รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จำกัด
2 111 ซีเอ็มทีซี โฮลดิ้ง 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท 111 ซีเอ็มทีซี โฮลดิ้ง จำกัด
3 19 คัลเลอร์ส พลัส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 19 คัลเลอร์ส พลัส จำกัด
4 201150 คันทรีคลับ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 201150 คันทรีคลับ จำกัด
5 264265 พี2เอ คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 264265 พี2เอ คอนโดมิเนียม จำกัด
6 2พีบี กรุ๊ป 300,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2พีบี กรุ๊ป
7 2เอ 43489 วิวทะเล คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 2เอ 43489 วิวทะเล คอนโดมิเนียม จำกัด
8 3 สตาร์ เอสเตท 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 3 สตาร์ เอสเตท จำกัด
9 3 อมิโก้ 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 3 อมิโก้ จำกัด
10 301 เขาหมอน 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท 301 เขาหมอน จำกัด
11 420 คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท 420 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12 433144 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433144 คอนโดมิเนียม จำกัด
13 433147890 คอนโดมิเนียม 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433147890 คอนโดมิเนียม จำกัด
14 433196 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433196 คอนโดมิเนียม จำกัด
15 433207 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433207 คอนโดมิเนียม จำกัด
16 433208901 คอนโดมิเนียม 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433208901 คอนโดมิเนียม จำกัด
17 433314 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433314 คอนโดมิเนียม จำกัด
18 43332345 คอนโดมิเนียม 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43332345 คอนโดมิเนียม จำกัด
19 433360 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433360 คอนโดมิเนียม จำกัด
20 4334234 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4334234 คอนโดมิเนียม จำกัด
21 433436789 คอนโดมิเนียม 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433436789 คอนโดมิเนียม จำกัด
22 433539 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433539 คอนโดมิเนียม จำกัด
23 4335401 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4335401 คอนโดมิเนียม จำกัด
24 4335934 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4335934 คอนโดมิเนียม จำกัด
25 433653 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433653 คอนโดมิเนียม จำกัด
26 4337190 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4337190 คอนโดมิเนียม จำกัด
27 43372 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43372 คอนโดมิเนียม จำกัด
28 43377780 คอนโดมิเนียม 3,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43377780 คอนโดมิเนียม จำกัด
29 433778 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 433778 คอนโดมิเนียม จำกัด
30 43387 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43387 คอนโดมิเนียม จำกัด
31 43392345 คอนโดมิเนียม 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43392345 คอนโดมิเนียม จำกัด
32 4339423 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4339423 คอนโดมิเนียม จำกัด
33 4339445 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4339445 คอนโดมิเนียม จำกัด
34 4339678 คอนโดมิเนียม 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4339678 คอนโดมิเนียม จำกัด
35 4341123 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4341123 คอนโดมิเนียม จำกัด
36 4341645 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4341645 คอนโดมิเนียม จำกัด
37 4342045 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4342045 คอนโดมิเนียม จำกัด
38 4342289 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4342289 คอนโดมิเนียม จำกัด
39 4342589 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4342589 คอนโดมิเนียม จำกัด
40 4342623 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4342623 คอนโดมิเนียม จำกัด
41 4343123 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4343123 คอนโดมิเนียม จำกัด
42 434470 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434470 คอนโดมิเนียม จำกัด
43 434497 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434497 คอนโดมิเนียม จำกัด
44 4345267 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4345267 คอนโดมิเนียม จำกัด
45 4345556 คอนโดมิเนียม 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4345556 คอนโดมิเนียม จำกัด
46 434591 2เอ คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434591 2เอ คอนโดมิเนียม จำกัด
47 43466 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43466 คอนโดมิเนียม จำกัด
48 43466970 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43466970 คอนโดมิเนียม จำกัด
49 434680 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434680 คอนโดมิเนียม จำกัด
50 4346869 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4346869 คอนโดมิเนียม จำกัด
51 43470910 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43470910 คอนโดมิเนียม จำกัด
52 4347112 คอนโดมิเนียม 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4347112 คอนโดมิเนียม จำกัด
53 434762 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434762 คอนโดมิเนียม จำกัด
54 434773 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434773 คอนโดมิเนียม จำกัด
55 4347923 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4347923 คอนโดมิเนียม จำกัด
56 4348201 คอนโดมิเนียม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4348201 คอนโดมิเนียม จำกัด
57 434828 คอนโดมิเนียม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434828 คอนโดมิเนียม จำกัด
58 43485567 คอนโดมิเนียม 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43485567 คอนโดมิเนียม จำกัด
59 4348589 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 4348589 คอนโดมิเนียม จำกัด
60 43486890 คอนโดมิเนียม 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 43486890 คอนโดมิเนียม จำกัด
61 434956 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 434956 คอนโดมิเนียม จำกัด
62 477114 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 477114 คอนโดมิเนียม จำกัด
63 477389 พี.5 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 477389 พี.5 จำกัด
64 477390 พี.5 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 477390 พี.5 จำกัด
65 478521 คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 478521 คอนโดมิเนียม จำกัด
66 478741 คอนโดมิเนียม 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 478741 คอนโดมิเนียม จำกัด
67 497 - 321 ดี แอทแลนติส 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 497 - 321 ดี แอทแลนติส จำกัด
68 558 เอส.พี. ไพรเวท 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 558 เอส.พี. ไพรเวท จำกัด
69 5ซี 477401 วิวทะเล 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 5ซี 477401 วิวทะเล จำกัด
70 611 พีแอล 1 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 611 พีแอล 1 จำกัด
71 6142 โอลิเวียร์ พร็อพเพอร์ตี้ 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 6142 โอลิเวียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
72 7 วัน ไทย ยู.เค. 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 7 วัน ไทย ยู.เค. จำกัด
73 723 เทมเปิ้ล คอร์ท 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 723 เทมเปิ้ล คอร์ท จำกัด
74 786 ซาลีน่า 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 786 ซาลีน่า จำกัด
75 79 คอนซัลแทนท์ 19,113,700 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท 79 คอนซัลแทนท์ จำกัด
76 825 แคปปิตอล พลัส 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท 825 แคปปิตอล พลัส จำกัด
77 87 ภัททาเลต 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 87 ภัททาเลต จำกัด
78 915 แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท 915 แมเนจเม้นท์ จำกัด
79 94 ภัททาเลต 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท 94 ภัททาเลต จำกัด
80 กฎหมายธนสินทรัพย์เจริญ 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายธนสินทรัพย์เจริญ
81 กนกรัตน์ คอนเซาท์แทนท์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กนกรัตน์ คอนเซาท์แทนท์ จำกัด
82 กมลวัน พรอพเพอร์ตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กมลวัน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
83 กระจ่างโลก อินเตอร์กรุ๊ป 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท กระจ่างโลก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
84 กราส วิว 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กราส วิว จำกัด
85 กรีน มารีน อินคอรป 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กรีน มารีน อินคอรป จำกัด
86 กรีน โปรเจ็คท์ มาเนจเม้นท์ เอแพค (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน โปรเจ็คท์ มาเนจเม้นท์ เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด
87 กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ 40,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
88 กฤตธรรม เทรดดิ๊งแอนด์คอนซัลแทนซ์ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท กฤตธรรม เทรดดิ๊งแอนด์คอนซัลแทนซ์ จำกัด
89 กวนนิโต คอนเน็คท์ 1,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท กวนนิโต คอนเน็คท์ จำกัด
90 กัญชนาสิทธิ์ 600,000 โคกสำโรง ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญชนาสิทธิ์
91 กัญญารัช แอนด์ คีรยา 100,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญารัช แอนด์ คีรยา
92 กายาวา 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท กายาวา จำกัด
93 ก้าวทีสี่ก้าว 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ก้าวทีสี่ก้าว จำกัด
94 กิตะ คอร์ปอเรชั่น 46,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท กิตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
95 กุล-คุณ99 3,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท กุล-คุณ99 จำกัด
96 กู๊ด เพลส พัทยา 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท กู๊ด เพลส พัทยา จำกัด
97 กู๊ดอินเทนชั่น 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดอินเทนชั่น จำกัด
98 กู๊ดแพลน คอนเซาท์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดแพลน คอนเซาท์ จำกัด
99 กู๊ดแลนด์ เรียล เอสเตท 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดแลนด์ เรียล เอสเตท
100 ขวัญเอยการบัญชี 200,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเอยการบัญชี
101 คราทอส 120,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท คราทอส จำกัด
102 คริปโต เอเชีย 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คริปโต เอเชีย จำกัด
103 คริสตอล มายด์ 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท คริสตอล มายด์ จำกัด
104 ครีเดนซ์เรียลเอสเตท 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ครีเดนซ์เรียลเอสเตท จำกัด
105 ครีเอทพลัสคอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ครีเอทพลัสคอนซัลแตนท์ จำกัด
106 ครีเอทีฟ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ครีเอทีฟ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
107 คลับ เลอสรวง แมนเนจเม้นท์ 2,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท คลับ เลอสรวง แมนเนจเม้นท์ จำกัด
108 คลับเฟิร์ส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คลับเฟิร์ส จำกัด
109 คลับเอฟเอ็กซ์ 100,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท คลับเอฟเอ็กซ์ จำกัด
110 คลาสสิค 729 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คลาสสิค 729 จำกัด
111 ควอนท์ แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ 500,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอนท์ แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ จำกัด
112 ควอนท์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ 500,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอนท์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
113 ควีน แอ๊ดไวเซอรี่ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ควีน แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
114 คอนซัลโปร 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนซัลโปร จำกัด
115 คอนฟิแดนท์ แคปปิตอล 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คอนฟิแดนท์ แคปปิตอล จำกัด
116 คอนเน็คชั่น เอสเอ็มอี 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท คอนเน็คชั่น เอสเอ็มอี จำกัด
117 คอนโด ไทย เพลส 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คอนโด ไทย เพลส จำกัด
118 คอบร่า เครสท์ เอเชีย 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คอบร่า เครสท์ เอเชีย จำกัด
119 คอรัล รีฟ วิลล่า 5 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คอรัล รีฟ วิลล่า 5 จำกัด
120 คอลเลคทีฟ วิสดอม 1,400,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท คอลเลคทีฟ วิสดอม จำกัด
121 คะนู 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คะนู จำกัด
122 คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
123 คัม ออน โฮม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คัม ออน โฮม จำกัด
124 คาราฟูโต 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คาราฟูโต จำกัด
125 คารีสม่า เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท คารีสม่า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
126 คาร์ชิล 500,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท คาร์ชิล จำกัด
127 คาร์ทรัส 25,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท คาร์ทรัส จำกัด
128 คาสเซิล พาร์ทเนอร์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คาสเซิล พาร์ทเนอร์ จำกัด
129 คิงส์ อินเตอร์โฮลดิ้งส์ 6,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คิงส์ อินเตอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
130 คินเนสท์ กรุ๊ป 75,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คินเนสท์ กรุ๊ป จำกัด
131 คิมโบร์ 6,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท คิมโบร์ จำกัด
132 คิอัส แคปปิตอล 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท คิอัส แคปปิตอล จำกัด
133 คุนมั่น (ประเทศไทย) 5,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท คุนมั่น (ประเทศไทย) จำกัด
134 คูคี สตาร์ (ไทยแลนด์) 2,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท คูคี สตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
135 จงเทียน แอสโซซิเอทส์ 3,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท จงเทียน แอสโซซิเอทส์ จำกัด
136 จักรวาลดี 500,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท จักรวาลดี จำกัด
137 จัสติส พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แอพไพรซัล 7,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จัสติส พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แอพไพรซัล จำกัด
138 จิงโจ้ เล็ก 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท จิงโจ้ เล็ก จำกัด
139 จิม ทอมป์สัน อินเตอร์เนชั่นแนล 20,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท จิม ทอมป์สัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
140 จิรแอนด์กีร(ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท จิรแอนด์กีร(ประเทศไทย) จำกัด
141 จีซี ศูนย์บริหารเงิน 10,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
142 จีดี เซอร์วิสเซส 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท จีดี เซอร์วิสเซส จำกัด
143 จีเนียส เทเลคอม อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเนียส เทเลคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
144 จีโอ ไซสมิค 6,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท จีโอ ไซสมิค จำกัด
145 จุติกรุ๊พ 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท จุติกรุ๊พ จำกัด
146 จุนแสงจันทร์ 20,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท จุนแสงจันทร์ จำกัด
147 ชนัญ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ชนัญ แมเนจเม้นท์ จำกัด
148 ชลทีคลังพานิช 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชลทีคลังพานิช จำกัด
149 ชัยวรรณ บิสสิเนส 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัยวรรณ บิสสิเนส จำกัด
150 ชัยเจริญ หัวหิน 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ชัยเจริญ หัวหิน จำกัด
151 ช้างสายรุ้ง 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ช้างสายรุ้ง จำกัด
152 ชางหยง อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชางหยง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
153 ชาร์ป แอดไวเซอร์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาร์ป แอดไวเซอร์ จำกัด
154 ชาเน่ เนเจอร์รัล (ประเทศไทย) 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ชาเน่ เนเจอร์รัล (ประเทศไทย) จำกัด
155 ชิณ เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชิณ เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
156 ชีวาส อาย 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท ชีวาส อาย จำกัด
157 ชูส เอ็กซ์ไวเซอร์ 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท ชูส เอ็กซ์ไวเซอร์ จำกัด
158 ซอร์ริ่ง ไทเกอร์ 120,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซอร์ริ่ง ไทเกอร์ จำกัด
159 ซัคเซส บิส 3,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัคเซส บิส จำกัด
160 ซัมเมอร์ ฮิลล์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซัมเมอร์ ฮิลล์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
161 ซานตา เงินทันใจ 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ซานตา เงินทันใจ จำกัด
162 ซิกไดน์ วิลเลจ 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซิกไดน์ วิลเลจ จำกัด
163 ซิง ฟง แอสเสท โฮลดิ้ง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซิง ฟง แอสเสท โฮลดิ้ง จำกัด
164 ซิทริน แคปปิตอล 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัด
165 ซินเนอร์จิสติ๊ก แอดไวเซอรี่ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเนอร์จิสติ๊ก แอดไวเซอรี่ จำกัด
166 ซินเนอร์จี เวลธ์ แมเนจเมนท์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเนอร์จี เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
167 ซินเนอร์ยี่ เอเชีย กรุ๊ป 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเนอร์ยี่ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด
168 ซิมบอลิก กรุ๊ป 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซิมบอลิก กรุ๊ป จำกัด
169 ซิสเต็มโปร คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิสเต็มโปร คอนซัลแตนท์ จำกัด
170 ซิเดียน โฮลดิ้งส์ 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิเดียน โฮลดิ้งส์ จำกัด
171 ซี ดับเบิ้ลยู ที แคปปิตอล 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ที แคปปิตอล จำกัด
172 ซี เอ็น เอช ฮอสพิทอลลิตี้กรุ๊ป 4,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ซี เอ็น เอช ฮอสพิทอลลิตี้กรุ๊ป จำกัด
173 ซี แอนด์ พี แฮปปี้เนส 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี แอนด์ พี แฮปปี้เนส จำกัด
174 ซี-ทรี คอร์ป 900,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี-ทรี คอร์ป จำกัด
175 ซี.กูลาเต้ ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ซี.กูลาเต้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
176 ซี.เจ. มอร์แกน 5,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด
177 ซีทีอาร์แอล 2005 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีทีอาร์แอล 2005 จำกัด
178 ซีทีเอ็น คอม อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีทีเอ็น คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
179 ซีทูพรอส 1,000,000 เมืองตราด ตราด บริษัท ซีทูพรอส จำกัด
180 ซีเคเอ็ม กลอรี่ แอนด์ เฟรม 1,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท ซีเคเอ็ม กลอรี่ แอนด์ เฟรม จำกัด
181 ซีเรียล คอนซัลติ้ง 5,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเรียล คอนซัลติ้ง จำกัด
182 ซีเอฟเอ็ม กรุ๊ป 1,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท ซีเอฟเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
183 ซีเอฟโอ เค้าเซิล 2,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอฟโอ เค้าเซิล จำกัด
184 ซีเอฟโอ เซอร์วิส แอนด์ เทรด 250,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอฟโอ เซอร์วิส แอนด์ เทรด จำกัด
185 ซีเอ็มทีซี แอสเซ็ท แอนด์ อินเวสต์เมนท์ 300,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็มทีซี แอสเซ็ท แอนด์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด
186 ซีเอส ลิสซิ่ง 5,000,000 พระทองคำ นครราชสีมา บริษัท ซีเอส ลิสซิ่ง จำกัด
187 ซุปเปอร์ริช โกลบ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ซุปเปอร์ริช โกลบ จำกัด
188 ซูมิโซ (ไทยแลนด์) 10,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ซูมิโซ (ไทยแลนด์) จำกัด
189 ฑ.ธนัชญา 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท ฑ.ธนัชญา จำกัด
190 ณ เมตตาอินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ณ เมตตาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
191 ณัฏฐณิชา การบัญชี 1,000,000 ภูซาง พะเยา บริษัท ณัฏฐณิชา การบัญชี จำกัด
192 ดับบลิว.เอส.เทคโน (ไทยแลนด์) 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดับบลิว.เอส.เทคโน (ไทยแลนด์) จำกัด
193 ดับบลิวพี แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวพี แมเนจเม้นท์
194 ดับบลิวเอ็มเอฟ คัลเจอร์ คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับบลิวเอ็มเอฟ คัลเจอร์ คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
195 ดับเบิล ไอ บิสสิเนส 200,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดับเบิล ไอ บิสสิเนส จำกัด
196 ดับเบิ้ลยู วาย ซัคเซส กรุ๊ป 10,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู วาย ซัคเซส กรุ๊ป
197 ดับเบิ้ลยู.เจ.ลอว์เยอร์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ลยู.เจ.ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด
198 ดับเบิ้ลยูที คอนเซาท์แทนท์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ลยูที คอนเซาท์แทนท์ จำกัด
199 ดาราวดี พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท ดาราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
200 ดาวินชี่ แคปปิตอล 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาวินชี่ แคปปิตอล จำกัด
201 ดาวเดือนดิน พรอสเพอริตี้ส์ 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาวเดือนดิน พรอสเพอริตี้ส์ จำกัด
202 ดิษมล 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดิษมล จำกัด
203 ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ 1,250,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จำกัด
204 ดิสโคเวต คอนเซ้าท์ติ้ง 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดิสโคเวต คอนเซ้าท์ติ้ง จำกัด
205 ดี.พี. อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดี.พี. อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
206 ดีดี แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส 500,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ดีดี แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
207 ดีทู โซลูชั่นส์ 50,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีทู โซลูชั่นส์
208 ดีโด เทรดดิ้ง คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีไซน์ 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ดีโด เทรดดิ้ง คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
209 ดีโบ้แพซ 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดีโบ้แพซ จำกัด
210 ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด
211 ดูโครเครย์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ดูโครเครย์ จำกัด
212 ตระกูลธนทรัพย์ 27 1,000,000 โพนสวรรค์ นครพนม บริษัท ตระกูลธนทรัพย์ 27 จำกัด
213 ตรีอรรถบูรณ์ แพลนเนอร์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ แพลนเนอร์ จำกัด
214 ต้าทอง อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ต้าทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
215 ติ๊งค์ อัลโก้ 1,035,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ จำกัด
216 ทรัพย์นารายณ์ ธุรกิจ 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทรัพย์นารายณ์ ธุรกิจ จำกัด
217 ทริปเปิ้ล ทู 222 โฮลดิ้ง 10,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริปเปิ้ล ทู 222 โฮลดิ้ง จำกัด
218 ทริปเปิ้ล พี โฮลดิ้งส์ 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทริปเปิ้ล พี โฮลดิ้งส์ จำกัด
219 ทรี แทง โฮลดิ้งส์ 500,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท ทรี แทง โฮลดิ้งส์ จำกัด
220 ทรีพลัสวัน โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรีพลัสวัน โฮลดิ้ง จำกัด
221 ทรูเวลธ์ คอนซัลแทนท์ 100,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ทรูเวลธ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
222 ทวีสิน ลิสซิ่ง 2,500,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ทวีสิน ลิสซิ่ง จำกัด
223 ทอง 888 200,000 เมืองตราด ตราด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอง 888
224 ท็อป เวนเจอร์ส 35,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จำกัด
225 ทอมมี่ ท๊อป โค้ช 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ทอมมี่ ท๊อป โค้ช จำกัด
226 ทั่วฟ้าเมืองไทย 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ทั่วฟ้าเมืองไทย จำกัด
227 ทิพย์ทรัมพ์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทิพย์ทรัมพ์ จำกัด
228 ที ที ที โฮลดิ้ง 50,400,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ที ที โฮลดิ้ง จำกัด
229 ที เอช เค โกลบอล พาร์ทเนอร์ 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ที เอช เค โกลบอล พาร์ทเนอร์ จำกัด
230 ที เอส เค กรุ๊ป โฮลดิ้ง 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ที เอส เค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
231 ที ไอ อี แอสเซท 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ไอ อี แอสเซท จำกัด
232 ทีคอมพลีท 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีคอมพลีท จำกัด
233 ทีคิวเอ็ม เซ็นเตอร์ 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ทีคิวเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
234 ทีซีพี แมเนจเม้น 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ทีซีพี แมเนจเม้น จำกัด
235 ทีธัญ โฮลดิ้งส์ 32,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีธัญ โฮลดิ้งส์ จำกัด
236 ที่ปรึกษา ธนภัทร 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที่ปรึกษา ธนภัทร จำกัด
237 ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส 15,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
238 ที่ปรึกษา ไอแฟค 3,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ที่ปรึกษา ไอแฟค จำกัด
239 ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล 500,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล จำกัด
240 ทีพี สอบบัญชี 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทีพี สอบบัญชี จำกัด
241 ทีออฟโซล 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีออฟโซล จำกัด
242 ทีอาร์ไอ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ 3,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีอาร์ไอ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
243 ทีเคพีดับบลิว บิสซิเนส โซลูชั่นส์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทีเคพีดับบลิว บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
244 ทีเคเอ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทีเคเอ คอนซัลแทนท์ จำกัด
245 ทีเจเค คอมเมอร์เชียล 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเจเค คอมเมอร์เชียล จำกัด
246 ทีเอ็นพี คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอ็นพี คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
247 ทีเอ็มไอ 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทีเอ็มไอ จำกัด
248 ทีเอเอส คอนเซ้าท์ติ้ง 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอเอส คอนเซ้าท์ติ้ง จำกัด
249 ทีแอนด์เอส เมเนจเมนท์ คอนซัลแทนท์ 250,000 ถลาง ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอส เมเนจเมนท์ คอนซัลแทนท์
250 ทีแอลเค 2 แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีแอลเค 2 แมเนจเม้นท์ จำกัด
251 ทู บี พราวด์ 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ทู บี พราวด์ จำกัด
252 ทู เอส มันนี่ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส มันนี่
253 ธนพลัส มันนี่โนว์เลดจ์ 100,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนพลัส มันนี่โนว์เลดจ์ จำกัด
254 ธนอนันต์ 173 500,000 สว่างแดนดิน สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนอนันต์ 173
255 ธนากุล รุ่งเรืองทรัพย์ 200,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ธนากุล รุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
256 ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ 20,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด
257 ธนาธิป ฮาร์ดแวร์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาธิป ฮาร์ดแวร์ จำกัด
258 ธัญญนภัสการบัญชี 500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ธัญญนภัสการบัญชี จำกัด
259 ธัญญะ รีไซเคิล 1,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ธัญญะ รีไซเคิล จำกัด
260 ธาราเพกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ธาราเพกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
261 นภมณฑ์ มาร์ท 1,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท นภมณฑ์ มาร์ท จำกัด
262 นวอัญ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท นวอัญ จำกัด
263 นอร์ติส อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท นอร์ติส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
264 นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ 250,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
265 นอร์ติส ไรซ์ 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท นอร์ติส ไรซ์ จำกัด
266 นอร์ทเทิร์น อดีน่า 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท นอร์ทเทิร์น อดีน่า จำกัด
267 นอร์ทเวสเทิร์น แคปปิตอล 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นอร์ทเวสเทิร์น แคปปิตอล จำกัด
268 นอร์พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท นอร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
269 นัมเบอร์ 20 เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเดนซ์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท นัมเบอร์ 20 เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเดนซ์ จำกัด
270 นัมเบอร์วัน เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเดนซ์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท นัมเบอร์วัน เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเดนซ์ จำกัด
271 นาราดี เอชอาร์เอ็ม 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท นาราดี เอชอาร์เอ็ม จำกัด
272 นาโก 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท นาโก จำกัด
273 นิจา 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท นิจา จำกัด
274 นิชิกาวา แอสโซสิเอท (ไทยแลนด์) 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท นิชิกาวา แอสโซสิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด
275 นิวเอเชีย แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท นิวเอเชีย แมนเนจเม้นท์ จำกัด
276 นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ 7,500,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
277 นิโคลลัส อีสลี่ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท นิโคลลัส อีสลี่ จำกัด
278 บนกองเงินกองทอง 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท บนกองเงินกองทอง จำกัด
279 บราวน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บราวน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
280 บริบูรณ์วินไลฟ์ 50,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์วินไลฟ์
281 บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 500,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
282 บริหารสินทรัพย์ เอสจีเอฟ 25,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอสจีเอฟ จำกัด
283 บริหารสินทรัพย์ธนทวี 25,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนทวี จำกัด
284 บริหารสินทรัพย์เอกธัญกิจ 25,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท บริหารสินทรัพย์เอกธัญกิจ จำกัด
285 บริหารสินทรัพย์แมคคาเล 50,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท บริหารสินทรัพย์แมคคาเล จำกัด
286 บรีซ212 1,500,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท บรีซ212 จำกัด
287 บรูเนล แอดไวเซอรี่ 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท บรูเนล แอดไวเซอรี่ จำกัด
288 บอน เวนเจอร์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บอน เวนเจอร์ จำกัด
289 บอนด์โบ๊ธ 10,000,000 พรหมคีรี นครศรีธรรมราช บริษัท บอนด์โบ๊ธ จำกัด
290 บัณฑิตา โฮลดิ้ง กรุ๊ป 16,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท บัณฑิตา โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
291 บัดดี้แคช (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท บัดดี้แคช (ไทยแลนด์) จำกัด
292 บางกอก เวลท์ (2018) 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก เวลท์ (2018) จำกัด
293 บางกอกคริป 5,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท บางกอกคริป จำกัด
294 บ้านดีทวีสุข 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท บ้านดีทวีสุข จำกัด
295 บ้านทะเลใส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บ้านทะเลใส จำกัด
296 บาย เดอะ เลค 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บาย เดอะ เลค จำกัด
297 บาย เดอะ โอเชี่ยน 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บาย เดอะ โอเชี่ยน จำกัด
298 บิ๊ก ทรี รีสอร์ท 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท บิ๊ก ทรี รีสอร์ท จำกัด
299 บิ๊ก เชียงใหม่ 130,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท บิ๊ก เชียงใหม่ จำกัด
300 บิตเรด กรุ๊ป คอร์ป 60,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บิตเรด กรุ๊ป คอร์ป จำกัด
301 บี วัน แอคเคาท์แท้นท์ แพลนนิ่ง 50,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี วัน แอคเคาท์แท้นท์ แพลนนิ่ง
302 บี เฟิร์ส คอนซัลแตนท์ 300,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เฟิร์ส คอนซัลแตนท์
303 บี-เน็ท พลัส 500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี-เน็ท พลัส จำกัด
304 บี.ซี.พี. แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ 9,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.ซี.พี. แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
305 บี.พี.ดี.มาร์เก็ตติ้ง 2005 3,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.พี.ดี.มาร์เก็ตติ้ง 2005 จำกัด
306 บี.เค. เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.เค. เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
307 บี.เจ.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บี.เจ.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
308 บี.เอ.อาร์.เอส. มาคซิม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บี.เอ.อาร์.เอส. มาคซิม จำกัด
309 บี.เอ็ม.อาร์. เซอร์วิส 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บี.เอ็ม.อาร์. เซอร์วิส จำกัด
310 บี2 โฮลดิ้ง 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บี2 โฮลดิ้ง จำกัด
311 บีช วิลล่า 1 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บีช วิลล่า 1 จำกัด
312 บีช วิลล่า 4 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บีช วิลล่า 4 จำกัด
313 บีซีอี 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท บีซีอี จำกัด
314 บีทู เอ็นเตอร์ไพรส์ 3,800,000 เกาะช้าง ตราด บริษัท บีทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
315 บีบี ทเวนตี้ 100,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท บีบี ทเวนตี้ จำกัด
316 บีบีเอส 100,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท บีบีเอส จำกัด
317 บียอนด์ เดอะ ฟิวเจอร์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท บียอนด์ เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด
318 บีเค บิสสิเนส ดีไซน์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเค บิสสิเนส ดีไซน์ จำกัด
319 บีเอซี คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเอซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
320 บีเอ็มไอ แอดไวโซรี่ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท บีเอ็มไอ แอดไวโซรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
321 บีโฟร์เทค 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท บีโฟร์เทค จำกัด
322 บีไอซีเอ 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท บีไอซีเอ จำกัด
323 บีไอเอ็ม ซัคเซส 1,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท บีไอเอ็ม ซัคเซส จำกัด
324 บูรพาที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ 300,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี บริษัท บูรพาที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด
325 บูลเลี่ยน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท บูลเลี่ยน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
326 ป.ปัณณวัฒน์ 200,000 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช บริษัท ป.ปัณณวัฒน์ จำกัด
327 ปณตวรรณพรโฮลดิ้งพลัส 4,200,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ปณตวรรณพรโฮลดิ้งพลัส จำกัด
328 ปรรณวัชร 200,000 พระพรหม นครศรีธรรมราช บริษัท ปรรณวัชร จำกัด
329 ประชันการ์วิว 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ประชันการ์วิว จำกัด
330 ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 4,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
331 ประสานมิตร1986 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บริษัท ประสานมิตร1986 จำกัด
332 ปักกิ่ง โกลด์ (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท ปักกิ่ง โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
333 ปากน้ำ โคเวิร์คกิ้งสเปซ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ปากน้ำ โคเวิร์คกิ้งสเปซ จำกัด
334 ปาเรสกี้ 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ปาเรสกี้ จำกัด
335 ผลบุญ โฮลดิ้ง 5,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ผลบุญ โฮลดิ้ง จำกัด
336 พชร อินเวสเตอร์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท พชร อินเวสเตอร์ จำกัด
337 พรอมมิชชั่น 6,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท พรอมมิชชั่น จำกัด
338 พรอมูลล์ พรอพเพอร์ตี้ 3,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท พรอมูลล์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
339 พระเจ้าอวยพร 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท พระเจ้าอวยพร จำกัด
340 พรายน้ำ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท พรายน้ำ จำกัด
341 พริ้นซิเพิล เวนเจอร์ (ประเทศไทย) 75,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พริ้นซิเพิล เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
342 พรีเมี่ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีเมี่ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
343 พรีเมียร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ จำกัด
344 พลสิริ แอดมิน 4,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท พลสิริ แอดมิน จำกัด
345 พลับ แอนด์ พลอย 1,100,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลับ แอนด์ พลอย
346 พลับทองพลอย 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท พลับทองพลอย จำกัด
347 พลาสมารีน่า 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พลาสมารีน่า จำกัด
348 พัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท พัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
349 พัทยา อัลติเมท 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พัทยา อัลติเมท จำกัด
350 พัทยา ไพรเวท โฮม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พัทยา ไพรเวท โฮม จำกัด
351 พันฤทธา 95 5,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท พันฤทธา 95 จำกัด
352 พาทฟายเดอร์ คอนซัลแตนท์ 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พาทฟายเดอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
353 พาราไดซ์ ลากูน่า ภูเก็ต 3,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท พาราไดซ์ ลากูน่า ภูเก็ต จำกัด
354 พิณลวัฒน์ โกลด์ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท พิณลวัฒน์ โกลด์ จำกัด
355 พี แอดไวเซอร์รี่ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พี แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
356 พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด
357 พี พี ออล เซอร์วิส 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท พี พี ออล เซอร์วิส จำกัด
358 พี แอนด์ จี เวลท์แคร์ 500,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท พี แอนด์ จี เวลท์แคร์ จำกัด
359 พี แอนด์ เอส แอดไวซอรี 8,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พี แอนด์ เอส แอดไวซอรี จำกัด
360 พี โฟร์ บิวซิเนส 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พี โฟร์ บิวซิเนส จำกัด
361 พี.จี.แมดเซน 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พี.จี.แมดเซน จำกัด
362 พี.พี. เวลท์ (2017) 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท พี.พี. เวลท์ (2017) จำกัด
363 พี.เอ.เอส. ซอฟท์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เอ.เอส. ซอฟท์ จำกัด
364 พีพี อินเทอร์นอล ออดิท 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท พีพี อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
365 พีพีพี ค็อนซัลทิง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พีพีพี ค็อนซัลทิง จำกัด
366 พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี จำกัด
367 พีพีโอ บิซซิเนส เซอร์วิสเซส 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท พีพีโอ บิซซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด
368 พียูจี อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พียูจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
369 พีระพงค์ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท พีระพงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
370 พีเจที ลอว์ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเจที ลอว์ จำกัด
371 พีเอชเอชพี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 4,500,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอชเอชพี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
372 พีเอ็นเอ็น แค็ปปิตอล 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอ็นเอ็น แค็ปปิตอล จำกัด
373 พีเอสที กรีน 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอสที กรีน จำกัด
374 พีเอสแอนด์ซี คอนซัลท์ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอสแอนด์ซี คอนซัลท์ จำกัด
375 ฟอร์จูน โรโบติกส์ เทรดดิ้ง 1,010,120 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟอร์จูน โรโบติกส์ เทรดดิ้ง จำกัด
376 ฟอร์เอฟเวอร์ คอนโดมิเนียม ไทย 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ คอนโดมิเนียม ไทย จำกัด
377 ฟอเร็กซ์ ออลล์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟอเร็กซ์ ออลล์ จำกัด
378 ฟัลครัม แอดไวเซอรี่ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟัลครัม แอดไวเซอรี่ จำกัด
379 ฟาร์ริงตัน โฮลดิ้ง 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟาร์ริงตัน โฮลดิ้ง จำกัด
380 ฟิน อาร์ แพลทตินั่ม 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิน อาร์ แพลทตินั่ม จำกัด
381 ฟินซิตี้ โฮลดิ้งส์ 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ฟินซิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด
382 ฟินสตาร์ เวลธ์ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟินสตาร์ เวลธ์ จำกัด
383 ฟินิกซ์ พาโว 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ พาโว จำกัด
384 ฟินิกซ์ เลกไซด์ ซันไรซ์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ ซันไรซ์ จำกัด
385 ฟินิกซ์ เลกไซด์ คาลิสมา 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ คาลิสมา จำกัด
386 ฟินิกซ์ เลกไซด์ ซัมเมอร์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ ซัมเมอร์ จำกัด
387 ฟินิกซ์ เลกไซด์ ดิวดร็อป 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ ดิวดร็อป จำกัด
388 ฟินิกซ์ เลกไซด์ ฟรีด้อม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ ฟรีด้อม จำกัด
389 ฟินิกซ์ เลกไซด์ เกรซ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ เกรซ จำกัด
390 ฟินิกซ์ เลกไซด์ เอกโค 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ เอกโค จำกัด
391 ฟินิกซ์ เลกไซด์ แอมเบอร์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ เลกไซด์ แอมเบอร์ จำกัด
392 ฟินิกซ์ ไลบรา 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟินิกซ์ ไลบรา จำกัด
393 ฟินเนอร์จี พลัส แอดไวเซอรี 250,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ฟินเนอร์จี พลัส แอดไวเซอรี จำกัด
394 ฟินแอธธ์อินฟินิตี้ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ฟินแอธธ์อินฟินิตี้ จำกัด
395 ฟิแนนเซีย แคปปิตัล 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟิแนนเซีย แคปปิตัล จำกัด
396 ฟีนิกซ์ (ไทย) แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ แอนด์ โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟีนิกซ์ (ไทย) แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
397 ฟีสิกซ์ เบทซ์ พร็อพเพอร์ตี้ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟีสิกซ์ เบทซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
398 ฟูเทค 61 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฟูเทค 61 จำกัด
399 ภัทรธิดา คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส 100,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรธิดา คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส
400 ภูตรา คอร์ปอเรชั่น 10,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
401 ภูนาเพชร บุญโชค 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ภูนาเพชร บุญโชค จำกัด
402 ภูมิ ธ ภู 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ภูมิ ธ ภู จำกัด
403 ภูเก็ต บาร์ริสเตอร์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ต บาร์ริสเตอร์ จำกัด
404 ภูเก็ต โซลูชั่น เอ็กซ์เพิร์ท 4,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ต โซลูชั่น เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
405 มดไฟ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท มดไฟ จำกัด
406 มหา พญานาคราช 4,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท มหา พญานาคราช จำกัด
407 มหาเทพ กรุ๊ป 5,000,000 เมืองนครพนม นครพนม บริษัท มหาเทพ กรุ๊ป จำกัด
408 มหาเมฆ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท มหาเมฆ คอนซัลแทนท์ จำกัด
409 มอสเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท มอสเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
410 มะรุมไทย 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มะรุมไทย จำกัด
411 มังคุด คอร์ป 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท มังคุด คอร์ป จำกัด
412 มั่งมี คอนเซาท์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท มั่งมี คอนเซาท์ จำกัด
413 มันตา คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท มันตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
414 มันนี่ เชฟ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท มันนี่ เชฟ จำกัด
415 มันนี่ เพอร์เฟคท์ 100,000 สารภี เชียงใหม่ บริษัท มันนี่ เพอร์เฟคท์ จำกัด
416 มันนี่ แอดไวซ์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท มันนี่ แอดไวซ์ จำกัด
417 มันนี่วีแคน 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท มันนี่วีแคน จำกัด
418 มันนี่สเตชั่นแคปปิตอล 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท มันนี่สเตชั่นแคปปิตอล จำกัด
419 มัวร์เลค โฮลดิ้ง 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มัวร์เลค โฮลดิ้ง จำกัด
420 มากาลี 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มากาลี จำกัด
421 มาย พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มาย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
422 มาแจ๊กซ์ 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท มาแจ๊กซ์ จำกัด
423 มาโรม่า 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มาโรม่า จำกัด
424 มิกซ์ฟรุ๊ต พร็อพเพอร์ตี้ 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท มิกซ์ฟรุ๊ต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
425 มิราเคิล สตาร์ โลจิสติกส์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท มิราเคิล สตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
426 มิราเคิล สมายล์ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท มิราเคิล สมายล์ จำกัด
427 มิราแม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บีเคเค) 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มิราแม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บีเคเค) จำกัด
428 มิลาน แคปปิตอล 100,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท มิลาน แคปปิตอล จำกัด
429 มิลเลี่ยนแนร์ เมคเกอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท มิลเลี่ยนแนร์ เมคเกอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
430 มีทุน โปรเจคท์ 300,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท มีทุน โปรเจคท์ จำกัด
431 มุกต์ประดับมันนี่พลัส (ประเทศไทย) 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท มุกต์ประดับมันนี่พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
432 ยอชีมูรา 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ยอชีมูรา จำกัด
433 ยอดทวีทรัพย์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยอดทวีทรัพย์ จำกัด
434 ยัวร์ เวลธ์ คัม โซลูชั่น 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ยัวร์ เวลธ์ คัม โซลูชั่น จำกัด
435 ยิ้มแย้มเจริญทรัพย์ 300,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ้มแย้มเจริญทรัพย์
436 ยูคอน แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท ยูคอน แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
437 ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ก คอนเนคชั่น 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ก คอนเนคชั่น จำกัด
438 ยูนิเวอร์แซล แอสเซทส์ 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอสเซทส์ จำกัด
439 ยูวีเอ 100,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูวีเอ จำกัด
440 ยูเนี่ยน เว็ลธ์ คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลธ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
441 ยูเนี่ยน เว็ลธ์ แพลตฟอร์ม 2,500,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลธ์ แพลตฟอร์ม จำกัด
442 ยูเอยูซี 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเอยูซี จำกัด
443 ยูเออี (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเออี (ประเทศไทย)
444 ยูโรเทค จอมเทียน 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ยูโรเทค จอมเทียน จำกัด
445 ยูไนเต็ด อิควิตี้ 5,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูไนเต็ด อิควิตี้ จำกัด
446 ยูไนเต็ด โซลูชั่น แอ๊ดไวซอรี่ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูไนเต็ด โซลูชั่น แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด
447 รนิดา อินเตอร์เทรด 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รนิดา อินเตอร์เทรด
448 รมัย ไอเดีย 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท รมัย ไอเดีย จำกัด
449 รวมกิจที่ปรึกษาธุรกิจ 2,500,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท รวมกิจที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
450 รัน สนุก คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท รัน สนุก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
451 ราทิค แมนเนจเม้นท์ คอนซัลแทนส์ 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ราทิค แมนเนจเม้นท์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
452 ราฟเฟิลส์ อินเทลเลคท์ คอนซัลแทนซี่ (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ราฟเฟิลส์ อินเทลเลคท์ คอนซัลแทนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
453 ริช แอนด์ ที 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ริช แอนด์ ที จำกัด
454 รีเสิร์ช วัน 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท รีเสิร์ช วัน จำกัด
455 รุ่งอรุณ คอนเซาท์ 5,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท รุ่งอรุณ คอนเซาท์ จำกัด
456 รุจิรการ 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท รุจิรการ จำกัด
457 ลัคกี้ แคปปิทอล 100,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ลัคกี้ แคปปิทอล จำกัด
458 ลัคกี้มี(ไทยแลนด์) 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท ลัคกี้มี(ไทยแลนด์) จำกัด
459 ลัสเตน 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ลัสเตน จำกัด
460 ลาร์ส ซาบาย 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลาร์ส ซาบาย จำกัด
461 ลิตเติ้ล ทรี ดีเวลลอปเม้นท์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลิตเติ้ล ทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
462 ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ 10,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ลิท เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จำกัด
463 ลิปดา แคปปิตอล 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ลิปดา แคปปิตอล จำกัด
464 ลิลลี่ 150 - 151 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลิลลี่ 150 - 151 จำกัด
465 ลุ๊ค 10,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ลุ๊ค จำกัด
466 ลุยธุรกิจ รีเทิร์น 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ลุยธุรกิจ รีเทิร์น จำกัด
467 ลูอิจี (วิวทะเล 5) 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลูอิจี (วิวทะเล 5) จำกัด
468 ลูอิจี คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลูอิจี คอนโดมิเนียม จำกัด
469 ลูอีจี 686 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลูอีจี 686 จำกัด
470 ลูอีจี 68648 3,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ลูอีจี 68648 จำกัด
471 วงษ์ไอริณ มาร์ท 1,000,000 ไทรโยค กาญจนบุรี บริษัท วงษ์ไอริณ มาร์ท จำกัด
472 วรรณชยา5966 200,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท วรรณชยา5966 จำกัด
473 วรรณมาศ คอนซัลแตนท์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วรรณมาศ คอนซัลแตนท์ จำกัด
474 วรัชยา แมเนจเม้นท์ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท วรัชยา แมเนจเม้นท์ จำกัด
475 วาเศรษฐี 5,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท วาเศรษฐี จำกัด
476 วิงค์ ไพรเวท เวลท์ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท วิงค์ ไพรเวท เวลท์ จำกัด
477 วิช บาง วอลลอพ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วิช บาง วอลลอพ จำกัด
478 วิชั่น 210 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วิชั่น 210 จำกัด
479 วิชั่น พาร์ทเนอร์ส 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท วิชั่น พาร์ทเนอร์ส จำกัด
480 วิซแอสเซทลิงค์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท วิซแอสเซทลิงค์ จำกัด
481 วินเตอร์ วิว การ์เดน 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วินเตอร์ วิว การ์เดน จำกัด
482 วินเนอร เอ พลัส 100,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร เอ พลัส
483 วิมานนท์ 500,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิมานนท์
484 วิริยกิตติ์ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิริยกิตติ์ จำกัด
485 วิลล่า เซอเรนิตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วิลล่า เซอเรนิตี้ จำกัด
486 วิษรรัตน์ รุ่งเรืองกิจ 1,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท วิษรรัตน์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด
487 วิส แคปพิทอล แมเนจเมนท์ 10,000 สามพราน นครปฐม บริษัท วิส แคปพิทอล แมเนจเมนท์ จำกัด
488 วิสต้า แปซิฟิค 6,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท วิสต้า แปซิฟิค จำกัด
489 วี แอคเคาท์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท วี แอคเคาท์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
490 วี.เค.แมเนจเม้นท์ 500,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เค.แมเนจเม้นท์
491 วีซ่า พัทยา 8,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วีซ่า พัทยา จำกัด
492 วีตาลี เฮ้าส์ 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วีตาลี เฮ้าส์ จำกัด
493 วีที 4771178 พี5 คอนโดมิเนียม 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วีที 4771178 พี5 คอนโดมิเนียม จำกัด
494 วีรสุ พร็อพเพอร์ตี้ 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วีรสุ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
495 วีวุส โรโบติกส์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท วีวุส โรโบติกส์ จำกัด
496 วีเอ็ม โกลบอล 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท วีเอ็ม โกลบอล จำกัด
497 วือโล เอวิเอชั่น แคปปิตอล 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท วือโล เอวิเอชั่น แคปปิตอล จำกัด
498 ศรี ที่ปรึกษา 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรี ที่ปรึกษา จำกัด
499 ศรีสยาม 306 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ศรีสยาม 306 จำกัด
500 ศิกามัวร์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ศิกามัวร์ จำกัด
501 ศิรธาร 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ศิรธาร จำกัด
502 สคินเพอร์เฟคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท สคินเพอร์เฟคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
503 สตอร์มเบรกเกอร์ เวนเจอร์ 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท สตอร์มเบรกเกอร์ เวนเจอร์ จำกัด
504 สตาร์ คอนซัลติ้ง 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท สตาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
505 สตาร์เมคเกอร์ แอนด์ โค 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท สตาร์เมคเกอร์ แอนด์ โค จำกัด
506 สบาย ไลฟ์ แพลนนิ่ง 2,000,000 สวรรคโลก สุโขทัย บริษัท สบาย ไลฟ์ แพลนนิ่ง จำกัด
507 สปาร์ตัน เอฟเอกซ์ 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท สปาร์ตัน เอฟเอกซ์ จำกัด
508 สปีดดี้ 321 (ประเทศไทย) 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท สปีดดี้ 321 (ประเทศไทย) จำกัด
509 สมพร คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท สมพร คอนซัลแทนท์ จำกัด
510 สมาร์ท เทค ซิสเท็มส์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท สมาร์ท เทค ซิสเท็มส์ จำกัด
511 สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด
512 สมาร์ทแฮปปี้คลับ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท สมาร์ทแฮปปี้คลับ จำกัด
513 สยาม 260 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท สยาม 260 จำกัด
514 สยาม อัลฟา แคปปิตอล 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด
515 สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ 1,200,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
516 สยาม แอ๊ดไวส์ซอรี่ เซอร์วิสเซส 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม แอ๊ดไวส์ซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
517 สยาม โซน บริการ 4,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท สยาม โซน บริการ จำกัด
518 สยามอาคเนย์ 500,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท สยามอาคเนย์ จำกัด
519 สรสิชกร 5,300,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท สรสิชกร จำกัด
520 สว่าง บราเดอร์ โฮลดิ้ง 110,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท สว่าง บราเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
521 สามก๊ก มีทรัพย์อนันต์ 1,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท สามก๊ก มีทรัพย์อนันต์ จำกัด
522 สายนิค 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท สายนิค จำกัด
523 สำนักงานบัญชีมั่นคงยั่งยืน 100,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชีมั่นคงยั่งยืน
524 สำนักงานสอบบัญชีเจริญเติบโต 100,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานสอบบัญชีเจริญเติบโต
525 สำเร็จ คอนซัลแท้นท์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท สำเร็จ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
526 สิงหราช ลิสซิ่ง 1,000,000 แม่ทะ ลำปาง บริษัท สิงหราช ลิสซิ่ง จำกัด
527 สิทธิวัชร์ แอ๊ดไวเซอร์ 100,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท สิทธิวัชร์ แอ๊ดไวเซอร์ จำกัด
528 สิทรอน เพาเวอร์ 100,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด
529 สุข12 คอนซัลแทนท์ แอนด์ เทรนนิ่ง 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท สุข12 คอนซัลแทนท์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
530 สุขใจวัยเกษียณ 5,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท สุขใจวัยเกษียณ จำกัด
531 สุคนธสังข์ อินดัสทรี 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุคนธสังข์ อินดัสทรี
532 สุทธรีรัตน์ คอนซัลแตนท์ 2,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท สุทธรีรัตน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
533 สุวัฒน์ เคเอส 500,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท สุวัฒน์ เคเอส จำกัด
534 สุวิชาดา แอนด์ ณัฐวรา 100,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาดา แอนด์ ณัฐวรา
535 สุโขทัย เอวิเอชั่น 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สุโขทัย เอวิเอชั่น จำกัด
536 สเตรท แอสเซท กรุ๊ป 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท สเตรท แอสเซท กรุ๊ป จำกัด
537 สเตลล่าร์ พอร์ต 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท สเตลล่าร์ พอร์ต จำกัด
538 สเติร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) 3,700,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สเติร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) จำกัด
539 สแตนดาร์ด แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท สแตนดาร์ด แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
540 สโตนเทค เวนเจอร์ส 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท สโตนเทค เวนเจอร์ส จำกัด
541 หญิง คอลซัลติ้ง 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท หญิง คอลซัลติ้ง จำกัด
542 หนึ่งกาญจนา โปรเกรส 1,000,000 ท่าบ่อ หนองคาย บริษัท หนึ่งกาญจนา โปรเกรส จำกัด
543 หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเทรเชอริสต์ 1,567,210 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเทรเชอริสต์ จำกัด
544 หลุยส์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท หลุยส์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
545 หัสดิน คอนซัลแตนท์ 1,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท หัสดิน คอนซัลแตนท์ จำกัด
546 หินเหล็กไฟ สโตร์ซัพพลาย 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท หินเหล็กไฟ สโตร์ซัพพลาย จำกัด
547 อทิชา บิ๊กบอสส์ 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท อทิชา บิ๊กบอสส์ จำกัด
548 อธีนา นัมเบอร์ 10 5,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท อธีนา นัมเบอร์ 10 จำกัด
549 อธีนา นัมเบอร์ 7 5,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท อธีนา นัมเบอร์ 7 จำกัด
550 อธีนา นัมเบอร์ 8 5,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท อธีนา นัมเบอร์ 8 จำกัด
551 อธีนา นัมเบอร์ 9 5,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท อธีนา นัมเบอร์ 9 จำกัด
552 อธีนา นัมเบอร์ ซิกซ์ 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อธีนา นัมเบอร์ ซิกซ์ จำกัด
553 อธีนา นัมเบอร์ ทรี 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อธีนา นัมเบอร์ ทรี จำกัด
554 อธีนา นัมเบอร์ โฟร์ 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อธีนา นัมเบอร์ โฟร์ จำกัด
555 อธีนา นัมเบอร์ ไฟว์ 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อธีนา นัมเบอร์ ไฟว์ จำกัด
556 อนันตจักรวาลกรุ๊ป 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตจักรวาลกรุ๊ป
557 อบาคัส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อบาคัส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
558 อร่อยดี กาแฟ 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อร่อยดี กาแฟ
559 อวาตาร์ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อวาตาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
560 ออคิด กรูฟ พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ออคิด กรูฟ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
561 ออดินาเรี่ยม 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ออดินาเรี่ยม จำกัด
562 ออมสุข 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ออมสุข จำกัด
563 ออยธิปคลินเด็ท 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ออยธิปคลินเด็ท จำกัด
564 ออล ธิงส์ พอสซิเบิล 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ออล ธิงส์ พอสซิเบิล จำกัด
565 ออล อิน วัน บิสซิเนส คอนซัลติ้ง 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท ออล อิน วัน บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด
566 ออลซอร์ส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ออลซอร์ส จำกัด
567 อะ กู๊ด เซิร์ฟ 2017 2,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท อะ กู๊ด เซิร์ฟ 2017 จำกัด
568 อะโกรว์ พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท อะโกรว์ พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด
569 อะโครชัวร์ 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อะโครชัวร์ จำกัด
570 อัครพนธ์ โกลด์ 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท อัครพนธ์ โกลด์ จำกัด
571 อัครินทร์ คอร์ปอเรชั่น 300,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท อัครินทร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
572 อัญญ์มาลี กรุ๊ป 1,000,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท อัญญ์มาลี กรุ๊ป จำกัด
573 อัตตะ ออดิท 300,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัตตะ ออดิท
574 อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า 16,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จำกัด
575 อันพ็อก สยาม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อันพ็อก สยาม จำกัด
576 อัมพายร์ เซอร์วิสเซส 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท อัมพายร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
577 อัลตัส ทรานแซคชั่นแนล เซอร์วิสเซส 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท อัลตัส ทรานแซคชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด
578 อัลติเมท แพลน ดีไซน์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อัลติเมท แพลน ดีไซน์ จำกัด
579 อัลทิเมท บิซ คอนซัลติ้ง 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท อัลทิเมท บิซ คอนซัลติ้ง จำกัด
580 อัลฟ่า โปรโมชั่น 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท อัลฟ่า โปรโมชั่น จำกัด
581 อัลเบอร์รี่ แอสเซท คอนซัลติ้ง 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท อัลเบอร์รี่ แอสเซท คอนซัลติ้ง จำกัด
582 อัลไลแอนซ์ แปซิฟิค แคปพิทอล (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท อัลไลแอนซ์ แปซิฟิค แคปพิทอล (ไทยแลนด์) จำกัด
583 อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
584 อาร์.เอ.ดี. (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์.เอ.ดี. (ไทยแลนด์) จำกัด
585 อาร์พี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์พี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
586 อาร์เคเอฟ กรุ๊ป 5,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์เคเอฟ กรุ๊ป จำกัด
587 อาร์เอสเอ็ม ออลอินวัน 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออลอินวัน จำกัด
588 อ่าวอุดม ซิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ลิสซิ่ง 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวอุดม ซิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ลิสซิ่ง
589 อาเลมาน่า 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท อาเลมาน่า จำกัด
590 อินทรินซิคเวย์ คอนซัลแท้นท์ 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท อินทรินซิคเวย์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
591 อินฟินิตี้ คอร์ปอเรชั่น แคปิทอล 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท อินฟินิตี้ คอร์ปอเรชั่น แคปิทอล จำกัด
592 อินฟินิท ซัคเซส คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท อินฟินิท ซัคเซส คอนซัลติ้ง จำกัด
593 อินฟินิท เวลธ์ โซลูชั่น 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อินฟินิท เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด
594 อินมาริบร้า 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อินมาริบร้า จำกัด
595 อินเตอร์ โกลบอล 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเตอร์ โกลบอล จำกัด
596 อินเตอร์แอ็คซี่ 100,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเตอร์แอ็คซี่ จำกัด
597 อินเทลลิเจนท์ ดี.ซี 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดี.ซี จำกัด
598 อินเทลลิเจ้นท์ เทเลคอม โซลูชั่น 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด
599 อินโดจี ยูไนเต็ด 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อินโดจี ยูไนเต็ด จำกัด
600 อินโนเวทีฟ เวลท์ โซลูชั่น 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อินโนเวทีฟ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
601 อินโฟเซอร์วิส รัสเซี่ยน อินฟอเมชั่น เซ็นเตอร์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อินโฟเซอร์วิส รัสเซี่ยน อินฟอเมชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
602 อินโฟแมน เซอร์วิส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อินโฟแมน เซอร์วิส จำกัด
603 อิมพีเรียล คอนซัลแทนซ์ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อิมพีเรียล คอนซัลแทนซ์ จำกัด
604 อิลิแกนซ์ ออดิท 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท อิลิแกนซ์ ออดิท จำกัด
605 อิสลามิคเวลธ์โซลูชั่น 100,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท อิสลามิคเวลธ์โซลูชั่น จำกัด
606 อี-แทค โซลูชั่น 100,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท อี-แทค โซลูชั่น จำกัด
607 อีซีจี-รีเซิร์ช 200,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท อีซีจี-รีเซิร์ช จำกัด
608 อีทีเอ มันนี่ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท อีทีเอ มันนี่ จำกัด
609 อีพอช เมกกิ้ง 4,000,000 แม่ริม เชียงใหม่ บริษัท อีพอช เมกกิ้ง จำกัด
610 อีสต์ เทค 100,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท อีสต์ เทค จำกัด
611 อีสท์ พัทยา ออคิด เฮ้าส์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท อีสท์ พัทยา ออคิด เฮ้าส์ จำกัด
612 อีสท์ เรียล เอสเตท คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท อีสท์ เรียล เอสเตท คอนซัลแทนท์ จำกัด
613 อีเอฟเอเอส 2,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท อีเอฟเอเอส จำกัด
614 อีโก ไอไอ 5,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท อีโก ไอไอ จำกัด
615 อีโค เอสดีจี (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อีโค เอสดีจี (ไทยแลนด์) จำกัด
616 อุดมสมปรารถนา 500,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท อุดมสมปรารถนา จำกัด
617 อุ่นสุข 2012 4,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท อุ่นสุข 2012 จำกัด
618 อเวนเจอร์ แคปปิตอล 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
619 อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด
620 ฮอไรซัน เซอร์วิสเซส 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮอไรซัน เซอร์วิสเซส จำกัด
621 ฮาคูโฮโด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) 100,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮาคูโฮโด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
622 ฮายาชิแบ็งค์ค็อกแคปปิตอล 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮายาชิแบ็งค์ค็อกแคปปิตอล จำกัด
623 ฮารากิ เรนแทล 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ฮารากิ เรนแทล จำกัด
624 เกทเทค เอเซีย 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เกทเทค เอเซีย จำกัด
625 เกษมปัญญา 1,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปัญญา
626 เก้าตระการ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าตระการ
627 เก้ายอด บิสซิเนส กรุ๊ป 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เก้ายอด บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
628 เค คลับ เวกัส 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เค คลับ เวกัส จำกัด
629 เค ซี คอนซัลแตนท์(ประเทศไทย) 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท เค ซี คอนซัลแตนท์(ประเทศไทย) จำกัด
630 เค บิส กรุ๊ป 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เค บิส กรุ๊ป จำกัด
631 เค เค ดี คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท เค เค ดี คอนซัลติ้ง จำกัด
632 เค.เอส. ลีกัล คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.เอส. ลีกัล คอนซัลแทนท์ จำกัด
633 เคซี-เอ็มเอส (2017) 1,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซี-เอ็มเอส (2017)
634 เคซีพี แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส 2,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท เคซีพี แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
635 เคทียู เว้ลธ์ แอดไวซ์เซอร์ 1,000,000 เมืองเลย เลย บริษัท เคทียู เว้ลธ์ แอดไวซ์เซอร์ จำกัด
636 เคนซิงตัน มิวส์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เคนซิงตัน มิวส์ จำกัด
637 เคพี อัลติเมท คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เคพี อัลติเมท คอนซัลแทนท์ จำกัด
638 เคพีเอจี คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เคพีเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
639 เคพีเอฟ แคปปิตอล 2,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เคพีเอฟ แคปปิตอล จำกัด
640 เคพีเอ็ม แอดไวซ์เซอรี่ 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เคพีเอ็ม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
641 เคพีเอ็มจี คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) 150,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เคพีเอ็มจี คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
642 เคลียร์ วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ สมุย 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท เคลียร์ วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ สมุย จำกัด
643 เคลียร์ แมทช์ แคปปิตอล 500,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เคลียร์ แมทช์ แคปปิตอล จำกัด
644 เคลโซ แอนด์ ฮิลล์ โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท เคลโซ แอนด์ ฮิลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
645 เควินดิสแลนด์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เควินดิสแลนด์ จำกัด
646 เคเนซีส 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเนซีส จำกัด
647 เคเอ็นดับบลิว คอนซัลท์ติ้ง 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เคเอ็นดับบลิว คอนซัลท์ติ้ง จำกัด
648 เคเอสบี ซิสเทม คอนซัลแทนท์ 100,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เคเอสบี ซิสเทม คอนซัลแทนท์ จำกัด
649 เคแอล1 2,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท เคแอล1 จำกัด
650 เคไซอะ ลี แอนด์ โค 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เคไซอะ ลี แอนด์ โค จำกัด
651 เงินเพาเวอร์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินเพาเวอร์ จำกัด
652 เจ พี แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ พี แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด
653 เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 4,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
654 เจ.เค. คอนซัลแท้นส์ แอนด์ เซอร์วิส 300,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เค. คอนซัลแท้นส์ แอนด์ เซอร์วิส
655 เจ.เอ็ม. โปรเกรส อินเตอร์ 2,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ.เอ็ม. โปรเกรส อินเตอร์ จำกัด
656 เจนเนติก เวลธ์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจนเนติก เวลธ์ จำกัด
657 เจยูเอสที คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เจยูเอสที คอนซัลแทนท์ จำกัด
658 เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน 20,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด
659 เจียมบอดี้ 314,300,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เจียมบอดี้ จำกัด
660 เจเอเอฟ โกรท บิซ ซัพพอร์ท 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจเอเอฟ โกรท บิซ ซัพพอร์ท จำกัด
661 เฉลิมพลอย 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เฉลิมพลอย จำกัด
662 เชดเล่อร์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เชดเล่อร์ จำกัด
663 เช้นจ์ เอเชีย กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เช้นจ์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด
664 เชฟวิน จิม 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เชฟวิน จิม จำกัด
665 เชฟวีนา 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เชฟวีนา จำกัด
666 เชสเตอร์ มิวส์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เชสเตอร์ มิวส์ จำกัด
667 เชสแคป แอดไวเซอรี 500,000 บางกรวย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชสแคป แอดไวเซอรี
668 เชียงใหม่พันปีเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก 1,000,000 พร้าว เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่พันปีเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก จำกัด
669 เซด เอ็กซ์วายแซด 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เซด เอ็กซ์วายแซด จำกัด
670 เซมมินอล คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) 2,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท เซมมินอล คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
671 เซาท์ เอเชีย เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เซาท์ เอเชีย เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
672 เซิร์จ สไนเปอร์ อิมพอร์ต-เอ๊กซพอร์ต 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เซิร์จ สไนเปอร์ อิมพอร์ต-เอ๊กซพอร์ต จำกัด
673 เซิร์ฟ แอนด์ ซี 249 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เซิร์ฟ แอนด์ ซี 249 จำกัด
674 เซเรนพิดิตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เซเรนพิดิตี้ จำกัด
675 เซเว่น สตาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 12,840,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท เซเว่น สตาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
676 เดรคอน 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เดรคอน จำกัด
677 เดวาส์ ลีเจนดารี่ 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เดวาส์ ลีเจนดารี่ จำกัด
678 เดวิด แอนด์ เอลิ 2010 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เดวิด แอนด์ เอลิ 2010 จำกัด
679 เดอะ ควอเตอร์ แอดไวเซอร์ 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะ ควอเตอร์ แอดไวเซอร์ จำกัด
680 เดอะ มาเวลลัส คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะ มาเวลลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
681 เดอะ เบนจามินส์ โฮลดิ้งส์ 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะ เบนจามินส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
682 เดอะ เบสท์ แคททิกอรี่ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะ เบสท์ แคททิกอรี่ จำกัด
683 เดอะ เพลสเซนห์ เพลส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เดอะ เพลสเซนห์ เพลส จำกัด
684 เดอะทรัคลิสซิ่ง 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะทรัคลิสซิ่ง จำกัด
685 เดเทคอน (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เดเทคอน (ไทยแลนด์) จำกัด
686 เตโชพัฒน์ 200,000 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช บริษัท เตโชพัฒน์ จำกัด
687 เท็นชัญญา 1,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท เท็นชัญญา จำกัด
688 เทพนคร อินเวสติ้ง 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เทพนคร อินเวสติ้ง จำกัด
689 เทรดดิ้ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เทรดดิ้ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
690 เทรเชอริสต์ 25,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เทรเชอริสต์ จำกัด
691 เนเชอร์รัล โฮมส์ เซอร์วิส 2,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท เนเชอร์รัล โฮมส์ เซอร์วิส จำกัด
692 เบส แอดไวเซอร์ 1,100,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เบส แอดไวเซอร์ จำกัด
693 เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย จำกัด
694 เบเรซ่า 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เบเรซ่า จำกัด
695 เปรมณพิชญ์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เปรมณพิชญ์ จำกัด
696 เพ็ทมาร์ 4,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท เพ็ทมาร์ จำกัด
697 เพรฟ โฮลดิ้ง เอส.อาร์.ไอ. 406,800,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เพรฟ โฮลดิ้ง เอส.อาร์.ไอ. จำกัด
698 เพอร์เซ็ฟทิฟ เทรดดิ้ง 2,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท เพอร์เซ็ฟทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
699 เพอร์เซียน ไทย กรุ๊ป 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เพอร์เซียน ไทย กรุ๊ป จำกัด
700 เพียซตร้า 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เพียซตร้า จำกัด
701 เพียร์ พาวเวอร์ 14,900,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด
702 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ศูนย์บริหารเงิน (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ศูนย์บริหารเงิน (ประเทศไทย) จำกัด
703 เฟอร์ดี้ 6,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เฟอร์ดี้ จำกัด
704 เฟิสท์ ฟรอนเทียร์ 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เฟิสท์ ฟรอนเทียร์ จำกัด
705 เมม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส 20,200 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เมม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
706 เมย์ แฟร์ เชอร์ชิลล 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เมย์ แฟร์ เชอร์ชิลล จำกัด
707 เมย์ที เมเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บริษัท เมย์ที เมเนจเม้นท์ จำกัด
708 เมลโรส แคปปิตัล 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เมลโรส แคปปิตัล จำกัด
709 เมอร์คิวเรีย (ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เมอร์คิวเรีย (ไทยแลนด์) จำกัด
710 เมอร์ชั่น แคปิตอล 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เมอร์ชั่น แคปิตอล จำกัด
711 เมาท์เท้น บีช พัทยา 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เมาท์เท้น บีช พัทยา จำกัด
712 เมืองตรัง กรุ๊ป 500,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองตรัง กรุ๊ป
713 เมเปิล - อบาคัส (เอสเอ็นเอ) คอนซัลติ้ง เซอร์วิส 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เมเปิล - อบาคัส (เอสเอ็นเอ) คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
714 เมเปิ้ล คอนซัลติ้ง เซอร์วิส 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เมเปิ้ล คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
715 เมโดว์ วิลล่า 200 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เมโดว์ วิลล่า 200 จำกัด
716 เร็ก ทู เทค 4,000,000 กะทู้ ภูเก็ต บริษัท เร็ก ทู เทค จำกัด
717 เรดวูด แคปิตอล 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เรดวูด แคปิตอล จำกัด
718 เรย์ 2016 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เรย์ 2016 จำกัด
719 เลซี่ โคเรีย 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เลซี่ โคเรีย จำกัด
720 เลย์ เฟลอ 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เลย์ เฟลอ จำกัด
721 เลอร์แดบ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เลอร์แดบ จำกัด
722 เวคเตอร์ แคปปิตอล 25,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เวคเตอร์ แคปปิตอล จำกัด
723 เวนเดอบอ พร็อพเพอร์ตี้ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เวนเดอบอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
724 เวลท์ พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ 10,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เวลท์ พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
725 เวลท์แคร์วิชั่น 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท เวลท์แคร์วิชั่น จำกัด
726 เวลท์โซลูชั่นกรุ๊ป 1,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท เวลท์โซลูชั่นกรุ๊ป จำกัด
727 เวลธ์ ครีเอชั่น แมเนจเมนท์ 100,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เวลธ์ ครีเอชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
728 เวลธ์ ทูเกทเตอร์ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท เวลธ์ ทูเกทเตอร์ จำกัด
729 เว็ลธ์ ฟาวน์เดชั่น 2,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท เว็ลธ์ ฟาวน์เดชั่น จำกัด
730 เวลธ์ เลิร์นนิ่ง 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท เวลธ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด
731 เวลธ์ แพลตฟอร์ม 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลธ์ แพลตฟอร์ม
732 เวลธ์ แพลตฟอร์ม 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เวลธ์ แพลตฟอร์ม จำกัด
733 เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ แอดไวเซอรี่ 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
734 เวลแคป แอดไวเซอรี่ 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จำกัด
735 เวสต์ คีย์ โฮลดิ้งส์ 2,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท เวสต์ คีย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
736 เวอร์ซ่า 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เวอร์ซ่า จำกัด
737 เวิร์ค เวลธ์ แมนเนจเมนต์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เวิร์ค เวลธ์ แมนเนจเมนต์ จำกัด
738 เวิร์ล ฟินันซ่า 100,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ล ฟินันซ่า
739 เวิลด์ เวฟ 3,500,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เวิลด์ เวฟ จำกัด
740 เวิลด์ ไดมอน วัน 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เวิลด์ ไดมอน วัน จำกัด
741 เวเนเตอร์ 2,500,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เวเนเตอร์ จำกัด
742 เศรณี โฮลดิ้งส์ 120,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด
743 เอ เอฟ เอ แอดไวซอรี่ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ เอฟ เอ แอดไวซอรี่ จำกัด
744 เอ เอส อี เอ็นจิเนียริ่ง พลัส 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท เอ เอส อี เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด
745 เอ-วิน คอนซัลแทนท์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เอ-วิน คอนซัลแทนท์ จำกัด
746 เอ-เอเวอร์รี่ติง 300,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ-เอเวอร์รี่ติง จำกัด
747 เอ.พี.พี.1199 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.พี.พี.1199 จำกัด
748 เอ.เค. อินเทอร์นอล โซลูชั่น 6,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เอ.เค. อินเทอร์นอล โซลูชั่น จำกัด
749 เอ.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง แอนด์ บิซิเนส 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง แอนด์ บิซิเนส จำกัด
750 เอ.เอ็น.ที.เอสเตท 500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอ.เอ็น.ที.เอสเตท จำกัด
751 เอกซ์พารา(ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอกซ์พารา(ไทยแลนด์) จำกัด
752 เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอชอาร์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอชอาร์ เซอร์วิส จำกัด
753 เอกวิทย์ เวลท์แพลนเนอร์ 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอกวิทย์ เวลท์แพลนเนอร์ จำกัด
754 เอ็กเซ็น แคปิทอล 100,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กเซ็น แคปิทอล จำกัด
755 เอคอร์น พาร์ทเนอร์ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอคอร์น พาร์ทเนอร์ จำกัด
756 เอช แอนด์ ดับเบิ้ลยู โซลูชั่นส์ 3,500,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอช แอนด์ ดับเบิ้ลยู โซลูชั่นส์ จำกัด
757 เอชซีเอ (ไทยแลนด์) 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอชซีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด
758 เอซรา บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอซรา บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จำกัด
759 เอซีแอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอซีแอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
760 เอดี 38133 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอดี 38133 จำกัด
761 เอ็น พี เค แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส 2,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น พี เค แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
762 เอ็น พี เอส บิลเลียน 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น พี เอส บิลเลียน จำกัด
763 เอ็น. เอ็ม. โอ. คอนซัลแทนท์ 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท เอ็น. เอ็ม. โอ. คอนซัลแทนท์ จำกัด
764 เอ็นที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นที ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
765 เอ็นวีดีอาร์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นวีดีอาร์ จำกัด
766 เอ็นโซ พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอ็นโซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
767 เอบีซี มันนี่ 1,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท เอบีซี มันนี่ จำกัด
768 เอบีซี โซลูชั่น 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เอบีซี โซลูชั่น จำกัด
769 เอพีเค บิสซิเนส 500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอพีเค บิสซิเนส จำกัด
770 เอพีเอ แคปปิตอล แอนด์ แอ็ดไวซอรี่ 4,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอพีเอ แคปปิตอล แอนด์ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
771 เอพีเอ โปร 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท เอพีเอ โปร จำกัด
772 เอฟ ดับเบิ้ลยู คอนเซาท์แทนต์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟ ดับเบิ้ลยู คอนเซาท์แทนต์ จำกัด
773 เอฟ พี เอ็ม แอดไว้ส์ซอรี่ 44,800,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เอฟ พี เอ็ม แอดไว้ส์ซอรี่ จำกัด
774 เอฟจีซี (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟจีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
775 เอฟทีเอ คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟทีเอ คอนซัลติ้ง จำกัด
776 เอฟอีไอซี (ไทยแลนด์) 6,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟอีไอซี (ไทยแลนด์) จำกัด
777 เอฟเอ็กซ์เอส แอดไวท์ซอรี่ 2,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟเอ็กซ์เอส แอดไวท์ซอรี่ จำกัด
778 เอฟเอฟ แอนด์ บี (ไทยแลนด์) 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอฟเอฟ แอนด์ บี (ไทยแลนด์) จำกัด
779 เอฟแอลเอส กรุ๊ป 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอฟแอลเอส กรุ๊ป จำกัด
780 เอ็ม ซี บี 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอ็ม ซี บี จำกัด
781 เอ็ม ดี จี โทมัส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอ็ม ดี จี โทมัส จำกัด
782 เอ็ม บี เอ็ม ทีม 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอ็ม บี เอ็ม ทีม จำกัด
783 เอ็ม วาย เอส คอนซัลแตนท์ 500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม วาย เอส คอนซัลแตนท์ จำกัด
784 เอ็ม วาย โซลูชั่นส์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม วาย โซลูชั่นส์ จำกัด
785 เอ็ม วี พี (เชียงใหม่) 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เอ็ม วี พี (เชียงใหม่) จำกัด
786 เอ็ม เอเชีย 1,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม เอเชีย จำกัด
787 เอ็ม. ซี. ดี. แอล 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอ็ม. ซี. ดี. แอล จำกัด
788 เอ็ม.พี.พี 1919 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.พี 1919
789 เอ็ม.ไอ.เอส.วาย คอนเซาท์แทนต์ 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส.วาย คอนเซาท์แทนต์ จำกัด
790 เอ็มจี ฮอสพิทอลิตี้ แมเนจเม้นท์(ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มจี ฮอสพิทอลิตี้ แมเนจเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด
791 เอ็มจีอี พาวเวอร์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มจีอี พาวเวอร์ จำกัด
792 เอ็มดับเบิ้ลยูเอ็มบี 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูเอ็มบี จำกัด
793 เอ็มดี พลัส คอนซัลท์ 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มดี พลัส คอนซัลท์ จำกัด
794 เอ็มพลัส ซี พี 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มพลัส ซี พี จำกัด
795 เอ็มพีพีเอ 100,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มพีพีเอ จำกัด
796 เอมส์ พีไอ (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เอมส์ พีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
797 เอ็มเบอร์ พร็อพ 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มเบอร์ พร็อพ จำกัด
798 เอ็มเอทวีซี 1,002,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มเอทวีซี จำกัด
799 เอ็มแอล เอสเตท ดีเวลล็อปเม้นท์ 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอ็มแอล เอสเตท ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
800 เอลเฮียม เอ็นเตอร์ไพร์ส 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอลเฮียม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
801 เอส - พี อีเลเวเตอร์ 500,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส - พี อีเลเวเตอร์
802 เอส ทรี ยู เฟรนด์ 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เอส ทรี ยู เฟรนด์ จำกัด
803 เอส อาร์ แมททีเรียล เวิร์ค 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เอส อาร์ แมททีเรียล เวิร์ค จำกัด
804 เอส เค แอนด์ ที พลัส 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส เค แอนด์ ที พลัส จำกัด
805 เอส แอนด์ ดับเบิลยู เอ็นเตอร์ไพร์ส 500,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เอส แอนด์ ดับเบิลยู เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
806 เอส.ซี.เค.2016 300,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.เค.2016
807 เอส.ที.ซี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง 500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง
808 เอส.ที.วาย. เซอร์วิส 200,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.ที.วาย. เซอร์วิส จำกัด
809 เอส.พี.ที. เนตเวอร์ค 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.พี.ที. เนตเวอร์ค จำกัด
810 เอส.เอ.เอส. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส (2019) 600,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.เอ.เอส. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส (2019) จำกัด
811 เอสที พารากอน 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เอสที พารากอน จำกัด
812 เอสทีเค ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เอสทีเค ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
813 เอสทีไอซี 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสทีไอซี จำกัด
814 เอสบีจี 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสบีจี จำกัด
815 เอสบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น (789) 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น (789) จำกัด
816 เอสพี คอนซัลติ้ง 200,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี คอนซัลติ้ง
817 เอสอีเค พร็อพเพอร์ตี้ 3,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอสอีเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
818 เอสเซค เฮ้าส์ 2,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอสเซค เฮ้าส์ จำกัด
819 เอสเซ้นซ์ เวลท์ แอดไวซอรี่ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเซ้นซ์ เวลท์ แอดไวซอรี่ จำกัด
820 เอสเทรลล่า แฟมิลี่ 100,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเทรลล่า แฟมิลี่ จำกัด
821 เอสเอ็นเอ กรุ๊ป 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอสเอ็นเอ กรุ๊ป จำกัด
822 เอสเอ็นเอ แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอสเอ็นเอ แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
823 เอสเอ็มอี โค้ชแอนด์คอนซัลติ้ง 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท เอสเอ็มอี โค้ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
824 เอสเอส 389431 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอสเอส 389431 จำกัด
825 เอสไอเอ็น คอนวีเนียนซ์ สโตร์ 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท เอสไอเอ็น คอนวีเนียนซ์ สโตร์ จำกัด
826 เอเชีย บิสซิเนส อินเทลลิเจนซ์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชีย บิสซิเนส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
827 เอเชีย เวลธ์ พลัส แมเนจเม้นท์ 100,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เอเชีย เวลธ์ พลัส แมเนจเม้นท์ จำกัด
828 เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป 195,336,176 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
829 เอเชียน อินเตอร์ โฮลดิ้ง 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชียน อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
830 เอเทค แคปิตอล 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เอเทค แคปิตอล จำกัด
831 เอเพ็กซ์ เวลธ์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเพ็กซ์ เวลธ์ จำกัด
832 เอเอ็นวี พลัส คอนซัลติ้ง 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเอ็นวี พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
833 เอเอฟเอสวี อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เอเอฟเอสวี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
834 เอไลฟ์ คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท เอไลฟ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
835 เอไอพี แอดไวเซอรี่ 2,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท เอไอพี แอดไวเซอรี่ จำกัด
836 เฮลตี้ ไลพ์ เฮ้าส์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เฮลตี้ ไลพ์ เฮ้าส์ จำกัด
837 เฮลธ์ แคปปิตอล 5,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เฮลธ์ แคปปิตอล จำกัด
838 เฮสป์ สแตนลีย์ 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เฮสป์ สแตนลีย์ จำกัด
839 เฮอร์มิเทจ คอนซัลแทน 2,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เฮอร์มิเทจ คอนซัลแทน จำกัด
840 แกมม่า สมุย 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท แกมม่า สมุย จำกัด
841 แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
842 แก้วดำรงกร 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วดำรงกร
843 แคช อิน คาร์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท แคช อิน คาร์ จำกัด
844 แคนดารีน แคปปิตอล 2,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท แคนดารีน แคปปิตอล จำกัด
845 แคป แอนด์ โค คอนซัลแตนซี 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท แคป แอนด์ โค คอนซัลแตนซี จำกัด
846 แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
847 แคปปิตอล เอ เวนเจอร์ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แคปปิตอล เอ เวนเจอร์ จำกัด
848 แคปพิทอล อินฟอเมชั่น เซอวิสเซส 2,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท แคปพิทอล อินฟอเมชั่น เซอวิสเซส จำกัด
849 แคม บาร์เทอร์ เทรด อินเตอร์เนชั่นเนล 3,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท แคม บาร์เทอร์ เทรด อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
850 แคม บี ที เอ็กซ์เช้นจ์ 3,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท แคม บี ที เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
851 แครี่ โปร 1,000,000 เมืองน่าน น่าน บริษัท แครี่ โปร จำกัด
852 แคลลาเวย์ 1 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แคลลาเวย์ 1 จำกัด
853 แชร์ เดอะ วิว 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แชร์ เดอะ วิว จำกัด
854 แดเนียล ทอมสัน 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แดเนียล ทอมสัน จำกัด
855 แทงคส์ เอ็นเนอจี 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท แทงคส์ เอ็นเนอจี จำกัด
856 แนพ99 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท แนพ99 จำกัด
857 แบรอน พอยท์ 150,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แบรอน พอยท์ จำกัด
858 แบรอน พอยท์ ซีเคียว ดิเบนเจอร์ ซีรี่ส์ 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แบรอน พอยท์ ซีเคียว ดิเบนเจอร์ ซีรี่ส์ จำกัด
859 แบล็ค สตอร์ม (ไทยเเลนด์) 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แบล็ค สตอร์ม (ไทยเเลนด์) จำกัด
860 แบล็ค สตาร์ เทรดดิ้ง 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แบล็ค สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด
861 แบลเซ คอนเซาติ้ง 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท แบลเซ คอนเซาติ้ง จำกัด
862 แพลตตินั่ม ทิมเบอร์ โปรดักส์ 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท แพลตตินั่ม ทิมเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
863 แพลนท์ ซัคเซส แพลนเนอร์ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท แพลนท์ ซัคเซส แพลนเนอร์ จำกัด
864 แพลนนิ่ง ฟอร์ ซัคเซ็ส 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท แพลนนิ่ง ฟอร์ ซัคเซ็ส จำกัด
865 แฟ็ค แอนด์ ฟิกเกอร์ 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท แฟ็ค แอนด์ ฟิกเกอร์ จำกัด
866 แฟบูลัส ติงค์ 4,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท แฟบูลัส ติงค์ จำกัด
867 แฟมซ์เว็ลธ์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท แฟมซ์เว็ลธ์ จำกัด
868 แฟรงค์ อินเวสเตอร์ 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท แฟรงค์ อินเวสเตอร์ จำกัด
869 แฟร์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) 6,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แฟร์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
870 แม็กซ์แคปปิทอล(ไทยแลนด์) 10,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท แม็กซ์แคปปิทอล(ไทยแลนด์) จำกัด
871 แม็คเรน กรุ๊ป 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท แม็คเรน กรุ๊ป จำกัด
872 แมทริกซ์ เอ็ม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แมทริกซ์ เอ็ม จำกัด
873 แม็บพ์เรส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แม็บพ์เรส จำกัด
874 แมส ซี มอส 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แมส ซี มอส จำกัด
875 แวนแดลี แลนด์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แวนแดลี แลนด์ จำกัด
876 แอคชัวเรียลบิซ 5,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท แอคชัวเรียลบิซ จำกัด
877 แอคทีฟ บิซิเนส คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท แอคทีฟ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด
878 แอ็คเค้านท์ติ้ง บิสซิเนส โซลูชั่น 1,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท แอ็คเค้านท์ติ้ง บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
879 แอคโคเลด คอนซัลแตนท์ 6,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท แอคโคเลด คอนซัลแตนท์ จำกัด
880 แอคไวซ์ 100,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท แอคไวซ์ จำกัด
881 แอ๊ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส 37,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แอ๊ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
882 แอ็ดวานซ์ แพลนเนอร์ 7,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แอ็ดวานซ์ แพลนเนอร์ จำกัด
883 แอดไวเซอร์ ทีม 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท แอดไวเซอร์ ทีม จำกัด
884 แอ๊ตม่า อินเตอร์แนชชั่นแนล 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท แอ๊ตม่า อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
885 แอทกินโฮม 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แอทกินโฮม จำกัด
886 แอทพารวย 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท แอทพารวย จำกัด
887 แอนโทน คูเปอร์ 4,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แอนโทน คูเปอร์ จำกัด
888 แอ็บโซลูท เอ็น.เอ. 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท แอ็บโซลูท เอ็น.เอ. จำกัด
889 แอ็บโซลูท โฮม แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท แอ็บโซลูท โฮม แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
890 แอพต้า แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส 2,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แอพต้า แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
891 แอล ดี บารมีเพิ่ม 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท แอล ดี บารมีเพิ่ม จำกัด
892 แอล.ที.อาร์. แมนเนจเมนท์ พลัส 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท แอล.ที.อาร์. แมนเนจเมนท์ พลัส จำกัด
893 แอล.เอ. เทเลคอม 100,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอ. เทเลคอม
894 แอลทีเค โกลบอล 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท แอลทีเค โกลบอล จำกัด
895 แอลพีเทรดโกลบอล 5,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท แอลพีเทรดโกลบอล จำกัด
896 แอสตัน วัน 5,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท แอสตัน วัน จำกัด
897 แฮตตัน แคปปิตอล (ประเทศไทย) 50,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท แฮตตัน แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
898 โกฟอร์อิท 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โกฟอร์อิท จำกัด
899 โกล เทรนนิ่ง 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท โกล เทรนนิ่ง จำกัด
900 โกลด์ แอนด์ โกลด์ บูลเลี่ยน 5,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลด์ แอนด์ โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
901 โกลบ 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบ จำกัด
902 โกลบอล เบเนฟิตส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 3,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล เบเนฟิตส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
903 โคฟิแอด 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท โคฟิแอด จำกัด
904 โครอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท โครอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
905 โคลเวอร์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท โคลเวอร์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
906 โซลูชั่น เอชอาร์ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท โซลูชั่น เอชอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
907 โซลแพ็ค โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท โซลแพ็ค โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
908 โซเชียล แวลู ครีเอชั่น 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท โซเชียล แวลู ครีเอชั่น จำกัด
909 โตโย บิซิเนส เซอร์วิส 58,800,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โตโย บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
910 โนว่า เอเซีย แอดไวซ์เซอรี่ 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท โนว่า เอเซีย แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
911 โนวานา 272 1,500,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โนวานา 272 จำกัด
912 โบรเดอร์เซ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โบรเดอร์เซ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
913 โบเทล 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท โบเทล จำกัด
914 โบเรน เซอร์วิส 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โบเรน เซอร์วิส จำกัด
915 โปรฟาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท โปรฟาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด
916 โปรฟิตซ์ รัน เทรดเดอร์ 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท โปรฟิตซ์ รัน เทรดเดอร์ จำกัด
917 โปรลีดเดอร์ 1 ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนเซาท์ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท โปรลีดเดอร์ 1 ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนเซาท์ จำกัด
918 โปรเกรสซีฟ มาร์คอม 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรสซีฟ มาร์คอม
919 โปรเจ็ค 2434129 วิวทะเล 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โปรเจ็ค 2434129 วิวทะเล จำกัด
920 โปรเจค สแตรทิจิก 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท โปรเจค สแตรทิจิก จำกัด
921 โปรโตคอร์ม 100,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท โปรโตคอร์ม จำกัด
922 โพรเจ็ค ยูนิตี้ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท โพรเจ็ค ยูนิตี้ จำกัด
923 โพสิทีฟ แคชโฟลว์ 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท โพสิทีฟ แคชโฟลว์ จำกัด
924 โมเซอิค เวนเจอร์ แอ๊ดไวซอรี่ 1,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท โมเซอิค เวนเจอร์ แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด
925 โรด คิง 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โรด คิง จำกัด
926 โรด คิง 2 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โรด คิง 2 จำกัด
927 โรมาน คอนโดมิเนียม 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โรมาน คอนโดมิเนียม จำกัด
928 โอทู แอดไวเซอรี 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท โอทู แอดไวเซอรี จำกัด
929 โอล ลา ดีเวลลอปเม้นท์ 4,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท โอล ลา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
930 โอเซเว่นตี้ทู บิซิเนส เซอร์วิส 100,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท โอเซเว่นตี้ทู บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด
931 โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่ 500,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
932 โฮม แอนด์ ฮาร์ท 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โฮม แอนด์ ฮาร์ท จำกัด
933 โฮริซอล คอนซัลติ้ง 2,000,000 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บริษัท โฮริซอล คอนซัลติ้ง จำกัด
934 โฮวี่ พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท โฮวี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
935 ไกอา วัน 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไกอา วัน จำกัด
936 ไชน่า อ้าย หวาน ทัวริซึม อินดัสทรี ดีเวลลอปเม้นท์ 5,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ไชน่า อ้าย หวาน ทัวริซึม อินดัสทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
937 ไชนิส คอนซัลแทนซี่ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ไชนิส คอนซัลแทนซี่ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
938 ไซน์-เทค แอดไวเซอรี่ 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไซน์-เทค แอดไวเซอรี่ จำกัด
939 ไซน์แอค คอนซัลติ้ง 4,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไซน์แอค คอนซัลติ้ง จำกัด
940 ไซเฟอร์ ฮอสพิทอลลิตี้ 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไซเฟอร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด
941 ไดมอนด์ แอนด์ รัสต์ เมเนจเม้นท์ 4,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไดมอนด์ แอนด์ รัสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
942 ไดยามะ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไดยามะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
943 ไตรรัตนากรุ๊ป 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด
944 ไถ้เหอ คอนซัลแทนท์ 8,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท ไถ้เหอ คอนซัลแทนท์ จำกัด
945 ไท แอคเคาท์ติ้งท์ เซอร์วิส 200,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท แอคเคาท์ติ้งท์ เซอร์วิส
946 ไทคูน พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ไทคูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
947 ไทย สยาม พับบลิชชิ่ง 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ไทย สยาม พับบลิชชิ่ง จำกัด
948 ไทย เอวิเอชั่น แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย เอวิเอชั่น แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
949 ไทย-จีน ที่ปรึกษาการก่อสร้างและธุรกิจ 2,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย-จีน ที่ปรึกษาการก่อสร้างและธุรกิจ จำกัด
950 ไทยพรอสเพอริตี้แอ็ดไวเซอร์สพลัส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้แอ็ดไวเซอร์สพลัส จำกัด
951 ไทยสตาฟเวิร์คอบรอด 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยสตาฟเวิร์คอบรอด จำกัด
952 ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน 956,200,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
953 ไท้หย่งซิง 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ไท้หย่งซิง จำกัด
954 ไทเกอร์แอนด์มังกี้ 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทเกอร์แอนด์มังกี้ จำกัด
955 ไบรอันกิลล์ 6,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ไบรอันกิลล์ จำกัด
956 ไพโค กรุ๊ป (ประเทศไทย) 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไพโค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
957 ไฟ-แล็บส์ ครีเอทีฟ 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฟ-แล็บส์ ครีเอทีฟ จำกัด
958 ไมธา 2,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท ไมธา จำกัด
959 ไมล์สโตน โกลเบิล 4,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไมล์สโตน โกลเบิล จำกัด
960 ไลน์เดอะดอทส์ 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ไลน์เดอะดอทส์ จำกัด
961 ไลฟ์ ฟอร์ เลิฟ 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไลฟ์ ฟอร์ เลิฟ จำกัด
962 ไวซ์ โปรเกรส 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไวซ์ โปรเกรส จำกัด
963 ไวท์ โรส พร็อพเพอร์ตี้ส์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ไวท์ โรส พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
964 ไวส์ แคปปิตอล แอดไวซอรี่ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไวส์ แคปปิตอล แอดไวซอรี่ จำกัด
965 ไวส์ แอสเซท แมเนจเมนท์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไวส์ แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
966 ไอ บี อาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอ บี อาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
967 ไอ เวลธ์ คอร์ปอเรชั่น 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอ เวลธ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
968 ไอ แคร์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอ แคร์ เซอร์วิส จำกัด
969 ไอ แอม เดอะ วัน 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ไอ แอม เดอะ วัน จำกัด
970 ไอ.ที. โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอ.ที. โฮลดิ้ง จำกัด
971 ไอคิว 130 (ไทยแลนด์) 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ไอคิว 130 (ไทยแลนด์) จำกัด
972 ไอทีดีซี 6,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอทีดีซี จำกัด
973 ไอยรา จังเกิ้ล เพลซ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ไอยรา จังเกิ้ล เพลซ จำกัด
974 ไอร่า แอดไวเซอรี่ 50,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด
975 ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ 100,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
976 ไอริชเฟมัส 40,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ไอริชเฟมัส จำกัด
977 ไอวีซี 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอวีซี จำกัด
978 ไอเวลท์ กรุ๊ป 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จำกัด
979 ไอไอบี (ประเทศไทย) 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
980 ไฮบริด360 (ประเทศไทย) 5,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฮบริด360 (ประเทศไทย) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ