รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมทางกฎหมาย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมทางกฎหมาย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 1178 อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท 1178 อินเตอร์ลอว์ จำกัด
2 156 อินเตอร์ลอว์ แอนด์ แอ็คเค้าท์ 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท 156 อินเตอร์ลอว์ แอนด์ แอ็คเค้าท์ จำกัด
3 168 การจัดการ 1,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท 168 การจัดการ จำกัด
4 168 ลอว์ เคาน์เซิล 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท 168 ลอว์ เคาน์เซิล จำกัด
5 18 บิซ 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท 18 บิซ จำกัด
6 1919 บิสสิเนส ลอว์ 100,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท 1919 บิสสิเนส ลอว์ จำกัด
7 1968 ลอว์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท 1968 ลอว์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
8 247 เคาน์เซลเลอร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท 247 เคาน์เซลเลอร์ จำกัด
9 29 ธานินทร์ 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท 29 ธานินทร์ จำกัด
10 2เค.เอ.พี 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท 2เค.เอ.พี จำกัด
11 2เอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 100,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 2เอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
12 3 ช. ทนายความ และสหาย 1,000,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท 3 ช. ทนายความ และสหาย จำกัด
13 666 ลอว์ กรุ๊ป 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท 666 ลอว์ กรุ๊ป จำกัด
14 8 เทพ ลอว์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท 8 เทพ ลอว์ จำกัด
15 88 เอ็กซ์เปิร์ท 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท 88 เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด
16 88คอนซัลท์ 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท 88คอนซัลท์ จำกัด
17 89 แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท 89 แอสโซซิเอทส์ จำกัด
18 9 บียอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท 9 บียอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
19 927 4,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท 927 จำกัด
20 99 ทนายความ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท 99 ทนายความ จำกัด
21 กฎหมาย 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท กฎหมาย จำกัด
22 กฎหมาย เนติพัฒน์ 2013 1,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท กฎหมาย เนติพัฒน์ 2013 จำกัด
23 กฎหมาย พิจิตร 2,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท กฎหมาย พิจิตร จำกัด
24 กฎหมาย เพชรนิติ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย เพชรนิติ จำกัด
25 กฎหมาย 45 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย 45 จำกัด
26 กฎหมาย 4731 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย 4731 จำกัด
27 กฎหมาย กฤษติญา 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย กฤษติญา จำกัด
28 กฎหมาย กานต์ ณภัธ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย กานต์ ณภัธ จำกัด
29 กฎหมาย กุลภาภร 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย กุลภาภร จำกัด
30 กฎหมาย กู๊ดเฟธ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท กฎหมาย กู๊ดเฟธ จำกัด
31 กฎหมาย คชรัตน์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย คชรัตน์ จำกัด
32 กฎหมาย คชาทนายความ 1,000,000 พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บริษัท กฎหมาย คชาทนายความ จำกัด
33 กฎหมาย เค ที เอส 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เค ที เอส จำกัด
34 กฎหมาย เค บี เอ็ม 1,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท กฎหมาย เค บี เอ็ม จำกัด
35 กฎหมาย เค.พี.เอส. 500,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เค.พี.เอส. จำกัด
36 กฎหมาย เค.เอส. แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เค.เอส. แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
37 กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
38 กฎหมาย แคปปิตอล 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
39 กฎหมาย จักรพงษ์ สุรเดโช 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท กฎหมาย จักรพงษ์ สุรเดโช จำกัด
40 กฎหมาย เจ.เอส.พี. 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เจ.เอส.พี. จำกัด
41 กฎหมาย เจดีพี 15,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย เจดีพี จำกัด
42 กฎหมาย เจพีเอส คอลเลคชั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย เจพีเอส คอลเลคชั่น จำกัด
43 กฎหมาย ช ชัยวิวัตร์ 3,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมาย ช ชัยวิวัตร์ จำกัด
44 กฎหมาย ชีวะเกตุ 1,000,000 พาน เชียงราย บริษัท กฎหมาย ชีวะเกตุ จำกัด
45 กฎหมาย ชูธงชัย ทวีศักดิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท กฎหมาย ชูธงชัย ทวีศักดิ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
46 กฎหมาย ซัพพอร์ท 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ซัพพอร์ท จำกัด
47 กฎหมาย ซี.เอช.เอ. 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ซี.เอช.เอ. จำกัด
48 กฎหมาย ซีซี แอนด์ ที 1,000,000 ด่านขุนทด นครราชสีมา บริษัท กฎหมาย ซีซี แอนด์ ที จำกัด
49 กฎหมาย ซีเอสเค 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ซีเอสเค จำกัด
50 กฎหมาย ณ นคร 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ณ นคร จำกัด
51 กฎหมาย ณรงค์ อินทร์เสวียด 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมาย ณรงค์ อินทร์เสวียด
52 กฎหมาย ณัฐพงษ์ เฉลิมกิจ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ณัฐพงษ์ เฉลิมกิจ จำกัด
53 กฎหมาย ณัฐภูมิ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย ณัฐภูมิ จำกัด
54 กฎหมาย ดำรงค์ขวัญ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย ดำรงค์ขวัญ จำกัด
55 กฎหมาย ดี.เค. 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย ดี.เค. จำกัด
56 กฎหมาย ทรัพย์วิชา 5,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท กฎหมาย ทรัพย์วิชา จำกัด
57 กฎหมาย ทวีทรัพย์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท กฎหมาย ทวีทรัพย์ จำกัด
58 กฎหมาย ที.ไอ.พี. 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมาย ที.ไอ.พี. จำกัด
59 กฎหมาย ทีเค ทนายความ ลีกัล แอดไวเซอร์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ทีเค ทนายความ ลีกัล แอดไวเซอร์ จำกัด
60 กฎหมาย ทีเอ 24 5,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท กฎหมาย ทีเอ 24 จำกัด
61 กฎหมาย เทพพร 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เทพพร จำกัด
62 กฎหมาย นักสืบ สรินทร์และเพื่อน 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นักสืบ สรินทร์และเพื่อน จำกัด
63 กฎหมาย นารา 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นารา จำกัด
64 กฎหมาย นิชาภา 1,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี บริษัท กฎหมาย นิชาภา จำกัด
65 กฎหมาย นิติพงศ์ อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมาย นิติพงศ์ อินเตอร์ลอว์ จำกัด
66 กฎหมาย นิติภาคย์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นิติภาคย์ จำกัด
67 กฎหมาย นิติราษฎร์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย นิติราษฎร์ จำกัด
68 กฎหมาย บ้านพุทธรักษา 2499 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย บ้านพุทธรักษา 2499 จำกัด
69 กฎหมาย บาลานซ์ นิติ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กฎหมาย บาลานซ์ นิติ จำกัด
70 กฎหมาย บี.เค. 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย บี.เค. จำกัด
71 กฎหมาย ปมุข 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ปมุข จำกัด
72 กฎหมาย ประไพพิศ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ประไพพิศ จำกัด
73 กฎหมาย แผ่นดินธรรม 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมาย แผ่นดินธรรม จำกัด
74 กฎหมาย พิทยา เพชรพลอย 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย พิทยา เพชรพลอย จำกัด
75 กฎหมาย พี ทริปเปิลริช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กฎหมาย พี ทริปเปิลริช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
76 กฎหมาย พี.เอส.พี. ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย พี.เอส.พี. ลอว์เยอร์ จำกัด
77 กฎหมาย พี.แอล.เอส. 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กฎหมาย พี.แอล.เอส. จำกัด
78 กฎหมาย พีทีแอล 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย พีทีแอล จำกัด
79 กฎหมาย พีเอสพี 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย พีเอสพี จำกัด
80 กฎหมาย พีเอสแอล 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท กฎหมาย พีเอสแอล จำกัด
81 กฎหมาย เพชรศิริกุล 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมาย เพชรศิริกุล จำกัด
82 กฎหมาย เพอร์เฟค 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เพอร์เฟค จำกัด
83 กฎหมาย เฟรนด์วิชั่น 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เฟรนด์วิชั่น จำกัด
84 กฎหมาย ภิญโญธรรม 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ภิญโญธรรม จำกัด
85 กฎหมาย ยู.ดี.ซี. 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมาย ยู.ดี.ซี. จำกัด
86 กฎหมาย โยควิสัย ทนายความ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย โยควิสัย ทนายความ จำกัด
87 กฎหมาย รอยัล 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย รอยัล จำกัด
88 กฎหมาย ราชเทวี 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ราชเทวี จำกัด
89 กฎหมาย วงษ์ประเสริฐ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมาย วงษ์ประเสริฐ จำกัด
90 กฎหมาย วชร 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมาย วชร จำกัด
91 กฎหมาย วิชาสันติเจริญ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย วิชาสันติเจริญ จำกัด
92 กฎหมาย วี แอนด์ เอฟ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย วี แอนด์ เอฟ เซอร์วิส จำกัด
93 กฎหมาย วี.พี.พี. (ประเทศไทย) 1,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท กฎหมาย วี.พี.พี. (ประเทศไทย) จำกัด
94 กฎหมาย วีเอสทีเอ็น คอลลีก 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย วีเอสทีเอ็น คอลลีก จำกัด
95 กฎหมาย ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
96 กฎหมาย สมเกียรติ กาญจนะ 500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมาย สมเกียรติ กาญจนะ จำกัด
97 กฎหมาย สว่างวงษ์ 2,000,000 ทรายมูล ยโสธร บริษัท กฎหมาย สว่างวงษ์ จำกัด
98 กฎหมาย สาธิต บิซิเนส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมาย สาธิต บิซิเนส จำกัด
99 กฎหมาย สีเวียง นิติพันธ์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กฎหมาย สีเวียง นิติพันธ์ จำกัด
100 กฎหมาย สุทธวิพากษ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย สุทธวิพากษ์ จำกัด
101 กฎหมาย อรรถวุฒิ 3,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท กฎหมาย อรรถวุฒิ จำกัด
102 กฎหมาย อัสเทรอา อินเตอร์เนชันแนล 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท กฎหมาย อัสเทรอา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
103 กฎหมาย อารีย์รัตน์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กฎหมาย อารีย์รัตน์ จำกัด
104 กฎหมาย เอ อาร์ เอส 3,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท กฎหมาย เอ อาร์ เอส จำกัด
105 กฎหมาย เอ็น พี โปรเกรส 500,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย เอ็น พี โปรเกรส จำกัด
106 กฎหมาย เอ็น.เอส.เค. 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมาย เอ็น.เอส.เค. จำกัด
107 กฎหมาย เอส ที อาร์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมาย เอส ที อาร์
108 กฎหมาย แอล บี เอ็ม 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมาย แอล บี เอ็ม จำกัด
109 กฎหมาย โฮม เอ็ม 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กฎหมาย โฮม เอ็ม จำกัด
110 กฎหมายกฤษฎา 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายกฤษฎา
111 กฎหมายกลยุทธ์ทนายความ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายกลยุทธ์ทนายความ จำกัด
112 กฎหมายก้าวหน้า 2014 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายก้าวหน้า 2014
113 กฎหมายกิจธิคุณ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายกิจธิคุณ จำกัด
114 กฎหมายกิจภากร 1,200,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมายกิจภากร จำกัด
115 กฎหมายกิตตินันท์ 3,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายกิตตินันท์ จำกัด
116 กฎหมายเกียรติธรรม 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเกียรติธรรม จำกัด
117 กฎหมายเกียรตินรา 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กฎหมายเกียรตินรา จำกัด
118 กฎหมายเกียรติไพบูลย์ 2,000,000 คลองขลุง กำแพงเพชร บริษัท กฎหมายเกียรติไพบูลย์ จำกัด
119 กฎหมายไกรเชษธ์ และ การบังคับคดี 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายไกรเชษธ์ และ การบังคับคดี จำกัด
120 กฎหมายเข็มทอง 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเข็มทอง จำกัด
121 กฎหมายเข็มทิศ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเข็มทิศ จำกัด
122 กฎหมายคณตพร 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายคณตพร จำกัด
123 กฎหมายคณิศร 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายคณิศร จำกัด
124 กฎหมายคุ้มดิลก 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท กฎหมายคุ้มดิลก จำกัด
125 กฎหมายจตุรมิตร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายจตุรมิตร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
126 กฎหมายจักรเพชร 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด
127 กฎหมายจัสท์เนส 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายจัสท์เนส จำกัด
128 กฎหมายเจฎพงษ์ 510,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายเจฎพงษ์
129 กฎหมายเจตนิติ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเจตนิติ จำกัด
130 กฎหมายเจริญ 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายเจริญ จำกัด
131 กฎหมายเจริญฐิติชัย 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท กฎหมายเจริญฐิติชัย จำกัด
132 กฎหมายเจ้าพระยา 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายเจ้าพระยา จำกัด
133 กฎหมายเฉลิมอร 2,000,000 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บริษัท กฎหมายเฉลิมอร จำกัด
134 กฎหมายชลิดา 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กฎหมายชลิดา จำกัด
135 กฎหมายชัชวิทยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายชัชวิทยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
136 กฎหมายชัยพัฒน์ 2,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายชัยพัฒน์ จำกัด
137 กฎหมายชาร์เตอร์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายชาร์เตอร์ จำกัด
138 กฎหมายชาวนาเอเชียธุรกิจ 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท กฎหมายชาวนาเอเชียธุรกิจ จำกัด
139 กฎหมายชินธรรม 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายชินธรรม จำกัด
140 กฎหมายชื่นหทัย 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายชื่นหทัย จำกัด
141 กฎหมายไชยพงศ์และเพื่อน 1,000,000 เมืองน่าน น่าน บริษัท กฎหมายไชยพงศ์และเพื่อน จำกัด
142 กฎหมายซัคเซส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายซัคเซส จำกัด
143 กฎหมายฐิตธรรม 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายฐิตธรรม จำกัด
144 กฎหมายณัฏฐพงษ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายณัฏฐพงษ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
145 กฎหมายณัฐชนนท์ทนายความและเพื่อน 5,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กฎหมายณัฐชนนท์ทนายความและเพื่อน จำกัด
146 กฎหมายณิชา 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายณิชา จำกัด
147 กฎหมายเดช 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเดช จำกัด
148 กฎหมายเดช และเพื่อนทนายความ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเดช และเพื่อนทนายความ จำกัด
149 กฎหมายเดอะธีมิสรูลออฟลอว์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเดอะธีมิสรูลออฟลอว์ จำกัด
150 กฎหมายแดนดารูญ 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กฎหมายแดนดารูญ จำกัด
151 กฎหมายตงฉิน 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายตงฉิน จำกัด
152 กฎหมายตรีเจริญ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายตรีเจริญ จำกัด
153 กฎหมายตากสิน 1,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี บริษัท กฎหมายตากสิน จำกัด
154 กฎหมายตุลธร 300,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายตุลธร
155 กฎหมายไตรธรรม 400,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายไตรธรรม
156 กฎหมายทนายความ ธนพร 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายทนายความ ธนพร จำกัด
157 กฎหมายทรัพย์เจริญ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายทรัพย์เจริญ จำกัด
158 กฎหมายทริปเปิ้ลพี 2,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายทริปเปิ้ลพี จำกัด
159 กฎหมายทวิลชาติ 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท กฎหมายทวิลชาติ จำกัด
160 กฎหมายทวีคูณ 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท กฎหมายทวีคูณ จำกัด
161 กฎหมายทองดี 2,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท กฎหมายทองดี จำกัด
162 กฎหมายทองบุญชู 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายทองบุญชู จำกัด
163 กฎหมายทองเอกสิทธิ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายทองเอกสิทธิ์ จำกัด
164 กฎหมายเทพรัตน์ ทนายความ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายเทพรัตน์ ทนายความ จำกัด
165 กฎหมายเที่ยงธรรม 1,200,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท กฎหมายเที่ยงธรรม จำกัด
166 กฎหมายไท 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท กฎหมายไท จำกัด
167 กฎหมายไทยยุติธรรม 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท กฎหมายไทยยุติธรรม จำกัด
168 กฎหมายธนบุรี 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายธนบุรี จำกัด
169 กฎหมายธนาวุธ 1,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร บริษัท กฎหมายธนาวุธ จำกัด
170 กฎหมายธรรม 2554 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายธรรม 2554 จำกัด
171 กฎหมายธรรมภิบาล 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายธรรมภิบาล จำกัด
172 กฎหมายธรรมมสิทธิและธุรกิจ 2,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมายธรรมมสิทธิและธุรกิจ จำกัด
173 กฎหมายธรรมรักษา 1,000,000 ปากพนัง นครศรีธรรมราช บริษัท กฎหมายธรรมรักษา จำกัด
174 กฎหมายธรรมศิริรัฐ 2,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายธรรมศิริรัฐ จำกัด
175 กฎหมายธรรมสิทธิ์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายธรรมสิทธิ์ จำกัด
176 กฎหมายธุรกิจไทย 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายธุรกิจไทย จำกัด
177 กฎหมายนครสวรรค์เอสเตท 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายนครสวรรค์เอสเตท จำกัด
178 กฎหมายนนทบุรี ดี.เอ็น. 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายนนทบุรี ดี.เอ็น. จำกัด
179 กฎหมายนภาพร พวงช้อย 2,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายนภาพร พวงช้อย จำกัด
180 กฎหมายนรมัตถ์ 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายนรมัตถ์ จำกัด
181 กฎหมายนักสิทธิ์ 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท กฎหมายนักสิทธิ์ จำกัด
182 กฎหมายนิติกรรมไทย 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายนิติกรรมไทย จำกัด
183 กฎหมายนิติทัศน์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท กฎหมายนิติทัศน์ จำกัด
184 กฎหมายนิติไท 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายนิติไท จำกัด
185 กฎหมายนิติธรรมศักดิ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายนิติธรรมศักดิ์ จำกัด
186 กฎหมายนิติพล(2555) 500,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายนิติพล(2555) จำกัด
187 กฎหมายนิติวิษ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายนิติวิษ จำกัด
188 กฎหมายเนติ ศักดิ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเนติ ศักดิ์ จำกัด
189 กฎหมายเนติฤทธิ์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กฎหมายเนติฤทธิ์ จำกัด
190 กฎหมายบัณฑิตไทย 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายบัณฑิตไทย จำกัด
191 กฎหมายบ้านทนาย 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมายบ้านทนาย จำกัด
192 กฎหมายบุญไทย 2,000,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บริษัท กฎหมายบุญไทย จำกัด
193 กฎหมายบุญริน 900,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายบุญริน จำกัด
194 กฎหมายเบธเลเฮม 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กฎหมายเบธเลเฮม จำกัด
195 กฎหมายปฐวี 500,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายปฐวี จำกัด
196 กฎหมายประชารักษ์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กฎหมายประชารักษ์ จำกัด
197 กฎหมายประภัสสร 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายประภัสสร จำกัด
198 กฎหมายปานเทพ 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท กฎหมายปานเทพ จำกัด
199 กฎหมายปาระมี 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
200 กฎหมายปิยะเทพและบัญชี 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายปิยะเทพและบัญชี จำกัด
201 กฎหมายพรเทพ และธุรกิจ 2,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท กฎหมายพรเทพ และธุรกิจ จำกัด
202 กฎหมายพรไพรินทร์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพรไพรินทร์ จำกัด
203 กฎหมายพระนคร 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายพระนคร จำกัด
204 กฎหมายพัฒนพงษ์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพัฒนพงษ์ จำกัด
205 กฎหมายพัทยา 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท กฎหมายพัทยา จำกัด
206 กฎหมายพันธุ์เฑียรและธุรกิจ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพันธุ์เฑียรและธุรกิจ จำกัด
207 กฎหมายพิทักษ์ธรรม 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท กฎหมายพิทักษ์ธรรม จำกัด
208 กฎหมายพิทักษ์สุนทร 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท กฎหมายพิทักษ์สุนทร จำกัด
209 กฎหมายพิษณุโลก 3,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท กฎหมายพิษณุโลก จำกัด
210 กฎหมายพียูเค 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพียูเค จำกัด
211 กฎหมายพีระพัฒน์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายพีระพัฒน์ จำกัด
212 กฎหมายเพื่อน 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายเพื่อน จำกัด
213 กฎหมายเพื่อประชาชน 2,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายเพื่อประชาชน จำกัด
214 กฎหมายไพศาล 1,000,000 เมืองเลย เลย บริษัท กฎหมายไพศาล จำกัด
215 กฎหมายภาณุ นพคุณ และเพื่อน 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมายภาณุ นพคุณ และเพื่อน จำกัด
216 กฎหมายภูเงิน 1,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายภูเงิน จำกัด
217 กฎหมายภูมิระพี 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท กฎหมายภูมิระพี จำกัด
218 กฎหมายมงคล 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมงคล จำกัด
219 กฎหมายมงคลชัย อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมงคลชัย อินเตอร์ลอว์ จำกัด
220 กฎหมายมงคลธรรม 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายมงคลธรรม จำกัด
221 กฎหมายมณีบุษ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมณีบุษ จำกัด
222 กฎหมายมณีภัทร์ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมณีภัทร์ จำกัด
223 กฎหมายมนต์ชัย 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมนต์ชัย จำกัด
224 กฎหมายมหานคร 1,000,000 เทพสถิต ชัยภูมิ บริษัท กฎหมายมหานคร จำกัด
225 กฎหมายมีสิทธิ์และการบัญชี 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายมีสิทธิ์และการบัญชี จำกัด
226 กฎหมายยศวันต์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายยศวันต์ จำกัด
227 กฎหมายยั่งยืนทนายความ 2,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท กฎหมายยั่งยืนทนายความ จำกัด
228 กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ 5,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
229 กฎหมายยุติธรรม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กฎหมายยุติธรรม จำกัด
230 กฎหมายยูนิเวอร์แซล 4,500,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายยูนิเวอร์แซล จำกัด
231 กฎหมายรพีกร 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายรพีกร จำกัด
232 กฎหมายรพีศร 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กฎหมายรพีศร จำกัด
233 กฎหมายรวินทร์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กฎหมายรวินทร์ จำกัด
234 กฎหมายรัชต์พงษ์ 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายรัชต์พงษ์ จำกัด
235 กฎหมายรัฐนิติ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายรัฐนิติ จำกัด
236 กฎหมายรัตนพัฒน์และการบัญชี 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายรัตนพัฒน์และการบัญชี จำกัด
237 กฎหมายรุ่งเรือง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายรุ่งเรือง จำกัด
238 กฎหมายโรจน์ธนรัตน์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายโรจน์ธนรัตน์ จำกัด
239 กฎหมายและการบัญชี ฐานบัณฑิต 11 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและการบัญชี ฐานบัณฑิต 11 จำกัด
240 กฎหมายและการบัญชี เพอร์เฟค 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและการบัญชี เพอร์เฟค จำกัด
241 กฎหมายและการบัญชีโกลเด้น 1959 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายและการบัญชีโกลเด้น 1959 จำกัด
242 กฎหมายและการบัญชีบางกอกสยาม 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและการบัญชีบางกอกสยาม จำกัด
243 กฎหมายและทนายความ ป้องกัน 1,000,000 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บริษัท กฎหมายและทนายความ ป้องกัน จำกัด
244 กฎหมายและทนายความชาตรี 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท กฎหมายและทนายความชาตรี จำกัด
245 กฎหมายและธุรกิจ จิรพันธ์ 5,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท กฎหมายและธุรกิจ จิรพันธ์ จำกัด
246 กฎหมายและธุรกิจ ซีพีซี อินทิกริตี้ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กฎหมายและธุรกิจ ซีพีซี อินทิกริตี้ จำกัด
247 กฎหมายและธุรกิจ นิติชน 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายและธุรกิจ นิติชน จำกัด
248 กฎหมายและธุรกิจ พีแอนด์พี 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและธุรกิจ พีแอนด์พี จำกัด
249 กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
250 กฎหมายและธุรกิจ ไอแอลบี 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท กฎหมายและธุรกิจ ไอแอลบี จำกัด
251 กฎหมายและธุรกิจเหลนเจ้าหลวง 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายและธุรกิจเหลนเจ้าหลวง
252 กฎหมายและบริหารสินทรัพย์ฟาร์อีสต์ 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและบริหารสินทรัพย์ฟาร์อีสต์ จำกัด
253 กฎหมายและบังคับคดี ที อาร์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท กฎหมายและบังคับคดี ที อาร์ จำกัด
254 กฎหมายและบัญชี สัญญาและภาษิต 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กฎหมายและบัญชี สัญญาและภาษิต จำกัด
255 กฎหมายและบัญชี เจแอนด์เค สยาม 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและบัญชี เจแอนด์เค สยาม จำกัด
256 กฎหมายและบัญชี เบญจพล 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท กฎหมายและบัญชี เบญจพล จำกัด
257 กฎหมายและบัญชีทริปเปิ้ลเอส 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายและบัญชีทริปเปิ้ลเอส จำกัด
258 กฎหมายและบัญชีนันท์นภัส 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กฎหมายและบัญชีนันท์นภัส จำกัด
259 กฎหมายและบัญชีปรัชญา แก้วเหล็ก 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและบัญชีปรัชญา แก้วเหล็ก จำกัด
260 กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด
261 กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด
262 กฎหมายและอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมายและอสังหาริมทรัพย์ จำกัด
263 กฎหมายวรวิทย์ ศรีมนตรี 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท กฎหมายวรวิทย์ ศรีมนตรี จำกัด
264 กฎหมายวังทอง 2,000,000 อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายวังทอง จำกัด
265 กฎหมายวัฒนะศรีสุข 1,000,000 ท่าแซะ ชุมพร บริษัท กฎหมายวัฒนะศรีสุข จำกัด
266 กฎหมายวิริยะวัฒน์ 1,000,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท กฎหมายวิริยะวัฒน์ จำกัด
267 กฎหมายวิวัธน์ 100,000 เมืองสตูล สตูล บริษัท กฎหมายวิวัธน์ จำกัด
268 กฎหมายวิสิทธิ์ ปรีชา 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายวิสิทธิ์ ปรีชา จำกัด
269 กฎหมายวุฒิชัย 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กฎหมายวุฒิชัย จำกัด
270 กฎหมายศลย์ ไชยสุต 1,500,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายศลย์ ไชยสุต จำกัด
271 กฎหมายสติและวิชิต 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด
272 กฎหมายสมคิด 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายสมคิด จำกัด
273 กฎหมายสมพร ดำพริก 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายสมพร ดำพริก จำกัด
274 กฎหมายสมศักดิ์ พุ่มประยูร 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายสมศักดิ์ พุ่มประยูร
275 กฎหมายสมศักดิ์ พุ่มประยูร 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท กฎหมายสมศักดิ์ พุ่มประยูร จำกัด
276 กฎหมายสมิต 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท กฎหมายสมิต จำกัด
277 กฎหมายสยามนิติธรรม 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท กฎหมายสยามนิติธรรม จำกัด
278 กฎหมายสาคร นิลนามะ 3,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท กฎหมายสาคร นิลนามะ จำกัด
279 กฎหมายสิทธิธรรม 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท กฎหมายสิทธิธรรม จำกัด
280 กฎหมายสุจริตธรรม 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท กฎหมายสุจริตธรรม จำกัด
281 กฎหมายสุทธิวรวิทย์ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฎหมายสุทธิวรวิทย์ จำกัด
282 กฎหมายสุรวัสส์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท กฎหมายสุรวัสส์ จำกัด
283 กฎหมายเสริมศักดิ์ เวชช และ เพื่อน 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเสริมศักดิ์ เวชช และ เพื่อน จำกัด
284 กฎหมายหนึ่งสยามและธุรกิจ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฎหมายหนึ่งสยามและธุรกิจ จำกัด
285 กฎหมายอนันต์ชัย ไชยเดช 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอนันต์ชัย ไชยเดช จำกัด
286 กฎหมายอภิชาติ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอภิชาติ จำกัด
287 กฎหมายอภิบุญ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอภิบุญ จำกัด
288 กฎหมายอภิวงศ์ วู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 2,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอภิวงศ์ วู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
289 กฎหมายอรรถพร ทนายความ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท กฎหมายอรรถพร ทนายความ จำกัด
290 กฎหมายอริยะ 1,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท กฎหมายอริยะ จำกัด
291 กฎหมายอรุณอมรินทร์ 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอรุณอมรินทร์ จำกัด
292 กฎหมายอษิยา 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กฎหมายอษิยา จำกัด
293 กฎหมายอุดมทรัพย์ 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฎหมายอุดมทรัพย์ จำกัด
294 กฎหมายอุดมธรรม แอนด์พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายอุดมธรรม แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด
295 กฎหมายเอกธนา 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กฎหมายเอกธนา จำกัด
296 กฎหมายเอกนิติ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเอกนิติ จำกัด
297 กฎหมายเอกสิทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเอกสิทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
298 กฎหมายเอส. เค. 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเอส. เค. จำกัด
299 กฎหมายเอสซีจี 20,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด
300 กฏหมาย จิรวุฒิ กลจะแสง ทนายความ 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท กฏหมาย จิรวุฒิ กลจะแสง ทนายความ จำกัด
301 กฏหมาย และ ธุรกิจ 1,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฏหมาย และ ธุรกิจ
302 กฏหมาย สุวัต 2009 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กฏหมาย สุวัต 2009 จำกัด
303 กฏหมายชัยเนติ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฏหมายชัยเนติ จำกัด
304 กฏหมายทรัพย์ไทรทอง 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายทรัพย์ไทรทอง จำกัด
305 กฏหมายเทวกฤต 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท กฏหมายเทวกฤต จำกัด
306 กฏหมายไทยนคร 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายไทยนคร จำกัด
307 กฏหมายบริหารสินทรัพย์ไชน่าไทย 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กฏหมายบริหารสินทรัพย์ไชน่าไทย จำกัด
308 กฏหมายผดุงสันติ 300,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กฏหมายผดุงสันติ จำกัด
309 กฏหมายพิไชยนิติ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายพิไชยนิติ จำกัด
310 กฏหมายเพิ่มทรัพย์ 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายเพิ่มทรัพย์ จำกัด
311 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ จำกัด
312 กฏหมายมงคล รุ่งเรือง 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายมงคล รุ่งเรือง จำกัด
313 กฏหมายมโนธรรม ทนายความและการบัญชี 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายมโนธรรม ทนายความและการบัญชี จำกัด
314 กฏหมายมหาทรัพย์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายมหาทรัพย์ จำกัด
315 กฏหมายและการบัญชี ทิพยทัศน์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฏหมายและการบัญชี ทิพยทัศน์ จำกัด
316 กฏหมายและการบัญชี ทิพย์เว 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท กฏหมายและการบัญชี ทิพย์เว จำกัด
317 กฏหมายและธุรกิจนิติไทย 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กฏหมายและธุรกิจนิติไทย จำกัด
318 กฏหมายอัญชลี แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี บริษัท กฏหมายอัญชลี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
319 กฏหมายอุดรกิจไพบูลย์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท กฏหมายอุดรกิจไพบูลย์ จำกัด
320 กนกพล แมเนจเม้นท์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท กนกพล แมเนจเม้นท์ จำกัด
321 กนกอินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกอินเตอร์ลอว์
322 กบิล กฎหมาย 500,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท กบิล กฎหมาย จำกัด
323 กร กฎหมาย 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กร กฎหมาย จำกัด
324 กร แอนด์ ภพ ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กร แอนด์ ภพ ลอว์เยอร์ จำกัด
325 กรกฤต กรุ๊ป 2020 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กรกฤต กรุ๊ป 2020 จำกัด
326 กรณพัฒน์ กฎหมายและการบัญชี 100,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กรณพัฒน์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
327 กรนิติ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กรนิติ จำกัด
328 กรนิติธรรม ทนายความ 1,200,000 เมืองยะลา ยะลา บริษัท กรนิติธรรม ทนายความ จำกัด
329 กรนิติธรรม ทนายความ 300,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรนิติธรรม ทนายความ
330 กรรณญากร 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท กรรณญากร จำกัด
331 กรวีร์ แอคเคาน์ติ้งแอนด์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวีร์ แอคเคาน์ติ้งแอนด์เซอร์วิส
332 กระบี่ คัสตอม โฮมส์ 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่ คัสตอม โฮมส์ จำกัด
333 กระบี่ รีจิสเทรชั่น 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่ รีจิสเทรชั่น จำกัด
334 กระบี่อินเตอร์ลอว์ 2,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท กระบี่อินเตอร์ลอว์ จำกัด
335 กรัณฑ์ คอลเลคชั่น แอนด์ เอาท์สอร์ซซิ่ง เซอร์วิส 4,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรัณฑ์ คอลเลคชั่น แอนด์ เอาท์สอร์ซซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
336 กรัณฑ์การกฎหมาย 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรัณฑ์การกฎหมาย จำกัด
337 กรานท คอร์ปอเรต แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรานท คอร์ปอเรต แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
338 กรีจักร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท กรีจักร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
339 กรีน การ์เด้นท์ กรุ๊ป 5,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท กรีน การ์เด้นท์ กรุ๊ป จำกัด
340 กรีน เนชั่น 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เนชั่น จำกัด
341 กรีน โปรเฟสชันแนล 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กรีน โปรเฟสชันแนล จำกัด
342 กรีนโปร ชลธี บิสซิเนส คอนซัลติ้ง 99,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนโปร ชลธี บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด (มหาชน)
343 กรีนลอว์ แอนด์ บิสเนส 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนลอว์ แอนด์ บิสเนส จำกัด
344 กรุงเทพ แกรนด์ ลอว์เฟิร์ม (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพ แกรนด์ ลอว์เฟิร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
345 กรุงไทยกฎหมาย 30,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
346 กฤตธีกรกฎหมายและบัญชี 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท กฤตธีกรกฎหมายและบัญชี จำกัด
347 กฤตมน ลอว์เฟิร์ม 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท กฤตมน ลอว์เฟิร์ม จำกัด
348 กฤษฎา ทนายความ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฤษฎา ทนายความ จำกัด
349 กฤษฏาอัญญาฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 200,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษฏาอัญญาฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
350 กฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี และเพื่อนทนายความ 1,000,000 เมืองเลย เลย บริษัท กฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี และเพื่อนทนายความ จำกัด
351 กฤษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ คอนซัลติ้ง 2,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท กฤษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ คอนซัลติ้ง จำกัด
352 กฤษณา สายจันดี กฎหมายและการบัญชี 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท กฤษณา สายจันดี กฎหมายและการบัญชี จำกัด
353 กฤษดา ลีเกิลลิสต์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กฤษดา ลีเกิลลิสต์ จำกัด
354 กลอรี่ ดราก้อน 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กลอรี่ ดราก้อน จำกัด
355 กลีฟ ดีไซน์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กลีฟ ดีไซน์ จำกัด
356 กลุ่มกฎหมายแวนการ์ด 100,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กลุ่มกฎหมายแวนการ์ด จำกัด
357 กลุ่มนักกฎหมายและที่ปรึกษา 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กลุ่มนักกฎหมายและที่ปรึกษา จำกัด
358 กลุ่มอาณาจักรศรีวิชัย 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กลุ่มอาณาจักรศรีวิชัย จำกัด
359 กองทอง ธุรกิจ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กองทอง ธุรกิจ จำกัด
360 กอเงิน คอลเลคชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กอเงิน คอลเลคชั่น จำกัด
361 ก๊อด ออฟ ลอว์ 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ก๊อด ออฟ ลอว์ จำกัด
362 ก็อธแฮม ซิติ้ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ก็อธแฮม ซิติ้ จำกัด
363 ก๊อปปี้ไลท์ ลอว์ คอนซัลท์ 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ก๊อปปี้ไลท์ ลอว์ คอนซัลท์ จำกัด
364 กอปรนิติ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กอปรนิติ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
365 กันตธรรม 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กันตธรรม จำกัด
366 กัลยวัฒน์ สมพงษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิซ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กัลยวัฒน์ สมพงษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิซ จำกัด
367 กาญจน์ แอทเทอร์นี่ 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจน์ แอทเทอร์นี่ จำกัด
368 กาญจน์ธนศิณ 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท กาญจน์ธนศิณ จำกัด
369 กานต์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
370 กานต์ณภัทร อินเตอร์ ลอว์ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์ณภัทร อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
371 กานต์รพี การกฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์รพี การกฎหมายและธุรกิจ
372 กานต์ระพี 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กานต์ระพี จำกัด
373 กานติวัฒน์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กานติวัฒน์ จำกัด
374 การบัญชีกรณิกา 789 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท การบัญชีกรณิกา 789 จำกัด
375 กาลา กาลา 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กาลา กาลา จำกัด
376 ก้าวไกลพัฒนา 1969 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ก้าวไกลพัฒนา 1969 จำกัด
377 ก้าวเจริญ กฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวเจริญ กฎหมายและธุรกิจ
378 ก้าวเท่าเทียมกฎหมายไทย 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ก้าวเท่าเทียมกฎหมายไทย จำกัด
379 ก้าวพอดี 2018 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ก้าวพอดี 2018 จำกัด
380 ก้าวแรก 52 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวแรก 52
381 ก้าวสู่เก้า 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ก้าวสู่เก้า จำกัด
382 กำธร สุรเชษฐ แอนด์ สมศักดิ์ 2,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท กำธร สุรเชษฐ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด
383 กำธรทิพย์กฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท กำธรทิพย์กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
384 กำแพงเพชรเนติธรรม 500,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรเนติธรรม
385 กิจธนา โปร-เซอร์วิสเซส 500,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจธนา โปร-เซอร์วิสเซส จำกัด
386 กิจธนา ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจธนา ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
387 กิจวรา คอร์ปอเรชั่น 30,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจวรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
388 กิจเสรี แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ คอนซัล 500,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจเสรี แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ คอนซัล จำกัด
389 กิตติ กฎหมายและบัญชี 300,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติ กฎหมายและบัญชี
390 กิตติธราวัฒน์ 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กิตติธราวัฒน์ จำกัด
391 กิตติธัช การบัญชี 500,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท กิตติธัช การบัญชี จำกัด
392 กิตติ์รดานันท์ กรุ๊ป 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท กิตติ์รดานันท์ กรุ๊ป จำกัด
393 กิติวัฒน์ การบัญชี และกฏหมาย 500,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท กิติวัฒน์ การบัญชี และกฏหมาย จำกัด
394 กีฟ-โอเชี่ยน 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กีฟ-โอเชี่ยน จำกัด
395 กีรติ แอสโซซิเอธ ลอว์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท กีรติ แอสโซซิเอธ ลอว์ จำกัด
396 กุญชร เพอร์เฟค 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท กุญชร เพอร์เฟค จำกัด
397 กุณชญามณ การบัญชีและกฎหมาย 300,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุณชญามณ การบัญชีและกฎหมาย
398 กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส พีเอส 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส พีเอส จำกัด
399 กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
400 กุลพัฒน์พัฒนา 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท กุลพัฒน์พัฒนา จำกัด
401 กู๊ด ดีล จัสทิส 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ด ดีล จัสทิส จำกัด
402 กู้ด ดีล เทรด 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท กู้ด ดีล เทรด จำกัด
403 กู๊ด เพอร์เฟกต์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กู๊ด เพอร์เฟกต์ จำกัด
404 กู็ดไฟนอล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กู็ดไฟนอล จำกัด
405 กู๊ดวิลล์ ลอว์ 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท กู๊ดวิลล์ ลอว์ จำกัด
406 กู๊ดวิว ทนายความ 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดวิว ทนายความ จำกัด
407 เกตุรุ่งบุญ 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เกตุรุ่งบุญ จำกัด
408 เกน อิน สเปซ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เกน อิน สเปซ จำกัด
409 เก็บเรียบ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เก็บเรียบ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
410 เกรท บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ 40,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท บิสซิเนส คอนซัลแทนส์
411 เกรท ฟู้ด เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท เกรท ฟู้ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
412 เกรท เวลธ์ ลอว์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เกรท เวลธ์ ลอว์ จำกัด
413 เกรนจ์ พาร์ค 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เกรนจ์ พาร์ค จำกัด
414 เกรียง ธุรกิจ 5,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียง ธุรกิจ
415 เกรียงไกร 1950 คอนสตรัคชั่น 5,000,000 เมืองตาก ตาก บริษัท เกรียงไกร 1950 คอนสตรัคชั่น จำกัด
416 เกลอมิตรกฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เกลอมิตรกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
417 เกษม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 5,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เกษม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
418 เกษม แอสเซทส์ แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เกษม แอสเซทส์ แอนด์ ลอว์ จำกัด
419 เกษมสุข พี5 ทนายความ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เกษมสุข พี5 ทนายความ จำกัด
420 เกษาสุวรรณ ลีกัล เคาน์ซิล 1,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท เกษาสุวรรณ ลีกัล เคาน์ซิล จำกัด
421 เก้ากุมาร บริการ 200,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากุมาร บริการ
422 เก้าเก้าเก้า พอสซิเบิล อินฟินิตตี้ 2,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท เก้าเก้าเก้า พอสซิเบิล อินฟินิตตี้ จำกัด
423 เก้าดีจีพอยท์ 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท เก้าดีจีพอยท์ จำกัด
424 เกิดลอว์ แอนด์ เรียลทอร์เอนเจิล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เกิดลอว์ แอนด์ เรียลทอร์เอนเจิล จำกัด
425 เกียรติกนก การบัญชีและกฎหมาย 500,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เกียรติกนก การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
426 เกียรติกรลอว์เยอร์ 2,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เกียรติกรลอว์เยอร์ จำกัด
427 เกียรติธรรม ทนายความ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด
428 เกียรติศักดิ์ นิติกรรม 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เกียรติศักดิ์ นิติกรรม จำกัด
429 แก้มแดง กับ กอไผ่ 16,585 บ้านฉาง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้มแดง กับ กอไผ่
430 แกมม่า แอคเคาน์ติ้ง 300,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท แกมม่า แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
431 แกรนด์ มาร์เวล 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท แกรนด์ มาร์เวล จำกัด
432 แกรนด์ ยูเนี่ยนลอว์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท แกรนด์ ยูเนี่ยนลอว์ จำกัด
433 แกรนด์ ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แกรนด์ ลอว์เยอร์ จำกัด
434 แกรนด์ ลีกัล แอนด์ แท็กซ์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท แกรนด์ ลีกัล แอนด์ แท็กซ์ เซอร์วิส จำกัด
435 แกรนด์ อัลไลแอนซ์ อินเตอร์ เฟิร์ม 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท แกรนด์ อัลไลแอนซ์ อินเตอร์ เฟิร์ม จำกัด
436 แกรนด์ อินเตอร์ ลอว์ 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
437 แกรนด์สกาย แอลแอลพี 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท แกรนด์สกาย แอลแอลพี จำกัด
438 แกล้วกล้า ลอว์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท แกล้วกล้า ลอว์ จำกัด
439 แก้วการบัญชีและกฎหมาย 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท แก้วการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
440 แก้วธรรม 600,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วธรรม
441 แก้วนพรัตน์ 100,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วนพรัตน์
442 แก้วอำไพ 21,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท แก้วอำไพ จำกัด
443 แกสซีล่า (1999) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท แกสซีล่า (1999) จำกัด
444 โกญจนาท กฎหมายและการบัญชี 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท โกญจนาท กฎหมายและการบัญชี จำกัด
445 โกพงศ์ และ เพื่อน 300,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท โกพงศ์ และ เพื่อน จำกัด
446 โกมลฐิติ อินเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท โกมลฐิติ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
447 โกล ริช คอลเลคชั่น 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท โกล ริช คอลเลคชั่น จำกัด
448 โกล ลีเกิล 1,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท โกล ลีเกิล จำกัด
449 โกลด์ ดอท คอม อินเตอร์เนชั่นแนล 6,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ ดอท คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
450 โกลด์ บิซิเนส เซอร์วิส 2,000,000 หัวไทร นครศรีธรรมราช บริษัท โกลด์ บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด
451 โกลด์ วาเคชั่น 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ วาเคชั่น จำกัด
452 โกลด์ แอนด์ ทรี 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท โกลด์ แอนด์ ทรี จำกัด
453 โกลด์เด้น เกท รีซอร์สเซส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท โกลด์เด้น เกท รีซอร์สเซส จำกัด
454 โกลเด้น ริช คอลเล็คชั่น 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้น ริช คอลเล็คชั่น จำกัด
455 โกลเด้น เอ็นจิเนียร์ 5,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้น เอ็นจิเนียร์ จำกัด
456 โกลเด้นลอว์แอนด์บิสิเนส 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้นลอว์แอนด์บิสิเนส จำกัด
457 โกลบอล จูรีส 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล จูรีส จำกัด
458 โกลบอล โซลิดอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โกลบอล โซลิดอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
459 โกลบอล เทรด ชิลด์ (ประเทศไทย) 100,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล เทรด ชิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
460 โกลบอล ฟิลด์คอลเล็คเตอร์ แอนด์ คอลเลคชั่น 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท โกลบอล ฟิลด์คอลเล็คเตอร์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
461 โกลบอล วัน แคปปิตอล 14,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล วัน แคปปิตอล จำกัด
462 โกลบอล แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
463 โกลบอล แอดไวส์เซอรี่ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล แอดไวส์เซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
464 โกลบอล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท โกลบอล แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
465 โกลบอล แอสเสท คอนเนคชั่น 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล แอสเสท คอนเนคชั่น จำกัด
466 โกลเบิล จัสติส 100,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท โกลเบิล จัสติส จำกัด
467 โกลฟินเอ็กซ์ ลอเยอร์ส 3,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลฟินเอ็กซ์ ลอเยอร์ส จำกัด
468 โกเวล อินเตอร์พลัส 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกเวล อินเตอร์พลัส จำกัด
469 โกเวลล์ คอนซัลทิง 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท โกเวลล์ คอนซัลทิง จำกัด
470 โกศล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกศล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
471 โกอินเตอร์การบัญชี 300,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท โกอินเตอร์การบัญชี จำกัด
472 ขจัดมลทิน ลีเกิล คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ขจัดมลทิน ลีเกิล คอนซัลแทนท์ จำกัด
473 ข่มอาวุธ กฎหมาย ธุรกิจ 1,000,000 เมืองพะเยา พะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข่มอาวุธ กฎหมาย ธุรกิจ
474 ข้าวเม็ดน้อย 500,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท ข้าวเม็ดน้อย จำกัด
475 ขาวสำลีทนายความ 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท ขาวสำลีทนายความ จำกัด
476 ขุนไกร บิซซิสเนส แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ขุนไกร บิซซิสเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
477 ขุนเขียว ออโต้กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ขุนเขียว ออโต้กรุ๊ป จำกัด
478 เขตโสภณ19 500,000 เมืองเลย เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตโสภณ19
479 เข็มทิศ ลีเกิ้ล 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เข็มทิศ ลีเกิ้ล จำกัด
480 เขมนิติกรณ์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เขมนิติกรณ์ จำกัด
481 เข็มเพชร ทนายความ 1,000,000 จุน พะเยา บริษัท เข็มเพชร ทนายความ จำกัด
482 เขลางค์นคร การบัญชี 500,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขลางค์นคร การบัญชี
483 เขาใหญ่ เพอร์เฟค กรุ๊ป 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่ เพอร์เฟค กรุ๊ป
484 ไขแสงธรรม 500,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ไขแสงธรรม จำกัด
485 คงศักดิ์ รุ่งเรืองกิจ 500,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงศักดิ์ รุ่งเรืองกิจ
486 คงสวัสดิสุข 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คงสวัสดิสุข จำกัด
487 คชรัตน์ แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คชรัตน์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
488 คณพศ การบัญชีนิติ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท คณพศ การบัญชีนิติ จำกัด
489 คณิต อัญชัญ 400,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คณิต อัญชัญ จำกัด
490 คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลแตนท์ซี 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนลคอนซัลแตนท์ซี จำกัด
491 คมกร 1,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คมกร จำกัด
492 ครอชอว์ส เซอร์วิสเซส 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท ครอชอว์ส เซอร์วิสเซส จำกัด
493 ครอสโรส โซลูชั่น 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ครอสโรส โซลูชั่น จำกัด
494 ครีเอตุส อุตสาหกรรม 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ครีเอตุส อุตสาหกรรม จำกัด
495 ครีเอทีฟ ฟอเรนสิค แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลิทิเกชั่น 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ครีเอทีฟ ฟอเรนสิค แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลิทิเกชั่น จำกัด
496 ครีเอทีฟ ฟอเรนสิค แอคเคาน์ติ้ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ครีเอทีฟ ฟอเรนสิค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
497 ครีเอทีฟ แอคเคาน์ติ้ง เน็ทเวิร์ค แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ครีเอทีฟ แอคเคาน์ติ้ง เน็ทเวิร์ค แอนด์ ลอว์ จำกัด
498 คลังสิน การกฎหมาย 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คลังสิน การกฎหมาย จำกัด
499 คลาสจี (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คลาสจี (ประเทศไทย) จำกัด
500 คลินิกกฎหมายแรงงาน 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท คลินิกกฎหมายแรงงาน จำกัด
501 คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) 12,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
502 คลีน ไอส์แลนด์ โซลูชั่นส์ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท คลีน ไอส์แลนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
503 คลีนิคคดีสำนักทนาย และธุรกิจ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท คลีนิคคดีสำนักทนาย และธุรกิจ จำกัด
504 คลีนิคภาษีอากร 500,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท คลีนิคภาษีอากร จำกัด
505 ควอนติโค ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอนติโค ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
506 ควอลิตี้ ลอว์ 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอลิตี้ ลอว์ จำกัด
507 ควีน บี กรุ๊ป 1,100,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ควีน บี กรุ๊ป จำกัด
508 คอนเควสชั่น 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท คอนเควสชั่น จำกัด
509 คอนซัลท์ วี (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนซัลท์ วี (ไทยแลนด์) จำกัด
510 คอนราดลีเกิล 8,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนราดลีเกิล จำกัด
511 คอมพาสลอว์ 15,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด
512 คอมเพททิชัน แอนด์ พับลิค ลอว์ 200,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท คอมเพททิชัน แอนด์ พับลิค ลอว์ จำกัด
513 คอมม่อน บี 100,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คอมม่อน บี จำกัด
514 คอมมอนลอว์แอนด์แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท คอมมอนลอว์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด
515 คอร์ก คอนซัลติ้ง 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คอร์ก คอนซัลติ้ง จำกัด
516 คอร์ปาโค 10,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คอร์ปาโค จำกัด
517 คอราไลน์ 4,500,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท คอราไลน์ จำกัด
518 คัฟเวอร์ ลอว์ แอนด์ รีคัฟเวอรี่ 200,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คัฟเวอร์ ลอว์ แอนด์ รีคัฟเวอรี่ จำกัด
519 คัมปานี 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท คัมปานี จำกัด
520 คาเธ่ย์ ภูเก็ต 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คาเธ่ย์ ภูเก็ต จำกัด
521 คาปิโอลานี (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท คาปิโอลานี (ประเทศไทย) จำกัด
522 คามิโอ เซอร์วิส เอเจนท์ 300,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คามิโอ เซอร์วิส เอเจนท์ จำกัด
523 คาร์สท์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท คาร์สท์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
524 คาร์สันแอนด์เชน อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คาร์สันแอนด์เชน อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
525 คาลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท คาลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
526 คำราม เมเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คำราม เมเนจเม้นท์ จำกัด
527 คิงเควสท์ 100,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงเควสท์ จำกัด
528 คิงชิพ คอนซัลแทนท์ ด้านกฎหมาย 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท คิงชิพ คอนซัลแทนท์ ด้านกฎหมาย จำกัด
529 คิงดอมลอว์กรุ๊ป 2,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงดอมลอว์กรุ๊ป จำกัด
530 คิงวอเตอร์เทค 1,050,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงวอเตอร์เทค จำกัด
531 คิงส์ เพาเวอร์ ลอว์ 5,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท คิงส์ เพาเวอร์ ลอว์ จำกัด
532 คิงส์เคาน์เซิล กฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงส์เคาน์เซิล กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
533 คิงส์ลอว์ 500,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ลอว์
534 คิงส์แลนด์(ประเทศไทย) 200,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงส์แลนด์(ประเทศไทย) จำกัด
535 คิดเพื่อคุณ 1,000,000 ตะกั่วป่า พังงา บริษัท คิดเพื่อคุณ จำกัด
536 คิว.เจ.เอ็น.กรุ๊ป 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท คิว.เจ.เอ็น.กรุ๊ป จำกัด
537 คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง 100,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.แอล.ที.แอคเคาน์ติ้ง
538 คิวบิซ บิสซิเนส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คิวบิซ บิสซิเนส จำกัด
539 คีย์ บิสซิเนส เซอร์วิสเซส 100,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท คีย์ บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด
540 คุณธรรมธุรกิจและทนายความ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท คุณธรรมธุรกิจและทนายความ จำกัด
541 คุณธรรมธุรกิจและทนายความ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณธรรมธุรกิจและทนายความ
542 คุณนก 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท คุณนก จำกัด
543 คุณลำใยการบัญชี 200,000 กำแพงแสน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณลำใยการบัญชี
544 คุ้มครองสิทธิ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท คุ้มครองสิทธิ์ จำกัด
545 คุ้มครองสิทธิ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุ้มครองสิทธิ์
546 คูซูโมโต ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 12,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท คูซูโมโต ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
547 คูริค 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คูริค จำกัด
548 เค กรุ๊ป คอลเลคชั่น 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค กรุ๊ป คอลเลคชั่น จำกัด
549 เค คอนซัลแท็นท์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เค คอนซัลแท็นท์ จำกัด
550 เค เจ คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ 1,000,000 แม่ริม เชียงใหม่ บริษัท เค เจ คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ จำกัด
551 เค ทรัสตี้ กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เค ทรัสตี้ กรุ๊ป จำกัด
552 เค ฟิชเชอร์ แอนด์ โค 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เค ฟิชเชอร์ แอนด์ โค จำกัด
553 เค ลัค ไนน์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เค ลัค ไนน์ จำกัด
554 เค ลีกัล มงคลชัย 500,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท เค ลีกัล มงคลชัย จำกัด
555 เค เอ็น เค คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เค เอ็น เค คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
556 เค เอ็น เอส อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท เค เอ็น เอส อินเตอร์ลอว์ จำกัด
557 เค เอ็ม เซอร์วิสพลัส 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เค เอ็ม เซอร์วิสพลัส จำกัด
558 เค เอส ที ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท เค เอส ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
559 เค แอนด์ เค แอดวานซ์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เค แอนด์ เค แอดวานซ์ จำกัด
560 เค แอนด์ เจ ลอว์ คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เค แอนด์ เจ ลอว์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
561 เค แอนด์ เจ ลอว์ออฟฟิศ 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท เค แอนด์ เจ ลอว์ออฟฟิศ จำกัด
562 เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
563 เค-ลอว์ และ ที่ปรึกษา 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค-ลอว์ และ ที่ปรึกษา จำกัด
564 เค. ซี. พาร์ทเนอร์ส 200,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เค. ซี. พาร์ทเนอร์ส จำกัด
565 เค. ที. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค. ที. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
566 เค. สมิธ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท เค. สมิธ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
567 เค. เอส. ลอว์ แอนด์ บิซิเนส 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เค. เอส. ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด
568 เค.เค. โซลูชั่น (2019) 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.เค. โซลูชั่น (2019) จำกัด
569 เค.ซี. ลอว์ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.ซี. ลอว์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
570 เค.ซี. ลอว์ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี. ลอว์ คอนซัลแทนท์
571 เค.ซี.คอนส์ 1,000,000 กุดชุม ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.คอนส์
572 เค.ซี.วี.บิซิเนส กรุ๊ป 4,200,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.ซี.วี.บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด
573 เค.ดี.คอนซัลท์ 200,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ดี.คอนซัลท์
574 เค.ที. ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.ที. ซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
575 เค.ที. บิสเนส แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที. บิสเนส แอนด์ เซอร์วิส
576 เค.ที.ทนายความ 500,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท เค.ที.ทนายความ จำกัด
577 เค.บี.เอส.ดี.ลีเกิล 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.บี.เอส.ดี.ลีเกิล จำกัด
578 เค.พี. ลอว์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.พี. ลอว์ กรุ๊ป จำกัด
579 เค.พี.กฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.พี.กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
580 เค.พี.บี. ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เค.พี.บี. ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
581 เค.สมิธ แอนด์ ฟินิกซ์ 500,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.สมิธ แอนด์ ฟินิกซ์ จำกัด
582 เค.อาร์ ออดิท 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.อาร์ ออดิท จำกัด
583 เค.เอ็น.เอ็น.กฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท เค.เอ็น.เอ็น.กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
584 เค.เอส.ลอว์เฟิร์ม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เค.เอส.ลอว์เฟิร์ม จำกัด
585 เค.แอล.เจ แอนด์ แอสโซซิเอท 200,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.แอล.เจ แอนด์ แอสโซซิเอท
586 เค.ไอ.เอ็ม. เซอร์วิสกรุ๊ป 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.ไอ.เอ็ม. เซอร์วิสกรุ๊ป จำกัด
587 เคเค การบัญชี 1,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท เคเค การบัญชี จำกัด
588 เคเคเค พร็อพเพอร์ตี้ เกาะช้าง 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เคเคเค พร็อพเพอร์ตี้ เกาะช้าง จำกัด
589 เคเคทีมีโชค กรุ๊ป 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท เคเคทีมีโชค กรุ๊ป จำกัด
590 เคเคบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเคบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
591 เคจี เด็บท์ คอลเล็คชั่น 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท เคจี เด็บท์ คอลเล็คชั่น จำกัด
592 เคเจ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เคเจ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
593 เคเจ แอนด์ แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เคเจ แอนด์ แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด
594 เคซี คอลเล็คชั่น 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เคซี คอลเล็คชั่น จำกัด
595 เคซี ลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เคซี ลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
596 เคซี อินเตอร์ลอว์ 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เคซี อินเตอร์ลอว์ จำกัด
597 เคซีเอ็ม ลอว์ แอนด์ แลนด์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เคซีเอ็ม ลอว์ แอนด์ แลนด์ จำกัด
598 เคแซ็ค กรุ๊ป 400,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เคแซ็ค กรุ๊ป จำกัด
599 เคดี บิซิเนส เซอร์วิส 210,000 กะทู้ ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดี บิซิเนส เซอร์วิส
600 เคดี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เคดี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
601 เคที ซัคเซส บิสซิเนส 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เคที ซัคเซส บิสซิเนส จำกัด
602 เคที บิสซิเนส กรุ๊ป 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เคที บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
603 เคที อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เคที อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
604 เคทีที แอทเทอนี่ แอท ลอว์ 2,000,000 บางระจัน สิงห์บุรี บริษัท เคทีที แอทเทอนี่ แอท ลอว์ จำกัด
605 เคทีพี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เคทีพี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
606 เคทีเอส.ลอว์แอนด์บิสซิเนส 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เคทีเอส.ลอว์แอนด์บิสซิเนส จำกัด
607 เคทูเอส ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท เคทูเอส ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
608 เคน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เคน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
609 เคนเนดี้ส์ (ประเทศไทย) 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เคนเนดี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
610 เคพี ลอว์เยอร์ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เคพี ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด
611 เคพีดี อินเตอร์กรุ๊ป 2,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท เคพีดี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
612 เคพีพี เคาน์เซิลเลอร์ 200,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีพี เคาน์เซิลเลอร์
613 เคพีพี เซ็นเตอร์ กรุ๊ป 200,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เคพีพี เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
614 เคพีวี แอททอร์นี่ 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เคพีวี แอททอร์นี่ จำกัด
615 เคพีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 1,500,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เคพีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
616 เคฟแอนด์เคส ลอว์เยอร์ แอนด์ อินเตอร์ลอว์เฟิร์ม 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท เคฟแอนด์เคส ลอว์เยอร์ แอนด์ อินเตอร์ลอว์เฟิร์ม จำกัด
617 เครดิตไทยพลัสกรุ๊ป 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เครดิตไทยพลัสกรุ๊ป จำกัด
618 เคราชอว์ส อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท เคราชอว์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
619 เครือข่ายทนายความ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด
620 เครื่องถมนคร 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องถมนคร
621 เคลวิน เชีย (ประเทศไทย) 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เคลวิน เชีย (ประเทศไทย) จำกัด
622 เคลอว์ แอนด์ บิสสิเนส 200,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท เคลอว์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด
623 เคส แอนด์ คอนซัลท์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เคส แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
624 เคอร์เนอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เคอร์เนอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
625 เคอาร์ดับบลิว กรุ๊ป 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เคอาร์ดับบลิว กรุ๊ป จำกัด
626 เคเอชเคพี 100,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เคเอชเคพี จำกัด
627 เคเอชซี คอนซัลแทนต์ 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอชซี คอนซัลแทนต์ จำกัด
628 เคเอ็นพี คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอ็นพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
629 เคเอ็นพีลอว์ 1,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท เคเอ็นพีลอว์ จำกัด
630 เคเอฟ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส ออฟฟิศ 2,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริษัท เคเอฟ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส ออฟฟิศ จำกัด
631 เคเอ็ม สตรัคเจอริ่ง 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอ็ม สตรัคเจอริ่ง จำกัด
632 เคเอ็มพี(ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอ็มพี(ไทยแลนด์) จำกัด
633 เคเอสเอพี 1999 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอสเอพี 1999 จำกัด
634 เคแอลเอส การบัญชี 500,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท เคแอลเอส การบัญชี จำกัด
635 เคโฮม แอนด์ ฮาร์ดแวร์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เคโฮม แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
636 เคาน์เซลลิ่ง โซลูชั่นส์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เคาน์เซลลิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
637 เคิร์ฟคอน ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เคิร์ฟคอน ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ จำกัด
638 แคช แอนด์ คอยน์ 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท แคช แอนด์ คอยน์ จำกัด
639 แคน ลอว์ เฟิร์ม 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท แคน ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
640 แคนดิดั๊ค 100,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท แคนดิดั๊ค จำกัด
641 แคนดูแอททิจูด ลอว์เยอร์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท แคนดูแอททิจูด ลอว์เยอร์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
642 แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง 3,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
643 แคปปิตัล แอลพียู 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท แคปปิตัล แอลพียู จำกัด
644 แคร์ บิซิเนส แอนด์ ลอว์ 1,500,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท แคร์ บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
645 แคสเปีย 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แคสเปีย จำกัด
646 โคมปิ่น 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท โคมปิ่น จำกัด
647 โคลลีเออร์ ไทย 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โคลลีเออร์ ไทย จำกัด
648 โค้วสพลัส แมเนจเม้นท์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท โค้วสพลัส แมเนจเม้นท์ จำกัด
649 โคเวลล์ ครอฟท์ คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท โคเวลล์ ครอฟท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
650 ไคเคอิ ไทย 5,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ไคเคอิ ไทย จำกัด
651 ไคเซ็น คอนซัลติ้ง 500,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำกัด
652 ฆ้องชัย ทนายความ 1,000,000 ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ บริษัท ฆ้องชัย ทนายความ จำกัด
653 งานพร้อมพรรณ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท งานพร้อมพรรณ จำกัด
654 จง เฉิน เซอร์วิสเซส 6,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท จง เฉิน เซอร์วิสเซส จำกัด
655 จงขจร ไอพี ลอว์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท จงขจร ไอพี ลอว์ จำกัด
656 จงไท่ฉีหาง-เฉียนเผิง ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท จงไท่ฉีหาง-เฉียนเผิง ลอว์เยอร์ จำกัด
657 จงพรแมนชั่น 5,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท จงพรแมนชั่น จำกัด
658 จงสุข อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท จงสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
659 จตุเทพ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท จตุเทพ คอนซัลแทนท์ จำกัด
660 จตุรงค์ แก้วเหล็ก กฎหมายและการบัญชี 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท จตุรงค์ แก้วเหล็ก กฎหมายและการบัญชี จำกัด
661 จตุรชน 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท จตุรชน จำกัด
662 จตุรธรรม ลีกัล คอนซัลแต้นท์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท จตุรธรรม ลีกัล คอนซัลแต้นท์ จำกัด
663 จตุรมิตรทนายความและบัญชี 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท จตุรมิตรทนายความและบัญชี จำกัด
664 จโนภาส ทนายความ 4,750,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จโนภาส ทนายความ จำกัด
665 จโนภาส ทนายความ 4,750,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จโนภาส ทนายความ
666 จรรยาบรรณ บัญชี และ กฎหมาย 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท จรรยาบรรณ บัญชี และ กฎหมาย จำกัด
667 จ๊อบ ออฟ คอร์ท 2,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท จ๊อบ ออฟ คอร์ท จำกัด
668 จอมเทียนกฎหมาย และ ธุรกิจ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จอมเทียนกฎหมาย และ ธุรกิจ จำกัด
669 จอห์นสัน อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท จอห์นสัน อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
670 จักรกฤติ ทนายความและธุรกิจ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท จักรกฤติ ทนายความและธุรกิจ จำกัด
671 จัดการจดทะเบียนไทย 800,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดการจดทะเบียนไทย
672 จันทร์บรรจงทนายความและบัญชี 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท จันทร์บรรจงทนายความและบัญชี จำกัด
673 จันทร์ใส พาณิชย์ 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท จันทร์ใส พาณิชย์ จำกัด
674 จันทร์โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท จันทร์โฮลดิ้ง จำกัด
675 จัมโบ้ ลีกัล 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท จัมโบ้ ลีกัล จำกัด
676 จัส ซีทีพี. 100,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จัส ซีทีพี. จำกัด
677 จัสต์ อิน ลอว์ 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสต์ อิน ลอว์ จำกัด
678 จัสติค ลอว์ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท จัสติค ลอว์ จำกัด
679 จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสติค อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด
680 จัสติส ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสติส ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
681 จัสท์ คอนซัลท์ 50,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัด
682 จัสท์ ลอว์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสท์ ลอว์ จำกัด
683 จัสท์นาวว์ คอร์โปเรชั่น 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสท์นาวว์ คอร์โปเรชั่น จำกัด
684 จัสทิส คอลเล็คชั่น แอนด์ เคลม 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท จัสทิส คอลเล็คชั่น แอนด์ เคลม จำกัด
685 จัสทิส พาวเวอร์ ออฟ ลอว์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท จัสทิส พาวเวอร์ ออฟ ลอว์ จำกัด
686 จัสเนส คอนซัลติ้ง 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท จัสเนส คอนซัลติ้ง จำกัด
687 จัสลอว์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสลอว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
688 จัสลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ 20,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
689 จารุประกร ธุรกิจและกฏหมาย 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท จารุประกร ธุรกิจและกฏหมาย จำกัด
690 จาวิส ลอว์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จาวิส ลอว์ จำกัด
691 จำนูน มิ่งแก้ว 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนูน มิ่งแก้ว
692 จิตต์ เอกัตต์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท จิตต์ เอกัตต์ จำกัด
693 จิตตินิติ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท จิตตินิติ จำกัด
694 จิตราพิทักษ์ 2,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท จิตราพิทักษ์ จำกัด
695 จิระพัฒน์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท จิระพัฒน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
696 จิรายุ แอนด์ แอสโซซิเอท ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท จิรายุ แอนด์ แอสโซซิเอท ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
697 จี ครีเอทีฟ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท จี ครีเอทีฟ จำกัด
698 จี คอลเลคเตอร์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท จี คอลเลคเตอร์ จำกัด
699 จี. ไพร์ด 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท จี. ไพร์ด จำกัด
700 จี.ที. ลอว์เยอร์ แอนด์ ทิชเชอร์ 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.ที. ลอว์เยอร์ แอนด์ ทิชเชอร์
701 จี.บี. คอนซัลแตนท์ 100,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จี.บี. คอนซัลแตนท์ จำกัด
702 จี.เอ็ม.ลอว์ส แอนด์ บิซซิเนส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จี.เอ็ม.ลอว์ส แอนด์ บิซซิเนส จำกัด
703 จี.แอล อินเตอร์ 1,000,000 ชะอำ เพชรบุรี บริษัท จี.แอล อินเตอร์ จำกัด
704 จีที เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท จีที เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
705 จีเนียส คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเนียส คอนซัลติ้ง จำกัด
706 จีเนียส บิซิเนส กรุ๊ป 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท จีเนียส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด
707 จีไนน์ ลอว์ แอนด์ บิซิเนส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท จีไนน์ ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด
708 จีไนน์ อินเตอร์ ลอว์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท จีไนน์ อินเตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
709 จีบีจี โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท จีบีจี โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
710 จีพีเอส พัฒนา 500,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท จีพีเอส พัฒนา จำกัด
711 จีพีเอส ลีกัล แอนด์ คอนซัลติ้ง 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จีพีเอส ลีกัล แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
712 จีรจารุภูมิ 500,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรจารุภูมิ
713 จีรสุรีย์ 2019 ลอว์ 1,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท จีรสุรีย์ 2019 ลอว์ จำกัด
714 จีอาร์ โปรเฟสชั่นแนล 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท จีอาร์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
715 จีอาร์.ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท จีอาร์.ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
716 จีเอ็ม อินเตอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 1,000,000 ไทรโยค กาญจนบุรี บริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
717 จุมพต แอนด์ โค. 2,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท จุมพต แอนด์ โค. จำกัด
718 จุไรรัตน์การบัญชีและกฎหมาย 500,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท จุไรรัตน์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
719 จุลจุฬาพัฒนสิน 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จุลจุฬาพัฒนสิน จำกัด
720 จูดิแคร์ ลีกัล คอนซัลแทนต์ 160,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท จูดิแคร์ ลีกัล คอนซัลแทนต์ จำกัด
721 จูริซท์ลอว์เฟิร์ม 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จูริซท์ลอว์เฟิร์ม จำกัด
722 จูริส โปร 3,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท จูริส โปร จำกัด
723 จูริสติคอล คอนซัลท์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท จูริสติคอล คอนซัลท์ จำกัด
724 จูริสท์ เซอร์วิส แอทเทอนี่ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จูริสท์ เซอร์วิส แอทเทอนี่ จำกัด
725 จูรีสคอนซัล 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท จูรีสคอนซัล จำกัด
726 จูเลียนนูส ไทย 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จูเลียนนูส ไทย จำกัด
727 จูส ลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ (ภูเก็ต) 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จูส ลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ (ภูเก็ต) จำกัด
728 จูส ลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ 3,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จูส ลอว์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
729 เจ ซี เรียล บีซ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เจ ซี เรียล บีซ จำกัด
730 เจ ดับบลิว เอส ลีกัล เซอร์วิส 1,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท เจ ดับบลิว เอส ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
731 เจ ที ลีเกิ้ล 5,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด
732 เจ พี 289 200,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ พี 289 จำกัด
733 เจ โฟร์ เจ บิสซิเนส กรุ๊ป 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เจ โฟร์ เจ บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
734 เจ ยู เอ็น บิสซิเนส 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ยู เอ็น บิสซิเนส
735 เจ อาร์ท ดีไซน์ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท เจ อาร์ท ดีไซน์ จำกัด
736 เจ เอ็น ดี คอนซัลแทนท์ 200,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ เอ็น ดี คอนซัลแทนท์ จำกัด
737 เจ เอ็ม เอ ที เอ็คซ์คิวชั่น แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท เจ เอ็ม เอ ที เอ็คซ์คิวชั่น แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
738 เจ แอนด์ เค ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ แอนด์ เค ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
739 เจ แอนด์ โค. คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เจ แอนด์ โค. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
740 เจ แอนด์ โค. ที่ปรึกษาธุรกิจ 5,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เจ แอนด์ โค. ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
741 เจ แอนด์ ดี ลอว์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เจ แอนด์ ดี ลอว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
742 เจ แอนด์ วาย ลีเกิล 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ แอนด์ วาย ลีเกิล จำกัด
743 เจ ไอ บี ลอว์เยอร์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ ไอ บี ลอว์เยอร์ จำกัด
744 เจ. ทู. เค. ทรานสปอร์ต 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท เจ. ทู. เค. ทรานสปอร์ต จำกัด
745 เจ.เค. คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.เค. คอนซัลแทนท์ จำกัด
746 เจ.เค.พี. ลอว์ 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.เค.พี. ลอว์ จำกัด
747 เจ.บาร์ริสต้า 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท เจ.บาร์ริสต้า จำกัด
748 เจ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
749 เจ.พี.เอส. ลอว์ 2018 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เจ.พี.เอส. ลอว์ 2018 จำกัด
750 เจ.พี.แอคเคาน์ติ้ง 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.พี.แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
751 เจ.อาร์.ดี.อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.อาร์.ดี.อินเตอร์ลอว์ จำกัด
752 เจ.อาร์.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.อาร์.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
753 เจ.เอ. 100,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.เอ. จำกัด
754 เจ.เอ.พี.เอ็น.ลอว์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.เอ.พี.เอ็น.ลอว์ จำกัด
755 เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เจ.เอ.เอ็น. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
756 เจ.เอ็น.101 3,000,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.101
757 เจ.เอ็น.ที แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.เอ็น.ที แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ลอว์ จำกัด
758 เจ.เอส. แมเน็จเม้นท์ 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เจ.เอส. แมเน็จเม้นท์ จำกัด
759 เจ.เอส.เค.ลอว์ 1,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท เจ.เอส.เค.ลอว์ จำกัด
760 เจเคเจพี ลอว์ออฟฟิศ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเคเจพี ลอว์ออฟฟิศ จำกัด
761 เจซี คอร์ปอร์เรชั่น 2013 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เจซี คอร์ปอร์เรชั่น 2013 จำกัด
762 เจซีพีเอ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท เจซีพีเอ จำกัด
763 เจแซดดี 25,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจแซดดี จำกัด
764 เจด้า คอนซัลท์ 100,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจด้า คอนซัลท์
765 เจดี คอนซัลแทนท์ 2,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เจดี คอนซัลแทนท์ จำกัด
766 เจ็ต ลอว์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เจ็ต ลอว์ จำกัด
767 เจที ลีเกิ้ล คอนซัลท์ 5,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท เจที ลีเกิ้ล คอนซัลท์ จำกัด
768 เจที. ซัคเซส ลอว์ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท เจที. ซัคเซส ลอว์ จำกัด
769 เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส 100,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด
770 เจทีเอ็น บิสซิเนส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เจทีเอ็น บิสซิเนส จำกัด
771 เจนเนอรัล พรอสซิคิวชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจนเนอรัล พรอสซิคิวชั่น จำกัด
772 เจนอัศว อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 5,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เจนอัศว อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
773 เจพลัสทู 1,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท เจพลัสทู จำกัด
774 เจพี เวลธิ เซอร์วิส 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจพี เวลธิ เซอร์วิส จำกัด
775 เจพี แอนด์ ลีกัลลิงค์ 100,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจพี แอนด์ ลีกัลลิงค์ จำกัด
776 เจพีเค เคาน์เซิล 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เจพีเค เคาน์เซิล จำกัด
777 เจพีเค ลีเกิล 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท เจพีเค ลีเกิล จำกัด
778 เจพีที แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 200,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจพีที แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
779 เจพีวาย โซลูชั่น 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เจพีวาย โซลูชั่น จำกัด
780 เจพีเอ บริการทางธุรกิจ 200,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เจพีเอ บริการทางธุรกิจ จำกัด
781 เจโฟร์เค คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจโฟร์เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
782 เจมิไนย แอนด์ เซบ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจมิไนย แอนด์ เซบ จำกัด
783 เจริญทนายความ 500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท เจริญทนายความ จำกัด
784 เจริญทนายความ 500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทนายความ
785 เจริญโรจน์ คอนซัลแทนต์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจริญโรจน์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
786 เจริญลาภ (2005) 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เจริญลาภ (2005) จำกัด
787 เจริญวนา โฮลดิ้ง 2,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจริญวนา โฮลดิ้ง จำกัด
788 เจวายพี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เจวายพี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด
789 เจษฎา - กำธร ทนายความ 100,000 เมืองเลย เลย บริษัท เจษฎา - กำธร ทนายความ จำกัด
790 เจษฎาและธุรกิจ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจษฎาและธุรกิจ จำกัด
791 เจอาร์-พี บิซซิเนส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจอาร์-พี บิซซิเนส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
792 เจเอชดับบลิว เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอชดับบลิว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
793 เจเอ็นพี ลีเกิ้ล 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอ็นพี ลีเกิ้ล จำกัด
794 เจเอบี ลอว์ เฮ้าส์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอบี ลอว์ เฮ้าส์ จำกัด
795 เจเอส บิสซิเนส แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอส บิสซิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
796 เจเอส อินเตอเรสท์ 1,000,000 ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอส อินเตอเรสท์
797 เจเอสเอ ลอว์เฟิร์ม แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอสเอ ลอว์เฟิร์ม แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
798 เจไอพี คอนซัลแท็นซี แอนด์ เซอร์วิสเซส 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจไอพี คอนซัลแท็นซี แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
799 เจี๋ย ถง88 4,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เจี๋ย ถง88 จำกัด
800 เจือทองพูน 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจือทองพูน
801 แจ็ค เอเชีย อินคัมมิ่ง (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท แจ็ค เอเชีย อินคัมมิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
802 ฉลอง เฮเวียร์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ฉลอง เฮเวียร์ จำกัด
803 ฉัตรทองทนายความและการบัญชี 200,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรทองทนายความและการบัญชี
804 ฉัตรรพี ที่ปรึกษากฎหมายและการบัญชี 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฉัตรรพี ที่ปรึกษากฎหมายและการบัญชี จำกัด
805 เฉลิมชาติ ลอว์ ออฟฟิศ 500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เฉลิมชาติ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
806 ไฉเฉินต้าว 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฉเฉินต้าว จำกัด
807 ช.สำนักงานกฎหมาย แอนด์ ทราเวล 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ช.สำนักงานกฎหมาย แอนด์ ทราเวล จำกัด
808 ชญมิตร ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชญมิตร ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
809 ชฎาพร ลีเกิล แพลนนิ่ง 5,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ชฎาพร ลีเกิล แพลนนิ่ง จำกัด
810 ชณัต ลอว์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ชณัต ลอว์ จำกัด
811 ชนทัช 500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนทัช
812 ชนนิติ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนนิติ จำกัด
813 ชนม์ณภัส ซัพพลาย 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท ชนม์ณภัส ซัพพลาย จำกัด
814 ชนะ บิสซิเนส แอนด์ อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนะ บิสซิเนส แอนด์ อินเตอร์ลอว์ จำกัด
815 ชนันท์นิชกฎหมายและธุรกิจ 2,200,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ชนันท์นิชกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
816 ชนันท์นิชกฎหมายและธุรกิจ 2,200,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันท์นิชกฎหมายและธุรกิจ
817 ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ จำกัด
818 ชม ลอว์เยอร์ส แอนด์ มอร์ 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ชม ลอว์เยอร์ส แอนด์ มอร์ จำกัด
819 ชมนน ทรัพย์มี ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมนน ทรัพย์มี ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ
820 ชมพู และ เพื่อน 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชมพู และ เพื่อน จำกัด
821 ชยพล ลีกัล 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ชยพล ลีกัล จำกัด
822 ชยันดรที่ปรึกษากฎหมาย 24 น. 400,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ชยันดรที่ปรึกษากฎหมาย 24 น. จำกัด
823 ชโย กรุ๊ป 210,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด
824 ชโย กรุ๊ป 468,298,722 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
825 ชโยไท 500,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ชโยไท จำกัด
826 ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 2,500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
827 ชลปพร ลีเกิ้ล 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชลปพร ลีเกิ้ล จำกัด
828 ชลินท์ธรและที่ปรึกษา 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ชลินท์ธรและที่ปรึกษา จำกัด
829 ช่วยสงค์ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่วยสงค์
830 ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 4,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
831 ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ 2,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จำกัด
832 ชวาล ทนายความ 1,200,000 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวาล ทนายความ
833 ชัช วงศ์สิงห์ ลอว์เฟิร์ม 2,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ชัช วงศ์สิงห์ ลอว์เฟิร์ม จำกัด
834 ชัชชัยทนายความ 2,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ชัชชัยทนายความ จำกัด
835 ชัญญา อินเวสติเกชั่น แอนด์ ลอว์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัญญา อินเวสติเกชั่น แอนด์ ลอว์ จำกัด
836 ชัย อัศวรางกูร ทนายความ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ชัย อัศวรางกูร ทนายความ จำกัด
837 ชัย-เฉลิม คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ชัย-เฉลิม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
838 ชัยโฆษิต 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยโฆษิต จำกัด
839 ชัยเจริญ อินเตอร์ ลอว์ 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยเจริญ อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
840 ชัยชนะ ลอว์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ชัยชนะ ลอว์ จำกัด
841 ชัยชนะกิจ 2,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ชัยชนะกิจ จำกัด
842 ชัยธนธรรม 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยธนธรรม จำกัด
843 ชัยธวัช และเพื่อน 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยธวัช และเพื่อน
844 ชัยภิรมย์ 3,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยภิรมย์ จำกัด
845 ชัยภูมิกฎหมาย 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท ชัยภูมิกฎหมาย จำกัด
846 ชัยวัฒน์ คอนเซลเลอร์ 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท ชัยวัฒน์ คอนเซลเลอร์ จำกัด
847 ชัยวัฒน์ ดีเวลล็อปเมนท์ 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ชัยวัฒน์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
848 ชัยวัฒน์การบัญชี 500,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท ชัยวัฒน์การบัญชี จำกัด
849 ชัยสุนทร 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยสุนทร จำกัด
850 ชาคร แอนด์ โค. 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาคร แอนด์ โค. จำกัด
851 ชาคร แอนด์ พาร์ทเนอร์ 150,000 เหนือคลอง กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาคร แอนด์ พาร์ทเนอร์
852 ช้างหาว อินเวนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 2,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ช้างหาว อินเวนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
853 ชาญยุทธและเพื่อน 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญยุทธและเพื่อน
854 ชาติดี แอนด์ แบนนิ่ง ลอว์ เฟิร์ม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ชาติดี แอนด์ แบนนิ่ง ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
855 ชาติโอฬาร ทนายความ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาติโอฬาร ทนายความ จำกัด
856 ชายน์นิ่งลอว์กรุ๊ป 2,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท ชายน์นิ่งลอว์กรุ๊ป จำกัด
857 ชาร์เตอร์ คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท ชาร์เตอร์ คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
858 ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
859 ชาร์ลี ลอว์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ชาร์ลี ลอว์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
860 ชาเล็นจ์ คอนซัลท์แทน 300,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาเล็นจ์ คอนซัลท์แทน จำกัด
861 ชิตนิรันดร์ 200,000 เมืองยโสธร ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิตนิรันดร์
862 ชิตพล ลีกัล ออฟฟิศ 2,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ชิตพล ลีกัล ออฟฟิศ จำกัด
863 ชินเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
864 ชินธรรม อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินธรรม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
865 ชีคิว 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ชีคิว จำกัด
866 ชีล่า 22 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ชีล่า 22 จำกัด
867 ชื่นหทัยทนายความและบัญชี 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ชื่นหทัยทนายความและบัญชี จำกัด
868 ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน จำกัด
869 ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน จำกัด
870 ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน จำกัด
871 ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชื่อนิติบุคคลนี้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน จำกัด
872 ชุติภัทร คอนซัลแท็นท์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ชุติภัทร คอนซัลแท็นท์ จำกัด
873 ชุติมา 2529 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติมา 2529
874 ชุมสาย เน็ทเวิร์ค 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ชุมสาย เน็ทเวิร์ค จำกัด
875 ชู อินเตอร์ เซอร์วิสเซส 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชู อินเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
876 ชูชาติ คอลเลคชั่น 2552 1,000,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชาติ คอลเลคชั่น 2552
877 เชษฐคุณ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เชษฐคุณ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
878 เชอเดียร์รี่ 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท เชอเดียร์รี่ จำกัด
879 เชาว์ สำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษาทางธุรกิจ 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท เชาว์ สำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษาทางธุรกิจ จำกัด
880 เชิดชายและเพื่อนทนายความ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชายและเพื่อนทนายความ
881 เชียงรายนิติธรรม 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท เชียงรายนิติธรรม จำกัด
882 เชียงรายวิชญาดา98 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท เชียงรายวิชญาดา98 จำกัด
883 เชียงใหม่ การบัญชี 50,000 สันทราย เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ การบัญชี
884 เชียงใหม่ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
885 เชียงใหม่ แอทเทอร์นี่ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ แอทเทอร์นี่ จำกัด
886 เชียงใหม่ลีกัลแอนด์เรียลเอสเตทคอนซัลท์ 2,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ลีกัลแอนด์เรียลเอสเตทคอนซัลท์ จำกัด
887 เชี่ยวชาญ นักสืบ 100,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท เชี่ยวชาญ นักสืบ จำกัด
888 แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม 38,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด
889 แชนเนลลอว์ แอนด์ แอ็ดไวซอรี่ 500,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท แชนเนลลอว์ แอนด์ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
890 แชปเตอร์ บี 50,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แชปเตอร์ บี จำกัด
891 แช็ฟเค่อ ลีกัล เซอร์วิสเซ็ส 4,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แช็ฟเค่อ ลีกัล เซอร์วิสเซ็ส จำกัด
892 โชคชัย 3729 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท โชคชัย 3729 จำกัด
893 โชคมงคลทนายความ 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท โชคมงคลทนายความ จำกัด
894 โชติจิระโชค 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท โชติจิระโชค จำกัด
895 โชติธรรมทนายความ ธุรกิจ 2,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท โชติธรรมทนายความ ธุรกิจ จำกัด
896 โชตินล บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โชตินล บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
897 โชติพิทยชัย 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท โชติพิทยชัย จำกัด
898 โชติระพี ทนายความ 200,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท โชติระพี ทนายความ จำกัด
899 โชติแสง โพรเกรส 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท โชติแสง โพรเกรส จำกัด
900 โชมุงกา 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โชมุงกา จำกัด
901 โชวา โอต้า ออดิต 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท โชวา โอต้า ออดิต จำกัด
902 ไชยบุรี ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท ไชยบุรี ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
903 ไชยานุภาพทนายความ 500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท ไชยานุภาพทนายความ จำกัด
904 ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด
905 ซอตัน แอล แอล เอ็ม 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ซอตัน แอล แอล เอ็ม จำกัด
906 ซอนย่า แคปปิตอล กรุ๊ป 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ซอนย่า แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด
907 ซอฟท์แวร์ แอ็ดไวซอรี่ เซ็นเตอร์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซอฟท์แวร์ แอ็ดไวซอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
908 ซัคเซซ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ซัคเซซ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
909 ซัคเซซลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัคเซซลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
910 ซัคเซส ลอว์ เฟิร์ม 2,500,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท ซัคเซส ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
911 ซัคเซส ลอว์ 500,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส ลอว์
912 ซัคเซส แอสโซซิเอท 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัคเซส แอสโซซิเอท จำกัด
913 ซัคเซสบางกอกกรุ๊ป 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัคเซสบางกอกกรุ๊ป จำกัด
914 ซัน ลีกัล 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัน ลีกัล จำกัด
915 ซันไชน์ วัฒนา 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซันไชน์ วัฒนา จำกัด
916 ซันโดมส์ 2,500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ซันโดมส์ จำกัด
917 ซันเบลท์ เอเชีย 20,000,031 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันเบลท์ เอเชีย จำกัด
918 ซันฟลาวเวอร์ บิสซิเนสเซอร์วิสเซส 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท ซันฟลาวเวอร์ บิสซิเนสเซอร์วิสเซส จำกัด
919 ซัมเมอร์ การบัญชี 1,000,000 หนองแซง สระบุรี บริษัท ซัมเมอร์ การบัญชี จำกัด
920 ซัมเมอร์เซท วิว 500,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัมเมอร์เซท วิว จำกัด
921 ซานตา-เฟ ลอว์เฟิร์ม 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซานตา-เฟ ลอว์เฟิร์ม จำกัด
922 ซาเน็ต ลีเกิล 2,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซาเน็ต ลีเกิล จำกัด
923 ซารอร์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซารอร์ จำกัด
924 ซาร่า สเตป 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ซาร่า สเตป จำกัด
925 ซาร่า แอนด์ เคน วิลเลจ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซาร่า แอนด์ เคน วิลเลจ จำกัด
926 ซาโลรานตา ลีกัล 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซาโลรานตา ลีกัล จำกัด
927 ซาฮาน่า คอนซัลแท็นท์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซาฮาน่า คอนซัลแท็นท์ จำกัด
928 ซิกซ์ตี้ ลีกัล แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซิกซ์ตี้ ลีกัล แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
929 ซิกไนน์ 1,000,000 บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกไนน์
930 ซิตี้ ลอว์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิตี้ ลอว์ จำกัด
931 ซินดิเคท เอเชีย ทีเอช 6,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินดิเคท เอเชีย ทีเอช จำกัด
932 ซินเนอจี ไลท์ติ้ง 5,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเนอจี ไลท์ติ้ง จำกัด
933 ซินเนอร์จี คอนเซาท์ติ้ง 100,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเนอร์จี คอนเซาท์ติ้ง จำกัด
934 ซินเนอร์ยี่ ที่ปรึกษา 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซินเนอร์ยี่ ที่ปรึกษา จำกัด
935 ซิลเวย์ เทคโนโลยี 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซิลเวย์ เทคโนโลยี จำกัด
936 ซิลเวอร์ ฮัท แอคเคาน์ แอนด์ เทรดดิ้ง 300,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิลเวอร์ ฮัท แอคเคาน์ แอนด์ เทรดดิ้ง
937 ซิลเวอร์ เฮซ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซิลเวอร์ เฮซ จำกัด
938 ซิลู่ ลีกัล แอนด์ แอดไวเซอรี่ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิลู่ ลีกัล แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
939 ซิวิเลียน 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิวิเลียน จำกัด
940 ซิสเต็ม เอ็นเนอร์ยี่ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิสเต็ม เอ็นเนอร์ยี่ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
941 ซิเออร์โน ลีเกิล แอนด์ บิสซิเนส เคาน์ซิล 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิเออร์โน ลีเกิล แอนด์ บิสซิเนส เคาน์ซิล จำกัด
942 ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 2514 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 2514 จำกัด
943 ซี ดับบลิว แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี ดับบลิว แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
944 ซี พี ไอ กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี พี ไอ กรุ๊ป จำกัด
945 ซี วี เอ ลอว์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด
946 ซี เอ แอสโซซิเอท 1,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท ซี เอ แอสโซซิเอท จำกัด
947 ซี แอนด์ เค ลีกัล แอดไวซอรี 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี แอนด์ เค ลีกัล แอดไวซอรี จำกัด
948 ซี แอนด์ พี ลีเกิล เคาเซล 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ซี แอนด์ พี ลีเกิล เคาเซล จำกัด
949 ซี แอนด์ พี อินเตอร์ลอว์ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี แอนด์ พี อินเตอร์ลอว์ จำกัด
950 ซี แอนด์ เอ แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 100,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซี แอนด์ เอ แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
951 ซี แอนด์ เอส แอทเทอร์นี-แอท-ลอว์ 2,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท ซี แอนด์ เอส แอทเทอร์นี-แอท-ลอว์ จำกัด
952 ซี. เค. ชลสิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซี. เค. ชลสิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
953 ซี.เค.เค การบัญชีและกฎหมาย 500,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เค.เค การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
954 ซี.เค.เอส. ลีกัล คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เค.เอส. ลีกัล คอนซัลแทนท์ จำกัด
955 ซี.จี.ลอว์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.จี.ลอว์ จำกัด
956 ซี.ซี.จี.นอร์ทเทิร์น 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ซี.ซี.จี.นอร์ทเทิร์น จำกัด
957 ซี.ซี.เอ็ม.เอส 1,300,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซี.ซี.เอ็ม.เอส จำกัด
958 ซี.ที.ลอว์เฟิร์ม 300,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ที.ลอว์เฟิร์ม
959 ซี.พี.ลอว์แอนด์บิซ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ซี.พี.ลอว์แอนด์บิซ จำกัด
960 ซี.พี.เอส. ออดิทกรุ๊ป 500,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.พี.เอส. ออดิทกรุ๊ป จำกัด
961 ซี.วี.ธุรกิจ 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ซี.วี.ธุรกิจ จำกัด
962 ซี.เอ็น.เค. บิสซิเนส 500,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เค. บิสซิเนส
963 ซี.เอส.ไอ. ลีกัล คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เอส.ไอ. ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำกัด
964 ซี.แอม.อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซี.แอม.อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
965 ซีเค เซอร์วิส (ประเทศไทย) 4,000,000 ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ บริษัท ซีเค เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
966 ซีเค แอนด์ พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
967 ซีซีเค อินเตอร์ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีซีเค อินเตอร์ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
968 ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส 2,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
969 ซีดีเอส ลอว์ 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีดีเอส ลอว์ จำกัด
970 ซีที ลีกัล คอนซัลแทนท์ เซอร์วิสเซส 100,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ซีที ลีกัล คอนซัลแทนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
971 ซีที แอทเทอร์นี่ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีที แอทเทอร์นี่ จำกัด
972 ซีทีเจ กู๊ด เซอร์วิส 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีทีเจ กู๊ด เซอร์วิส จำกัด
973 ซีทีเอ็นวาย บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซีทีเอ็นวาย บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
974 ซีทีเอส ลีกัล 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ซีทีเอส ลีกัล จำกัด
975 ซีนเนริโอ แพลนนิ่ง แอนด์ แอดไวเซอร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีนเนริโอ แพลนนิ่ง แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
976 ซีนิธ กรุ๊ป 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ซีนิธ กรุ๊ป จำกัด
977 ซีโน-ไทย ลอว์ แอนด์ คอนซัลติ้ง 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีโน-ไทย ลอว์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
978 ซีบี เซอร์วิส 2016 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีบี เซอร์วิส 2016 จำกัด
979 ซีพี ลอว์ เฟิร์ม 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ซีพี ลอว์ เฟิร์ม จำกัด
980 ซีพี ไอพี ลีกัล 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพี ไอพี ลีกัล จำกัด
981 ซีพีเอ แมนเนจเมนท์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพีเอ แมนเนจเมนท์ จำกัด
982 ซีพีเอ็น ลอว์ แอดไวเซอร์ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท ซีพีเอ็น ลอว์ แอดไวเซอร์ จำกัด
983 ซีพีเอ็ม สำนักกฎหมาย บัญชีและบริการ 500,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพีเอ็ม สำนักกฎหมาย บัญชีและบริการ จำกัด
984 ซียูแอล คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซียูแอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
985 ซีเล็คทีฟ เทรดมาร์ค ยูเนี่ยน (เอสทียู) 3,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเล็คทีฟ เทรดมาร์ค ยูเนี่ยน (เอสทียู) จำกัด
986 ซีวีซี ลอว์ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีวีซี ลอว์ จำกัด
987 ซีอีเอ ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ 2,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ซีอีเอ ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
988 ซีอุส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีอุส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
989 ซีเอช โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลแทนท์ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซีเอช โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลแทนท์ จำกัด
990 ซีเอช ลอว์ แอสโซซิเอชั่นส์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอช ลอว์ แอสโซซิเอชั่นส์ จำกัด
991 ซีเอช. แอนด์ เจ. ซัคเซส 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอช. แอนด์ เจ. ซัคเซส จำกัด
992 ซีเอชเอส ลอว์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอชเอส ลอว์ จำกัด
993 ซีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิซ 4,500,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิซ จำกัด
994 ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ 1,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท ซีเอ็นจีเพอร์เฟ่คท์อินเตอร์ จำกัด
995 ซีเอ็นพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็นพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
996 ซีเอ็นเอ็กซ์ ลีเกิล แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ซีเอ็นเอ็กซ์ ลีเกิล แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
997 ซีเอ็นเอ็กซ์ ลีเกิล แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเอ็กซ์ ลีเกิล แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส
998 ซีเอ็นแอล แอดโวเคท 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ซีเอ็นแอล แอดโวเคท จำกัด
999 ซีเอ็ม กฎหมายและธุรกิจ 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ซีเอ็ม กฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1000 ซีเอ็มเอส อินเตอร์ ลอว์ 1,290,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็มเอส อินเตอร์ ลอว์

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ