รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทางการเกษตรและการป่าไม้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทางการเกษตรและการป่าไม้

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กระบวยทองใต้ 44,500 กำแพงเพชร บึงสามัคคี
2 กลุ่มชาวไร่ข้าวโพดสูงเนิน 16,000 นครราชสีมา สูงเนิน
3 กลุ่มนาแปลงใหญ่ ม.2 ม.8 600,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
4 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว บ้านวัดโบสถ์ หมู่7 300,000 พิษณุโลก วัดโบสถ์
5 กาญจนบุรี แทรคเตอร์ 1,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
6 เกษตร 4.0 240,000 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์
7 เกษตรบึงสามัคคี 16,900 กำแพงเพชร บึงสามัคคี
8 โกลเด้น คอมเพล็กซ์ซั่น ออคิด(สยาม) 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
9 ข้าวแกร่งเทพนิมิต 15,000 กำแพงเพชร บึงสามัคคี
10 ข้าวชัยมงคล 36,000 กำแพงเพชร บึงสามัคคี
11 คลองเจริญสุขพัฒนา 24,300 กำแพงเพชร บึงสามัคคี
12 เค.ที.พี.เกษตร 5,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
13 จี แคปปิตอล 75,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
14 เจ.แอล.ซี แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
15 ชูศักดิ์ทรัพย์เจริญ 1,000,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด
16 เชาวลิต เครื่องจักรกล 1,000,000 ชุมพร ท่าแซะ
17 ทรัพย์ในดิน ต.ภูซาง 40,000 พะเยา ภูซาง
18 ท็อปเทค แคปปิตอล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
19 ทีอาร์เอฟเจเนติกส์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
20 ทุ่งโคราช 11,200 พิจิตร บึงนาราง
21 ไทย.ฟาร์ม นาแปลงใหญ่ผักปัง 1,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว
22 นาข้าวบ้านคลองข่อย 10,800 พิจิตร บึงนาราง
23 นาแปลงใหญ่ ต.นามะเขือ 230,000 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์
24 นาแปลงใหญ่ตะโก 35,000 นครราชสีมา ห้วยแถลง
25 นาแปลงใหญ่ธารละหลอด 20,000 นครราชสีมา พิมาย
26 นาแปลงใหญ่บ้านโนนค้อ 100,000 มหาสารคาม กันทรวิชัย
27 นาแปลงใหญ่บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 31,800 ขอนแก่น โนนศิลา
28 นาแปลงใหญ่รังกาใหญ่ 40,000 นครราชสีมา พิมาย
29 นาภู 50,000 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
30 นามนหม่อนไหม 100,000 กาฬสินธุ์ นามน
31 นิ่มซี่เส็ง แคปปิตอล 50,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
32 บักไดพืชผล 31,000 สุรินทร์ พนมดงรัก
33 บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือพืชผักหมู่ 8 15,500 ขอนแก่น โนนศิลา
34 ป.ประยูรเซอร์วิส 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
35 แปลงใหญ่ ตลาดเกรียบ 50,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
36 แปลงใหญ่ มันสำปะหลัง 500,000 นครราชสีมา ขามสะแกแสง
37 แปลงใหญ่ หันสัง 500,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน
38 แปลงใหญ่ข้าว ต.ชีวาน 40,000 นครราชสีมา พิมาย
39 แปลงใหญ่ข้าว ต.โนนยอ 50,000 นครราชสีมา ชุมพวง
40 แปลงใหญ่ข้าว บ้านโคกกุง 102 หมู่ที่ 11 3,000,000 ขอนแก่น พล
41 แปลงใหญ่ข้าว บ้านนาทอง ม.3 และ 9 30,000 มหาสารคาม เชียงยืน
42 แปลงใหญ่ข้าว บ้านป่าเป้า 85 หมู่ที่ 2 3,000,000 ขอนแก่น พล
43 แปลงใหญ่ข้าว บ้านโสกนกเต็นพัฒนา 61 หมู่ที่ 10 3,000,000 ขอนแก่น พล
44 แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองบัว 262 หมู่ที่ 3 500,000 ขอนแก่น พล
45 แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองบัวสันติสุข 79 หมู่ที่ 11 3,000,000 ขอนแก่น พล
46 แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองแปน 8 หมู่ที่4 3,000,000 ขอนแก่น พล
47 แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองแวง 94 หมู่ที่ 13 3,000,000 ขอนแก่น พล
48 แปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองแวงโสกพระ 7 หมู่ที่ 1 500,000 ขอนแก่น พล
49 แปลงใหญ่ข้าว บ้านใหม่สามัคคี 86 หมู่ที่ 14 3,000,000 ขอนแก่น พล
50 แปลงใหญ่ข้าว ม.17 ต.บ้านค้อ 1,500 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
51 แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.ลุโบะยิไร 500,000 ปัตตานี มายอ
52 แปลงใหญ่ข้าวดอนเกาะกา 10,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว
53 แปลงใหญ่ข้าวตอหลัง 11,000 ปัตตานี ยะหริ่ง
54 แปลงใหญ่ข้าวทั่วไป บ้านหนองบัว 99 หมู่ 3 3,000,000 ขอนแก่น พล
55 แปลงใหญ่ข้าวทั่วไปบ้านหนองนาดี 37 หมู่ 3 3,000,000 ขอนแก่น พล
56 แปลงใหญ่ข้าวบ้านเก่าน้อย 4,100 ขอนแก่น โนนศิลา
57 แปลงใหญ่ข้าวบ้านขอนสัก 14,400 ขอนแก่น โนนศิลา
58 แปลงใหญ่ข้าวบ้านระหอกโพธิ์ 12,580 ขอนแก่น โนนศิลา
59 แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองบุญชู หมู่ 5 และ 17 50,000 มหาสารคาม เชียงยืน
60 แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองแวงโสกพระ 82 หมู่ 1 3,000,000 ขอนแก่น พล
61 แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองศิริราษฎร์ หมู่ 10 30,000 มหาสารคาม เชียงยืน
62 แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองหญ้าปล้อง 116 หมู่ 12 3,000,000 ขอนแก่น พล
63 แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองไห หมู่ 6 50,000 มหาสารคาม เชียงยืน
64 แปลงใหญ่ข้าวบ้านห้วยแคน 42,000 ขอนแก่น โนนศิลา
65 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.บัลลังก์ 500,000 นครราชสีมา โนนไทย
66 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง 30,000 พะเยา ภูซาง
67 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.มะค่า 500,000 นครราชสีมา โนนไทย
68 แปลงใหญ่ข้าวหลักด่าน 53 หมู่ 9 3,000,000 ขอนแก่น พล
69 แปลงใหญ่ข้าวห้วยแก้ว 58,500 พิจิตร บึงนาราง
70 แปลงใหญ่ข้าวหอมโพนแพง 170,000 กาฬสินธุ์ คำม่วง
71 แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ดอนศรีชุม 50,000 พะเยา ดอกคำใต้
72 แปลงใหญ่บ้านทัพเซียม 50,000 สระแก้ว ตาพระยา
73 แปลงใหญ่บ้านทัพสยาม 50,000 สระแก้ว ตาพระยา
74 แปลงใหญ่บ้านวังยาง 30,000 นครสวรรค์ ชุมแสง
75 แปลงใหญ่ไผ่สิงห์ 20,000 นครสวรรค์ ชุมแสง
76 แปลงใหญ่ฝรั่งบ้านมะเกลือ 3,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
77 แปลงใหญ่มะขามเทศ ต.ถนนโพธิ์ 500,000 นครราชสีมา โนนไทย
78 แปลงใหญ่มะม่วงบ้านมุงใต้ 22,000 พิษณุโลก เนินมะปราง
79 แปลงใหญ่มังคุดคลองนารายณ์ 600,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี
80 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.สำโรง 500,000 นครราชสีมา โนนไทย
81 แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านหนองไผ่ 100,000 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี
82 แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านหนองแวง 6,000 ขอนแก่น โนนศิลา
83 แปลงใหญ่มันสำปะหลังหมู่ 3 บ้านหนองไฮ 6,400 ขอนแก่น โนนศิลา
84 แปลงใหญ่มันสำปะหลังหมู่ 9 6,800 ขอนแก่น โนนศิลา
85 แปลงใหญ่สะพือ 1,000,000 อุบลราชธานี ตระการพืชผล
86 แปลงใหญ่ห้วยถั่วเหนือ 3,000 นครสวรรค์ หนองบัว
87 แปลงใหญ่ไหล่ทุ่ง หมู่ 12 1,000,000 อุบลราชธานี ตระการพืชผล
88 แปลงใหญ่อ้อย บ้านเขาดิน 6,600 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์
89 แปลงใหญ่อ้อยบ้านถนนงามหมู่ 2 6,200 ขอนแก่น โนนศิลา
90 แปลงใหญ่อ้อยป่ากุมเกาะ 1,000,000 สุโขทัย สวรรคโลก
91 ผลไม้ดี 300,000 จันทบุรี มะขาม
92 ผักแปลงใหญ่บ้านสว่าง 100,000 ขอนแก่น โนนศิลา
93 พัฒนาเกษตรลางา 1,000,000 ปัตตานี มายอ
94 พัทยาใต้ค้าไม้ 10,000,000 ชลบุรี บางละมุง
95 พี เค ที แมชชีน 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
96 พืชผลเจริญทรัพย์ 15,000 กำแพงเพชร บึงสามัคคี
97 มันแปลงใหญ่ หนองบัวศาลา 500,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
98 มันสำปะหลังแปลงใหญ่บ้านหนองประดู่ 500,000 นครราชสีมา โนนไทย
99 ยงค์ศิริ แทรกเตอร์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
100 ยันม่าร์ เครื่องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) 372,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ