รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท จำกัด
2 111 ซีเอ็มทีซี โฮลดิ้ง 5,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท 111 ซีเอ็มทีซี โฮลดิ้ง จำกัด
3 19 คัลเลอร์ส พลัส 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 19 คัลเลอร์ส พลัส จำกัด
4 201150 คันทรีคลับ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 201150 คันทรีคลับ จำกัด
5 264265 พี2เอ คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 264265 พี2เอ คอนโดมิเนียม จำกัด
6 2พีบี กรุ๊ป 300,000 นนทบุรี บางบัวทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2พีบี กรุ๊ป
7 2เอ 43489 วิวทะเล คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 2เอ 43489 วิวทะเล คอนโดมิเนียม จำกัด
8 3 สตาร์ เอสเตท 4,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 3 สตาร์ เอสเตท จำกัด
9 3 อมิโก้ 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 3 อมิโก้ จำกัด
10 301 เขาหมอน 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ บริษัท 301 เขาหมอน จำกัด
11 420 คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท 420 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12 433144 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 433144 คอนโดมิเนียม จำกัด
13 433147890 คอนโดมิเนียม 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 433147890 คอนโดมิเนียม จำกัด
14 433196 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 433196 คอนโดมิเนียม จำกัด
15 433207 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 433207 คอนโดมิเนียม จำกัด
16 433208901 คอนโดมิเนียม 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 433208901 คอนโดมิเนียม จำกัด
17 433314 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 433314 คอนโดมิเนียม จำกัด
18 43332345 คอนโดมิเนียม 2,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 43332345 คอนโดมิเนียม จำกัด
19 433360 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 433360 คอนโดมิเนียม จำกัด
20 4334234 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4334234 คอนโดมิเนียม จำกัด
21 433436789 คอนโดมิเนียม 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 433436789 คอนโดมิเนียม จำกัด
22 433539 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 433539 คอนโดมิเนียม จำกัด
23 4335401 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4335401 คอนโดมิเนียม จำกัด
24 4335934 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4335934 คอนโดมิเนียม จำกัด
25 433653 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 433653 คอนโดมิเนียม จำกัด
26 4337190 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4337190 คอนโดมิเนียม จำกัด
27 43372 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 43372 คอนโดมิเนียม จำกัด
28 43377780 คอนโดมิเนียม 3,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 43377780 คอนโดมิเนียม จำกัด
29 433778 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 433778 คอนโดมิเนียม จำกัด
30 43387 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 43387 คอนโดมิเนียม จำกัด
31 43392345 คอนโดมิเนียม 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 43392345 คอนโดมิเนียม จำกัด
32 4339423 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4339423 คอนโดมิเนียม จำกัด
33 4339445 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4339445 คอนโดมิเนียม จำกัด
34 4339678 คอนโดมิเนียม 2,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4339678 คอนโดมิเนียม จำกัด
35 4341123 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4341123 คอนโดมิเนียม จำกัด
36 4341645 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4341645 คอนโดมิเนียม จำกัด
37 4342045 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4342045 คอนโดมิเนียม จำกัด
38 4342289 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4342289 คอนโดมิเนียม จำกัด
39 4342589 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4342589 คอนโดมิเนียม จำกัด
40 4342623 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4342623 คอนโดมิเนียม จำกัด
41 4343123 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4343123 คอนโดมิเนียม จำกัด
42 434470 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 434470 คอนโดมิเนียม จำกัด
43 434497 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 434497 คอนโดมิเนียม จำกัด
44 4345267 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4345267 คอนโดมิเนียม จำกัด
45 4345556 คอนโดมิเนียม 2,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4345556 คอนโดมิเนียม จำกัด
46 434591 2เอ คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 434591 2เอ คอนโดมิเนียม จำกัด
47 43466 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 43466 คอนโดมิเนียม จำกัด
48 43466970 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 43466970 คอนโดมิเนียม จำกัด
49 434680 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 434680 คอนโดมิเนียม จำกัด
50 4346869 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4346869 คอนโดมิเนียม จำกัด
51 43470910 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 43470910 คอนโดมิเนียม จำกัด
52 4347112 คอนโดมิเนียม 2,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4347112 คอนโดมิเนียม จำกัด
53 434762 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 434762 คอนโดมิเนียม จำกัด
54 434773 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 434773 คอนโดมิเนียม จำกัด
55 4347923 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4347923 คอนโดมิเนียม จำกัด
56 4348201 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4348201 คอนโดมิเนียม จำกัด
57 434828 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 434828 คอนโดมิเนียม จำกัด
58 43485567 คอนโดมิเนียม 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 43485567 คอนโดมิเนียม จำกัด
59 4348589 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 4348589 คอนโดมิเนียม จำกัด
60 43486890 คอนโดมิเนียม 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 43486890 คอนโดมิเนียม จำกัด
61 434956 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 434956 คอนโดมิเนียม จำกัด
62 477114 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 477114 คอนโดมิเนียม จำกัด
63 477389 พี.5 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 477389 พี.5 จำกัด
64 477390 พี.5 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 477390 พี.5 จำกัด
65 478521 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 478521 คอนโดมิเนียม จำกัด
66 478741 คอนโดมิเนียม 2,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 478741 คอนโดมิเนียม จำกัด
67 497 - 321 ดี แอทแลนติส 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 497 - 321 ดี แอทแลนติส จำกัด
68 558 เอส.พี. ไพรเวท 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 558 เอส.พี. ไพรเวท จำกัด
69 5ซี 477401 วิวทะเล 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 5ซี 477401 วิวทะเล จำกัด
70 611 พีแอล 1 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 611 พีแอล 1 จำกัด
71 6142 โอลิเวียร์ พร็อพเพอร์ตี้ 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 6142 โอลิเวียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
72 7 วัน ไทย ยู.เค. 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 7 วัน ไทย ยู.เค. จำกัด
73 723 เทมเปิ้ล คอร์ท 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 723 เทมเปิ้ล คอร์ท จำกัด
74 786 ซาลีน่า 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 786 ซาลีน่า จำกัด
75 79 คอนซัลแทนท์ 19,113,700 นนทบุรี ปากเกร็ด บริษัท 79 คอนซัลแทนท์ จำกัด
76 825 แคปปิตอล พลัส 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท 825 แคปปิตอล พลัส จำกัด
77 87 ภัททาเลต 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 87 ภัททาเลต จำกัด
78 915 แมเนจเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บริษัท 915 แมเนจเม้นท์ จำกัด
79 94 ภัททาเลต 2,500,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท 94 ภัททาเลต จำกัด
80 กฎหมายธนสินทรัพย์เจริญ 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายธนสินทรัพย์เจริญ
81 กนกรัตน์ คอนเซาท์แทนท์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท กนกรัตน์ คอนเซาท์แทนท์ จำกัด
82 กมลวัน พรอพเพอร์ตี้ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท กมลวัน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
83 กระจ่างโลก อินเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท กระจ่างโลก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
84 กราส วิว 5,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท กราส วิว จำกัด
85 กรีน มารีน อินคอรป 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท กรีน มารีน อินคอรป จำกัด
86 กรีน โปรเจ็คท์ มาเนจเม้นท์ เอแพค (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี บริษัท กรีน โปรเจ็คท์ มาเนจเม้นท์ เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด
87 กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
88 กฤตธรรม เทรดดิ๊งแอนด์คอนซัลแทนซ์ 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท กฤตธรรม เทรดดิ๊งแอนด์คอนซัลแทนซ์ จำกัด
89 กวนนิโต คอนเน็คท์ 1,000,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท กวนนิโต คอนเน็คท์ จำกัด
90 กัญชนาสิทธิ์ 600,000 ลพบุรี โคกสำโรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชนาสิทธิ์
91 กัญญารัช แอนด์ คีรยา 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญารัช แอนด์ คีรยา
92 กายาวา 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท กายาวา จำกัด
93 ก้าวทีสี่ก้าว 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท ก้าวทีสี่ก้าว จำกัด
94 กิตะ คอร์ปอเรชั่น 46,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท กิตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
95 กุล-คุณ99 3,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บริษัท กุล-คุณ99 จำกัด
96 กู๊ด เพลส พัทยา 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท กู๊ด เพลส พัทยา จำกัด
97 กู๊ดอินเทนชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา บริษัท กู๊ดอินเทนชั่น จำกัด
98 กู๊ดแพลน คอนเซาท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว บริษัท กู๊ดแพลน คอนเซาท์ จำกัด
99 กู๊ดแลนด์ เรียล เอสเตท 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดแลนด์ เรียล เอสเตท
100 ขวัญเอยการบัญชี 200,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเอยการบัญชี

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ