
767 เจพีเค เคาน์เซิล 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เจพีเค เคาน์เซิล จำกัด
768 เจพีเค ลีเกิล 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท เจพีเค ลีเกิล จำกัด
769 เจพีที แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 200,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจพีที แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
770 เจพีเอ บริการทางธุรกิจ 200,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เจพีเอ บริการทางธุรกิจ จำกัด
771 เจโฟร์เค คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจโฟร์เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
772 เจมิไนย แอนด์ เซบ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจมิไนย แอนด์ เซบ จำกัด
773 เจริญดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เจริญดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
774 เจริญทนายความ 500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทนายความ
775 เจริญทนายความ 500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท เจริญทนายความ จำกัด
776 เจริญโรจน์ คอนซัลแทนต์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจริญโรจน์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
777 เจริญลาภ (2005) 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เจริญลาภ (2005) จำกัด
778 เจริญวนา โฮลดิ้ง 2,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจริญวนา โฮลดิ้ง จำกัด
779 เจวายพี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เจวายพี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด
780 เจษฎา - กำธร ทนายความ 100,000 เมืองเลย เลย บริษัท เจษฎา - กำธร ทนายความ จำกัด
781 เจอาร์-พี บิซซิเนส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจอาร์-พี บิซซิเนส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
782 เจเอชดับบลิว เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอชดับบลิว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
783 เจเอ็นพี ลีเกิ้ล 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอ็นพี ลีเกิ้ล จำกัด
784 เจเอบี ลอว์ เฮ้าส์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอบี ลอว์ เฮ้าส์ จำกัด
785 เจเอส บิสซิเนส แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอส บิสซิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
786 เจเอส อินเตอเรสท์ 1,000,000 ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอส อินเตอเรสท์
787 เจเอสเอ ลอว์เฟิร์ม แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอสเอ ลอว์เฟิร์ม แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
788 เจไอพี คอนซัลแท็นซี แอนด์ เซอร์วิสเซส 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจไอพี คอนซัลแท็นซี แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
789 เจี๋ย ถง88 4,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เจี๋ย ถง88 จำกัด
790 เจือทองพูน 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจือทองพูน
791 แจ็ค เอเชีย อินคัมมิ่ง (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท แจ็ค เอเชีย อินคัมมิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
792 ฉลอง เฮเวียร์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ฉลอง เฮเวียร์ จำกัด
793 ฉัตรทองทนายความและการบัญชี 200,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรทองทนายความและการบัญชี
794 ฉัตรรพี ที่ปรึกษากฎหมายและการบัญชี 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฉัตรรพี ที่ปรึกษากฎหมายและการบัญชี จำกัด
795 เฉลิมชาติ ลอว์ ออฟฟิศ 500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เฉลิมชาติ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
796 ไฉเฉินต้าว 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฉเฉินต้าว จำกัด
797 ช.สำนักงานกฎหมาย แอนด์ ทราเวล 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ช.สำนักงานกฎหมาย แอนด์ ทราเวล จำกัด
798 ชญมิตร ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชญมิตร ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
799 ชฎาพร ลีเกิล แพลนนิ่ง 5,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ชฎาพร ลีเกิล แพลนนิ่ง จำกัด
800 ชณัต ลอว์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ชณัต ลอว์ จำกัด
801 ชนทัช 500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนทัช
802 ชนนิติ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนนิติ จำกัด
803 ชนม์ณภัส ซัพพลาย 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท ชนม์ณภัส ซัพพลาย จำกัด
804 ชนะ บิสซิเนส แอนด์ อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนะ บิสซิเนส แอนด์ อินเตอร์ลอว์ จำกัด
805 ชนันท์นิชกฎหมายและธุรกิจ 2,200,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ชนันท์นิชกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
806 ชนันท์นิชกฎหมายและธุรกิจ 2,200,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันท์นิชกฎหมายและธุรกิจ
807 ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ จำกัด
808 ชม ลอว์เยอร์ส แอนด์ มอร์ 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ชม ลอว์เยอร์ส แอนด์ มอร์ จำกัด
809 ชมพู และ เพื่อน 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชมพู และ เพื่อน จำกัด
810 ชยพล ลีกัล 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ชยพล ลีกัล จำกัด
811 ชยันดรที่ปรึกษากฎหมาย 24 น. 400,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ชยันดรที่ปรึกษากฎหมาย 24 น. จำกัด
812 ชโย กรุ๊ป 210,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด
813 ชโย กรุ๊ป 468,298,722 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
814 ชโยไท 500,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ชโยไท จำกัด
815 ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 2,500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
816 ชลปพร ลีเกิ้ล 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชลปพร ลีเกิ้ล จำกัด
817 ชลินท์ธรและที่ปรึกษา 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ชลินท์ธรและที่ปรึกษา จำกัด
818 ช่วยสงค์ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่วยสงค์
819 ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 4,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
820 ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ 2,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จำกัด
821 ชวาล ทนายความ 1,200,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวาล ทนายความ
822 ชัช วงศ์สิงห์ ลอว์เฟิร์ม 2,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ชัช วงศ์สิงห์ ลอว์เฟิร์ม จำกัด
823 ชัชชัยทนายความ 2,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ชัชชัยทนายความ จำกัด
824 ชัญญา อินเวสติเกชั่น แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัญญา อินเวสติเกชั่น แอนด์ ลอว์ จำกัด
825 ชัย อัศวรางกูร ทนายความ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ชัย อัศวรางกูร ทนายความ จำกัด
826 ชัย-เฉลิม คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ชัย-เฉลิม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
827 ชัยเจริญ อินเตอร์ ลอว์ 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยเจริญ อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
828 ชัยชนะ ลอว์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ชัยชนะ ลอว์ จำกัด
829 ชัยชาญการพิมพ์ 400,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชาญการพิมพ์
830 ชัยธนธรรม 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยธนธรรม จำกัด
831 ชัยธวัช และเพื่อน 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยธวัช และเพื่อน
832 ชัยภิรมย์ 3,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยภิรมย์ จำกัด
833 ชัยภูมิกฎหมาย 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท ชัยภูมิกฎหมาย จำกัด
834 ชัยโยเจริญ 2019 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยโยเจริญ 2019 จำกัด
835 ชัยวัฒน์ คอนเซลเลอร์ 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท ชัยวัฒน์ คอนเซลเลอร์ จำกัด
836 ชัยวัฒน์ ดีเวลล็อปเมนท์ 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ชัยวัฒน์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
837 ชัยวัฒน์การบัญชี 500,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท ชัยวัฒน์การบัญชี จำกัด
838 ชัยสุนทร 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยสุนทร จำกัด
839 ชาคร แอนด์ พาร์ทเนอร์ 150,000 เหนือคลอง กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาคร แอนด์ พาร์ทเนอร์
840 ช้างหาว อินเวนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 2,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ช้างหาว อินเวนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
841 ชาญยุทธและเพื่อน 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญยุทธและเพื่อน
842 ชาติดี แอนด์ แบนนิ่ง ลอว์ เฟิร์ม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ชาติดี แอนด์ แบนนิ่ง ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
843 ชาติโอฬาร ทนายความ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาติโอฬาร ทนายความ จำกัด
844 ชายน์นิ่งลอว์กรุ๊ป 2,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท ชายน์นิ่งลอว์กรุ๊ป จำกัด
845 ชาร์เตอร์ คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ชาร์เตอร์ คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
846 ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
847 ชาร์ลี ลอว์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ชาร์ลี ลอว์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
848 ชาเล็นจ์ คอนซัลท์แทน 300,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาเล็นจ์ คอนซัลท์แทน จำกัด
849 ชำนาญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ชำนาญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
850 ชิตนิรันดร์ 200,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิตนิรันดร์
851 ชิตพล ลีกัล ออฟฟิศ 2,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ชิตพล ลีกัล ออฟฟิศ จำกัด
852 ชินเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
853 ชินธรรม อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินธรรม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
854 ชีคิว 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ชีคิว จำกัด
855 ชีล่า 22 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ชีล่า 22 จำกัด
856 ชื่นหทัยทนายความและบัญชี 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ชื่นหทัยทนายความและบัญชี จำกัด
857 ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน จำกัด
858 ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน จำกัด
859 ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน จำกัด
860 ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน จำกัด
861 ชุติภัทร คอนซัลแท็นท์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ชุติภัทร คอนซัลแท็นท์ จำกัด
862 ชุติมา 2529 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติมา 2529
863 ชุมสาย เน็ทเวิร์ค 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ชุมสาย เน็ทเวิร์ค จำกัด
864 ชู อินเตอร์ เซอร์วิสเซส 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชู อินเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
865 ชูชาติ คอลเลคชั่น 2552 1,000,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชาติ คอลเลคชั่น 2552
866 เชษฐคุณ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เชษฐคุณ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
867 เชิดชายและเพื่อนทนายความ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชายและเพื่อนทนายความ
868 เชียงรายนิติธรรม 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท เชียงรายนิติธรรม จำกัด
869 เชียงใหม่ การบัญชี 50,000 สันทราย เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ การบัญชี
870 เชียงใหม่ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
871 เชียงใหม่ แอทเทอร์นี่ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ แอทเทอร์นี่ จำกัด
872 เชียงใหม่ลีกัลแอนด์เรียลเอสเตทคอนซัลท์ 2,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ลีกัลแอนด์เรียลเอสเตทคอนซัลท์ จำกัด
873 แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม 38,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด
874 แชนเนลลอว์ แอนด์ แอ็ดไวซอรี่ 500,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท แชนเนลลอว์ แอนด์ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
875 แช็ฟเค่อ ลีกัล เซอร์วิสเซ็ส 4,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แช็ฟเค่อ ลีกัล เซอร์วิสเซ็ส จำกัด
876 โชคชัย 3729 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท โชคชัย 3729 จำกัด
877 โชติจิระโชค 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท โชติจิระโชค จำกัด
878 โชติธรรมทนายความ ธุรกิจ 2,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท โชติธรรมทนายความ ธุรกิจ จำกัด
879 โชตินล บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โชตินล บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
880 โชติพิทยชัย 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท โชติพิทยชัย จำกัด
881 โชติระพี ทนายความ 200,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท โชติระพี ทนายความ จำกัด
882 โชติแสง โพรเกรส 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท โชติแสง โพรเกรส จำกัด
883 โชมุงกา 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โชมุงกา จำกัด
884 โชวา โอต้า ออดิต 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท โชวา โอต้า ออดิต จำกัด
885 ไชยบุรี ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท ไชยบุรี ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
886 ไชยานุภาพทนายความ 500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ไชยานุภาพทนายความ จำกัด
887 ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
888 ซอตัน แอล แอล เอ็ม 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ซอตัน แอล แอล เอ็ม จำกัด
889 ซอนย่า แคปปิตอล กรุ๊ป 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ซอนย่า แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด
890 ซอฟท์แวร์ แอ็ดไวซอรี่ เซ็นเตอร์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซอฟท์แวร์ แอ็ดไวซอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
891 ซัคเซซ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ซัคเซซ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
892 ซัคเซซลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัคเซซลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
893 ซัคเซส ลอว์ เฟิร์ม 2,500,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท ซัคเซส ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
894 ซัคเซส ลอว์ 500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส ลอว์
895 ซัคเซส แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัคเซส แอสโซซิเอท จำกัด
896 ซัคเซสบางกอกกรุ๊ป 5,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัคเซสบางกอกกรุ๊ป จำกัด
897 ซัน ลีกัล 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัน ลีกัล จำกัด
898 ซันไชน์ วัฒนา 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซันไชน์ วัฒนา จำกัด
899 ซันโดมส์ 2,500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ซันโดมส์ จำกัด
900 ซันเบลท์ เอเชีย 20,000,031 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันเบลท์ เอเชีย จำกัด
901 ซันฟลาวเวอร์ บิสซิเนสเซอร์วิสเซส 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท ซันฟลาวเวอร์ บิสซิเนสเซอร์วิสเซส จำกัด
902 ซัมเมอร์ การบัญชี 1,000,000 หนองแซง สระบุรี บริษัท ซัมเมอร์ การบัญชี จำกัด
903 ซัมเมอร์เซท วิว 500,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัมเมอร์เซท วิว จำกัด
904 ซา กฎหมายและธุรกิจ 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซา กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
905 ซานตา-เฟ ลอว์เฟิร์ม 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซานตา-เฟ ลอว์เฟิร์ม จำกัด
906 ซาเน็ต ลีเกิล 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซาเน็ต ลีเกิล จำกัด
907 ซารอร์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซารอร์ จำกัด
908 ซาร่า สเตป 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ซาร่า สเตป จำกัด
909 ซาร่า แอนด์ เคน วิลเลจ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซาร่า แอนด์ เคน วิลเลจ จำกัด
910 ซาโลรานตา ลีกัล 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซาโลรานตา ลีกัล จำกัด
911 ซาฮาน่า คอนซัลแท็นท์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซาฮาน่า คอนซัลแท็นท์ จำกัด
912 ซิกซ์ตี้ ลีกัล แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซิกซ์ตี้ ลีกัล แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
913 ซิกไนน์ 1,000,000 บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกไนน์
914 ซิตี้ ลอว์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิตี้ ลอว์ จำกัด
915 ซินเนอจี ไลท์ติ้ง 5,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเนอจี ไลท์ติ้ง จำกัด
916 ซินเนอร์ยี่ ที่ปรึกษา 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซินเนอร์ยี่ ที่ปรึกษา จำกัด
917 ซิลเวย์ เทคโนโลยี 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซิลเวย์ เทคโนโลยี จำกัด
918 ซิลเวอร์ ฮัท แอคเคาน์ แอนด์ เทรดดิ้ง 300,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลเวอร์ ฮัท แอคเคาน์ แอนด์ เทรดดิ้ง
919 ซิลู่ ลีกัล แอนด์ แอดไวเซอรี่ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิลู่ ลีกัล แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
920 ซิวิเลียน 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิวิเลียน จำกัด
921 ซิสเต็ม เอ็นเนอร์ยี่ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิสเต็ม เอ็นเนอร์ยี่ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
922 ซิเออร์โน ลีเกิล แอนด์ บิสซิเนส เคาน์ซิล 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิเออร์โน ลีเกิล แอนด์ บิสซิเนส เคาน์ซิล จำกัด
923 ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 2514 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 2514 จำกัด
924 ซี ดับบลิว แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี ดับบลิว แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
925 ซี พี ไอ กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี พี ไอ กรุ๊ป จำกัด
926 ซี วี เอ ลอว์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด
927 ซี เอ แอสโซซิเอท 1,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท ซี เอ แอสโซซิเอท จำกัด
928 ซี แอนด์ เค ลีกัล แอดไวซอรี 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี แอนด์ เค ลีกัล แอดไวซอรี จำกัด
929 ซี แอนด์ พี ลีเกิล เคาเซล 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ซี แอนด์ พี ลีเกิล เคาเซล จำกัด
930 ซี แอนด์ เอ แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 100,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซี แอนด์ เอ แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
931 ซี แอนด์ เอส แอทเทอร์นี-แอท-ลอว์ 2,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท ซี แอนด์ เอส แอทเทอร์นี-แอท-ลอว์ จำกัด
932 ซี. เค. ชลสิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซี. เค. ชลสิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
933 ซี.เค.เค การบัญชีและกฎหมาย 500,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เค.เค การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
934 ซี.เค.เอส. ลีกัล คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เค.เอส. ลีกัล คอนซัลแทนท์ จำกัด
935 ซี.จี.ลอว์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.จี.ลอว์ จำกัด
936 ซี.ซี.จี.นอร์ทเทิร์น 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ซี.ซี.จี.นอร์ทเทิร์น จำกัด
937 ซี.ซี.เอ็ม.เอส 1,300,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซี.ซี.เอ็ม.เอส จำกัด
938 ซี.พี.ลอว์แอนด์บิซ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ซี.พี.ลอว์แอนด์บิซ จำกัด
939 ซี.พี.เอส. ลอว์เยอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี.พี.เอส. ลอว์เยอร์ จำกัด
940 ซี.วี.ธุรกิจ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ซี.วี.ธุรกิจ จำกัด
941 ซี.วี.โฮมดีไซน์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.วี.โฮมดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
942 ซี.เอ็น.เค. บิสซิเนส 500,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เค. บิสซิเนส
943 ซี.เอส.ไอ. ลีกัล คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เอส.ไอ. ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำกัด
944 ซี.แอม.อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซี.แอม.อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
945 ซี2พี การบัญชี 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี2พี การบัญชี จำกัด
946 ซีเค เซอร์วิส (ประเทศไทย) 4,000,000 ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ บริษัท ซีเค เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
947 ซีเค แอนด์ พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
948 ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
949 ซีดีเอส ลอว์ 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีดีเอส ลอว์ จำกัด
950 ซีที ลีกัล คอนซัลแทนท์ เซอร์วิสเซส 100,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ซีที ลีกัล คอนซัลแทนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
951 ซีที แอทเทอร์นี่ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีที แอทเทอร์นี่ จำกัด
952 ซีทีเจ กู๊ด เซอร์วิส 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีทีเจ กู๊ด เซอร์วิส จำกัด
953 ซีทีเอ็นวาย บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซีทีเอ็นวาย บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
954 ซีทีเอส ลีกัล 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซีทีเอส ลีกัล จำกัด
955 ซีนเนริโอ แพลนนิ่ง แอนด์ แอดไวเซอร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีนเนริโอ แพลนนิ่ง แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
956 ซีนิธ กรุ๊ป 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซีนิธ กรุ๊ป จำกัด
957 ซีโน-ไทย ลอว์ แอนด์ คอนซัลติ้ง 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีโน-ไทย ลอว์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
958 ซีพี ลอว์ เฟิร์ม 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซีพี ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
959 ซีพี ไอพี ลีกัล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพี ไอพี ลีกัล จำกัด
960 ซีพีเอ แมนเนจเมนท์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพีเอ แมนเนจเมนท์ จำกัด
961 ซีพีเอ็น ลอว์ แอดไวเซอร์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท ซีพีเอ็น ลอว์ แอดไวเซอร์ จำกัด
962 ซีพีเอ็ม สำนักกฎหมาย บัญชีและบริการ 500,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพีเอ็ม สำนักกฎหมาย บัญชีและบริการ จำกัด
963 ซียูแอล คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซียูแอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
964 ซีเล็คทีฟ เทรดมาร์ค ยูเนี่ยน (เอสทียู) 3,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเล็คทีฟ เทรดมาร์ค ยูเนี่ยน (เอสทียู) จำกัด
965 ซีวีซี ลอว์ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีวีซี ลอว์ จำกัด
966 ซีอีเอ ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ 2,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ซีอีเอ ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
967 ซีอุส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีอุส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
968 ซีเอช โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลแทนท์ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซีเอช โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลแทนท์ จำกัด
969 ซีเอช ลอว์ แอสโซซิเอชั่นส์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอช ลอว์ แอสโซซิเอชั่นส์ จำกัด
970 ซีเอช. แอนด์ เจ. ซัคเซส 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอช. แอนด์ เจ. ซัคเซส จำกัด
971 ซีเอชเอส ลอว์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอชเอส ลอว์ จำกัด
972 ซีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิซ 4,500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิซ จำกัด
973 ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ 1,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัด
974 ซีเอ็นพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็นพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
975 ซีเอ็นเอ็กซ์ ลีเกิล แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ซีเอ็นเอ็กซ์ ลีเกิล แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
976 ซีเอ็นเอ็กซ์ ลีเกิล แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเอ็กซ์ ลีเกิล แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส
977 ซีเอ็นแอล แอดโวเคท 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ซีเอ็นแอล แอดโวเคท จำกัด
978 ซีเอ็ม กฎหมายและธุรกิจ 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ซีเอ็ม กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
979 ซีเอ็มเอส อินเตอร์ ลอว์ 1,290,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็มเอส อินเตอร์ ลอว์
980 ซีเอ็มแอล ลีกัล แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็มแอล ลีกัล แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
981 ซีเอสบีซี ลอว์ออฟฟิส 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอสบีซี ลอว์ออฟฟิส จำกัด
982 ซีเอสเอ ลอว์แอนด์บิสซิเนส 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอสเอ ลอว์แอนด์บิสซิเนส จำกัด
983 ซีเอสแอล ลอว์ 2,000,000 กะปง พังงา บริษัท ซีเอสแอล ลอว์ จำกัด
984 ซีแอนด์พี กฏหมายและบัญชี 100,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีแอนด์พี กฏหมายและบัญชี จำกัด
985 ซีแอลวาย อินเตอร์ ลอว์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีแอลวาย อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
986 ซีไอซีเอส แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีไอซีเอส แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
987 ซีไอที เซ็นเตอร์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
988 ซุปเปอร์ การบัญชี 100,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซุปเปอร์ การบัญชี จำกัด
989 ซุปเปอร์ เมด แอนด์ แนนนี่ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ซุปเปอร์ เมด แอนด์ แนนนี่ จำกัด
990 ซุปเปอร์ วอเตอร์ 500,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด
991 ซุเปอร์เวอชวล กรุ๊ป 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซุเปอร์เวอชวล กรุ๊ป จำกัด
992 ซูสซี่ แอนด์ ซีต้า 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซูสซี่ แอนด์ ซีต้า จำกัด
993 เซจ แอนด์ ไธม์ แอดไวซอรี่ 400,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เซจ แอนด์ ไธม์ แอดไวซอรี่ จำกัด
994 เซนซ์ ลอว์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เซนซ์ ลอว์ จำกัด
995 เซนเตอ ออฟ ไทยลอว์ 4,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เซนเตอ ออฟ ไทยลอว์ จำกัด
996 เซ็นเตอร์ ลอว์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เซ็นเตอร์ ลอว์ จำกัด
997 เซ็นทรัล จัสติส 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เซ็นทรัล จัสติส จำกัด
998 เซนทัม อินเตอร์ ลอว์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เซนทัม อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
999 เซนทิเนล คอลซัลติ้ง (ประเทศไทย) 100,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เซนทิเนล คอลซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
1000 เซนน่า กรุ๊ป 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เซนน่า กรุ๊ป จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ