รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 จัดหางาน สังยาหยา 2 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท จัดหางาน สังยาหยา 2 จำกัด
2 พุทธรักษาเลเบอร์ 1,000,000 วังม่วง สระบุรี บริษัท พุทธรักษาเลเบอร์ จำกัด
3 สังยาหยา 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังยาหยา
4 ไทยยืนยงคลีน มาสเตอร์ ซัพพลายส์ 1,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท ไทยยืนยงคลีน มาสเตอร์ ซัพพลายส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ