รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ไอ พีค 2020 ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอ พีค 2020 ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ