รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 คอนวาเทค (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
2 คัมแลง 100,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท คัมแลง จำกัด
3 คาวาซากิ เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คาวาซากิ เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 คิวบิทคอร์ 2,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท คิวบิทคอร์ จำกัด
5 จอร์จ เดส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จอร์จ เดส จำกัด
6 จิงฮวด คอร์ปอเรชั่น 100,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จิงฮวด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7 จี ไอไอ อาร์ (ประเทศไทย) 26,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท จี ไอไอ อาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
8 จี.บี. สเตลล่าร์ 100,000 วาปีปทุม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.บี. สเตลล่าร์
9 ช๊อยค์ เอเชีย 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ช๊อยค์ เอเชีย จำกัด
10 ชานซ์ เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชานซ์ เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
11 ชายเล็ก มีเดีย 1,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชายเล็ก มีเดีย
12 ชำนาญกิจ 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชำนาญกิจ จำกัด
13 ชินคาวะ (ประเทศไทย) 10,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ชินคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
14 ซอร์ฟิน โยชิมูระ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซอร์ฟิน โยชิมูระ (ประเทศไทย) จำกัด
15 ซังเคียว ทาเทยาม่า (ไทยแลนด์) 3,123,059,968 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซังเคียว ทาเทยาม่า (ไทยแลนด์) จำกัด
16 ซัน เซ็นจูรี่ (ประเทศไทย) 3,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัน เซ็นจูรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
17 ซัฟไฟร์โก 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัฟไฟร์โก จำกัด
18 ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี โอเปอเรชั่น (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี โอเปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
19 ซินโนว่า แอดวานซ์ พาวเวอร์ เซอร์วิสเซส 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินโนว่า แอดวานซ์ พาวเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
20 ซีรีน แอทโมส 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีรีน แอทโมส จำกัด
21 ซีเฟรชไอเอชคิว 900,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเฟรชไอเอชคิว จำกัด
22 ซีเอช - เทค 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซีเอช - เทค จำกัด
23 ซีเอสพีเอส ไอเอชคิว 87,500,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอสพีเอส ไอเอชคิว จำกัด
24 ซีแอล เอเชีย 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีแอล เอเชีย จำกัด
25 ณภัสส์ซัพพลายแมเนจเม้นท์ 1,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท ณภัสส์ซัพพลายแมเนจเม้นท์ จำกัด
26 ณภา คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ณภา คอนซัลติ้ง จำกัด
27 ดับเบิล ซี เอ็นเนอร์ยี 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิล ซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
28 ดาวีด้า (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาวีด้า (ประเทศไทย) จำกัด
29 ดาเวย์ บิคฟอร์ด อีแนคซ์ เอเชีย 20,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาเวย์ บิคฟอร์ด อีแนคซ์ เอเชีย จำกัด
30 ดีดับเบิ้ลยูพี 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีดับเบิ้ลยูพี จำกัด
31 ดีทแฮล์ม แทรเวิล แมเนจเมนท์ 15,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล แมเนจเมนท์ จำกัด
32 ดีเค ซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วิส 10,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเค ซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วิส
33 ดีเคเค ไทย แมททีเรียล เทรดดิ้ง 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเคเค ไทย แมททีเรียล เทรดดิ้ง จำกัด
34 ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
35 ดีแซด การ์ด (อินเตอร์เนชั่นแนล) 10,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ดีแซด การ์ด (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
36 ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก 4,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
37 ตองกล้วย 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ตองกล้วย จำกัด
38 ทรัพย์ปอเอเชีย 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ปอเอเชีย จำกัด
39 ทริค คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
40 ทริปเปิล จัมพ์ (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิล จัมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
41 ทัน ช่อง แม่โขง รีจินอล 100,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทัน ช่อง แม่โขง รีจินอล จำกัด
42 ทำปันวิสาหกิจเพื่อสังคม 2,000,000 เชียงดาว เชียงใหม่ บริษัท ทำปันวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
43 ที เอส เอช ที่ปรึกษา 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัด
44 ทีดับเบิลยู แคปปิตอล 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีดับเบิลยู แคปปิตอล จำกัด
45 ทีทีจี อินสไปเออร์ 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทีทีจี อินสไปเออร์ จำกัด
46 ทียู-อี แคปปิตอล (ประเทศไทย) 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ทียู-อี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
47 นิปปอน สตีล (ประเทศไทย) 718,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นิปปอน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
48 นิปโป โกลบอล แมเนจเม้นท์ 480,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นิปโป โกลบอล แมเนจเม้นท์ จำกัด
49 นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค 409,260,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
50 บลู คอร์เนอร์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท บลู คอร์เนอร์ จำกัด
51 บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 478,530,600 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
52 บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) 12,100,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
53 บางกอก อีเว้นท์ แอนด์ เอ็กซ์โปซิชั่น 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท บางกอก อีเว้นท์ แอนด์ เอ็กซ์โปซิชั่น จำกัด
54 บี แอนด์ บี เลเชอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท บี แอนด์ บี เลเชอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
55 บี.ซี.สำโรงใต้ 500,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ซี.สำโรงใต้
56 บีพีเอ็มเอ็ม กรุ๊ป 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท บีพีเอ็มเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
57 บีเอสที เอลโทรมาท เซาท์ อีสท์ เอเชีย 7,800,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเอสที เอลโทรมาท เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด
58 ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 4,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
59 ปาร์คเกอร์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี เอเชีย แปซิฟิค 60,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ปาร์คเกอร์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
60 พรีโม่ โซล่าร์ แอสเซท 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท พรีโม่ โซล่าร์ แอสเซท จำกัด
61 พัฒนาชีคิว 300,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท พัฒนาชีคิว จำกัด
62 พาแนลพีนา เอเชีย-แปซิฟิค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท พาแนลพีนา เอเชีย-แปซิฟิค เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
63 พี.ที.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท พี.ที.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
64 ฟอร์ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟอร์ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
65 ฟิลลิปส์ ฟู้ด เอเชีย 10,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิลลิปส์ ฟู้ด เอเชีย จำกัด
66 ฟีนิกซ์ ซิมูเลชั่น เซนเตอร์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ฟีนิกซ์ ซิมูเลชั่น เซนเตอร์ จำกัด
67 ฟูจิทสึ ออพติคอล คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) 10,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ฟูจิทสึ ออพติคอล คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
68 ฟูรูกาวา ออโตโมทีฟ ซีสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค 23,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟูรูกาวา ออโตโมทีฟ ซีสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
69 มหานคร แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท มหานคร แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
70 มายคิดส์ คลับ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคิดส์ คลับ
71 มาห์เล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 20,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท มาห์เล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
72 มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) 120,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
73 มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท มิตซูบิชิ แมททีเรียล เซาท์อีส เอเชีย จำกัด
74 ยัวร์เบรน แอดไวเซอรี่ 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ยัวร์เบรน แอดไวเซอรี่ จำกัด
75 ยามาเซ่น (ประเทศไทย) 118,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด
76 ยู-โฮลดิงส์ ไอเอชคิว 10,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยู-โฮลดิงส์ ไอเอชคิว จำกัด
77 ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ จำกัด
78 ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ 100,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จำกัด
79 รุ่งลุลี เทรนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 500,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งลุลี เทรนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
80 ลัมเบอเร่ท์ เอเซีย 14,700,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ลัมเบอเร่ท์ เอเซีย จำกัด
81 ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี 75,260,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด
82 วอนท์ วอนท์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท วอนท์ วอนท์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
83 วิทตอเรีย เอเชีย แปซิฟิก 18,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท วิทตอเรีย เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
84 วิสโกฟาน (ประเทศไทย) 4,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิสโกฟาน (ประเทศไทย) จำกัด
85 วี แคร์ ยู โฮม 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท วี แคร์ ยู โฮม จำกัด
86 วีเอฟ ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท วีเอฟ ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
87 ศตุชา 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ศตุชา จำกัด
88 ศูนย์อบรม วิจัย พัฒนา นักข่าวอาชญากรรม 5,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ศูนย์อบรม วิจัย พัฒนา นักข่าวอาชญากรรม
89 สกาย ไฮ คอนซัลแทนซี่ 4,200,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท สกาย ไฮ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
90 สมาร์ท คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
91 สวอลโลว์ เอ็มเอสโอ 100,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท สวอลโลว์ เอ็มเอสโอ จำกัด
92 สวารอฟสกี้ เอสซีเอสที 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท สวารอฟสกี้ เอสซีเอสที จำกัด
93 สิงห์ เอเชีย คอร์เปอเรชั่น 500,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท สิงห์ เอเชีย คอร์เปอเรชั่น จำกัด
94 อ ซอมัด 100,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท อ ซอมัด จำกัด
95 อมัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 3,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท อมัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
96 อมาเร็กซ์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท อมาเร็กซ์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
97 ออร์บิท เอเชีย 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ออร์บิท เอเชีย จำกัด
98 ออลล์ โกรว์ คอมมิวนิเคชั่นส์ 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ออลล์ โกรว์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
99 ออโต้ลิฟ เอเชีย อาร์ โอ เอช 20,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ออโต้ลิฟ เอเชีย อาร์ โอ เอช จำกัด
100 อะโทมี่ เชียงใหม่ ริชเชส เซ็นเตอร์ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท อะโทมี่ เชียงใหม่ ริชเชส เซ็นเตอร์ จำกัด
101 อะโทมี่เชียงใหม่ท็อปเซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท อะโทมี่เชียงใหม่ท็อปเซ็นเตอร์ จำกัด
102 อะโทมี่เชียงใหม่ท่ารั้วสตาร์ 1,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท อะโทมี่เชียงใหม่ท่ารั้วสตาร์ จำกัด
103 อัลฟ่า คอนทริบิวชั่น 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท อัลฟ่า คอนทริบิวชั่น จำกัด
104 อาควาเวลล์ (อินเตอร์แนชั่นแนล) 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท อาควาเวลล์ (อินเตอร์แนชั่นแนล) จำกัด
105 อาซาฮี คาเซอิ เอเชีย แปซิฟิก 80,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อาซาฮี คาเซอิ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
106 อายิโนะโมะโต๊ะ เอสอีเอ รีเจียนัล เฮดควอเตอส์ 2,124,999,936 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอสอีเอ รีเจียนัล เฮดควอเตอส์ จำกัด
107 อาร์ทีเอ็นซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์ทีเอ็นซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
108 อินฟินิตี้พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท อินฟินิตี้พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
109 อินเตอร์เนชั่นแนล แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
110 อินโนเวทีฟ เซอร์วิส เทรนนิ่ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท อินโนเวทีฟ เซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด
111 อิมแพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอสแพค รีเจียน 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท อิมแพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอสแพค รีเจียน จำกัด
112 อี-คอร์ป เซอร์วิสเซส 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท อี-คอร์ป เซอร์วิสเซส จำกัด
113 ฮาคูโฮโด เอเชียแปซิฟิค 908,025,728 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮาคูโฮโด เอเชียแปซิฟิค จำกัด
114 ฮาร์เวส เอาเออร์ 3,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮาร์เวส เอาเออร์ จำกัด
115 เคนท็อป (ประเทศไทย) 10,040,300 เสนา พระนครศรีอยุธยา บริษัท เคนท็อป (ประเทศไทย) จำกัด
116 เคพีที อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) 4,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เคพีที อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด
117 เคราส์ เลทเธอร์ส (ประเทศไทย) 10,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เคราส์ เลทเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
118 เจมส์ ฮาวเดน (ประเทศไทย) 10,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เจมส์ ฮาวเดน (ประเทศไทย) จำกัด
119 เจเอฟอี สตีล (ประเทศไทย) 15,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอฟอี สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
120 เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ 50,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด
121 เซรามิกสปีด สปอร์ต เอเชีย 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท เซรามิกสปีด สปอร์ต เอเชีย จำกัด
122 เด็คคีโอ ไอเอชคิว 10,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท เด็คคีโอ ไอเอชคิว จำกัด
123 เดลฟินเก้น อาร์โอเอช เอเชีย 40,354,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เดลฟินเก้น อาร์โอเอช เอเชีย จำกัด
124 เดอร์เซียร์ 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอร์เซียร์ จำกัด
125 เดอะ มัส เอ็นจิเนียริ่ง 100,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท เดอะ มัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
126 เดอะเพอร์เฟ็คชั่น แปดแปดแปด 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เดอะเพอร์เฟ็คชั่น แปดแปดแปด จำกัด
127 เติมเต็มความรู้ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เติมเต็มความรู้ จำกัด
128 เทรดลี คอมมูนิเคชั่น 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท เทรดลี คอมมูนิเคชั่น จำกัด
129 เทรนนิ่ง ไฟร์ สามเก้า 100,000 เด่นชัย แพร่ บริษัท เทรนนิ่ง ไฟร์ สามเก้า จำกัด
130 เนบิวล่า64 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนบิวล่า64
131 เนสท์เล่ อาร์โอเอช (ประเทศไทย) 250,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เนสท์เล่ อาร์โอเอช (ประเทศไทย) จำกัด
132 เบซินส์ เฮลธ์แคร์ โอเปอเรชั่นส์ โคออดิเนชั่น เซ็นเตอร์ 16,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เบซินส์ เฮลธ์แคร์ โอเปอเรชั่นส์ โคออดิเนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
133 เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ อาร์โอเอช (ประเทศไทย) 10,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ อาร์โอเอช (ประเทศไทย) จำกัด
134 เบโค เอแพค ไอบีซี 20,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เบโค เอแพค ไอบีซี จำกัด
135 เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย 17,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด
136 เพ้นท์ มาสเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เพ้นท์ มาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
137 เพนสเพน เซอร์วิสเซส 10,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท เพนสเพน เซอร์วิสเซส จำกัด
138 เมดิคอล ดีพาร์ทเจอร์ส (ประเทศไทย) 12,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เมดิคอล ดีพาร์ทเจอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
139 เมดแอนด์เฮิร์บ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เมดแอนด์เฮิร์บ จำกัด
140 เมทัล ไทเกอร์ ไอเอชคิว 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เมทัล ไทเกอร์ ไอเอชคิว จำกัด
141 เมอร์ คิวรี่ พลัส 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เมอร์ คิวรี่ พลัส จำกัด
142 เลสชาโก้ เซอร์วิส 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เลสชาโก้ เซอร์วิส จำกัด
143 เลอ นาเดียร์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เลอ นาเดียร์ จำกัด
144 เลิฟ อีท อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เลิฟ อีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
145 เวสเตอร์ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เวสเตอร์ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
146 เวอร์แบค เอเชีย แปซิฟิค 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เวอร์แบค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
147 เอ.ซี. ซัพพลายเออร์ เซนเตอร์ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.ซี. ซัพพลายเออร์ เซนเตอร์ จำกัด
148 เอ็กซอนโมบิล 40,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
149 เอ็กซ์เพรส ฟู๊ด กรุ๊ป 352,776,512 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กซ์เพรส ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด
150 เอ็กซ์โซติสสิโม แทรเวล กรุ๊ป 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กซ์โซติสสิโม แทรเวล กรุ๊ป จำกัด
151 เอ็กเซดี้ เอ็นจิเนียริ่ง เอเชีย 140,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท เอ็กเซดี้ เอ็นจิเนียริ่ง เอเชีย จำกัด
152 เอชอาร์ โปร บิซิเนส พาร์ทเนอร์ 999 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท เอชอาร์ โปร บิซิเนส พาร์ทเนอร์ 999 จำกัด
153 เอซุส (ประเทศไทย) 16,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอซุส (ประเทศไทย) จำกัด
154 เอ็นจี เอเชีย-แปซิฟิก 232,935,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นจี เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด
155 เอ็นทีเค คอร์ปอเรชั่น เอเชีย 10,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท เอ็นทีเค คอร์ปอเรชั่น เอเชีย จำกัด
156 เอนไก เอเชีย แปซิฟิก 10,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท เอนไก เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
157 เอฟ. ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล (อาร์โอเอช) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟ. ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล (อาร์โอเอช) จำกัด
158 เอฟเอ็มโอที 2,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เอฟเอ็มโอที จำกัด
159 เอ็ม แอนด์ เอ็ม อินเตอร์ ทรานสปอร์ต 1,000,000 ตากใบ นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม อินเตอร์ ทรานสปอร์ต
160 เอมสตาร์ แมนเนจเม้นท์ 10,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอมสตาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
161 เอ็มเอช แอนด์ อาร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มเอช แอนด์ อาร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จำกัด
162 เอส.พี.เอ.เน็กซ์เทค 100,000 ดอนตูม นครปฐม บริษัท เอส.พี.เอ.เน็กซ์เทค จำกัด
163 เอาท์ริกเกอร์ เอเชีย 10,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท เอาท์ริกเกอร์ เอเชีย จำกัด
164 เอิบอิ่ม ฟาร์ม 19,000,000 บางบาล พระนครศรีอยุธยา บริษัท เอิบอิ่ม ฟาร์ม จำกัด
165 เอเชี่ยน ทานากะ แบงค็อค 10,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชี่ยน ทานากะ แบงค็อค จำกัด
166 เอเวอร์กรีน โฮลดิ้ง 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอเวอร์กรีน โฮลดิ้ง จำกัด
167 เอแอนด์ดี อีโวลูชั่น 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอแอนด์ดี อีโวลูชั่น จำกัด
168 เฮนลี่ย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เฮนลี่ย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
169 เฮนส์แบรนด์ส อาร์โอเอช เอเชีย 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เฮนส์แบรนด์ส อาร์โอเอช เอเชีย จำกัด
170 แคปไวส์ 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท แคปไวส์ จำกัด
171 แพรกซิซ คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท แพรกซิซ คอนซัลติ้ง จำกัด
172 แม็คโคร อาร์โอเอช 4,007,000,064 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด
173 แมน ทรัค แอนด์ บัส เอเชีย แปซิฟิก 14,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท แมน ทรัค แอนด์ บัส เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
174 แอ็กเซลเล้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 10,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท แอ็กเซลเล้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
175 แอคครีทีฟ ทาเล้นท์ ฟอร์ เจแปน 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แอคครีทีฟ ทาเล้นท์ ฟอร์ เจแปน จำกัด
176 แองเจิ้ล มูล 100,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท แองเจิ้ล มูล จำกัด
177 แอนเท็นนา ออดิโอ 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แอนเท็นนา ออดิโอ จำกัด
178 โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง ซินเนอร์จี้ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง ซินเนอร์จี้ จำกัด
179 โกเรียลเอเชีย 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โกเรียลเอเชีย จำกัด
180 โคเบลโก้ เซาท์ อีสท์ เอเชีย 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท โคเบลโก้ เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด
181 โฆรวิส 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท โฆรวิส จำกัด
182 โดล โฮลดิ้งส์ สองพันสิบ (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โดล โฮลดิ้งส์ สองพันสิบ (ไทยแลนด์) จำกัด
183 โปร ไนน์ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โปร ไนน์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
184 โปรจิซิส โอเปอร์เรติ้ง เฮดควอเตอร์ 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท โปรจิซิส โอเปอร์เรติ้ง เฮดควอเตอร์ จำกัด
185 โปรโม เทค ไอเอชคิว 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท โปรโม เทค ไอเอชคิว จำกัด
186 โฟร์เอส แมเนจเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท โฟร์เอส แมเนจเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
187 โมอานา (เอเซีย) 10,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท โมอานา (เอเซีย) จำกัด
188 โมเดิร์น ดิสทริบิวชั่น 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โมเดิร์น ดิสทริบิวชั่น จำกัด
189 โยโกฮามา เอเชีย 10,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท โยโกฮามา เอเชีย จำกัด
190 โอซีเอส อาร์โอเอช 10,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท โอซีเอส อาร์โอเอช จำกัด
191 โอมิเซะ เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท โอมิเซะ เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
192 โอเฟียร์ เอเชีย เซอร์วิสเซส 25,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท โอเฟียร์ เอเชีย เซอร์วิสเซส จำกัด
193 ไทเฮา เซอร์วิส 5,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท ไทเฮา เซอร์วิส จำกัด
194 ไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 380,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
195 ไพรด์ แมเนจเม้นท์ 100,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท ไพรด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
196 ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ (อาร์โอเอช) 10,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ (อาร์โอเอช) จำกัด
197 ไอ ดู เซิร์ฟ 55,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอ ดู เซิร์ฟ จำกัด
198 ไอคอนิค อินเตอร์เนชั่นแนล 10,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอคอนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
199 ไอเอชจี (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอเอชจี (ประเทศไทย) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ