รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จำกัด
2 111 ซีเอ็มทีซี โฮลดิ้ง 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 111 ซีเอ็มทีซี โฮลดิ้ง จำกัด
3 19 คัลเลอร์ส พลัส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 19 คัลเลอร์ส พลัส จำกัด
4 201150 คันทรีคลับ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 201150 คันทรีคลับ จำกัด
5 264265 พี2เอ คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 264265 พี2เอ คอนโดมิเนียม จำกัด
6 2พีบี กรุ๊ป 300,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2พีบี กรุ๊ป
7 2เอ 43489 วิวทะเล คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 2เอ 43489 วิวทะเล คอนโดมิเนียม จำกัด
8 3 สตาร์ เอสเตท 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 3 สตาร์ เอสเตท จำกัด
9 3 อมิโก้ 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 3 อมิโก้ จำกัด
10 301 เขาหมอน 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท 301 เขาหมอน จำกัด
11 420 คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท 420 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12 433144 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433144 คอนโดมิเนียม จำกัด
13 433147890 คอนโดมิเนียม 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433147890 คอนโดมิเนียม จำกัด
14 433196 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433196 คอนโดมิเนียม จำกัด
15 433207 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433207 คอนโดมิเนียม จำกัด
16 433208901 คอนโดมิเนียม 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433208901 คอนโดมิเนียม จำกัด
17 433314 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433314 คอนโดมิเนียม จำกัด
18 43332345 คอนโดมิเนียม 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43332345 คอนโดมิเนียม จำกัด
19 433360 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433360 คอนโดมิเนียม จำกัด
20 4334234 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4334234 คอนโดมิเนียม จำกัด
21 433436789 คอนโดมิเนียม 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433436789 คอนโดมิเนียม จำกัด
22 433539 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433539 คอนโดมิเนียม จำกัด
23 4335401 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4335401 คอนโดมิเนียม จำกัด
24 4335934 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4335934 คอนโดมิเนียม จำกัด
25 433653 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433653 คอนโดมิเนียม จำกัด
26 4337190 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4337190 คอนโดมิเนียม จำกัด
27 43372 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43372 คอนโดมิเนียม จำกัด
28 43377780 คอนโดมิเนียม 3,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43377780 คอนโดมิเนียม จำกัด
29 433778 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433778 คอนโดมิเนียม จำกัด
30 43387 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43387 คอนโดมิเนียม จำกัด
31 43392345 คอนโดมิเนียม 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43392345 คอนโดมิเนียม จำกัด
32 4339423 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4339423 คอนโดมิเนียม จำกัด
33 4339445 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4339445 คอนโดมิเนียม จำกัด
34 4339678 คอนโดมิเนียม 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4339678 คอนโดมิเนียม จำกัด
35 4341123 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4341123 คอนโดมิเนียม จำกัด
36 4341645 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4341645 คอนโดมิเนียม จำกัด
37 4342045 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4342045 คอนโดมิเนียม จำกัด
38 4342289 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4342289 คอนโดมิเนียม จำกัด
39 4342589 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4342589 คอนโดมิเนียม จำกัด
40 4342623 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4342623 คอนโดมิเนียม จำกัด
41 4343123 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4343123 คอนโดมิเนียม จำกัด
42 434470 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434470 คอนโดมิเนียม จำกัด
43 434497 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434497 คอนโดมิเนียม จำกัด
44 4345267 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4345267 คอนโดมิเนียม จำกัด
45 4345556 คอนโดมิเนียม 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4345556 คอนโดมิเนียม จำกัด
46 434591 2เอ คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434591 2เอ คอนโดมิเนียม จำกัด
47 43466 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43466 คอนโดมิเนียม จำกัด
48 43466970 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43466970 คอนโดมิเนียม จำกัด
49 434680 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434680 คอนโดมิเนียม จำกัด
50 4346869 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4346869 คอนโดมิเนียม จำกัด
51 43470910 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43470910 คอนโดมิเนียม จำกัด
52 4347112 คอนโดมิเนียม 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4347112 คอนโดมิเนียม จำกัด
53 434762 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434762 คอนโดมิเนียม จำกัด
54 434773 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434773 คอนโดมิเนียม จำกัด
55 4347923 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4347923 คอนโดมิเนียม จำกัด
56 4348201 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4348201 คอนโดมิเนียม จำกัด
57 434828 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434828 คอนโดมิเนียม จำกัด
58 43485567 คอนโดมิเนียม 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43485567 คอนโดมิเนียม จำกัด
59 4348589 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4348589 คอนโดมิเนียม จำกัด
60 43486890 คอนโดมิเนียม 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43486890 คอนโดมิเนียม จำกัด
61 434956 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434956 คอนโดมิเนียม จำกัด
62 477114 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 477114 คอนโดมิเนียม จำกัด
63 477389 พี.5 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 477389 พี.5 จำกัด
64 477390 พี.5 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 477390 พี.5 จำกัด
65 478521 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 478521 คอนโดมิเนียม จำกัด
66 478741 คอนโดมิเนียม 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 478741 คอนโดมิเนียม จำกัด
67 497 - 321 ดี แอทแลนติส 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 497 - 321 ดี แอทแลนติส จำกัด
68 558 เอส.พี. ไพรเวท 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 558 เอส.พี. ไพรเวท จำกัด
69 5ซี 477401 วิวทะเล 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 5ซี 477401 วิวทะเล จำกัด
70 611 พีแอล 1 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 611 พีแอล 1 จำกัด
71 6142 โอลิเวียร์ พร็อพเพอร์ตี้ 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 6142 โอลิเวียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
72 7 วัน ไทย ยู.เค. 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 7 วัน ไทย ยู.เค. จำกัด
73 723 เทมเปิ้ล คอร์ท 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 723 เทมเปิ้ล คอร์ท จำกัด
74 786 ซาลีน่า 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 786 ซาลีน่า จำกัด
75 79 คอนซัลแทนท์ 19,113,700 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท 79 คอนซัลแทนท์ จำกัด
76 825 แคปปิตอล พลัส 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท 825 แคปปิตอล พลัส จำกัด
77 87 ภัททาเลต 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 87 ภัททาเลต จำกัด
78 915 แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท 915 แมเนจเม้นท์ จำกัด
79 94 ภัททาเลต 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 94 ภัททาเลต จำกัด
80 กฎหมายธนสินทรัพย์เจริญ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายธนสินทรัพย์เจริญ
81 กนกรัตน์ คอนเซาท์แทนท์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กนกรัตน์ คอนเซาท์แทนท์ จำกัด
82 กมลวัน พรอพเพอร์ตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กมลวัน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
83 กระจ่างโลก อินเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กระจ่างโลก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
84 กราส วิว 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กราส วิว จำกัด
85 กรีน มารีน อินคอรป 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กรีน มารีน อินคอรป จำกัด
86 กรีน โปรเจ็คท์ มาเนจเม้นท์ เอแพค (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน โปรเจ็คท์ มาเนจเม้นท์ เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด
87 กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ 40,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
88 กฤตธรรม เทรดดิ๊งแอนด์คอนซัลแทนซ์ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท กฤตธรรม เทรดดิ๊งแอนด์คอนซัลแทนซ์ จำกัด
89 กวนนิโต คอนเน็คท์ 1,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท กวนนิโต คอนเน็คท์ จำกัด
90 กัญชนาสิทธิ์ 600,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชนาสิทธิ์
91 กัญญารัช แอนด์ คีรยา 100,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญารัช แอนด์ คีรยา
92 กายาวา 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กายาวา จำกัด
93 ก้าวทีสี่ก้าว 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ก้าวทีสี่ก้าว จำกัด
94 กิตะ คอร์ปอเรชั่น 46,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กิตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
95 กุล-คุณ99 3,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กุล-คุณ99 จำกัด
96 กู๊ด เพลส พัทยา 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กู๊ด เพลส พัทยา จำกัด
97 กู๊ดอินเทนชั่น 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดอินเทนชั่น จำกัด
98 กู๊ดแพลน คอนเซาท์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดแพลน คอนเซาท์ จำกัด
99 กู๊ดแลนด์ เรียล เอสเตท 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดแลนด์ เรียล เอสเตท
100 ขวัญเอยการบัญชี 200,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเอยการบัญชี
101 คราทอส 120,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คราทอส จำกัด
102 คริปโต เอเชีย 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คริปโต เอเชีย จำกัด
103 คริสตอล มายด์ 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท คริสตอล มายด์ จำกัด
104 ครีเดนซ์เรียลเอสเตท 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ครีเดนซ์เรียลเอสเตท จำกัด
105 ครีเอทพลัสคอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ครีเอทพลัสคอนซัลแตนท์ จำกัด
106 ครีเอทีฟ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ครีเอทีฟ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
107 คลับ เลอสรวง แมนเนจเม้นท์ 2,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท คลับ เลอสรวง แมนเนจเม้นท์ จำกัด
108 คลับเฟิร์ส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คลับเฟิร์ส จำกัด
109 คลับเอฟเอ็กซ์ 100,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท คลับเอฟเอ็กซ์ จำกัด
110 คลาสสิค 729 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คลาสสิค 729 จำกัด
111 ควอนท์ แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ 500,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอนท์ แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ จำกัด
112 ควอนท์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ 500,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอนท์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
113 ควีน แอ๊ดไวเซอรี่ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ควีน แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
114 คอนซัลโปร 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนซัลโปร จำกัด
115 คอนฟิแดนท์ แคปปิตอล 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนฟิแดนท์ แคปปิตอล จำกัด
116 คอนเน็คชั่น เอสเอ็มอี 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท คอนเน็คชั่น เอสเอ็มอี จำกัด
117 คอนโด ไทย เพลส 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คอนโด ไทย เพลส จำกัด
118 คอบร่า เครสท์ เอเชีย 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คอบร่า เครสท์ เอเชีย จำกัด
119 คอรัล รีฟ วิลล่า 5 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คอรัล รีฟ วิลล่า 5 จำกัด
120 คอลเลคทีฟ วิสดอม 1,400,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท คอลเลคทีฟ วิสดอม จำกัด
121 คะนู 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คะนู จำกัด
122 คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
123 คัม ออน โฮม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คัม ออน โฮม จำกัด
124 คาราฟูโต 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คาราฟูโต จำกัด
125 คารีสม่า เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คารีสม่า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
126 คาร์ชิล 500,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท คาร์ชิล จำกัด
127 คาร์ทรัส 25,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท คาร์ทรัส จำกัด
128 คาสเซิล พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คาสเซิล พาร์ทเนอร์ จำกัด
129 คิงส์ อินเตอร์โฮลดิ้งส์ 6,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงส์ อินเตอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
130 คินเนสท์ กรุ๊ป 75,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คินเนสท์ กรุ๊ป จำกัด
131 คิมโบร์ 6,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คิมโบร์ จำกัด
132 คิอัส แคปปิตอล 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท คิอัส แคปปิตอล จำกัด
133 คุนมั่น (ประเทศไทย) 5,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท คุนมั่น (ประเทศไทย) จำกัด
134 คูคี สตาร์ (ไทยแลนด์) 2,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท คูคี สตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
135 จงเทียน แอสโซซิเอทส์ 3,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท จงเทียน แอสโซซิเอทส์ จำกัด
136 จักรวาลดี 500,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท จักรวาลดี จำกัด
137 จัสติส พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แอพไพรซัล 7,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสติส พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แอพไพรซัล จำกัด
138 จิงโจ้ เล็ก 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จิงโจ้ เล็ก จำกัด
139 จิม ทอมป์สัน อินเตอร์เนชั่นแนล 20,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท จิม ทอมป์สัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
140 จิรแอนด์กีร(ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท จิรแอนด์กีร(ประเทศไทย) จำกัด
141 จีซี ศูนย์บริหารเงิน 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
142 จีดี เซอร์วิสเซส 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัด
143 จีเนียส เทเลคอม อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเนียส เทเลคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
144 จีโอ ไซสมิค 6,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จีโอ ไซสมิค จำกัด
145 จุติกรุ๊พ 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท จุติกรุ๊พ จำกัด
146 จุนแสงจันทร์ 20,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จุนแสงจันทร์ จำกัด
147 ชนัญ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ชนัญ แมเนจเม้นท์ จำกัด
148 ชลทีคลังพานิช 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชลทีคลังพานิช จำกัด
149 ชัยวรรณ บิสสิเนส 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยวรรณ บิสสิเนส จำกัด
150 ชัยเจริญ หัวหิน 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ชัยเจริญ หัวหิน จำกัด
151 ช้างสายรุ้ง 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ช้างสายรุ้ง จำกัด
152 ชางหยง อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชางหยง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
153 ชาร์ป แอดไวเซอร์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาร์ป แอดไวเซอร์ จำกัด
154 ชาเน่ เนเจอร์รัล (ประเทศไทย) 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ชาเน่ เนเจอร์รัล (ประเทศไทย) จำกัด
155 ชิณ เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชิณ เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
156 ชีวาส อาย 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท ชีวาส อาย จำกัด
157 ชูส เอ็กซ์ไวเซอร์ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท ชูส เอ็กซ์ไวเซอร์ จำกัด
158 ซอร์ริ่ง ไทเกอร์ 120,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซอร์ริ่ง ไทเกอร์ จำกัด
159 ซัคเซส บิส 3,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัคเซส บิส จำกัด
160 ซัมเมอร์ ฮิลล์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัมเมอร์ ฮิลล์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
161 ซานตา เงินทันใจ 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซานตา เงินทันใจ จำกัด
162 ซิกไดน์ วิลเลจ 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซิกไดน์ วิลเลจ จำกัด
163 ซิง ฟง แอสเสท โฮลดิ้ง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซิง ฟง แอสเสท โฮลดิ้ง จำกัด
164 ซิทริน แคปปิตอล 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัด
165 ซินเนอร์จิสติ๊ก แอดไวเซอรี่ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเนอร์จิสติ๊ก แอดไวเซอรี่ จำกัด
166 ซินเนอร์จี เวลธ์ แมเนจเมนท์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเนอร์จี เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
167 ซินเนอร์ยี่ เอเชีย กรุ๊ป 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเนอร์ยี่ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด
168 ซิมบอลิก กรุ๊ป 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซิมบอลิก กรุ๊ป จำกัด
169 ซิสเต็มโปร คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิสเต็มโปร คอนซัลแตนท์ จำกัด
170 ซิเดียน โฮลดิ้งส์ 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิเดียน โฮลดิ้งส์ จำกัด
171 ซี ดับเบิ้ลยู ที แคปปิตอล 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ที แคปปิตอล จำกัด
172 ซี เอ็น เอช ฮอสพิทอลลิตี้กรุ๊ป 4,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซี เอ็น เอช ฮอสพิทอลลิตี้กรุ๊ป จำกัด
173 ซี แอนด์ พี แฮปปี้เนส 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี แอนด์ พี แฮปปี้เนส จำกัด
174 ซี-ทรี คอร์ป 900,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี-ทรี คอร์ป จำกัด
175 ซี.กูลาเต้ ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซี.กูลาเต้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
176 ซี.เจ. มอร์แกน 5,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด
177 ซีทีอาร์แอล 2005 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีทีอาร์แอล 2005 จำกัด
178 ซีทีเอ็น คอม อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีทีเอ็น คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
179 ซีทูพรอส 1,000,000 เมืองตราด ตราด บริษัท ซีทูพรอส จำกัด
180 ซีเคเอ็ม กลอรี่ แอนด์ เฟรม 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ซีเคเอ็ม กลอรี่ แอนด์ เฟรม จำกัด
181 ซีเรียล คอนซัลติ้ง 5,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเรียล คอนซัลติ้ง จำกัด
182 ซีเอฟเอ็ม กรุ๊ป 1,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท ซีเอฟเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
183 ซีเอฟโอ เค้าเซิล 2,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอฟโอ เค้าเซิล จำกัด
184 ซีเอฟโอ เซอร์วิส แอนด์ เทรด 250,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอฟโอ เซอร์วิส แอนด์ เทรด จำกัด
185 ซีเอ็มทีซี แอสเซ็ท แอนด์ อินเวสต์เมนท์ 300,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็มทีซี แอสเซ็ท แอนด์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด
186 ซีเอส ลิสซิ่ง 5,000,000 พระทองคำ นครราชสีมา บริษัท ซีเอส ลิสซิ่ง จำกัด
187 ซุปเปอร์ริช โกลบ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซุปเปอร์ริช โกลบ จำกัด
188 ซูมิโซ (ไทยแลนด์) 10,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ซูมิโซ (ไทยแลนด์) จำกัด
189 ฑ.ธนัชญา 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ฑ.ธนัชญา จำกัด
190 ณ เมตตาอินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ณ เมตตาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
191 ณัฏฐณิชา การบัญชี 1,000,000 ภูซาง พะเยา บริษัท ณัฏฐณิชา การบัญชี จำกัด
192 ดับบลิว.เอส.เทคโน (ไทยแลนด์) 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดับบลิว.เอส.เทคโน (ไทยแลนด์) จำกัด
193 ดับบลิวพี แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวพี แมเนจเม้นท์
194 ดับบลิวเอ็มเอฟ คัลเจอร์ คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับบลิวเอ็มเอฟ คัลเจอร์ คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
195 ดับเบิล ไอ บิสสิเนส 200,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดับเบิล ไอ บิสสิเนส จำกัด
196 ดับเบิ้ลยู วาย ซัคเซส กรุ๊ป 10,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู วาย ซัคเซส กรุ๊ป
197 ดับเบิ้ลยู.เจ.ลอว์เยอร์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ลยู.เจ.ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด
198 ดับเบิ้ลยูที คอนเซาท์แทนท์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ลยูที คอนเซาท์แทนท์ จำกัด
199 ดาราวดี พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท ดาราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
200 ดาวินชี่ แคปปิตอล 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาวินชี่ แคปปิตอล จำกัด
201 ดาวเดือนดิน พรอสเพอริตี้ส์ 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาวเดือนดิน พรอสเพอริตี้ส์ จำกัด
202 ดิษมล 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดิษมล จำกัด
203 ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ 1,250,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จำกัด
204 ดิสโคเวต คอนเซ้าท์ติ้ง 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดิสโคเวต คอนเซ้าท์ติ้ง จำกัด
205 ดี.พี. อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.พี. อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
206 ดีดี แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส 500,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ดีดี แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
207 ดีทู โซลูชั่นส์ 50,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีทู โซลูชั่นส์
208 ดีโด เทรดดิ้ง คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีไซน์ 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดีโด เทรดดิ้ง คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
209 ดีโบ้แพซ 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดีโบ้แพซ จำกัด
210 ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด
211 ดูโครเครย์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดูโครเครย์ จำกัด
212 ตระกูลธนทรัพย์ 27 1,000,000 โพนสวรรค์ นครพนม บริษัท ตระกูลธนทรัพย์ 27 จำกัด
213 ตรีอรรถบูรณ์ แพลนเนอร์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ แพลนเนอร์ จำกัด
214 ต้าทอง อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ต้าทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
215 ติ๊งค์ อัลโก้ 1,035,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ จำกัด
216 ทรัพย์นารายณ์ ธุรกิจ 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทรัพย์นารายณ์ ธุรกิจ จำกัด
217 ทริปเปิ้ล ทู 222 โฮลดิ้ง 10,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิ้ล ทู 222 โฮลดิ้ง จำกัด
218 ทริปเปิ้ล พี โฮลดิ้งส์ 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทริปเปิ้ล พี โฮลดิ้งส์ จำกัด
219 ทรี แทง โฮลดิ้งส์ 500,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท ทรี แทง โฮลดิ้งส์ จำกัด
220 ทรีพลัสวัน โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรีพลัสวัน โฮลดิ้ง จำกัด
221 ทรูเวลธ์ คอนซัลแทนท์ 100,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทรูเวลธ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
222 ทวีสิน ลิสซิ่ง 2,500,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ทวีสิน ลิสซิ่ง จำกัด
223 ทอง 888 200,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอง 888
224 ท็อป เวนเจอร์ส 35,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จำกัด
225 ทอมมี่ ท๊อป โค้ช 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ทอมมี่ ท๊อป โค้ช จำกัด
226 ทั่วฟ้าเมืองไทย 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ทั่วฟ้าเมืองไทย จำกัด
227 ทิพย์ทรัมพ์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทิพย์ทรัมพ์ จำกัด
228 ที ที ที โฮลดิ้ง 50,400,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ที ที โฮลดิ้ง จำกัด
229 ที เอช เค โกลบอล พาร์ทเนอร์ 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ที เอช เค โกลบอล พาร์ทเนอร์ จำกัด
230 ที เอส เค กรุ๊ป โฮลดิ้ง 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที เอส เค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
231 ที ไอ อี แอสเซท 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ไอ อี แอสเซท จำกัด
232 ทีคอมพลีท 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีคอมพลีท จำกัด
233 ทีคิวเอ็ม เซ็นเตอร์ 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ทีคิวเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
234 ทีซีพี แมเนจเม้น 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ทีซีพี แมเนจเม้น จำกัด
235 ทีธัญ โฮลดิ้งส์ 32,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีธัญ โฮลดิ้งส์ จำกัด
236 ที่ปรึกษา ธนภัทร 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที่ปรึกษา ธนภัทร จำกัด
237 ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส 15,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
238 ที่ปรึกษา ไอแฟค 3,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที่ปรึกษา ไอแฟค จำกัด
239 ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล 500,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล จำกัด
240 ทีพี สอบบัญชี 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทีพี สอบบัญชี จำกัด
241 ทีออฟโซล 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีออฟโซล จำกัด
242 ทีอาร์ไอ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ 3,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีอาร์ไอ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
243 ทีเคพีดับบลิว บิสซิเนส โซลูชั่นส์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทีเคพีดับบลิว บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
244 ทีเคเอ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทีเคเอ คอนซัลแทนท์ จำกัด
245 ทีเจเค คอมเมอร์เชียล 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเจเค คอมเมอร์เชียล จำกัด
246 ทีเอ็นพี คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอ็นพี คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
247 ทีเอ็มไอ 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทีเอ็มไอ จำกัด
248 ทีเอเอส คอนเซ้าท์ติ้ง 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอเอส คอนเซ้าท์ติ้ง จำกัด
249 ทีแอนด์เอส เมเนจเมนท์ คอนซัลแทนท์ 250,000 ถลาง ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอส เมเนจเมนท์ คอนซัลแทนท์
250 ทีแอลเค 2 แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีแอลเค 2 แมเนจเม้นท์ จำกัด
251 ทู บี พราวด์ 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทู บี พราวด์ จำกัด
252 ทู เอส มันนี่ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส มันนี่
253 ธนพลัส มันนี่โนว์เลดจ์ 100,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนพลัส มันนี่โนว์เลดจ์ จำกัด
254 ธนอนันต์ 173 500,000 สว่างแดนดิน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนอนันต์ 173
255 ธนากุล รุ่งเรืองทรัพย์ 200,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ธนากุล รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
256 ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ 20,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด
257 ธนาธิป ฮาร์ดแวร์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาธิป ฮาร์ดแวร์ จำกัด
258 ธัญญนภัสการบัญชี 500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ธัญญนภัสการบัญชี จำกัด
259 ธัญญะ รีไซเคิล 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ธัญญะ รีไซเคิล จำกัด
260 ธาราเพกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ธาราเพกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
261 นภมณฑ์ มาร์ท 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท นภมณฑ์ มาร์ท จำกัด
262 นวอัญ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท นวอัญ จำกัด
263 นอร์ติส อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท นอร์ติส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
264 นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ 250,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
265 นอร์ติส ไรซ์ 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท นอร์ติส ไรซ์ จำกัด
266 นอร์ทเทิร์น อดีน่า 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท นอร์ทเทิร์น อดีน่า จำกัด
267 นอร์ทเวสเทิร์น แคปปิตอล 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นอร์ทเวสเทิร์น แคปปิตอล จำกัด
268 นอร์พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท นอร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
269 นัมเบอร์ 20 เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเดนซ์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท นัมเบอร์ 20 เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเดนซ์ จำกัด
270 นัมเบอร์วัน เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเดนซ์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท นัมเบอร์วัน เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเดนซ์ จำกัด
271 นาราดี เอชอาร์เอ็ม 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท นาราดี เอชอาร์เอ็ม จำกัด
272 นาโก 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท นาโก จำกัด
273 นิจา 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท นิจา จำกัด
274 นิชิกาวา แอสโซสิเอท (ไทยแลนด์) 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท นิชิกาวา แอสโซสิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด
275 นิวเอเชีย แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท นิวเอเชีย แมนเนจเม้นท์ จำกัด
276 นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ 7,500,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
277 นิโคลลัส อีสลี่ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท นิโคลลัส อีสลี่ จำกัด
278 บนกองเงินกองทอง 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท บนกองเงินกองทอง จำกัด
279 บราวน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บราวน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
280 บริบูรณ์วินไลฟ์ 50,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์วินไลฟ์
281 บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 500,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
282 บริหารสินทรัพย์ เอสจีเอฟ 25,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอสจีเอฟ จำกัด
283 บริหารสินทรัพย์ธนทวี 25,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนทวี จำกัด
284 บริหารสินทรัพย์เอกธัญกิจ 25,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท บริหารสินทรัพย์เอกธัญกิจ จำกัด
285 บริหารสินทรัพย์แมคคาเล 50,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท บริหารสินทรัพย์แมคคาเล จำกัด
286 บรีซ212 1,500,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท บรีซ212 จำกัด
287 บรูเนล แอดไวเซอรี่ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท บรูเนล แอดไวเซอรี่ จำกัด
288 บอน เวนเจอร์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บอน เวนเจอร์ จำกัด
289 บอนด์โบ๊ธ 10,000,000 พรหมคีรี นครศรีธรรมราช บริษัท บอนด์โบ๊ธ จำกัด
290 บัณฑิตา โฮลดิ้ง กรุ๊ป 16,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท บัณฑิตา โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
291 บัดดี้แคช (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท บัดดี้แคช (ไทยแลนด์) จำกัด
292 บางกอก เวลท์ (2018) 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก เวลท์ (2018) จำกัด
293 บางกอกคริป 5,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท บางกอกคริป จำกัด
294 บ้านดีทวีสุข 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท บ้านดีทวีสุข จำกัด
295 บ้านทะเลใส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บ้านทะเลใส จำกัด
296 บาย เดอะ เลค 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บาย เดอะ เลค จำกัด
297 บาย เดอะ โอเชี่ยน 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บาย เดอะ โอเชี่ยน จำกัด
298 บิ๊ก ทรี รีสอร์ท 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท บิ๊ก ทรี รีสอร์ท จำกัด
299 บิ๊ก เชียงใหม่ 130,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท บิ๊ก เชียงใหม่ จำกัด
300 บิตเรด กรุ๊ป คอร์ป 60,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บิตเรด กรุ๊ป คอร์ป จำกัด
301 บี วัน แอคเคาท์แท้นท์ แพลนนิ่ง 50,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี วัน แอคเคาท์แท้นท์ แพลนนิ่ง
302 บี เฟิร์ส คอนซัลแตนท์ 300,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เฟิร์ส คอนซัลแตนท์
303 บี-เน็ท พลัส 500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี-เน็ท พลัส จำกัด
304 บี.ซี.พี. แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ 9,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.ซี.พี. แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
305 บี.พี.ดี.มาร์เก็ตติ้ง 2005 3,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.พี.ดี.มาร์เก็ตติ้ง 2005 จำกัด
306 บี.เค. เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.เค. เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
307 บี.เจ.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บี.เจ.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
308 บี.เอ.อาร์.เอส. มาคซิม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บี.เอ.อาร์.เอส. มาคซิม จำกัด
309 บี.เอ็ม.อาร์. เซอร์วิส 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บี.เอ็ม.อาร์. เซอร์วิส จำกัด
310 บี2 โฮลดิ้ง 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บี2 โฮลดิ้ง จำกัด
311 บีช วิลล่า 1 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บีช วิลล่า 1 จำกัด
312 บีช วิลล่า 4 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บีช วิลล่า 4 จำกัด
313 บีซีอี 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท บีซีอี จำกัด
314 บีทู เอ็นเตอร์ไพรส์ 3,800,000 เกาะช้าง ตราด บริษัท บีทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
315 บีบี ทเวนตี้ 100,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท บีบี ทเวนตี้ จำกัด
316 บีบีเอส 100,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท บีบีเอส จำกัด
317 บียอนด์ เดอะ ฟิวเจอร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท บียอนด์ เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด
318 บีเค บิสสิเนส ดีไซน์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเค บิสสิเนส ดีไซน์ จำกัด
319 บีเอซี คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเอซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
320 บีเอ็มไอ แอดไวโซรี่ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเอ็มไอ แอดไวโซรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
321 บีโฟร์เทค 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท บีโฟร์เทค จำกัด
322 บีไอซีเอ 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท บีไอซีเอ จำกัด
323 บีไอเอ็ม ซัคเซส 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท บีไอเอ็ม ซัคเซส จำกัด
324 บูรพาที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ 300,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี บริษัท บูรพาที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด
325 บูลเลี่ยน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท บูลเลี่ยน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
326 ป.ปัณณวัฒน์ 200,000 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช บริษัท ป.ปัณณวัฒน์ จำกัด
327 ปณตวรรณพรโฮลดิ้งพลัส 4,200,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ปณตวรรณพรโฮลดิ้งพลัส จำกัด
328 ปรรณวัชร 200,000 พระพรหม นครศรีธรรมราช บริษัท ปรรณวัชร จำกัด
329 ประชันการ์วิว 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ประชันการ์วิว จำกัด
330 ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 4,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
331 ประสานมิตร1986 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ประสานมิตร1986 จำกัด
332 ปักกิ่ง โกลด์ (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
333 ปากน้ำ โคเวิร์คกิ้งสเปซ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ปากน้ำ โคเวิร์คกิ้งสเปซ จำกัด
334 ปาเรสกี้ 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ปาเรสกี้ จำกัด
335 ผลบุญ โฮลดิ้ง 5,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ผลบุญ โฮลดิ้ง จำกัด
336 พชร อินเวสเตอร์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท พชร อินเวสเตอร์ จำกัด
337 พรอมมิชชั่น 6,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท พรอมมิชชั่น จำกัด
338 พรอมูลล์ พรอพเพอร์ตี้ 3,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท พรอมูลล์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
339 พระเจ้าอวยพร 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท พระเจ้าอวยพร จำกัด
340 พรายน้ำ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรายน้ำ จำกัด
341 พริ้นซิเพิล เวนเจอร์ (ประเทศไทย) 75,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พริ้นซิเพิล เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
342 พรีเมี่ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีเมี่ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
343 พรีเมียร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ จำกัด
344 พลสิริ แอดมิน 4,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท พลสิริ แอดมิน จำกัด
345 พลับ แอนด์ พลอย 1,100,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลับ แอนด์ พลอย
346 พลับทองพลอย 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท พลับทองพลอย จำกัด
347 พลาสมารีน่า 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พลาสมารีน่า จำกัด
348 พัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท พัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
349 พัทยา อัลติเมท 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พัทยา อัลติเมท จำกัด
350 พัทยา ไพรเวท โฮม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พัทยา ไพรเวท โฮม จำกัด
351 พันฤทธา 95 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท พันฤทธา 95 จำกัด
352 พาทฟายเดอร์ คอนซัลแตนท์ 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พาทฟายเดอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
353 พาราไดซ์ ลากูน่า ภูเก็ต 3,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท พาราไดซ์ ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด
354 พิณลวัฒน์ โกลด์ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท พิณลวัฒน์ โกลด์ จำกัด
355 พี แอดไวเซอร์รี่ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พี แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
356 พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด
357 พี พี ออล เซอร์วิส 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท พี พี ออล เซอร์วิส จำกัด
358 พี แอนด์ จี เวลท์แคร์ 500,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท พี แอนด์ จี เวลท์แคร์ จำกัด
359 พี แอนด์ เอส แอดไวซอรี 8,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พี แอนด์ เอส แอดไวซอรี จำกัด
360 พี โฟร์ บิวซิเนส 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พี โฟร์ บิวซิเนส จำกัด
361 พี.จี.แมดเซน 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พี.จี.แมดเซน จำกัด
362 พี.พี. เวลท์ (2017) 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท พี.พี. เวลท์ (2017) จำกัด
363 พี.เอ.เอส. ซอฟท์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เอ.เอส. ซอฟท์ จำกัด
364 พีพี อินเทอร์นอล ออดิท 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท พีพี อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
365 พีพีพี ค็อนซัลทิง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พีพีพี ค็อนซัลทิง จำกัด
366 พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี จำกัด
367 พีพีโอ บิซซิเนส เซอร์วิสเซส 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท พีพีโอ บิซซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด
368 พียูจี อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พียูจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
369 พีระพงค์ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท พีระพงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
370 พีเจที ลอว์ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเจที ลอว์ จำกัด
371 พีเอชเอชพี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 4,500,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอชเอชพี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
372 พีเอ็นเอ็น แค็ปปิตอล 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอ็นเอ็น แค็ปปิตอล จำกัด
373 พีเอสที กรีน 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอสที กรีน จำกัด
374 พีเอสแอนด์ซี คอนซัลท์ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอสแอนด์ซี คอนซัลท์ จำกัด
375 ฟอร์จูน โรโบติกส์ เทรดดิ้ง 1,010,120 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟอร์จูน โรโบติกส์ เทรดดิ้ง จำกัด
376 ฟอร์เอฟเวอร์ คอนโดมิเนียม ไทย 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ คอนโดมิเนียม ไทย จำกัด
377 ฟอเร็กซ์ ออลล์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟอเร็กซ์ ออลล์ จำกัด
378 ฟัลครัม แอดไวเซอรี่ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟัลครัม แอดไวเซอรี่ จำกัด
379 ฟาร์ริงตัน โฮลดิ้ง 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟาร์ริงตัน โฮลดิ้ง จำกัด
380 ฟิน อาร์ แพลทตินั่ม 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิน อาร์ แพลทตินั่ม จำกัด
381 ฟินซิตี้ โฮลดิ้งส์ 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ฟินซิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด
382 ฟินสตาร์ เวลธ์ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟินสตาร์ เวลธ์ จำกัด
383 ฟินิกซ์ พาโว 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ พาโว จำกัด
384 ฟินิกซ์ เลกไซด์ ซันไรซ์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ ซันไรซ์ จำกัด
385 ฟินิกซ์ เลกไซด์ คาลิสมา 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ คาลิสมา จำกัด
386 ฟินิกซ์ เลกไซด์ ซัมเมอร์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ ซัมเมอร์ จำกัด
387 ฟินิกซ์ เลกไซด์ ดิวดร็อป 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ ดิวดร็อป จำกัด
388 ฟินิกซ์ เลกไซด์ ฟรีด้อม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ ฟรีด้อม จำกัด
389 ฟินิกซ์ เลกไซด์ เกรซ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ เกรซ จำกัด
390 ฟินิกซ์ เลกไซด์ เอกโค 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ เอกโค จำกัด
391 ฟินิกซ์ เลกไซด์ แอมเบอร์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ แอมเบอร์ จำกัด
392 ฟินิกซ์ ไลบรา 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ ไลบรา จำกัด
393 ฟินเนอร์จี พลัส แอดไวเซอรี 250,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ฟินเนอร์จี พลัส แอดไวเซอรี จำกัด
394 ฟินแอธธ์อินฟินิตี้ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ฟินแอธธ์อินฟินิตี้ จำกัด
395 ฟิแนนเซีย แคปปิตัล 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิแนนเซีย แคปปิตัล จำกัด
396 ฟีนิกซ์ (ไทย) แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ แอนด์ โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟีนิกซ์ (ไทย) แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
397 ฟีสิกซ์ เบทซ์ พร็อพเพอร์ตี้ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟีสิกซ์ เบทซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
398 ฟูเทค 61 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟูเทค 61 จำกัด
399 ภัทรธิดา คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส 100,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรธิดา คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส
400 ภูตรา คอร์ปอเรชั่น 10,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
401 ภูนาเพชร บุญโชค 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ภูนาเพชร บุญโชค จำกัด
402 ภูมิ ธ ภู 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ภูมิ ธ ภู จำกัด
403 ภูเก็ต บาร์ริสเตอร์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ต บาร์ริสเตอร์ จำกัด
404 ภูเก็ต โซลูชั่น เอ็กซ์เพิร์ท 4,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ต โซลูชั่น เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
405 มดไฟ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท มดไฟ จำกัด
406 มหา พญานาคราช 4,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท มหา พญานาคราช จำกัด
407 มหาเทพ กรุ๊ป 5,000,000 เมืองนครพนม นครพนม บริษัท มหาเทพ กรุ๊ป จำกัด
408 มหาเมฆ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท มหาเมฆ คอนซัลแทนท์ จำกัด
409 มอสเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท มอสเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
410 มะรุมไทย 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มะรุมไทย จำกัด
411 มังคุด คอร์ป 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท มังคุด คอร์ป จำกัด
412 มั่งมี คอนเซาท์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท มั่งมี คอนเซาท์ จำกัด
413 มันตา คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท มันตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
414 มันนี่ เชฟ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท มันนี่ เชฟ จำกัด
415 มันนี่ เพอร์เฟคท์ 100,000 สารภี เชียงใหม่ บริษัท มันนี่ เพอร์เฟคท์ จำกัด
416 มันนี่ แอดไวซ์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท มันนี่ แอดไวซ์ จำกัด
417 มันนี่วีแคน 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท มันนี่วีแคน จำกัด
418 มันนี่สเตชั่นแคปปิตอล 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท มันนี่สเตชั่นแคปปิตอล จำกัด
419 มัวร์เลค โฮลดิ้ง 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มัวร์เลค โฮลดิ้ง จำกัด
420 มากาลี 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มากาลี จำกัด
421 มาย พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
422 มาแจ๊กซ์ 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท มาแจ๊กซ์ จำกัด
423 มาโรม่า 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มาโรม่า จำกัด
424 มิกซ์ฟรุ๊ต พร็อพเพอร์ตี้ 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท มิกซ์ฟรุ๊ต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
425 มิราเคิล สตาร์ โลจิสติกส์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท มิราเคิล สตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
426 มิราเคิล สมายล์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท มิราเคิล สมายล์ จำกัด
427 มิราแม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บีเคเค) 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มิราแม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บีเคเค) จำกัด
428 มิลาน แคปปิตอล 100,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท มิลาน แคปปิตอล จำกัด
429 มิลเลี่ยนแนร์ เมคเกอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท มิลเลี่ยนแนร์ เมคเกอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
430 มีทุน โปรเจคท์ 300,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท มีทุน โปรเจคท์ จำกัด
431 มุกต์ประดับมันนี่พลัส (ประเทศไทย) 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท มุกต์ประดับมันนี่พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
432 ยอชีมูรา 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ยอชีมูรา จำกัด
433 ยอดทวีทรัพย์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยอดทวีทรัพย์ จำกัด
434 ยัวร์ เวลธ์ คัม โซลูชั่น 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ยัวร์ เวลธ์ คัม โซลูชั่น จำกัด
435 ยิ้มแย้มเจริญทรัพย์ 300,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ้มแย้มเจริญทรัพย์
436 ยูคอน แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท ยูคอน แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
437 ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ก คอนเนคชั่น 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ก คอนเนคชั่น จำกัด
438 ยูนิเวอร์แซล แอสเซทส์ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอสเซทส์ จำกัด
439 ยูวีเอ 100,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูวีเอ จำกัด
440 ยูเนี่ยน เว็ลธ์ คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลธ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
441 ยูเนี่ยน เว็ลธ์ แพลตฟอร์ม 2,500,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลธ์ แพลตฟอร์ม จำกัด
442 ยูเอยูซี 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเอยูซี จำกัด
443 ยูเออี (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเออี (ประเทศไทย)
444 ยูโรเทค จอมเทียน 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ยูโรเทค จอมเทียน จำกัด
445 ยูไนเต็ด อิควิตี้ 5,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูไนเต็ด อิควิตี้ จำกัด
446 ยูไนเต็ด โซลูชั่น แอ๊ดไวซอรี่ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูไนเต็ด โซลูชั่น แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด
447 รนิดา อินเตอร์เทรด 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รนิดา อินเตอร์เทรด
448 รมัย ไอเดีย 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท รมัย ไอเดีย จำกัด
449 รวมกิจที่ปรึกษาธุรกิจ 2,500,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท รวมกิจที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
450 รัน สนุก คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท รัน สนุก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
451 ราทิค แมนเนจเม้นท์ คอนซัลแทนส์ 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ราทิค แมนเนจเม้นท์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
452 ราฟเฟิลส์ อินเทลเลคท์ คอนซัลแทนซี่ (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ราฟเฟิลส์ อินเทลเลคท์ คอนซัลแทนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
453 ริช แอนด์ ที 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ริช แอนด์ ที จำกัด
454 รีเสิร์ช วัน 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท รีเสิร์ช วัน จำกัด
455 รุ่งอรุณ คอนเซาท์ 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท รุ่งอรุณ คอนเซาท์ จำกัด
456 รุจิรการ 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท รุจิรการ จำกัด
457 ลัคกี้ แคปปิทอล 100,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ลัคกี้ แคปปิทอล จำกัด
458 ลัคกี้มี(ไทยแลนด์) 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท ลัคกี้มี(ไทยแลนด์) จำกัด
459 ลัสเตน 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ลัสเตน จำกัด
460 ลาร์ส ซาบาย 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลาร์ส ซาบาย จำกัด
461 ลิตเติ้ล ทรี ดีเวลลอปเม้นท์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลิตเติ้ล ทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
462 ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ 10,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จำกัด
463 ลิปดา แคปปิตอล 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ลิปดา แคปปิตอล จำกัด
464 ลิลลี่ 150 - 151 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลิลลี่ 150 - 151 จำกัด
465 ลุ๊ค 10,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ลุ๊ค จำกัด
466 ลุยธุรกิจ รีเทิร์น 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ลุยธุรกิจ รีเทิร์น จำกัด
467 ลูอิจี (วิวทะเล 5) 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลูอิจี (วิวทะเล 5) จำกัด
468 ลูอิจี คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลูอิจี คอนโดมิเนียม จำกัด
469 ลูอีจี 686 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลูอีจี 686 จำกัด
470 ลูอีจี 68648 3,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลูอีจี 68648 จำกัด
471 วงษ์ไอริณ มาร์ท 1,000,000 ไทรโยค กาญจนบุรี บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัด
472 วรรณชยา5966 200,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท วรรณชยา5966 จำกัด
473 วรรณมาศ คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วรรณมาศ คอนซัลแตนท์ จำกัด
474 วรัชยา แมเนจเม้นท์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท วรัชยา แมเนจเม้นท์ จำกัด
475 วาเศรษฐี 5,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท วาเศรษฐี จำกัด
476 วิงค์ ไพรเวท เวลท์ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท วิงค์ ไพรเวท เวลท์ จำกัด
477 วิช บาง วอลลอพ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วิช บาง วอลลอพ จำกัด
478 วิชั่น 210 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วิชั่น 210 จำกัด
479 วิชั่น พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท วิชั่น พาร์ทเนอร์ส จำกัด
480 วิซแอสเซทลิงค์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท วิซแอสเซทลิงค์ จำกัด
481 วินเตอร์ วิว การ์เดน 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วินเตอร์ วิว การ์เดน จำกัด
482 วินเนอร เอ พลัส 100,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร เอ พลัส
483 วิมานนท์ 500,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิมานนท์
484 วิริยกิตติ์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิริยกิตติ์ จำกัด
485 วิลล่า เซอเรนิตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วิลล่า เซอเรนิตี้ จำกัด
486 วิษรรัตน์ รุ่งเรืองกิจ 1,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท วิษรรัตน์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด
487 วิส แคปพิทอล แมเนจเมนท์ 10,000 สามพราน นครปฐม บริษัท วิส แคปพิทอล แมเนจเมนท์ จำกัด
488 วิสต้า แปซิฟิค 6,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท วิสต้า แปซิฟิค จำกัด
489 วี แอคเคาท์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท วี แอคเคาท์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
490 วี.เค.แมเนจเม้นท์ 500,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เค.แมเนจเม้นท์
491 วีซ่า พัทยา 8,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วีซ่า พัทยา จำกัด
492 วีตาลี เฮ้าส์ 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วีตาลี เฮ้าส์ จำกัด
493 วีที 4771178 พี5 คอนโดมิเนียม 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วีที 4771178 พี5 คอนโดมิเนียม จำกัด
494 วีรสุ พร็อพเพอร์ตี้ 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วีรสุ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
495 วีวุส โรโบติกส์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท วีวุส โรโบติกส์ จำกัด
496 วีเอ็ม โกลบอล 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท วีเอ็ม โกลบอล จำกัด
497 วือโล เอวิเอชั่น แคปปิตอล 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท วือโล เอวิเอชั่น แคปปิตอล จำกัด
498 ศรี ที่ปรึกษา 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรี ที่ปรึกษา จำกัด
499 ศรีสยาม 306 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ศรีสยาม 306 จำกัด
500 ศิกามัวร์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ศิกามัวร์ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ