รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ไทยยืนยงคลีน มาสเตอร์ ซัพพลายส์ 1,000,000 สระบุรี หนองแค
2 พุทธรักษาเลเบอร์ 1,000,000 สระบุรี วังม่วง
3 สังยาหยา 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ


ข้อมูลผู้ประกอบการ