รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการทำความสะอาด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การบริการทำความสะอาด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กิตติแสงศักดิ์ษิตวานิช 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
2 รักษาความปลอดภัย สุดใจ ซีคิวริตี้ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ


ข้อมูลผู้ประกอบการ