รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เค เอส อาร์ แอดไวซ์เซอรี่ 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
2 เคนท็อป (ประเทศไทย) 10,040,300 พระนครศรีอยุธยา เสนา
3 โคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชีย  คอร์ปอเรชั่น 43,600,000 พระนครศรีอยุธยา อุทัย
4 จีดีเอสที 55,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
5 เจ แจน แอนด์ พี แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
6 ซังฟอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
7 ซีดับบลิวเอ คอนซัลติ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
8 เซ็กส์ อัพ ไอเดีย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
9 นิวไดเรคชั่นส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
10 ปอยต์เตมิลล์ (ประเทศไทย) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
11 มัลติ เจท 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
12 รัฐธนนท์เพิ่มทรัพย์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
13 รีสเปคท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
14 เรด แพลนเนต อินเตอร์เนชั่นแนล 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
15 โรเกทท์ (ประเทศไทย) 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
16 วายพีบี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
17 สุนันทา กรุ๊ป 4,000,000 ชลบุรี บางละมุง
18 สุพรรณ การ์เด้น ซิตี้ 40,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
19 หนุมาน แอดเวนเจอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
20 ออรัน (ประเทศไทย) 5,000,000 ชลบุรี บางละมุง
21 ออลนิวเดย์ 2,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
22 อัพเพอร์ แฮนด์ส โซลูชั่นส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
23 อินเตอร์เนชั่นแนล แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
24 อุทยานมาลีนนท์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
25 เอ็กซ์โซติสสิโม แทรเวล กรุ๊ป 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
26 เอ็น ที เค แมเนจเม้นท์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
27 แอกซิออน เวนเจอร์ส (บีเคเค) 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
28 โอล เซนท์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
29 ไอเมดิคอร์ป 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน


ข้อมูลผู้ประกอบการ