รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 จรัสการบิน 24,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท จรัสการบิน จำกัด
2 ฉางคง เอวิเอชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ฉางคง เอวิเอชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด
3 ท็อปคลาส โซลูชั่น 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ท็อปคลาส โซลูชั่น จำกัด
4 บราโว่ เจ็ท 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท บราโว่ เจ็ท จำกัด
5 ฟินิกซ์ เอวิเอชั่น เมเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ฟินิกซ์ เอวิเอชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด
6 สกาย คลับ (ประเทศไทย) 4,200,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท สกาย คลับ (ประเทศไทย) จำกัด
7 สยาม อินเตอร์ เอวิเอชั่น แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี บริษัท สยาม อินเตอร์ เอวิเอชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
8 เคโอเอ็ม แอร์ไลน์ 21,902,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เคโอเอ็ม แอร์ไลน์ จำกัด
9 เฟรนด์ แอร์คราฟท์ 290,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท เฟรนด์ แอร์คราฟท์ จำกัด
10 เอซี เอวิเอชั่น 44,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอซี เอวิเอชั่น จำกัด
11 เอ็มดีเจ็ท 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มดีเจ็ท จำกัด
12 เอ็มเจ็ท 150,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
13 เอส เอส ชาร์เตอร์ เอวิเอชั่น 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส เอส ชาร์เตอร์ เอวิเอชั่น จำกัด
14 เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 275,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
15 เอเชีย-เจ็ท แอร์ แอมบิวแลนซ์ 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชีย-เจ็ท แอร์ แอมบิวแลนซ์ จำกัด
16 เอเซีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทอร์มินอล เซอร์วิสเซส 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทอร์มินอล เซอร์วิสเซส จำกัด
17 เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น 50,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น จำกัด
18 โซแล เฮลิคอปเตอร์ 31,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท โซแล เฮลิคอปเตอร์ จำกัด
19 ไททั่น ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 25,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ไททั่น ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
20 ไลท์เตอร์ แดน แอร์ (เอเซีย) 7,000,000 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท ไลท์เตอร์ แดน แอร์ (เอเซีย) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ