รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 คอนวาเทค (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
2 คัมแลง 100,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท คัมแลง จำกัด
3 คาวาซากิ เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คาวาซากิ เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 คิวบิทคอร์ 2,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท คิวบิทคอร์ จำกัด
5 จอร์จ เดส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จอร์จ เดส จำกัด
6 จิงฮวด คอร์ปอเรชั่น 100,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จิงฮวด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7 จี ไอไอ อาร์ (ประเทศไทย) 26,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท จี ไอไอ อาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
8 จี.บี. สเตลล่าร์ 100,000 วาปีปทุม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.บี. สเตลล่าร์
9 ช๊อยค์ เอเชีย 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ช๊อยค์ เอเชีย จำกัด
10 ชานซ์ เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชานซ์ เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
11 ชายเล็ก มีเดีย 1,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชายเล็ก มีเดีย
12 ชำนาญกิจ 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชำนาญกิจ จำกัด
13 ชินคาวะ (ประเทศไทย) 10,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ชินคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
14 ซอร์ฟิน โยชิมูระ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซอร์ฟิน โยชิมูระ (ประเทศไทย) จำกัด
15 ซังเคียว ทาเทยาม่า (ไทยแลนด์) 3,123,059,968 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซังเคียว ทาเทยาม่า (ไทยแลนด์) จำกัด
16 ซัน เซ็นจูรี่ (ประเทศไทย) 3,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัน เซ็นจูรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
17 ซัฟไฟร์โก 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัฟไฟร์โก จำกัด
18 ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี โอเปอเรชั่น (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี โอเปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
19 ซินโนว่า แอดวานซ์ พาวเวอร์ เซอร์วิสเซส 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินโนว่า แอดวานซ์ พาวเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
20 ซีรีน แอทโมส 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีรีน แอทโมส จำกัด
21 ซีเฟรชไอเอชคิว 900,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเฟรชไอเอชคิว จำกัด
22 ซีเอช - เทค 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซีเอช - เทค จำกัด
23 ซีเอสพีเอส ไอเอชคิว 87,500,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอสพีเอส ไอเอชคิว จำกัด
24 ซีแอล เอเชีย 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีแอล เอเชีย จำกัด
25 ณภัสส์ซัพพลายแมเนจเม้นท์ 1,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท ณภัสส์ซัพพลายแมเนจเม้นท์ จำกัด
26 ณภา คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ณภา คอนซัลติ้ง จำกัด
27 ดับเบิล ซี เอ็นเนอร์ยี 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิล ซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
28 ดาวีด้า (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาวีด้า (ประเทศไทย) จำกัด
29 ดาเวย์ บิคฟอร์ด อีแนคซ์ เอเชีย 20,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาเวย์ บิคฟอร์ด อีแนคซ์ เอเชีย จำกัด
30 ดีดับเบิ้ลยูพี 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีดับเบิ้ลยูพี จำกัด
31 ดีทแฮล์ม แทรเวิล แมเนจเมนท์ 15,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล แมเนจเมนท์ จำกัด
32 ดีเค ซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วิส 10,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเค ซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วิส
33 ดีเคเค ไทย แมททีเรียล เทรดดิ้ง 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเคเค ไทย แมททีเรียล เทรดดิ้ง จำกัด
34 ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
35 ดีแซด การ์ด (อินเตอร์เนชั่นแนล) 10,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ดีแซด การ์ด (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
36 ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก 4,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
37 ตองกล้วย 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ตองกล้วย จำกัด
38 ทรัพย์ปอเอเชีย 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ปอเอเชีย จำกัด
39 ทริค คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
40 ทริปเปิล จัมพ์ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิล จัมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
41 ทัน ช่อง แม่โขง รีจินอล 100,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทัน ช่อง แม่โขง รีจินอล จำกัด
42 ทำปันวิสาหกิจเพื่อสังคม 2,000,000 เชียงดาว เชียงใหม่ บริษัท ทำปันวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
43 ที เอส เอช ที่ปรึกษา 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัด
44 ทีดับเบิลยู แคปปิตอล 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีดับเบิลยู แคปปิตอล จำกัด
45 ทีทีจี อินสไปเออร์ 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทีทีจี อินสไปเออร์ จำกัด
46 ทียู-อี แคปปิตอล (ประเทศไทย) 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ทียู-อี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
47 นิปปอน สตีล (ประเทศไทย) 718,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นิปปอน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
48 นิปโป โกลบอล แมเนจเม้นท์ 480,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นิปโป โกลบอล แมเนจเม้นท์ จำกัด
49 นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค 409,260,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
50 บลู คอร์เนอร์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท บลู คอร์เนอร์ จำกัด
51 บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 478,530,600 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
52 บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) 12,100,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
53 บางกอก อีเว้นท์ แอนด์ เอ็กซ์โปซิชั่น 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บางกอก อีเว้นท์ แอนด์ เอ็กซ์โปซิชั่น จำกัด
54 บี แอนด์ บี เลเชอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท บี แอนด์ บี เลเชอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
55 บี.ซี.สำโรงใต้ 500,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ซี.สำโรงใต้
56 บีพีเอ็มเอ็ม กรุ๊ป 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท บีพีเอ็มเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
57 บีเอสที เอลโทรมาท เซาท์ อีสท์ เอเชีย 7,800,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเอสที เอลโทรมาท เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด
58 ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 4,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
59 ปาร์คเกอร์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี เอเชีย แปซิฟิค 60,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ปาร์คเกอร์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
60 พรีโม่ โซล่าร์ แอสเซท 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท พรีโม่ โซล่าร์ แอสเซท จำกัด
61 พัฒนาชีคิว 300,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท พัฒนาชีคิว จำกัด
62 พาแนลพีนา เอเชีย-แปซิฟิค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท พาแนลพีนา เอเชีย-แปซิฟิค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
63 พี.ที.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท พี.ที.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
64 ฟอร์ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟอร์ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
65 ฟิลลิปส์ ฟู้ด เอเชีย 10,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิลลิปส์ ฟู้ด เอเชีย จำกัด
66 ฟีนิกซ์ ซิมูเลชั่น เซนเตอร์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ฟีนิกซ์ ซิมูเลชั่น เซนเตอร์ จำกัด
67 ฟูจิทสึ ออพติคอล คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) 10,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ฟูจิทสึ ออพติคอล คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
68 ฟูรูกาวา ออโตโมทีฟ ซีสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค 23,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟูรูกาวา ออโตโมทีฟ ซีสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
69 มหานคร แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท มหานคร แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
70 มายคิดส์ คลับ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคิดส์ คลับ
71 มาห์เล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 20,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท มาห์เล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
72 มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) 120,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
73 มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัด
74 ยัวร์เบรน แอดไวเซอรี่ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ยัวร์เบรน แอดไวเซอรี่ จำกัด
75 ยามาเซ่น (ประเทศไทย) 118,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด
76 ยู-โฮลดิงส์ ไอเอชคิว 10,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยู-โฮลดิงส์ ไอเอชคิว จำกัด
77 ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ จำกัด
78 ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ 100,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จำกัด
79 รุ่งลุลี เทรนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 500,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งลุลี เทรนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
80 ลัมเบอเร่ท์ เอเซีย 14,700,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ลัมเบอเร่ท์ เอเซีย จำกัด
81 ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี 75,260,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด
82 วอนท์ วอนท์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท วอนท์ วอนท์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
83 วิทตอเรีย เอเชีย แปซิฟิก 18,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท วิทตอเรีย เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
84 วิสโกฟาน (ประเทศไทย) 4,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิสโกฟาน (ประเทศไทย) จำกัด
85 วี แคร์ ยู โฮม 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท วี แคร์ ยู โฮม จำกัด
86 วีเอฟ ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท วีเอฟ ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
87 ศตุชา 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ศตุชา จำกัด
88 ศูนย์อบรม วิจัย พัฒนา นักข่าวอาชญากรรม 5,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ศูนย์อบรม วิจัย พัฒนา นักข่าวอาชญากรรม
89 สกาย ไฮ คอนซัลแทนซี่ 4,200,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท สกาย ไฮ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
90 สมาร์ท คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
91 สวอลโลว์ เอ็มเอสโอ 100,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท สวอลโลว์ เอ็มเอสโอ จำกัด
92 สวารอฟสกี้ เอสซีเอสที 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท สวารอฟสกี้ เอสซีเอสที จำกัด
93 สิงห์ เอเชีย คอร์เปอเรชั่น 500,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท สิงห์ เอเชีย คอร์เปอเรชั่น จำกัด
94 อ ซอมัด 100,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท อ ซอมัด จำกัด
95 อมัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 3,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท อมัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
96 อมาเร็กซ์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท อมาเร็กซ์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
97 ออร์บิท เอเชีย 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ออร์บิท เอเชีย จำกัด
98 ออลล์ โกรว์ คอมมิวนิเคชั่นส์ 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ออลล์ โกรว์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
99 ออโต้ลิฟ เอเชีย อาร์ โอ เอช 20,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ออโต้ลิฟ เอเชีย อาร์ โอ เอช จำกัด
100 อะโทมี่ เชียงใหม่ ริชเชส เซ็นเตอร์ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท อะโทมี่ เชียงใหม่ ริชเชส เซ็นเตอร์ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ