รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 360 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ โซลูชันส์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
2 3อาร์ดี ร็อค (ไทยแลนด์) 1,000,000 ระยอง ปลวกแดง
3 89 อินเวนชั่น แอนด์ ไอเดีย 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
4 9 ดี ขอนแก่น 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
5 กรีน ไมล์ อินโฟ เซอร์วิส 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
6 กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) 327,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
7 กฤษติพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
8 กัณวริช อาร์แอนด์ดี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
9 การค้าเจริญรุ่งเรือง เออีซี อินเตอร์เนชั่นแนล 32,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
10 การ์ตเนอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 16,300,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
11 กิตต์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
12 กี๊คเทค 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
13 กุลธรวิจัยและพัฒนา 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
14 เกรทเกน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
15 แกดเจท เวนเจอส์ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
16 โกรเน็กซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
17 โกลบอล ดีเทค 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
18 โกลบอล อาร์แอนด์ดี 3,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
19 โกลบอลอาร์อี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
20 โกลบัล เทค แลบอราทอรี 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
21 โกลิ้งค์ ออนไลน์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
22 ขาสั่นและหูสั่น 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
23 เขามะกอกนวัตกรรม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
24 คนอฟ อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ 78,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
25 ครายออน อินโนเวเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
26 คริปตอล สเปซ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
27 คริสตัลไลต์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
28 ครีเดน เอเชีย 1,405,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
29 ควอนทิไฟ โฟโตนิกส์ (ประเทศไทย) 17,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
30 คอมบินิ 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
31 คอมพลีท โซลูชั่นส์ คอนซัลแทนส์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
32 คอรัล เซ้นส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
33 คิท ฟอร์เวิร์ด 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
34 คิม แอนด์ เคซ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
35 คิวจีนิค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
36 คิส อินโนเทค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
37 คูโบต้า รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ เอเชีย 650,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
38 คูลคาร์โก้ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
39 เค-คิวบ์ โซลูชั่นส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
40 เคเค เอนเนอร์จี 1962 10,000,000 นครสวรรค์ โกรกพระ
41 เคเคเอ็ม โปรดักส์ (ไทยแลนด์) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
42 เคปป์ รีเสิร์ช 500,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
43 เคพีอี รีเซิร์ช 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
44 เคพีแอล เทค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
45 เคย์ล่าร์ อินโนเวชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
46 เคเอ็นบี เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 นนทบุรี บางกรวย
47 เคเอ็นอี อินโนเวชั่น 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
48 เคแอนด์พี อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) 500,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
49 แคริว่า (ประเทศไทย) 193,525,600 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
50 โคโค่ บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล 10,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
51 โคโคคุ อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี 50,000,000 นครปฐม พุทธมณฑล
52 ไคลิน พาวเวอร์ เทคโนโลยี 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
53 จี แพลตฟอร์ม เอ็กซ์เปอริเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
54 จีอาร์ซี เจม รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จิวเวลรี่ เทคนิคอล เซอร์วิส 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
55 เจทสเตอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
56 เจทีพี อินไซท์ 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
57 เจมมอโลจิคอล รีเสิร์ซ (ไทยแลนด์) 16,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
58 ชิติพัทธ์ อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
59 โชคดี ดีไซน์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
60 ซันบิซ เอ็นเนอร์ยี่ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
61 ซันเอดิสัน เอ็นเนอร์จี เอ็นจิเนียริ่ง 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
62 ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ 100,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
63 ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
64 ซิงกูลาริตี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
65 ซิตี้ เอ็กซ์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
66 ซิน โฮลดิ้ง 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
67 ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) 52,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
68 ซิลแม็กซ์ ซีลลิ่ง โซลูชั่น 115,000,000 ระยอง ปลวกแดง
69 ซิลิคอน เทคโนโลยี่ พาร์ค 400,000,000 ระยอง บ้านฉาง
70 ซี สเปคตรัม 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
71 ซี แอนด์ จี โซลูชั่น 999 (ประเทศไทย) 2,000,000 ยะลา เมืองยะลา
72 ซี. ดูไนกรี เจ็ม แลบ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
73 ซีซี เทค 4,000,000 ชลบุรี บางละมุง
74 ซีด็อก วีอาร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
75 ซีบีดีซี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
76 ซีเอฟดี11 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
77 เซ็นเซอร์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
78 เซโนสติกส์ 1,250,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
79 เซลเซโร 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
80 เซอร์คูล่า คอร์ปอเรชั่น 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
81 แซดอาร์ซีเอช 41,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
82 แซดเอชไอ เล่อ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 2,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
83 แซนด์ซอร์บ 5,000,000 ลำปาง เกาะคา
84 ไซเฟอ อินโนเทค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
85 ไซเอนทิฟิค เอนจิเนียริง แอนด์ อินโนเวชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
86 ดัชมิลล์ อินโนเวชั่น รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ 1,000,000 นครปฐม นครชัยศรี
87 ดับบลิว เอ็น ไอ คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
88 ดับบลิว. เอส. ที. อินโนเวชั่น 1,000,000 ชัยภูมิ คอนสาร
89 ดับบลิวบีซี เทคโนโลยี่ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
90 ดิ-เทค ออพทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) 7,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
91 ดิจิทรานส์ โซลูชั่นส์ 4,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
92 ดิจิทัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
93 ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชันส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
94 ดิจิโปรสไมล์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
95 ดี ไมเนอร์ ออล โซลูชั่น 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
96 ดีพวิชั่น เอ็มแอลโอเอส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
97 ดีไรฟ์ อินโนเวชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
98 ดีเอสเอสวาย เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
99 ดีแอลพี อินโนเวชั่น 1,000,000 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน
100 เดอะ แพลทินัม เทรดดิ้ง 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ