รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 รักษาความปลอดภัยสุพัฒน์ 1,000,000 เพชรบุรี ชะอำ
2 เวิลด์ไวด์ แมเนจเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา


ข้อมูลผู้ประกอบการ