รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ตัวแทนธุรกิจการเดินทางธุรกิจจัดนำเที่ยว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ตัวแทนธุรกิจการเดินทางธุรกิจจัดนำเที่ยว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เกรท อันดามัน โวยาจ 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
2 โรแมนติก สมุย 4,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
3 เอ็นซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต


ข้อมูลผู้ประกอบการ